4,5 MW:n kattilataloprojekti ulkoisilla järjestelmillä

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kattilarakennusprojekti 4,5 MW

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $415.00
Alennus
Hinta $415.00
Indeksi: 2.190.251
Dokumentointi: Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 1120 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Kompleksin arvioitu tuottavuus (ottaen huomioon kattilatalon omat tarpeet ja lämpöhäviöt), Gcal/tunti: 3,87
Asennettu kattilahuoneen tuottavuus, Gcal/tunti: 3,87
Vuotuinen lämmöntuotanto, tuhat Gcal: 9,130 XNUMX
Kuluttajalle toimitettu lämpö tuhat Gcal:
Vuotuinen asennetun kapasiteetin käyttötuntimäärä, tuntia: 5280
Vuosittainen polttoaineenkulutus:
luonnollinen, tuhat nm3: 1240,6
ehdollinen, T.U.T.: 1418,0
Virroittimien asennettu teho, kW: 59,55
Sähkön vuosikulutus, tuhat kW*h: 314,42
Vuotuinen vedenkulutus kattilarakennuksen omiin tarpeisiin, m3: 39,1
Ajoneuvon siivous, tuhatta m3: 2,32
Henkilömäärä, henkilöt: ---
Kattilahuoneen rakennustilavuus, m3: 189,3
Kokonaisrakennusala, m2: 194,6
Arvioidut rakennuskustannukset, miljoonaa ruplaa. (vuoden 2001 hinnoilla):
Erityisindikaattorit 1 Gcal/h asennettua kapasiteettia kohti:
virrankeräinten teho, kW/Gcal/h: 15,37
henkilöstömäärä, henkilöä/Gcal/tunti: -
Vakiopolttoaineen ominaiskulutus per 1 Gcal tuotettua lämpöä, T.U.T./Gcal.: 0,1553
Vakiopolttoaineen ominaiskulutus per 1 Gcal toimitettua lämpöä, T.U.T./Gcal.: 0,1553

Kustannusindikaattorit

Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa 18607,54
Rakennus- ja asennustyöt tuhat ruplaa 9945,74
Laitteet tuhat ruplaa 5346,22
Muut kustannukset tuhat ruplaa 3315,58
mukaan lukien
PIR tuhatta ruplaa 1857,32
palautettavat summat tuh.ruplaa. 64,78
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla toukokuussa 2013 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa 110635,27
Rakennus- ja asennustyöt tuhat ruplaa 72270,11
Laitteet tuhat ruplaa 20818,19
Muut kustannukset tuhat ruplaa 17546,97
mukaan lukien
PIR tuhatta ruplaa 7383,35
ALV tuhatta ruplaa 16834,40
palautettavat summat tuh.ruplaa. 470,68

Tietoja kohteen toiminnallisesta tarkoituksesta

 Suunnittelun tarkoituksena on kehittää suunnitteludokumentaatio rakenteilla olevalle kattilarakennukselle, jossa on ulkoiset sähköverkot, lämmönjakelujärjestelmän jälleenrakentamiseen, parantaen rakennusten ja rakenteiden lämmönsaannin laatua ja luotettavuutta. Laitoksen tekniset perustiedot: Teknisesti uusitun kattilarakennuksen lämpöteho on 4,5 MW (3,87 Gcal/h); Asennetut kattilat: - Termotechnik TT100 – 1500 kW – 3 kpl. Pääpolttoaine on maakaasu standardin GOST 5542-87 mukaisesti. Vuosittainen polttoainetarve on 1240,6 tuhatta Nm3. Jäähdytysneste on vesi, lämmitysjärjestelmän lämpötilakäyrä on 95/70°C. Lämmönsyöttöjärjestelmä on kaksipiirinen, kaksiputkijärjestelmä. Lämmönkuluttajien luokka lämmön ja lämmönhuollon luotettavuuden suhteen on toinen. Kattilarakennuksen rakentamisen aikana oletetaan: Olemassa olevan kattilalaitteiston purkaminen; Olemassa olevan kattilarakennuksen rakennusrakenteiden purkaminen; Olemassa olevien ulkoisten lämmönjakeluverkkojen purkaminen; Nykyisen kattilahuoneen savupiipun purkaminen; Uuden kattilarakennuksen rakentaminen; Uusien kattilalaitteiden asennus ja asennus; Savupiipun rakentaminen; Ulkoisten sähköverkkojen uusien osien rakentaminen purettujen tilalle.

Rakentava osa

Kattilarakennuksen rakennus on muodoltaan epäsäännöllinen - L-muotoinen monitasoinen katto, kattilarakennuksen kaksi seinää on kiinnitetty asuinrakennukseen (akselit 3/A-B, B/2-3), toisaalta puolelta sitä ympäröi piha-alue. Rakennuksen rakennesuunnittelu on seinärakenne, jossa on kantavat pituus- ja poikittaisseinät. Jäykkyys ja tilavakaus varmistetaan pitkittäis- ja poikittaisseinien sekä kattopalkkien yhteistyöllä. Rakennuksen rakenneosien ominaisuudet: Seinien perustukset - nauhamurska; Seinät ovat tiiliä; Päällystys – aallotettu metallilevy metallipalkeissa; Katto on pehmeä, monitasoinen; Lattiat ovat betonia, laatoitettu. Savupiippu on kolmionmuotoinen, kolmion muotoinen tilallinen ristikkorakenne, jossa on neljä kaasunpoistoakselia, jotka sijaitsevat reunoilla uloketasoilla - 3xØ350 mm ja 1xØ114,3 mm. Kolmion muotoinen kantava torni on suora prisma, jonka pintakoko on -1235 mm. Tukiyksiköt kaasunpoistoakseleille paikoissa, joissa vaakasuuntaiset kuormat siirtyvät, varmistavat kuilujen ja tornin keskinäisen lämpötilan liikkeiden vapauden. Tukitornin jänteet ja kannattimet on suunniteltu sähköhitsatuista putkista. Tornitasojen tuet ja palkit on valmistettu kuumavalssatusta teräksestä. Rungot on lämpöeristetty ROCKWOLL-merkin WIRED MAT -eristyksellä, paksuus 100 mm, jonka jälkeen ne on päällystetty ohutlevyllä galvanoidulla teräksellä, paksuus 0,55 mm. Kantava torni on suunniteltu 3-ulotteisista tehdasvalmiista lohkoista. Konsolialustat ovat tehdasvalmiita paneeleja.

 Kattilahuoneen tilasuunnitteluratkaisut

 Liitteenä olevan automatisoidun kattilahuoneen mitat akseleilla B-G/1-4 akseleilla A-G/1-4 ovat 19,03x8,72 m, akseleilla A-B/3-4 - 6,04x6,42 m, kattilahuoneen korkeus alk. 2,43-5,75 m. Kattilahuoneesta on 2 uloskäyntiä suoraan piha-alueelle. Rakennukseen pääsee ajoneuvolla asfalttitietä pitkin. Rakennusluokka – II; Palonkestävyysaste – I; Tuulikuorma-alue SP 20.13330.2011 – II mukaisesti; Lumikuorma-alue SP 20.13330.2011 – III mukaisesti; Kattilahuoneen pinta-ala – 189,3 m2; Kattilahuoneen tilavuus – 620,1 m3; Tilojen palo- ja räjähdysvaaraluokka on "G". Suhteelliseksi korkeudeksi 0,000 on otettu kattilahuoneen puhtaan lattian korkeus, joka vastaa absoluuttista +6,030 m korkeutta Itämeren korkeusjärjestelmässä.

 Perusvarusteet

 Thermotekhnik TT100 kattilat - 3 kpl, jotka on varustettu yhdistetyillä kaksivaiheisilla polttimilla GKP-140 M Oilonilta, hyväksyttiin asennettavaksi. TERMOTEHNIK TT100 kattilan nimellislämmitysteho on 1500 kW. Kattilan jäähdytysnesteen liiallinen käyttöpaine on 4,0 bar, käyttölämpötila 110 ˚С. Tehokkuus 92 %. Kaikki kattilayksiköiden kokonaismitat on otettu kattilan valmistajan antamien piirustusten perusteella. Kattilayksiköiden valinta tehtiin sen perusteella, että varmistettiin lämmönkulutus lämmitykseen ja ilmanvaihtoon maksimitalviolosuhteissa sekä lämpöhäviö lämmitysverkostoissa. TERMOTEHNIK TT100 - kaasuputki-savutyyppiset kolmivaiheiset teräksiset matalan lämpötilan kuumavesikattilat, jotka on varustettu paineuunilla. Kattilat on suunniteltu tuottamaan kaukolämmön kuumaa vettä, jonka lämpötila on enintään 115 °C sallitulla käyttöpaineella 0,6 MPa.

 Kattiloiden tekniset ominaisuudet

Nimellislämmitysteho, kW: 1500
Maksimi ylipaine, MPa: 0,6
Veden maksimilämpötila kattilan ulostulossa, 0C: 115
Veden minimilämpötila kattilan tuloaukossa, 0C: 60
Nimellinen vedenkulutus Δt=15 0С, m3/h: 86
Vesiradan hydraulinen vastus jäähdytysnesteen virtauksessa Δt=15 0C, kPa: 6,6
Savukaasujen kulutus, kg/s: 0,68
Kaasun reitin aerodynaaminen vastus maksimiteholle, kPa: 0,65
Savukaasujen lämpötila, °C: 188
Tulipesän tilavuus, m3: 0,793
Kattilan vesitilavuus, m3: 1,86
Kattilan kuivapaino, (painotoleranssi 4,5%), kg: 3151

 Asetteluratkaisut

Kattilahuoneessa on kaksi huonetta - kattilahuone ja dieselgeneraattorihuone. Kattilahuoneen layout on suunniteltu esivalmistetuilla kokonaisuuksilla, jotka koostuvat levylämmönvaihtimista, pumpuista ja ohjauslaitteista. Kaikki maahantuodut materiaalit ja laitteet on sertifioitu käytettäviksi Venäjällä. Laitelohkojen käyttö mahdollistaa asennustöiden teollistumisasteen lisäämisen ja rakennusajan lyhentämisen. Kattilatalorakennuksessa asennetaan lattiat ja järjestetään peruslaitteiden perustukset. Pumppaus- ja lämmönvaihtolaitteiston perustana on vakiometallielementeistä valmistettu runko, joka on kiinnitetty ankkurilla kattilatalorakennuksen perustukseen. Kattilat K1.1 ja K1.2 sijaitsevat akseleilla “5-6” ja kattila K1.3 akseleilla 3-4/A-G, +0,100 m korkeudella kattilahuoneen puhtaasta lattiasta. Kattilat on varustettu sulku- ja säätöventtiileillä: pääventtiili suoralle ja paluuvedelle; varoventtiilit; tyhjennyshanat. Kattilahuoneen akseleilla 2'-3/B-B on paisuntalinjalaitteisto: välisäiliö ja kalvosäiliöt. Verkkopumput sijaitsevat kattilahuoneen akseleilla 1-2’/B-B. Verkkolämmönvaihtimet sijaitsevat kattilahuoneen akseleilla 1-2’/B-G. 2'-akselilla on vyöhyke verkkoon syötettävän jäähdytysnesteen parametrien tallentamista varten. Akseleilla 3-4/B-G’ merkinnässä +2,380 on tekninen alusta kattiloiden huoltoon, jolle sijaitsevat myös kattila- ja paineenkorotuspumput. Kattilahuoneessa on kaksi kaivoa lämpöverkkojen tehoa varten: ensimmäinen sijaitsee akseleilla 1-2’/B-G, toinen - akseleilla 3-4/A-B. Kattilahuone kuuluu tuotantokapasiteetilla mitattuna luokkaan "G". Rakennuksen palonkestävyys on I. Kattilatalorakennuksessa on kaksi erillistä uloskäyntiä - kattilahuoneesta ja dieselgeneraattorihuoneesta.

Lämpökaavio

 Lämmönjakelujärjestelmien kytkentä suoritetaan suljetun itsenäisen 2-putkipiirin mukaisesti lämmönvaihtimien kautta, jotka on suunniteltu kattamaan lämpöteho kylmimpänä kuukautena - jokainen. Kuumavesikattilat lämmittävät jäähdytysnesteen 110 ˚C:seen, joka toimitetaan verkkolämmönvaihtimiin (2x2730 kW) ja kattilahuoneen omiin tarpeisiin. Vaaditun paluuveden lämpötilan ylläpitämiseksi kattilapiirissä käytetään kolmitie Sauter-venttiilejä, jotka on asennettu paluuputkeen kunkin kattilayksikön sisääntuloon. Kattilapiirin (ensisijainen) kierto saadaan aikaan kolmella Wilo IL 80/210-3/4 -pumpulla. Jokainen pumppu pumppaa jäähdytysnestettä vastaavan kattilan läpi, mikä varmistaa piirin optimaalisen hydraulisen toiminnan. Verkkopiirin (toisiopiirin) kierrätyksestä huolehtii kaksi (yksi toimiva, yksi vara) Wilo IL 125/340-30/4 -pumppua. Verkkopumppujen paine on saatu lämpöverkon hydraulisen laskelman perusteella. Paineen ylläpitämiseksi kattilassa ja verkkopiirissä toimitetaan kahden (yksi toimiva, yksi vara) Wilo MVI 104/PN25 -paineenkorotuspumpun lohko, joka on asennettu lähdeveden syöttöyksikön jälkeen. Järjestelmä mahdollistaa verkkoveden lämpötilan korkealaatuisen säätelyn suorassa putkistossa ulkoilman lämpötilan perusteella. Säätö suoritetaan kolmitie "Sauter"-venttiilillä, joka on asennettu lämmönvaihtimien ulostuloon. Jäähdytysnesteen lämpölaajenemisen kompensoimiseksi kattilapiirissä on kaksi Reflex G600 -kalvopaisuntasäiliötä, kummankin tilavuus on 600 litraa, ja Reflex V200 -esisäiliö, jonka tilavuus on 200 litraa. Täyttölinjan paineenkorotuspumppujen kytkentätaajuuden ajoitus tapahtuu kalvopaisuntasäiliöllä Reflex DE 200, V=200l. Putket ovat sähköhitsattuja GOST 10704-91 mukaisia ​​teräsputkia, GOST 3262-75 mukaisia ​​vesi- ja kaasuputkia ja ruostumatonta terästä 08Х18Н10 (AISI 304). Putket on varustettu liitososilla, joissa on automaattiset tuuletusaukot kaikkien putkistojen korkeimmissa kohdissa ja liittimet vedenpoistoa varten putkilinjojen alimmissa kohdissa. Viemäriveden poisto järjestetään välikaivoon (ks. kohta 53/13-K-NK).

Lupa

Категории projekteja sivustolla