Kattilarakennusprojekti 10 MW

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kattilarakennusprojekti 10 MW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $210.00
Alennus
Hinta $210.00
Indeksi: 11.143.213
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 691 MB
Tiedosto muoto: *.pdf, muokattavat tiedostomuodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Kattilahuone, lämpöverkot
Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot, sekä lämpövoimalaitosten rakentamista ja jälleenrakennusta koskevien teknisten selvitysten tulokset. Kattilarakennuksen ja lämpöverkkojen rakentaminen

Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Maa-ala, ha: 0,0345
Rakennusala, m2: 210,0
Kokonaisrakennusala, m2: 184,8
Rakennuksen rakennustilavuus, m3: 743,02
Kerrosten lukumäärä, kerros: 1
Tuottavuus, kW: 10000
Sähköverkkojen pituus mukaan lukien: l.m.
Lämmitysverkot, lm: 2539,98 (yksi- ja yksiputkilinjoissa)
Vesijohtoverkot, lm: 181,4
Viemäriverkostot, lm: 20
Virtalähdeverkot, lm: 283
Kaasunsyöttöverkot, rm: 84,6
Viestintäverkot, pm: 194
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä, tuhat ruplaa: 25473,07
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 17841,20
Laitteet, tuhat ruplaa: 15147,33
Muut kulut, tuhat ruplaa: 2484,33
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 141,14
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 102,31
Arvioitu hinta nykyisellä hintatasolla lokakuussa 2011 (sis. ALV)
Yhteensä, tuhat ruplaa: 112903,52
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 43113,34
Laitteet, tuhat ruplaa: 56123,90
Muut kulut, tuhat ruplaa: 13666,28
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 5220,98
ALV, tuhat ruplaa: 17086,99
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 585,04

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Suunnitteludokumentaatiossa kehitettiin automatisoidun kaasukattilarakennuksen rakentaminen, jossa olemassa oleva kattilatalo puretaan 100 %. Kattilahuone toimii automaattisesti eikä vaadi jatkuvaa huoltohenkilöstön läsnäoloa. Rakennuksen palonkestävyysaste on III, palovaaraluokka CO, räjähdysvaaraluokka G. Kattilahuone on tarkoitettu asuin-, hallinto- ja sosiaalitilojen lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesijärjestelmien lämmönsyöttöön. Lämmönlähteenä käytettiin ENTROROS LLC:n sarjatuotantona valmistettua automatisoitua kattilalaitteistoa AKM “Signal 10000”, jonka lämpöteho on 10000 10000 kW. Rakenteilla olevan kattilatalon rakennus asennetaan puretun kattilatalon paikalle. Automatisoitu modulaarinen kattilatalo AKM "Signal 21,20" on tukirakenne, joka koostuu metallirungosta, joka on päällystetty kolmikerroksisilla sandwich-paneeleilla, joissa on mineraalivillaeristys. Rakennus on yksikerroksinen moduulirakenne ilman kellaria tai ullakkoa, pohjapiirroksena suorakaiteen muotoinen, mitat 9,0 x 4,53 m, rakennuksen korkeus viereisen alueen merkistä kaiteen yläosaan on 0,500 m. viereisen alueen merkki on -0.000). Suhteelliseen korkeuteen Kattilahuoneen puhtaan lattian hyväksytty arvosana on 7.40, mikä vastaa absoluuttista arvosanaa. 30,000, hyväksytty Itämeren korkeusjärjestelmässä. Kattilahuoneesta on uloskäynti suoraan ulos. Putken yläkorkeus +184,8 30. Helposti irrotettava rakenne - kattopinta-ala 650 m². 600 m korkea savupiippu on tilarakenne, joka koostuu kahdesta halkaisijaltaan XNUMX mm ja yhdestä halkaisijaltaan XNUMX mm:n kantamattomasta kaasunpoistoakselista sekä kantavasta tilallisesta metallirakenteesta.

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Teknisten selvitysten mukaan olemassa oleva rakennus on rakennettu vuonna 1956 seinärakenteella. Hankkeessa puretaan maanpäällisiä kattilatalorakenteita kohdeohjelman mukaisesti. Nykyisen kattilatalon perustukset ovat esivalmistetuista teräsbetonipehmusteista ja perustusbetonilohkoista tehdyt nauhaperustukset. Perustussyvyys on 2,67 m, jalustan leveys 600 mm. Perustusten pohjalla on tiheää silttihiekkaa, joiden E=300 kg/cm2, φ=34°, e=0,531. Perustusten tekninen kunto on toimiva. Hankkeessa puretaan kattilatalon maanpäällinen osa ja rakennetaan moduulikattilatalo. Modulaarinen kattilahuone on suunniteltu helposti kootettavista metallirakenteista (6 lukittavaa lohkomoduulia), jotka on päällystetty sandwich-paneeleilla. Metallirakenteet on valmistettu suljetusta taivutetusta profiilista 80x4 jne. (liitokset taivutetusta profiilista 60x4) standardin GOST 30245-2003 mukaisesti. Ulkoseinät ovat saranoituja sandwich-paneeleja, joiden paksuus on 100 mm. Päällyste on valmistettu 100 mm paksuisista sandwich-paneeleista metallikehyksen päällä. Rakennuksen avaruudellinen jäykkyys ja vakaus varmistetaan pysty- ja vaakakytkennöillä. Kantavien rakenteiden laskenta suoritettiin tietokoneella SCAD 11.1 -ohjelmalla. Kattilahuoneen perustukset ovat olemassa olevia nauhaperustuksia, joille on ladattu monoliittinen teräsbetonilaatta, paksuus 300 mm, betoni B15, W8, F75. Laatan alle tehdään 100 mm paksu betonivalmistelu. Savupiippu 30 m korkea (2 kaasunpoistoakselia, joiden ulkohalkaisija on 650 mm ja yksi kaasun poistoakseli halkaisijaltaan 600 mm; kiinnitetty poistotornin tilalliseen metallirakenteeseen asennettuna erilliselle perustukselle). Putkien pohja on kasattu. Porapaalut halkaisija 350 mm ja pituus ~17,5 m, betoni B25, W8, F75. Säleikkö on pylväsmäinen betonista B25, W8, F75. Perustuslaskelmat tehtiin tietokoneella "Foundation" ja "Slab" ohjelmilla. Suhteellinen korkeus 0,000 vastaa absoluuttista korkeutta +7.40 m. Geoteknisen selvityksen mukaan kattilatalon perustusmaan laskennallinen vastus ei ole pienempi kuin R=2,65 kg/cm2. Maahan kohdistuva paine ei ylitä p=1,1 kg/cm2. Paalujen pohja on muovista hiekkasavea, jonka IL=0.5, φ=22, c=24 kPa, E=11 MPa. Paalujen kantokyky (69,4 tf) määritettiin staattisten luotaustietojen perusteella. Paaluissa olevat voimat ovat enintään 57,5 ​​tf. Suojatakseen maanalaisten rakenteiden betonia pohjaveden aggressiivisuudesta, betonin laatu on W8. Rakennuksen odotettua keskimääräistä painumaa ei odoteta, koska suunniteltu rakennus on purettavaa kevyempi. Poistotornin syväys on enintään 5 mm. Poistotornin vakaus on taattu.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Hyväksytyn ja sovitun kuluttajaluettelon mukaan lämpökuormituksilla, joille on tarkoitus toimittaa lämpöä suunnitellusta kattilarakennuksesta, lämpöenergian enimmäistarve on 4,999+1,6874=6,6864 Gcal/h. Sama, kun otetaan huomioon häviöt verkoissa 7 % - 7,154 Gcal/h, mukaan lukien lämmitys ilmanvaihdolla - 5,769 Gcal/h verkkohäviöillä - 6,173 Gcal/h; kuuman veden toimittamiseen - 0,874 Gcal, häviöillä verkoissa - 0,935 Gcal / h; teknologiset kuormat – 0,043 x 1,07 = 0,046 Gcal/h. Kattilahuoneen lämmönsyöttöjärjestelmä on 4-putkinen. Lämpöä kuluttavien järjestelmien rakennusten sijainnista kattilahuoneeseen nähden riippuen on otettu käyttöön neljä lämmitysverkoston ulostuloa: 1. lähtö - 7 taloon kokonaislämpökuormalla - lämmitysjärjestelmät ilmanvaihdolla - 2,7524x1,07 = 2,945 Gcal/ h ja kuuman veden syöttö - 478x1,07= 0,511 Gcal/h; 2. julkaisu - 16 talolle - 2,373x1,07 = 2,539 Gcal/h; 3. julkaisu - 1 talolle - 0,102x1,07 = 0,109 Gcal/h; 4. numero – 1 talolle – 0,542x1,07=0,580 Gcal/h, kuumavesihuoltoon – 1,39x1,07=1,487 Gcal/h. Suunniteltujen lämpöverkkojen rakentaminen kaikkia kattilahuoneen poistoja pitkin - yhdistettynä, pääasiassa olemassa oleville reiteille - maan alle ei-kulkukelpoisissa kanavissa, kanavattomissa ja olemassa olevien talojen kellareissa. Putkien halkaisijat on otettu hydraulisten laskelmien mukaisesti. Lämpötilalaajennusten kompensointi johtuu reitin kiertokulmista kiinteillä tuilla ja palkeen kompensaattoreiden asennuksella. Veden tyhjennys lämmitysverkoista viemärijärjestelmään viemärikaivojen kautta. Putket maanalaiseen asennukseen: suorasaumainen sähköhitsattu teräs (GOST 10704-91) st. 20 teollisessa PPU-PE-eristeessä UEC:llä (GOST 30732-2006); joustavat lämpöeristetyt putket Isoproflex A. lämpöeristetty polyuretaanivaahdosta suojaavalla aallotettu polyeteenikuorella. Maanpäälliseen asennukseen valittiin sähköhitsatut teräsputket Art. 20 (GOST 10704-91), jotka on lämpöeristetty mineraalivillatuotteilla, joiden peittävä kerros lasikuitua; valmistettu ruostumattomasta teräksestä GOST 9941-81:n mukaisesti; valmistettu polypropeenista PP-R80, lämpöeristys mineraalivillasta ja lasikuitupäällyste. Lämmitysverkkojen asennusmenetelmä on avoin. Putkien laskeminen talojen kellarien läpi toteutetaan pääasiassa olemassa oleville reiteille ottaen huomioon hätäuloskäyntien järjestäminen. Lämpövoimalaitosten rakentamisen ja saneerauksen vuoteen 2025 ulottuvan pitkän tähtäimen tavoiteohjelman sekä suunnittelutoimeksiannon mukaisesti suunnitellun kattilarakennuksen lämpöteho on 10 MW. Kattilahuoneessa on kolme Entroros LLC:n valmistamaa Termotechnik TT 100 kuumavesikattilaa, joista kahden kattilan lämpöteho on kummankin 3500 kW ja yhden kattilan lämpöteho on 3000 kW. Kattilarakennuksen asennettu teho on 10 MW. Polttoaine – maakaasu. Kirjeen mukaan kattiloiden käyttöä muuntyyppisillä polttoaineilla ei tarjota. Suunnittelutoimeksiannon mukaisesti kattilat on varustettu Oilonin yhdistetyillä polttimilla GKP - 400M ja GKP-280 M. Kattilat on varustettu ohjausjärjestelmillä: "Entromatic 50.1", joka yhdessä polttimen ohjausjärjestelmän kanssa ohjaa kattiloiden toimintaa kaskadissa; "Entromatic 50.2", joka ohjaa käyttövesipiiriä yhdessä polttimen ohjausjärjestelmän kanssa; "Entromatic 50.3", joka ohjaa pumppujen toimintaa lämmityspiirissä ennen ja jälkeen lämmönvaihtimia. Kattilan käyttötapa: veden maksimilämpötila kattiloiden ulostulossa - 1100C, ohjaus tuloveden lämpötilan varmistamiseksi - vähintään 600C; käyttöpaine kattilassa on 0,5 MPa. Kattilahuone on kolmipiirinen. Primääripiiri – kattila 110 –700С; toinen – verkkolämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät – 95 – 700C; kolmas – kuumavesijärjestelmät – 650C. Kytkentä kattilapiiriin: lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät - itsenäisen kaavion mukaan käyttämällä kahta Alfa Lavalin M15-MFM-levylämmönvaihdinta (8056 kW); kuuman veden syöttöjärjestelmät - suljetun kiertopiirin mukaan käyttäen kahta levylämmönvaihdinta tyyppiä M10-BFM (1832 kW) Alfa Lavalilta Jäähdytysnesteen lämpötilan säätö verkkopiirissä lämpötila-aikataulun mukaisesti tapahtuu kolmisuuntaisesti säätöventtiilit MHF32F, lämpötila-anturit suorassa putkistossa lämmönvaihtimen TP1 ja ulkoilman jälkeen – tyyppi GTS 125-50M "Entromatic 50.02". Jäähdytysnesteen lämpötilan pitäminen kuuman veden syöttöjärjestelmissä vakiona - kolmitiesäätöventtiilillä MHF32F sähkökäytöllä ennen lämmönvaihdinta, lämpötila-anturilla TW2 lämmönvaihtimen jälkeen ja "Entromatic 50.02". Lämpöenergian lisäkuluttajien liittäminen kattilataloon mahdollisen kuormituksen huomioon ottamiseksi hyväksytään suorilla parametreilla, kun otetaan huomioon jäähdytysnesteiden valmistus lämpöä kuluttaviin järjestelmiin ITP:ssä. Kattilan ja verkkopiirien syöttö kattilahuoneessa tapahtuu juomavesisyötöstä kemiallisella veden esikäsittelyllä annosteluyksiköllä TEKNA APG 603. Lämpöenergian huomioon ottamiseksi mittausyksikkö on varustettu lämpömittarilla SPT961.2 NPF "Logika" koostuu kahdesta lämpötila-anturista KTPTR-0,1, 1, kahdesta TPT-anturista 4-520, PREM-vesimittarista, ERSV-100F-mittarista ja MIDA-DI paineantureista. Kattilahuone on automatisoitu ilman jatkuvaa huoltohenkilöstön läsnäoloa. Entromatic-kattiloiden toiminnan ohjauslaitteet ja ylimääräinen Wise Drive 4 -poltinohjausjärjestelmä mahdollistavat kattilahuoneen laitteiden toiminnan automaattisen ohjauksen riippuen prosessianturien signaalista lämpöä kuluttavien järjestelmien lämpöenergian tarpeesta. Kattilahuone on varustettu järjestelmillä, jotka varmistavat: laitteiden toiminnan suojauksen ja turvallisuuden; kattilahuoneen suojaaminen kaasun saastumiselta metaanilla ja hiilimonoksidilla ja tulipalolta katkaisemalla kaasun syöttö kattilahuoneeseen erilaisissa hätätilanteissa laitteiden käytössä: palohälytys; huoneen suojausjärjestelmän aktivointi CH1165,26- ja CO-kaasukontaminaatiota vastaan ​​(toisella kynnyksellä); virransyötön katkos. Kaasunkulutus asennetulla kapasiteetilla on 3 mXNUMX/h. Kaasun syöttölähde on teknisten käyttöehtojen mukaisesti keskipaineinen DN 300 mm:n kaasun jakeluputki. Kaasunsyöttö kattilahuoneeseen toimitetaan käyttämällä olemassa olevaa umpikujahaaraa jakelukaasuputkesta - keskipaineista DN100 mm:n teräskaasuputkea, johon on lisätty polyeteenikaasuputki PE 100 SDR 17,6 (GOST R 50838-95) Dn125 suunnitellun kattilahuoneen seinän lähellä olevaan maasta ulostuloon, jossa teräskaasuputki D133x4,5 mm julkisivua pitkin ennen kattilahuoneeseen tuloa. Kaasun maksimikulutus on 1165,26 m3/h, minimi 209,26 m3/h. Kaasunpaine kattilahuoneen sisäänkäynnissä on 0,12 MPa. Kaasunpaine polttimien edessä on 115 mbar. Kaasuputken sisääntuloon lämpösulkuventtiilin KTZ-01, sulkuventtiilien, verkkosuodattimen FN 6-1, sähkömagneettisen venttiilin VN6N-3, ohjausventtiilin ZR6-6 PR ja kaupallisen mittausyksikön asennus. perustuu kaasumittariin STG-150-650. Asennetut kattilat on varustettu yhdistetyillä polttimilla GKP-400M ja GKP-280M, varustettu palloventtiileillä, kahdella magneettiventtiilillä tiiveyden säätöjärjestelmällä, kaasuvirtauksen kuristusventtiileillä, sytyttimillä, minimi- ja maksimipainereleillä. Lisäksi polttimet on varustettu Wise Drive 100 -ohjausjärjestelmillä. Kaasuputken haaroissa kattiloihin asennetaan sulkuventtiilit, kaasusuodatin, Divol 600 -kaasun paineensäädin sisäänrakennetulla sulkuventtiilillä, VS/AM 65 BP -varoventtiili ja L30-kompensaattori. tarjotaan. Kaasuputkien tyhjennys järjestetään kaasuputken sisääntulossa, kattiloiden haaroissa liitosten jälkeen ja ennen polttimia. Kattilahuoneen virransyöttö on järjestetty teknisten eritelmien mukaisesti. Kategorian III sähkövastaanottimien tehonsyöttöön virransyötön luotettavuuden vuoksi kytkettävä teho on 138,2 kVA. Virtalähde – PS-542. Liitäntäpiste verkkoon on uuden TP:n RU-0,38 kV (TS-768:n sijaan). Muuntoaseman ja 10 kV verkkojen suunnittelu ja rakentaminen on asiakkaan toimesta. Kattilahuoneen sähkövastaanottimien tehonsyöttöluokka on II. Toisena virtalähteenä toimitetaan teknisten eritelmien mukaisesti kiinteä dieselgeneraattorisarja SDMO-J200K Nexys Silent (200 kVA). Redundantti virtalähde automaattiseen ohjaus- ja jakelujärjestelmään saadaan riippumattomasta lähteestä - UPS:stä (1,5 kVA akku). Arvioitu aika palauttaa lämmönsyötö kattilahuoneen kuluttajille PS-542:n virtakatkon jälkeen on enintään 5 minuuttia. Suunnitteludokumentaatiossa hyväksytty tehonsyöttökaavio ei täytä suunnitellun laitoksen kuluttajien virransyötön luotettavuutta koskevia vaatimuksia sähköasennuksen sääntöjen kohtien 1.2.19, 1.2.20 mukaisesti. PUE ei sisälly järjestelmään. luettelo kansallisista standardeista ja käytännesäännöistä, joka on hyväksytty Venäjän federaation hallituksen määräyksellä 21.06.2011 ja ei ole pakollinen käytettäväksi), mutta sen on hyväksynyt energia- ja tekniikkakomitea. Kattilahuoneen mitoituskuorma on 121,7 kVA. Uuden muuntaja-aseman (BKTP) liittämiseksi 0,38 kV kojeistoon toimitetaan APvBbShp-1kV-merkkinen kaapeli, jonka poikkileikkaus on 4x240 mm² kattilahuoneen ASU:sta. Kaapelin poikkileikkaus tarkastettiin pitkäaikaisen sallitun kuormituksen, jännitehäviön ja vaurioituneen osan irrotuksen kunnon osalta yksivaiheisella oikosulkuvirralla. Kattilasähkön kuluttajia ovat: prosessilaitteiden sähkövastaanottimet, verkko- ja kiertovesipumput, kuumavesikattilat, instrumentointi, ilmanvaihtojärjestelmien sähkömoottorit, työ- ja hätävalaistus; palo- ja turvahälytyslaitteet; viestintävälineet; Ulkovalaistus. Sähkön jakelua ja sähköverkkojen suojaamista varten toimitetaan ABB-yhtiön elementeillä varustettu pääjakelutaulu (MDU), jossa on automaattinen varmuuskopiointilaite (AVR). Kulutetun sähkön huomioon ottamiseksi ASU-tuloissa on elektroniset mittarit "Mercury 230" ja "TsE2727" (D-G). Tuotantotilojen valaistukseen tarjotaan teollisia räjähdyssuojattuja lamppuja loistelampuilla. Aluetta valaisevat olemassa olevat valaisimet. Jakelu- ja ryhmäsähköverkkojen asennukseen toimitetaan VVGng-merkkisiä kaapeleita. Turvajärjestelmä on TN-CS-tyyppinen, ja kattilahuoneen sisäänkäynnissä on laite nollajohtimen ja pääpotentiaalin tasausjärjestelmän maadoittamiseksi. Sähkölaitteiden suojamaadoitus saadaan aikaan erillisellä viides johtimella pääkytkimestä yhdessä syöttöjohtojen kanssa. Hankkeessa luodaan potentiaalintasausjärjestelmä yhdistämällä maadoitusväylän (GZB) johtavat osat: pääkeskusväylä (PE), rakennuskommunikaatioiden teräsputket, rakennusten metalliosat, ukkossuojaus. Pääkytkimeksi valittiin RE VRU-0,4 kV väylä. Maadoituselektrodina käytetään luonnollisia maadoitusjohtimia (piippu, kattilahuoneen teräsbetoniperustukset) ja keinotekoista maadoitusjohdinta yhdistettynä yhdeksi laitteeksi. Nykyisen viestintäpalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen mukaisesti kattilahuone on tarkoitus liittää olemassa olevaan kaupungin puhelinverkkoon. Viestintäverkkoja käytetään yhdistämään kattilatalo yhteen jakelujärjestelmään. Pääviestintäkanava on langallinen, varakanava on radiokanava (GSM/GPRS-modeemi); järjestelmä valitsee automaattisesti viestintäkanavan, jolla on etusija langalliselle Internetille. Hätä- ja prosessisignaalien automaattinen siirto välitetään ohjauskeskukseen viestintäkanavien kautta. Hätäsignaalin saatuaan päivystäjä lähettää puhelimitse päivystysryhmän, joka on lähinnä signaalin lähettänyt kattilahuonetta. Lähetyskeskus ja päivystysryhmät toimivat ympäri vuorokauden. Vesihuolto (vesihuolto) ja jätevesihuollon laitoksen kuluttajille järjestetään liittymisehtojen mukaisesti.

Lupa

Категории projekteja sivustolla