Kattilaprojekti 15 kW

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kattilaprojekti 15 kW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $403.00
Alennus
Hinta $403.00
Indeksi: 32.131.268
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 808 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot sekä teknisten selvitysten tulokset kattilarakennuksen rakentamista ja lämpöverkkojen saneerausta varten
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Tontti, ha: 0,0486
Rakennusala, m2: 338,00
Kokonaisrakennusala, m2: 318,00
Rakennustilavuus, m³: 2240,00
Kerrosten lukumäärä, kerros: 1
Sähköverkkojen pituus, mukaan lukien: ajomatka: 6118
Lämmitysverkot, lm: 5364
Vesijohtoverkot, lm: 230
Viemäriverkostot, lm: 12,5
Virtalähdeverkot, lm: 407,5
Kaasunsyöttöverkot, rm: 52
Viestintäverkot, pm: 52
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 31 103,76
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 16 066,09
Laitteet, tuhat ruplaa: 9 913,27
Muut kulut, tuhat ruplaa: 5 124,40
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 2 974,12
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 102,25
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla toukokuussa 2012 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 163 187,78
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 99 805,12
Laitteet, tuhat ruplaa: 37 988,87
Muut kulut, tuhat ruplaa: 25 393,79
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 12 011,81
ALV, tuhat ruplaa: 24 878,93
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 1 493,58 XNUMX

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

 Suunniteltiin yksikerroksinen kattilatalo, pohjapiirroksena L-muotoinen tilavuudeltaan vaihteleva. Mitat olemassa olevien rakennusten palomuurien viereisillä akseleilla ovat 30,65x21,45 m. Rakennuksen päissä olevien kaiteiden korkeus maanpinnasta on 7,69 m ja 5,79 m. Kolmen eristetyn kaasukanavan korkeus on 100 mm palomuurin yläosan yläpuolelle 2,1 m. Kaasukanavat kiinnitetään palomuuriin teräsrakenteiden avulla. Ulkoseinät ovat esivalmistettuja sandwich-paneeleja teräsrungolla. Ikkuna-aukkojen täyttö on tehty metalli-muoviprofiileista, joissa on yksilasitus, jotka toimivat helposti irrotettavina rakenteina. Ovet ovat terästä, eristettyjä, palonkestäviä. Pinnoite on matalakalteinen, yhdistetty teräsrakenteisiin, ulkoisella järjestämättömällä salaojitus. Katto on rullattu. Sisäänkäyntien päällä on katokset. Lattiat keraamiset laatat, kuistit betonia, sokea alue betonia sivubetonikivellä. Kattilahuoneen tilavuudesta on varattu dieselgeneraattorihuone erillisellä sisäänkäynnillä. Kattilahuoneen suurempaan tilavuuteen on suunniteltu teräslava korkeudelle +3,350. Kattilahuone toimii ilman jatkuvaa henkilökunnan läsnäoloa.

 Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

 Kattilarakennus on jaettu 2 lohkoon sedimenttisaumalla. Rakennus on suunniteltu runkorakennekaavalla. Kattilahuone on suunniteltu sandwich-paneeleilla päällystetyistä metallirakenteista. Pilarit - metallia I-palkista 20Ш1 GOST 26020-83 mukaisesti (jäykistys taivutetusta profiilista 80x4 ja 100x4) standardin GOST 30245-2003 mukaisesti. Teräs C245. Palkit ovat teräksisiä I-palkkeja 40B1÷50B2 standardin GOST 26020-83 mukaisesti. Teräs C245. Päällyste on suunniteltu profiililevystä SKN 157-800-1,2 runkopalkkien varrella. Ulkoseinät ovat saranoituja "sandwich"-paneeleja, joiden paksuus on 100 ja 200 mm. Rakennuksen tilajäykkyys ja vakaus varmistetaan pysty- ja vaakasuuntaisten teräsliitosten, pylväiden tukiyksiköiden ja pinnoitteen kiintolevyn jäykkyyden avulla. Perustukset ovat monoliittisesta teräsbetonista valmistettuja nauhaperustuksia, joita yhdistää 250 mm paksu kantava lattialaatta, betoni B25, W4, F150. Perustusten alle tehdään 100 mm paksu betonivalmistelu. Olemassa olevan rakennuksen tiiliseiniin kiinnitettyihin metallirakenteisiin on kiinnitetty savupiiput (3 kaasupoistokuilua), joiden korkeus on 27,5 m ja ulkohalkaisija 850 mm. Kantavat metallirakenteet suunnitellaan kanavista. Teräs C245. Suhteellinen arvosana 0,000 vastaa absoluuttista arvosanaa +6,35. Teknisten ja geologisten tutkimusten selvityksen mukaan hiekkatyynyn pohjana on tiheää silttihiekkaa, jonka E = 230 kg/cm2, φ = 34, hiekka = 0,55, c = 0,06 kg/cm2. Perustusmaiden laskennallinen kestävyys ei ole pienempi kuin R=2,95 kg/cm2. Maahan kohdistuva paine ei ylitä p=1,66 kg/cm2. Pohjaveden enimmäispinta on 1,0 m syvyydessä (absoluuttinen korkeus 5,10 m). Pohjavesi ei ole syövyttävää normaaliläpäisevälle betonille. Maanalaisten rakenteiden betonin suojaamiseksi betonin pinta suojataan kaksi kertaa bitumilla. Rakennuksen keskimääräinen painuma on enintään 0,4 cm. Putkien vakaus on taattu. Ympäröivien rakennusten odotettu lisälasku on pienempi kuin suurimmat sallitut arvot.

 Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

 Piha-alueen kaasukattilatalon, joka on suunniteltu korvaamaan olemassa olevaa, sähkönsyöttö tapahtuu normaalisti keskitetyn sähköjärjestelmän yleisistä sähköverkoista teknisten eritelmien mukaisesti. Arvioitu teho 169 kVA, jänniteluokka 0,4 kV, liitäntäpisteet - AJO 0,4 kV rekonstruoidussa TS 116:ssa. Tehovastaanottimien luokka virransyötön luotettavuuden kannalta on toinen, kahdesta toisistaan ​​riippumattomasta, keskenään redundantista lähteestä, turvajärjestelmien tehovastaanottimet (ensimmäinen luokka) toimitetaan UPS:stä. Kattilahuoneen maadoituslaite koostuu yleisestä keinotekoisesta ulkopuolisesta maadoituksesta ja luonnollisesta maadoituslaitteesta - kattilahuoneen perustukset ja lattia. Kattilahuoneen ASU-paneeleihin on asennettu sähkönmittauslaitteet. Jakelu- ja ryhmäverkkojen järjestely on standardien mukainen, ASU-paneeleihin ja paikallispaneeleihin asennetaan suojalaitteet, seiniin on asennettu valaistuksen ohjauslaitteet ja kannettavien sähkövastaanottimien pistorasiat. Sähkölaitteiden paljaiden johtavien osien maadoitus - ryhmä- ja jakeluverkkokaapeleiden PE-johtimien kautta, paljaiden johtavien osien maadoitustyyppi - TN-S (erillinen), tasausjärjestelmä ja potentiaalin tasaus ovat standardien mukaisia. Suunnitellun sähköasennuksen piirisuunnitteluratkaisut varmistavat kategorisoimattoman ja toimivan henkilökunnan sähköturvallisuuden (kiinteä eristys, ei-kiinteisten prosessien sammutus, kosketusjännitteen puuttuminen jne.). Rakennuksen ukkossuoja on savupiippujen ukkosensuoja, kattilahuoneen katolla oleva metalliverkko ja maadoituselektrodiin kytketyt alasjohdinlaitteet. Tuotantoprosessien ja turvajärjestelmien automatisointi toteutetaan standardien mukaisesti. Tilaajapuhelinnumero Rostelecomin yleisestä puhelinverkosta on tallennettu laitokseen; matkaviestinjärjestelmien radiokanavia käytetään tiedon välittämiseen ohjauspaneeleille (kaasun kulutus, kaasuhälytys, kattiloiden tekniset parametrit jne.). Toisen luokan tehovastaanottimien tarjoamiseksi virransyötön luotettavuuden kannalta SDMO J220 Nexys Silent -dieselgeneraattorikattilayksikkö on asennettu erilliseen huoneeseen. Sähköinen lähtöteho - 160 kW. Polttoainesäiliön tilavuus on 340 litraa. Käyttöaika maksimikuormalla on 7,8 tuntia. Pakokaasujen poistamiseksi asennetaan putki DN=168,3x3,0 mm. Suunniteltu liitteenä oleva automatisoitu kaasukattilatalo on tarkoitettu rakennusten ja rakenteiden lämmitysjärjestelmien lämmön ja kuuman veden toimittamiseen kuluttajille. Kattilahuoneen mitat ovat 30,65 x 21,45 x 4,437 m (kattilahuoneen korkeus). Räjähdys- ja palovaarallisuuden mukaan kattilahuone kuuluu luokkaan "G". Ikkunat toimitetaan helposti irrotettavina rakenteina 0,03 m2 per 1 m3 kattilatilaa. Rakennuksen palonkestävyys on "I". Lämmönkuluttajat kuuluvat lämmön toimitusvarmuuden osalta toiseen luokkaan. Kattilarakennuksen asennettu teho on 15,0 kW (12,9 Gcal/h). Kattilahuoneeseen on asennettu kolme Termotechnik TT100-5000 kW vesilämmityskattilaa kaasupolttimilla. Kattilarakennuksen arvioitu lämmitysteho verkkohäviöt ja kattilatalon omat tarpeet huomioiden on 10,985 Gcal/h sisältäen: lämmitykseen ja ilmanvaihtoon 9,907 Gcal/h; kuuman veden toimittamiseen (keskimäärin) – 0,27 Gcal/h; lämmitysverkkojen häviöille ja omiin tarpeisiin - 0,808 Gcal/h. Pääpolttoaine on maakaasu (QpН = 7980 kcal/m3). Vara- ja hätäpolttoainetta ei tarjota. Kattilahuone toimii ympäri vuoden. Kattilahuoneen toiminta on automaattitilassa ilman jatkuvaa huoltohenkilöstön läsnäoloa. Veden lämpötila kattilan ulostulossa on -110°C. Kattilahuoneen ulostulon jäähdytysneste on vettä, jonka lämpötila on -95 °C (lämmitysjärjestelmät) ja lämpötila -65 °C (lämminvesijärjestelmät). Jäähdytysnesteen kuljettamiseen lämmitysjärjestelmiin ja kuumavesiputkistoon tarkoitettujen lämpöverkkojen kytkentäkaavio on riippumaton (lämmönvaihtimien kautta). Kattilahuoneessa on kaksi 8250 kW:n lämmönvaihdinta, kaksi 800 kW:n lämmönvaihdinta, kolme WILO IL 125/220-7,5/4 -merkin primääripiirin verkkokiertopumppua, kaksi verkkopumppua (työ- ja valmiustila) WILO IL 250/ merkki 410-95/4 toisiopiiristä, kahden paineenkorotuspumpun lohko WILO MVI 16056, kaksi Reflex G800 paisuntasäiliötä (kompensoimaan jäähdytysnesteen lämpölaajenemista kattilapiirissä) , Reflex DE -kalvopaisuntasäiliö, jonka tilavuus on 200 litraa, kemiallinen vedenkäsittelyyksikkö. Verkkoveden lämpötilan säätämiseksi syöttöputkeen asennetaan kolmitieventtiili. Putkilinjojen asennukseen valittiin sähköhitsatut teräsputket GOST 10704-91:n mukaisesti ja ruostumattomat teräsputket. Savun palamistuotteiden poistamiseksi suunniteltiin yksittäiset metalliset hormikanavat ja savupiiput, joiden korkeus kattilahuoneen lattiasta oli 27,56 m ja halkaisija DN=650 mm. Työsuunnitelma sisältää lämpöputkien, kaasukanavien ja laitteiden lämmöneristyksen. Suunnitteludokumentaatiossa varaudutaan lämpöverkkojen jälleenrakennukseen ottaen huomioon suunniteltuun kattilahuoneeseen liitetyn lämpökuorman muutokset. Rekonstruoinnissa uusitaan kaikki putkistot, lämmityskammiot ja sisääntulot rakennuksiin. Suunnitellut lämmitysverkot ovat neliputkiset (kattilahuoneesta keskitetyllä lämminvesijärjestelmällä varustettuihin rakennuksiin) ja kaksiputkiset (paikallisvesivaraajarakennuksiin). Kuluttajien liittäminen lämpöverkkoihin on järjestetty riippuvaisen järjestelmän mukaisesti. Jäähdytysnesteen paine kattilahuoneen ulostulossa: P1-55 m vesipatsas, P2-30 m vesipatsas (lämmitysputkille) ja P3-30 m vesipatsas, P425,4 m vesipatsas. (kuumavesiputkissa). Lämmitysverkkojen asennukset - maanalainen (kanaviton, teräsbetonikanavissa ja -koteloissa) ja maan päällä (rakennusten kellareihin). Lämmitysverkon asennuksessa on tarkoitus käyttää GOST 10704-91:n mukaisia ​​sähköhitsattuja teräsputkia polyuretaanivaahtoeristeessä kauko-ohjausjärjestelmällä (RDC) ja Isoproflex-A putkia standardin TU 2248-021-40270293- mukaisesti. 2005 ja korroosionkestävästä teräksestä valmistetut putket GOST 11068-81:n mukaisesti. Lämpölaajenemisen kompensointi saavutetaan itsekompensoinnilla ja palkeen laajennussaumoilla. Kaasunsyöttö kattilahuoneeseen on järjestetty teknisten eritelmien mukaisesti. Maakaasun arvioitu kulutus on 1752,7 kuutiometriä. m/h. Suunnitteludokumentaatiossa määrätään: olemassa olevan kaasuputken purkamisesta (rakennuksen sisääntulo); lasketaan keskipaineisen kaasuputken liitoskohdasta polyeteeniputkista DN=160x14,6 mm (maanalainen, polyeteeniputkien tapauksessa DN=225x12,8 mm) ja teräsputkista DN 219x6,0 mm; keskipainekaasuputken laskeminen teräsputkista Dn108x4,0 mm talon pihajulkisivua pitkin. Kaasunpaineen alentamiseksi kattilahuoneen seinään on tarkoitus asentaa kaappikaasun ohjausyksikkö tyyppiä ShRP-NORD-NORVAL 65-2. Kaasunpaine ennen ShRP:tä on 0,107 MPa, ShRP:n jälkeen 4,85 kPa. Sisäinen kaasunsyöttöjärjestelmä on suunniteltu sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Sisäisten kaasuputkien halkaisijat on otettu laskelmien mukaisesti. Vesihuolto ja viemäröinti järjestetään sähköverkkoon liittymisehtojen mukaisesti. Vedensyöttö tapahtuu kahden sisääntulon kautta PE 100 SDR17 putkista Dn=1106,6 mm yleisestä vesiverkostosta D=600 mm paine liitoskohdassa on 28 m vettä. Art. Arvioitu vaadittu paine on 21,02 m vettä. Art. Rakennusten kellariin asettamiseen tarjotaan ruostumattomia teräsputkia. Arvioitu kulutus -69.68 kuutiometriä. m/vrk, sisältäen: kotitalous- ja juomatarpeisiin - 31,55 kuutiometriä. m/päivä; teknologisiin tarpeisiin - 38,13 kuutiometriä. m/päivä Kattilahuoneen tuloihin asennetaan TsIRV 02A.00.00.00 (sivut 28, 29) mukaiset vesimittarit, joissa mittari DN=80 mm juomavesilinjaan ja sähköventtiili ohituslinjaan. Vesihuoltojärjestelmän asentamiseksi kattilahuoneen sisälle valittiin ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja galvanoidut teräsvesi- ja kaasuputket standardin GOST 3262-75 mukaisesti. Arvioitu virtausnopeus sisäiseen sammutukseen on 2x2,5 l/s. Kattilahuoneeseen on asennettu kaksi palopostia D=50 mm. Ulkoisen sammutuksen arvioitu virtausnopeus on 10 l/s. Ulkoinen sammutus vesijohtoverkon olemassa olevasta palopostista D=600 mm. Jätevesihuollon tilavuus 3,46 kuutiometriä. m/vrk on yhteisen pihan viemäriverkoston kaivossa nro 192 D = 250 mm, sadeveden poisto katolta ja viereiseltä alueelta virtausnopeudella 5,1 l/sek - kaivossa nro 181a yhteisen pihan viemärissä verkko D = 250 mm. Pihan viemäriverkkojen asennukseen valittiin Pragma PP -putket. Ulostulojen asennukseen valittiin pallografiittivalurautaputket DN=100-150 mm. Kattilahuoneeseen suunniteltiin GOST 6942-98:n mukainen valurautaisista viemäriputkista valmistettu teollisuusjätevesijärjestelmä. Lattiaan asennetaan viemärit d=100 mm. Kattilahuoneen ja dieselgeneraattorihuoneen lämmitysjärjestelmän jäähdytysneste on 45 % propyleeniglykoliliuos, jonka lämpötila on 95-70°C. Kattilahuoneen lämmitys on suunniteltu pitämään lämpötila vähintään +5°C ja se saavutetaan prosessilaitteiden ja putkistojen lämmönsyötöllä sekä KSK-tyyppisten ilmanlämmittimien käytöllä. Dieselgeneraattorihuoneen tilojen lämmittämiseksi asennetaan paneelipatteri. Laitteet on varustettu sulku- ja ohjausventtiileillä. Putket lämmityslaitteisiin asennetaan lämpöeristykseen.

Lupa

Категории projekteja sivustolla