Kattilarakennusprojekti 15 MW

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kattilarakennusprojekti 15 MW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $645.00
Alennus
Hinta $645.00
Indeksi: 95.179.246
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 751 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Kattilahuone, lämpöverkot
Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot, sekä teknisten selvitysten tulokset lämmönjakelulaitosten rakentamista ja jälleenrakennusta varten. Kattilarakennuksen rakentaminen ja lämpöverkkojen saneeraus.

Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Kattilarakennuksen asennettu teho: 12,9 Gcal/h (15 MW).
Maa-ala, ha: 0,0421
Rakennusala, m2: 273,67
Kokonaisrakennusala, m2: 242,0
Rakennuksen rakennustilavuus, m3: 1041,07
Sähköverkkojen pituus, mukaan lukien viivamittarit: 3211,4
Lämmitysverkot, juoksumittarit: 2687 (5374,4 yksiputkisena)
Vesijohtoverkot, lm: 62,0
Viemäriverkostot, lm: 27,5
Virtalähdeverkot, lm: 153,0
Kaasunsyöttöverkot, rm: 44,50
Viestintäverkot, pm: 237,4
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 36061,22
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 11432,15
Laitteet, tuhat ruplaa: 20829,51
Muut kulut, tuhatta ruplaa: 3799,56
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1845,53
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 239,91
Arvioitu hinta nykyisellä hintatasolla elokuussa 2011 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 158331,45
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 61571,20
Laitteet, tuhat ruplaa: 76440,15
Muut kulut, tuhatta ruplaa: 20320,10
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 8129,00
ALV, tuhat ruplaa: 23973,10
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 1304,75

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Kattilatalorakennus on irrotettu, yksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen pohjapiirros, jonka kokonaiskoko on 22,00x11,00 m. Rakennuksen korkeus maanpinnasta kattoon on 4,05 m. Suhteelliseksi tasoksi 0,000 on otettu ensimmäisen kerroksen valmiin lattian taso, joka vastaa absoluuttista tasoa 8.52 m. Kattilarakennus on yksikerroksinen runkorakennusrakenne, joka on muodostettu automatisoidun modulaarisen kattilatalon "Signal 15000" moduuleista, asennettu monoliittiselle teräsbetonilaattaperustalle, jossa on kattilahuone ja dieselgeneraattorihuone. Rakennuksen runko on metallirakenteita. Julkisivun viimeistely: Seinät ovat monikerroksisia seinäpaneeleja, joissa sisäkerros mineraalivillaeristettä ja ulkopinnat profiloitua maalattua metallilevyä. Katto on tasainen, valssatuista vedeneristysmateriaaleista, ulkoisella organisoidulla viemärillä. Oviaukkoja varten on pääsy kattilahuoneeseen. Kattilatalorakennukseen on suunniteltu 250 mm paksu palonkestävä tiiliseinä G-akselia pitkin. Kattilatalorakennuksen viereen suunniteltiin savupiippu, joka on tilallinen metallirakenne kolmella kaasukanavalla, joiden korkeus on 31,00 m.

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Modulaarinen kattilahuone on suunniteltu helposti kootettavista metallirakenteista, jotka on päällystetty sandwich-paneeleilla. Metallirakenteet on valmistettu suljetusta taivutetusta profiilista 80x4 jne. (liitokset taivutetusta profiilista 60x5) standardin GOST 30245-2003 mukaisesti. Palkkien I-palkkien 20B1 pohja STO ASChM 20-93 ja kanavien 16P, 20P GOST 8240-97 mukaan. Teräs C245. Ulkoseinät - saranoidut "sandwich"-paneelit, paksuus 100 mm. Päällyste on valmistettu 100 mm paksuisista sandwich-paneeleista metallikehyksen päällä. Rakennusten tilajäykkyys ja vakaus varmistetaan metallitelineiden, pysty- ja vaakaliitosten sekä pinnoitteen kiintolevyn yhteistyöllä. Perustukset on otettu monoliittisen teräsbetonilaatan muodossa, jonka paksuus on 300 mm, rivat 500x250 mm, betoni B15, W6, F75. Perustuksen alle tehdään 100 mm paksu betonivalmistelu. 31 m korkea savupiippu (3 hormia ulkohalkaisijaltaan 700 mm) on kiinnitetty omalle perustalleen asennettavaan tilalliseen metallirakenteeseen. Putken paaluperustukset. Porapaalut halkaisija 350 mm ja pituus ~20 m, betoni B25, W6, F75. Pilarisäleiköt betonista B25, W6, F75. Suhteellinen korkeus 0.00 vastaa absoluuttista korkeutta +8,52 m. Teknisten ja geologisten selvitysten selvityksen mukaan hiekkatyynyn pohja on karkeaa ja soraista, irtonaista hiekkaa (suunnitelman mukaisen tiivistyksen jälkeen), jonka E = 300 kg/cm2, φ = 35, c = 1 kPa. Perustusmaiden mitoituskestävyys ei ole pienempi kuin R=3,52 kg/cm2. Maahan kohdistuva paine ei ylitä p=0,194 kg/cm2. Paalujen pohja on kovamuovisaumuja, joiden IL=0.46, φ=21, c=25 kPa, E=12 MPa. Pohjaveden enimmäistaso abs. 5,5 m. Pohjavesi ei ole syövyttävää normaaliläpäisevälle betonille. Maanalaisten rakenteiden betonin suojaamiseksi betonin vedenpitävä laatu on W6, betonin pinta suojataan pinnoituksella MBR-65 mastiksilla. Rakennuksen keskimääräinen painuma on enintään 1,2 cm. Putken vakaus on taattu. Ympäröivien rakennusten tekninen tarkastus (3 rakennusta, asuinrakennus osoitteessa Voronezhskaya Street 26-28, kirjain A, 12 metrin etäisyydellä suunnitellusta kattilarakennuksesta (luokka 3), rakennus Ligovsky pr., d. 149, lit. H etäisyydellä 18 m (luokka 2), rakennus Voronezhskaya kadulla, 28 rakennus 1 etäisyydellä 12 m) (luokka 3).

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Suunnitteludokumentaatiossa määrätään olemassa olevien asuin-, julkisten ja hallintorakennusten liittämisestä suunniteltuun kattilataloon sovitun ja hyväksytyn osoiteohjelman pitkäaikaisen kehittämis- ja investointiluettelon mukaisesti. Kytketty kokonaislämpökuorma (ilman häviöitä) on 7,841 Gcal/h, sisältäen lämmityksen - 7,822 Gcal/h ja tekniikan - 0,019 Gcal/h. Sama, kun otetaan huomioon verkkohäviöt (7 %) - 8,389 Gcal/h, mukaan lukien lämmitys - 8,369 Gcal/h ja tekniikka - 0,020 Gcal/h. Lämmönhuollon luotettavuusluokka kaikille lämpöenergian kuluttajille on toinen. Suunniteltu vapaasti seisova lämmityskattilatalo rakennetaan olemassa olevan purettavan kattilatalon paikalle. Lämmönsyöttöjärjestelmä on kaksiputkinen. Kattilahuoneen ulostulon jäähdytysneste on vettä, jonka lämpötila on 95-700 C. Liitettyjen rakennusten sijainnin mukaan kattilahuoneeseen nähden, jälkimmäisestä on 4 lämmitysverkkoa. Lämmitysverkkojen asentaminen kattilarakennuksesta ITP:hen - maanalainen kanavaton, läpipääsemättömissä kanavissa reitin kulmissa ja ajoradan alla; tapauksissa ja olemassa olevia ja olemattomia reittejä pitkin rakennusten kellarien läpi. Sisäänkäynnit rakennuksiin - teräsholkkien läpi tiivisteholkin tiivisteillä ja tiivisteyksiköillä. Lämmitysverkkojen asettaminen teiden alle - kiinteälle betonilevylle kiinnitysmetallilevyllä. Putket maanalaiseen asennukseen suunnittelutoimeksiannon mukaisesti: DN > 125 mm - sähköhitsattu teräs GOST 10704-91 gr.V Art. 20 GOST 1050-88 teollisessa PPU-PE-eristyksessä ODK GOST 30732-06:lla; DooKattilahuone - vapaasti seisova, lämmitys, automaattinen, kaasu. Suunnittelutoimeksiannon mukaisesti lämpöenergian kuluttajat kytketään kattilataloon osoiteluettelon mukaisesti kokonaislämpökuormalla huomioiden häviöt (7%) - 8.389 Gcal / h, ja tuleva lämpökuorma otetaan huomioon. tili - 3,389 Gcal / h. Kattilarakennuksen kokonaislämpökuorma kattilatalon aputarpeiden kulutus huomioiden on 11,896 Gcal/h (13738 kW). Kuluttajien lämmöntoimitusten luotettavuuden kannalta kattilatalo kuuluu toiseen luokkaan. Asennettavaksi hyväksyttiin kolme Entroros LLC:n valmistamaa 5000 kW:n vesilämmityskattilaa Termotekhnik TT. Kattilarakennuksen asennettu teho on 12,9 Gcal/h (15 MW). Kattilat on varustettu Tehtävänkuvauksen mukaisesti yhdistelmäpolttimilla GKP-500 M, joissa on DMV-D-tyyppinen monilohko ja ohjausjärjestelmä Wise Drive 100. Kattilahuoneen laitteistoa ohjataan seuraavilla järjestelmillä: - Entromatic 50.1 - kolmen kattilan toiminnan ohjaus kaskadissa, polttimet kuormasta riippuen, ohjaa lämmityspiiriä; Entromatic 50.2 ohjaa kattilapiiriä ja Entromatic 50.3 ohjaa verkkopiiriä. Kattilan toimintatila - vakiolämpötila kattilan ulostulossa - 1100 ja lämpötilan säätö kattilan sisääntulossa. Kattilan tehon säätörajat ovat 25 – 100 %. Kattilahuone on kaksipiirinen. 1. piiri – kattila 110-750С; toinen on verkko 95-700C. Lämmitysjärjestelmän liittäminen kattilapiirin lämmitysverkkoihin - kahden (yksi - vara) M15-MFM-tyypin lämmönvaihtimen kautta Alfa Lavalilta verkkopumpuilla IL100 / 170. Lämmöneristimen lämpötilan säätö lämpötilakaavion mukaan - kolmitieventtiili tyyppi MHF32F lämmönvaihtimien edessä, lämpötila-anturi tyyppi TP1 verkkovedellä lämmönvaihtimien takana, ulkolämpötila-anturi tyyppi GTS ja Entromatic ohjausyksikkö. Kattila- ja verkkopiirit syötetään kotitaloustarvikkeista. juomaveden syöttö veden esikäsittelyllä TEKNA APG -annosteluyksikössä. Kaasunkulutus asennetulla kapasiteetilla on 1752,7 m3/h. Kaasun lähde on olemassa oleva DN500 mm:n keskipainekaasuputki. Kaasuputken DN150 mm, jonka paine on 0,12 MPa, sisääntuloon asennetaan: liittimet, suodatin FN6-1, sähkömagneettinen venttiili VN6N-Z, ohjausventtiili ER6-6 PR, kaasun mittausyksikkö, joka perustuu kaasumittariin STG -150-1000. Kattiloiden haaroissa on liittimet, verkkosuodatin, kaasun paineensäädin tyyppiä Norval-375-G-SN sisäänrakennetulla sulkuventtiilillä, PSK-tyyppinen VS/AM. Kattilahuoneessa on automaattinen jauhesammutuslaitteisto. Kattilat on varustettu automaatio-, ohjaus-, säätö- ja turvajärjestelmillä. Kattilahuoneen kaasunsyöttö katkaistaan, kun: kaasun painetta nostetaan tai lasketaan polttimien edessä; ilmanpaineen alentaminen polttimien edessä; soihdun sammuttaminen; kattilasta lähtevän veden lämpötilan nousu tai lasku; kun vedenpaine kattilan ulostulossa kasvaa tai laskee; kun jännite katoaa verkot; huoneen kaasukontaminaation toisella kynnysarvolla metaanilla tai hiilimonoksidilla; tulipalon sattuessa. Palamistuotteiden poisto kaasun palamisen aikana - yksittäisten lämpöeristettyjen savupiippujen kautta, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaasukanavat, jotka on varustettu äänenvaimentimilla, räjähdysventtiileillä, luukuilla, lauhteenpoistoputkilla ja liittimillä kaasuanalysaattoreiden liitäntään. Vesihuolto ja sanitaatio - liitäntäehtojen mukaisesti. Vesihuolto (vesihuolto) kohteen kuluttajille tarjotaan kahdella halkaisijaltaan 110 mm:n vedenottoaukolla kadulla olevasta yleisestä vesihuoltoverkosta, jonka halkaisija on 221 mm. Vedensyöttöaukkojen asettamiseen polyeteeniputket valittiin standardin GOST 18599-2001 mukaisesti. Suunnitellut läpiviennit mahdollistavat vesimittausyksiköiden asennuksen piirustusten TsIRV 02A.00.00.00 albumiarkit 50, 51 mukaisesti. Taattu paine liitoskohdassa on 28 metriä vesipatsasta. Kylmän veden kulutus 34,83 ​​m³/vrk sisältäen: lämpöverkkojen täydennykseen – 34,83 ​​m³/vrk. Säännölliset tarpeet: kattilahuoneen märkäpuhdistukseen - 0,10 m³ / päivä (1 kerta kuukaudessa); lämpöverkkojen täyttöön – 224,22 m³/vrk (kerran vuodessa); kattilajärjestelmän täyttöön - 30,72 m³/vrk (kerran vuodessa). Kohteeseen suunniteltiin yhteinen vesihuoltojärjestelmä, umpikuja, tulojen soittoäänellä. Integroidun vesijärjestelmän laitteeseen valittiin korroosionkestävästä teräksestä valmistetut putket GOST 11068-81:n mukaan. Teknisiin tarpeisiin (lämpöverkkojen täyttöön) vaadittava paine on 44,86 metriä vesipatsasta. Vaadittu paine sisäisiin sammutustarpeisiin on 18,68 metriä vesipatsasta. Vedenkulutus sisäisiin sammutustöihin on 2x2,6 l/s. Palopostien lukumäärä, joiden halkaisija on 50 mm - 2 pala. Ulkoinen palonsammutus suoritetaan Voronezhskaya-kadun julkisessa vesiverkossa, jonka halkaisija on 69 mm, olemassa olevasta palopostista nro 221. Vedenkulutus ulkoiseen sammutukseen on 10 l/s. Kotitalousjätevesien poisto 0,10 m³/vrk (1 kerta kuukaudessa), prosessijätevesi kattilapiirin viemäristä 30,72 m³/vrk (kerran vuodessa) on yksi poisto paikan päällä olevaan teollisuusviemäriverkkoon ja jätevesi johdetaan kaivoon nro 1 olemassa olevaan 119 mm halkaisijaltaan olevaan yhteisviemäriverkkoon. Kattilahuoneen ulostulossa on takaiskuventtiilillä varustettu kaivo, venttiilillä varustettu kaivo ja ohjauskaivo. Sadeveden poisto katolta ja lähialueelta virtausnopeudella 230 l/s on suunniteltu suunnitellun sadevesikaivoon D11,07 liitännällä pihan kunnallisen viemäriverkoston kaivoon nro 1, jonka halkaisija on 114 mm. Viemäriverkkojen asentamiseen paikan päällä valittiin polypropeeniputket, joiden halkaisija oli 230/160 mm ja 138/225 mm. Kiinteistöön on suunniteltu teollinen viemärijärjestelmä. Teollisuuden viemärijärjestelmän asentamista varten valurautaiset viemäriputket valittiin standardin GOST 6942-98 mukaisesti. Kattilarakennuksen sähkönsyöttö on järjestetty teknisten eritelmien mukaisesti. Liitäntäteho on 179,4 kVA luotettavuusluokan III mukaan. Virtalähde – PS-542. Liitäntäpiste verkkoon on uuden TP:n RU-0,38 kV. Kattilahuoneen sähkövastaanottimien tehonsyöttöluokka on II. Toisena virtalähteenä toimitetaan toimeksiannon mukaisesti kiinteä dieselgeneraattorisarja SDMO-V350K Nexys Silent (318 kVA). Automaattisen ohjaus- ja jakelujärjestelmän redundantti virtalähde toimitetaan riippumattomasta lähteestä - UPS (akku - 1,5 kVA). Kattilarakennuksen kuluttajien lämmönsyötön arvioitu palautumisaika PS-542:n sähkökatkon jälkeen on enintään 5 minuuttia. Suunnitteludokumentaatiossa hyväksytty tehonsyöttökaavio ei täytä sähköasennussääntöjen kohtien 1.2.19, 1.2.20 mukaisia ​​sähkönsyötön luotettavuusvaatimuksia suunnitellun laitoksen kuluttajille. Kattilahuoneen mitoituskuorma on 179,4 kVA. Uuden muuntaja-aseman (BKTP) liittämiseksi 0,38 kV kytkinlaitteistoon toimitetaan APvBbShp-1kV-merkkisen kaapelin asennus; osa: 4x240 mm² kattilahuoneen pääkytkimestä. Kaapelin poikkileikkaus tarkastettiin pitkäaikaisen sallitun kuormituksen, jännitehäviön ja vaurioituneen osan irrottamista varten yksivaiheisella oikosulkuvirralla. Kattilasähkön kuluttajia ovat: prosessilaitteiden sähkövastaanottimet, verkko- ja kiertovesipumput, kuumavesikattilat, instrumentointi, ilmanvaihtojärjestelmien sähkömoottorit, työ- ja hätävalaistus; palohälytyslaitteet; viestintävälineet; Ulkovalaistus.

Lupa

Категории projekteja sivustolla