Kattilaprojekti 8650 kW

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kaasukattilataloprojekti 8650 kW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $400.00
Alennus
Hinta $400.00
Indeksi: 13.112.247
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 355 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Suunnittelu- ja työdokumentaatio ilman arvioita ja insinööritutkimusten tulokset lämpövoimalaitosten rakentamista ja jälleenrakennusta varten. Kattilahuoneen rakentaminen. Hanke kattaa kattilarakennuksen purkamisen ja uuden kattilatalon rakentamisen.

Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet

Tontin pinta-ala asemakaavan mukaisen tonttijaon rajoissa, hehtaaria: 0,0372
Rakennusala, m2: 208,0
Kokonaisrakennusala, m2: 191,3
Rakennuksen rakennustilavuus, m3: 756,2
Kerrosten lukumäärä, kerros: 1
Tuottavuus MW: 8,65
Sähköverkkojen pituus, mukaan lukien: lineaarimittarit: 3599,0
Lämmitysverkot, lm: 3084,0
Vesijohtoverkot, juoksevat mittarit: 130,0
Viemäriverkot, juoksumittarit: 26,0
Tehonsyöttöverkot, juoksumittarit: 190,0
Kaasunsyöttöverkot, juoksevat mittarit: 169,0

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Olemassa olevaan asuinrakennukseen lisätään yksikerroksinen automatisoidun kaasukattilarakennuksen rakennus. Rakennuksen mitat (akseleissa) 15,2 m x 20,55 m, korkeus maanpinnan suunnittelumerkistä päällysteen yläosaan 4,04 m. Kattilahuoneessa on 24,0 m korkea savupiippu, joka koostuu kolmesta kaasukanavasta asennettu kolmiomaiseen metalliseen tukirakenteeseen. Rakennuksessa on kattilahuone ja dieselgeneraattorihuone. Rakennuksen katto on tasainen ja viemäröinti on järjestämätön. Ulkopuoliset kotelorakenteet ja katto on valmistettu tehdasvalmisteisista sandwich-paneeleista, joiden paksuus on 120 mm.

 Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Purettu rakennus rakennettiin teknisten selvitysten mukaisesti sekarakennesuunnitelman mukaan. Hankkeessa puretaan maanpäällisiä kattilatalorakenteita kohdeohjelman mukaisesti. Nykyisen kattilatalon perustukset ovat kivimuurattuja nauhaperustuksia. Perustusten tekninen kunto on toimiva. Hanke kattaa kattilarakennuksen purkamisen ja uuden kattilatalon rakentamisen. Kattilahuone on suunniteltu helposti kootettavista metallirakenteista, jotka on päällystetty sandwich-paneeleilla. Metallirakenteet on valmistettu suljetusta taivutetusta profiilista 100x5, 120x5 GOST 30245-2003 mukaisesti (päällysteen pilarit ja palkit), liitokset taivutetusta profiilista 50x4 GOST 30245-2003 mukaisesti. Ulkoseinät ovat Mega-Profile-tyyppisiä sandwich-verhopaneeleja, paksuus 120 mm. Katto on pehmeä sandwich-paneeleilla (paksuus 120 mm), joka on asennettu kattopalkkien päälle. Rakennuksen avaruudellinen jäykkyys ja vakaus varmistetaan pysty- ja vaakasuorilla kannattimilla ja kannattimilla. Savupiippu (3 kaasunpoistoakselia, ulkohalkaisija 730 mm (2 akselia) ja halkaisija 350 mm, korkeus ~24 m, on kiinnitetty omalle perustukselle asennettavaan tilalliseen metallirakenteeseen. Savupiippujen metallirakenteet on valmistettu telineistä (putki, jonka halkaisija on 219x6 GOST 10704-91:n mukaan), joita yhdistää taivutetusta hitsatusta putkesta 80x40x4 valmistettu verkko GOST 8645-68:n mukaisesti. Kantavien rakenteiden laskenta suoritettiin tietokoneella SCAD 11.5 -ohjelmalla. Perustus on laatta hiekkapedillä. Monoliittinen teräsbetonilaatta 200 mm paksu, betoni B20, W6, F100. Perustuksen alla on 100 mm:n paksuinen murskeesikäsittely, 1950 mm:n paksuisen hiekkatyynyn päälle. Savupiipun perustus on pylväsmäinen luonnonperustalle. Perusbetoni B20, W6, F100. Suhteellinen korkeus 0.00 vastaa absoluuttista korkeutta +5,15 m. KAiS LLC:n teknis-geologisten tutkimusten selvityksen (rek. nro 4113/1 2012) mukaan perustusten pohjana on 150-luvun silttihiekka. keskitiheys, jossa E = 2 kg/cm28, φ=3, s=2,15 kPa. Maapohjan laskennallinen vastus ei ole pienempi kuin R=2 kg/cm0,61. Perustusmaahan kohdistuva paine ei ylitä p=2 kg/cm1,1. Pohjaveden enimmäispinta on syvyydessä 1,3÷6 m. Pohjavesi on aggressiiviselta hiilidioksidipitoisuudeltaan lievästi syövyttävää normaaliläpäisevään betoniin. Maanalaisten rakenteiden betonin suojaamiseksi betonin vedenpitävä laatu on W2,5, betonin pinta suojataan pinnoittamalla bitumi-kumimastiksella kahdessa kerroksessa. Rakennuksen odotettu keskimääräinen painuma on enintään XNUMX mm, putken vakaus on taattu. Ympäröivien rakennusten odotettu lisälasku on pienempi kuin suurimmat sallitut arvot. Kaikki rakennukset kuuluvat toiseen teknisen kuntoluokkaan.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

 Lämmönkulutustilojen lämmönsyöttöä varten tarjotaan automatisoitu kaasukattilahuone. Räjähdys- ja palovaara-asteen ja palonkestävyyden mukaan kattilahuone kuuluu luokkiin "G" ja "II". Kattilarakennuksen asennettu teho on 8650 kW. Rakennuksen palonkestävyys on II. Räjähdyssuojaus, jonka helposti irrotettavien rakenteiden pinta-ala on vähintään 33,3 neliömetriä. Lämmönkuluttajat kuuluvat lämmön toimitusvarmuuden osalta toiseen luokkaan. Kattilahuoneessa on kaksi S825L-merkkistä kuumavesikattilaa, joiden lämmitysteho on kummankin 4200 kW (3,612 Gcal/h) sekä SK645-kattila, jonka teho on 250 kW (0,215 Gcal/h), valmistajalta Buderus (Saksa) ), joka on varustettu kaasuyhdistelmäpolttimilla GKP-400M-I ja GKP-26.21H, Oilonilta (Suomi). Kattilarakennuksen arvioitu lämmitysteho verkkojen häviöt ja kattilatalon omat tarpeet huomioiden on 8528 kW (7,334 Gcal/h), sisältäen: lämmitykseen 8208 kW (7,059 Gcal/h); kuumavesihuollolla – 250 kW (0,215 Gcal/h); lämmitysverkkojen häviöille ja kattilatalon omiin tarpeisiin - 70 kW (0,060 Gcal/h). Kattilahuone toimii ympäri vuoden. Kattilan toiminnan säätely ja tarvittavien jäähdytysnesteparametrien ylläpito varmistetaan kattilaautomaatiolla. Mukana on 4-putkinen lämmönsyöttöjärjestelmä. Lämmitysneste on vettä, jonka lämpötila on 95-70ºС, säädettäessä ulkoilman lämpötilan mukaan. Käyttövesijärjestelmälle - 65ºС. Kattilahuoneen ulostulon paine on P1=6,0 bar, P2=3,0 bar, P3=4,5 bar. Jäähdytysnesteen jakautuminen piirejä pitkin on säädetty rakennusten ITP:ssä. Lämmönjakelujärjestelmän maanalaisia ​​putkistoja suunnitellaan kattilahuoneesta rakennusten sisäänkäyntiin, kanavissa ja koteloissa (teräsputket tehdaseristyksessä PPU-345 UEC-järjestelmällä GOST 30732-2006 mukaisesti), sekä rakennusten teknisten maanalaisten kautta (mineraalivillasylintereillä eristetyt saumattomat teräsputket). Kattilahuoneen täyttömäärän 1,59 l/sek kylmän veden kulutuksen huomioon ottamiseksi UP:n mukaan asennetaan MeiTwin kylmävesimittari DN=50 mm Sensus. Savun palamistuotteiden poistamiseksi kullekin kattilayksikölle suunniteltiin omat metalliset hormikanavat ja savupiiput 24 m korkeudelle kattilahuoneen lattiasta, nimellishalkaisijalla DN = 600 mm - 2 kpl. ja 230 mm - 1 kpl. Pakokaasujen lämpötila on 124°C. Lämpöputkien, kaasukanavien ja apulaitteiden lämpöeristys toimitetaan. Kaasun syöttö kattilahuoneeseen kaasun virtausnopeudella QpН=33,52 kJ/m3 (8000 kcal/m3), 1010,7 kuutiometriä/tunti toimitetaan teknisten eritelmien mukaan olemassa olevasta maanalaisesta keskipaineisesta polyeteenikaasuputkesta D = 225 mm, laskettu katua pitkin, jonka jälkeen lasketaan maanalainen keskipaineinen polyeteenikaasuputki Æ160x14,6 mm ja yläpuolinen teräsputki D=133x4,5 mm suunniteltuun kaasunsäätöpisteeseen tyyppiä ShRP-NORD-NORVAL 65 -2, joka sijaitsee kattilahuoneen julkisivussa, kaupallisella kaasun virtausmittausyksiköllä, joka perustuu kaasumittariin DN=150 mm STG 150-1000. Keskipaineisten maanalaisten kaasuputkien laskeminen tapahtuu polyeteeniputkista standardin GOST R 50838-2009 PE 100 GAZ SDR11 mukaisesti. Kaasuputkien teräksisten maanpäällisten osien asentamiseen se on valmistettu suorisaumaisista putkista GOST 10704-91:n mukaisesti. Kaasunpaine kaasun jakelupisteen ulostulossa on 5 kPa. Kaasuputken kattilahuoneen sisääntuloon ne asennetaan sarjaan: Vexve-hitsattu palloventtiili, jossa on vähennys DN=250 mm ja eristysliitäntä SI-250s. Vesihuolto (kylmävesihuolto) ja jätevesihuollon laitoksen kuluttajille järjestetään liittymisehtojen mukaisesti. Vesihuolto (kylmävesihuolto) toimitetaan julkisesta vesihuoltoverkosta D = 700 mm Zvenigorodskaya-kadulla. kahden sisäänmenon kautta PE100SDR17 putkista, D=90 mm. Hankkeessa on tarkoitus asentaa vesimittausyksikkö. Taattu paine liitoskohdassa on 28 m vettä. Taide. Arvioitu kylmän veden kulutus – 41,48 m3/vrk (lämpöverkkojen täydennys, suodattimien regenerointi, kuuman veden valmistus, puhdistus); määräaikaiset tarpeet - 141,88 m3/vrk (lämpöverkkojärjestelmän ja kattilapiirin täyttö kerran vuodessa). Vedenkulutus viereisen alueen kasteluun on 1 m0,124/vrk (tuoduvedellä). Vedenkulutus sisäiseen sammutukseen on 3 l/s (5,0 suihkua 2 l/s). Palopostien lukumäärä D = 2,5 mm – alle 50 kpl. Rakennukseen on suunniteltu integroitu vesihuoltojärjestelmä. Integroidun vesijärjestelmän vaadittu paine on 12 m vettä. Taide. Integroitu vesihuoltojärjestelmä on umpikuja, yksivyöhyke. Integroidun vesihuoltojärjestelmän rakentamiseen valittiin sähköhitsatut teräsputket. Ulkoinen sammutus toteutetaan yleisiin vesihuoltoverkkoihin asennetusta palopostista D = 125 mm. Vedenkulutus ulkoiseen sammutukseen on 10 l/s. Teollisuuden jäteveden loppusijoitus tilavuudessa 1,25 m3/vrk, jaksollinen poisto 20,48 m3/vrk kerran vuodessa (järjestelmän tyhjennys), pihaverkon lähimpään tarkastuskaivoon tarjotaan sadevesi virtausnopeudella 1 l/s. kunnallinen metalliseos yhteisviemäri D=4,64 mm. Seosteisen viemäriverkoston asennukseen valittiin polypropyleeniviemäriputket D=250 mm. Rakennukseen suunniteltiin teollisuuden viemärijärjestelmät (suhteellisen puhtaan jäteveden poistamiseen kattilalaitteistosta) ja ulkoiset viemärit. Teollisuuden viemärijärjestelmän asennukseen valittiin valurautaiset viemäriputket. Kattilahuoneen virransyöttö eritelmien mukaisesti saadaan kahdesta itsenäisestä virtalähteestä: uuden muuntaja-aseman RU-160 kV (muuntaja-0,38 sijasta) ja SDMO J32K Nexys Silent dieselistä. generaattori, jonka teho on 200 kW (144 kVA), joka odottaa automaattista käynnistystä. Virtalähde PS-542. Suunniteltuun kattilataloon sähkönsyöttö toimitetaan 0,4 kV kaapelilinjalla (kaapelimerkki APvBbShp 4x185) uudelta muuntaja-asemalta.

Lupa

Категории projekteja sivustolla