Penkereen seinän kunnostusprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


pengermuuriprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $267.00
Alennus
Hinta $267.00
Indeksi: 16.129.243
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 965 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Suunnittelu- ja työasiakirjat, mukaan lukien arviot, sekä pengerseinän suuria korjauksia koskevien teknisten selvitysten tulokset
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Rakennustyyppi: Suuri peruskorjaus
pengerrys
Kokonaispituus, sis. m: 1200,0
alemman kerroksen pituus, m: 1200,0
ylemmän kerroksen pituus, m: 447,0
Korkeus, sis.
alempi taso (tavallisista), m: 2,76 - 3,50
ylempi taso (tavallisista), m: 3,00 - 4,60
Laskeutumiset, kpl: 4
Osuuden pituus jatkuvalla maaperänsuojapaalurivillä, m: 365,5
Tiet (penkereet)
Työtyyppi: Tienpinnan kunnostus, teknisen jalkakäytävän päällystys, maisemointi
Tieluokka: Kaupunginlaajuinen pääkatu, jolla on säädelty liikenne
Tien päällystetyyppi ja pintatyyppi: Päällystys, asfalttibetoni ja laattapäällyste
Pituus, m: 1040
Ajoradan leveys, m: 10,00
Ajoradan kokonaispinta-ala, sis. m2: 8036
jyrsintä, m2: 7750
kaivojen ja kaivojen entisöinti, m2: 426
Teknisen jalkakäytävän kokonaispinta-ala, m2: 3060
Rantakäytävän kokonaispinta-ala, m2: 5850
Kokonaisparannusala, m2: 182
Ulkoiset viemäriverkot, m: 52,0
ulkovalaistus
väliaikainen vaihtoehto, m: 672
pysyvä vaihtoehto, m: 752
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 53240,59
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 48043,06
Laitteet, tuhat ruplaa:
Muut kulut, tuhat ruplaa: 5197,53
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 2812,24
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 1650,40

Tekniset ja suunnitteluratkaisut

 Suunnitteludokumentaatio sisältää pengerseinän perusteellisen peruskorjauksen. Suurten korjausten pääratkaisuja ovat: pengerseinän isot korjaukset; pintakuivausjärjestelmän muuttaminen tekniseltä jalkakäytävältä penkereen ajorataa pitkin muuttamalla teknisen jalkakäytävän poikittaiskaltevuutta ajorataa kohti; pintaveden purkaminen penkereen ajoradan uusittuihin hulevesikaivoihin; ajoradan teknisestä jalkakäytävästä ja teknisen jalkakäytävän alemman tason jalkakäytävästä erottavien sivukivien jälleenrakennus; alemman tason jalkakäytävän päällysterakenteiden entisöinti; ajoradan asfalttibetonipäällysteen korjaus työmailla ja teknisen jalkakäytävän laatoitus. kukkapenkkien järjestely portaikkoalueella. Teknisen jalkakäytävän poikittaiset rinteet otetaan keskimäärin 10 ‰, alemman tason jalkakäytävä - rannikon jalkakäytävä - 20 ‰. Pituusprofiilit ovat lähellä olemassa olevia. Ajoradan päällysterakenteet sadevesikaivojen uusimispaikoissa: kuuma tiheä hienorakeinen asfalttibetoni tyyppi A, luokka I, viskoosilla bitumilla BND 60/90, GOST 9128-2009, – 5,0 cm; kuuma tiheä karkearaeinen asfalttibetoni tyyppi A, luokka I, viskoosilla bitumilla BND 60/90, GOST 9128-2009, – 6,0 cm; geoverkko 40/17; kuuma huokoinen karkearaeinen asfalttibetoni, luokka I, viskoosiselle bitumille BND 60/90, GOST 9128-2009, – 12,0 cm; graniittikivimurska luokka 1000, fraktio 40-70, sirpaloitumalla, GOST 8267-93, 25607-2009 – 22,0 cm; hienoa hiekkaa (savifraktiopitoisuus 5%), Kf≥3 m/vrk, GOST 8736-93*, – 30,0 cm (kunnostusalueille purettujen liitosten paikoissa). Kunnostetun teknisen jalkakäytävän rakenteet: päällystyslaatat GOST 17608-91*, – 8,0 cm; kuiva sementti-hiekaseos GOST 23558-94 - 4,0 cm; graniittikivimurska luokka 800, fraktio 40-70, sirpaloitu, GOST 8267-93, 25607-2009 – 29,0 cm; olemassa olevalle hiekkapohjalle. Kunnostetun alemman tason jalkakäytävän rakenteet - rannikon jalkakäytävä: kuumaa hiekkaa, tiheä asfalttibetoni tyyppi G, luokka II, GOST 9128-2009 - 3,5 cm; kuuma hiekka erittäin huokoinen asfalttibetoni luokka I, GOST 9128-2009 - 4,0 cm; graniittikivimurska luokka 800, fraktio 40-70, sirpaloitumalla, GOST 8267-93, 25607-2009 – 15,0 cm; hienoa hiekkaa, Kf≥3 m/vrk, GOST 8736-93*, – 30,0 cm Työn päätyttyä suunnitellaan jyrsimistä koko ajoradan leveydeltä (Bolsheokhtinsky-sillan suunnassa) päällystyksellä asfalttibetonikerros: kuuma tiheä hienorakeinen asfalttibetoni tyyppi A, luokka I, viskoosille bitumille BND 60/90, GOST 9128-2009, – 5,0 cm; Sivukivet, jotka mahdollistavat teiden ja jalkakäytävien erottamisen - 1GP, 2GP, 3GP, jalankulkuteiden osissa - GPV. Tämän penkereen osan työsuunnitelma on kehitetty vuosina 1967-1978. Rakennustyöt toteutettiin vaiheittain vuosina 1970-1981. Pääkorjausalueen kokonaispituus on 1200,0 m. Suuren korjauksen kohteena oleva pengermuuri: tarjoaa rantasuojan, ts. rannikon suojaaminen aaltojen ja jään vaikutuksilta, eroosion estäminen; tukee rannikon rinnettä ja vaimentaa maaperän sivuttaista painetta penkereen ajoradalla olevista ajoneuvoista ja jalankulkijoista jalkakäytävällä seinää pitkin; muodostaa arkkitehtonisesti joen rannan ja on osa kaupungin historiallisen keskustan pengerrystä. Pengerrys varmistaa ajoneuvojen kulun ylemmän tason tasolla sijaitsevaa moottoritietä pitkin ja jalankulkijoiden kulkua jalkakäytävää pitkin alemman tason tasolla. Alemman kerroksen seinän reunalistan ylätasolle asennetaan 6,0 m leveä jalkakäytävä. Jalkakäytävä on päällystetty asfalttibetonilla hiekkatäytteellä. Viemäröinti alemmasta tasosta suoritetaan viemärikaivojen kautta, jotka sijaitsevat lähellä ylemmän tason seinää. Alemman kerroksen seinän aita on graniittikaide, jonka korkeus on 870 mm. Penkereen ajoradan leveys on 20,0 m ja sen erottaa alemman kerroksen jalkakäytävästä 2,50 - 6,0 m leveä betonipäällysteinen jalkakäytävä ja tien reunassa 40 cm korkea reunakiveys. Penkereen käyttökuntoisuuden arvioimiseksi, vikojen ja vaurioiden tunnistamiseksi suoritettiin penkereen tarkastus. Rakenteen pinta- ja vedenalaisten osien tarkastuksen ja teknisen kunnon arvioinnin tulosten perusteella todettiin: 1. Penkereiän tärkeimpien kantavien elementtien (teräsbetonipaalut ja esivalmistetun monoliittisen säleikön elementit) nykyinen kunto on tyydyttävä. Kantavissa elementeissä ei ole näkyviä vaurioita (halkeamia, suojakerroksen vaurioituminen paljaalla raudoituksella, liukenemisen ja betonin karbonoitumisen jälkiä). Poikkeuksen muodostavat laskujen alempien tasojen julkisivupinnoille asennetut esivalmistetut lohkot, joissa havaitaan betonin tuhoutumista ja raudoitusta. Näitä vikoja luonnehtii kestävyyden kannalta 3. vikaluokka. 2. Ylempien, alempien kerrosten ja laskujen penkereiän graniittiverhoilun nykytilaa luonnehtii kestävyyden kannalta 3. vikaluokka. 3. Penkereiän ylemmän kerroksen jalkakäytävän kuljetus- ja käyttökunto liikenneturvallisuusolosuhteiden mukaan on luonnehdittu B-kategorialla. Penkereiän peruskorjauksen suunnitteludokumentaatiossa edellytetään: olemassa olevien suunnittelu- ja korkeusratkaisujen säilyttämistä. penkerästä. olemassa olevan pintakuivausjärjestelmän muuttaminen tekniseltä jalkakäytävältä siten, että varmistetaan teknisen jalkakäytävän poikittainen kaltevuus ajorataa kohti. penkereen tarkastuksessa havaittujen vikojen poistaminen. Olemassa oleva pengerseinä on suunniteltu normaalille 2,0 t/m2 tilapäiselle sortumisprisman kuormitukselle.

Penkereiän suuret korjaukset sisältävät seuraavat työt:

1. Alemman kerroksen, ylemmän kerroksen ja rinteiden seinien graniittiverhoilun suuret korjaukset (ennallistaminen).

 2. Toimenpiteet olemassa olevan penkereiän maaperän tiiviyden varmistamiseksi. Vedenpäällisen osan penkereiän graniittiverhous vaatii puhdistusta ja saumausta kokonaisuudessaan. Tämän tyyppisten vikojen poistamiseksi suunnitteludokumentaatio sisältää seuraavat työt: 1. Epäpuhtauksien poistaminen etupinnalta. 2. Etupinnan puhdistaminen vaikeasti poistettavista epäpuhtauksista pesulla.

 3. Penkereiän saumojen liittäminen TsMID-3GSh-koostumukseen perustuvalla korjauskoostumuksella saumojen tiivistämisellä rouvalla 2,5 cm:n syvyyteen. havaitaan rajoitetuilla alueilla, pääasiassa liikuntasaumoissa. Suunnitteludokumentaatiossa määrätään päällysteen vaurioiden poistamisesta liikuntasaumojen alueella, joka suoritetaan yhdessä itse liikuntasaumojen korjauksen kanssa. Jos penkereen lämpötila muuttuu, korjatut liikuntasaumat välttävät graniittiverhouksen vaurioitumisen sauman viereisillä alueilla. Saumasuunnittelu: pystytiivistys - esivalmistettujen lohkojen välisen sauman tiivistäminen polyuretaaniköydellä ja sauman tiivistäminen lohkojen julkisivureunaa pitkin NO-68-1 kumilla ja lohkojen kiinnittäminen betoniin HUS-HR (Hilti) ruuviankkureilla ; pystytiivistys - ripustetun verhouksen graniittilaattojen välisen sauman tiivistäminen polyuretaaniköydellä ja sauman leikkaaminen julkisivusta polyuretaanisella kaksikomponenttitiivistemassalla TEKTOR-203 (TU 5772-001-50002263-98) tai kaksikomponenttisella polysulfidilla (tiokol) kovettuva saumausaine AM-05, jossa sauman täyttö 10 mm syvyyteen asti. Sauman leveys on enintään 20 mm. Ripustetun graniittiverhouksen viat pienten hävikkien ja lastujen muodossa altistuvat polyesterihartseihin perustuvalle mastiksille. Reuna- ja kaidekivet, joissa on halkeamia ja halkeamia, teknisten ehtojen mukaisesti. 

Vaurioituneiden silmukoiden korjaamiseksi suunnitteludokumentaatio sisältää seuraavat työtyypit:
1. Graniittiverhouskivien (verhoverhouslaatat, massiiviset reunalistat ja kaiteet) purkaminen vaurioituneen silmukan alueella.
2. Vaurioituneen silmän metallirakenteiden purkaminen (leikkaus).
3. Vastavalmistetun silmukan (maalattu kivihiilitervalakalla 2 kerroksessa) metallirakenteet porattuun reikään Hiltin kemiallisilla ankkurikapseleilla.
4. Ripustetun graniittiverhouksen, reunuksen ja kaiteen asennus.

Vedenalaisille ylitysalueille on tarkoitus asentaa rannikon opasteita ”Älä pudota ankkureita” (GOST 26600-98), jotka ovat tällä hetkellä kadonneet. Ylemmän kerroksen seinän takana olevien vajoamien ja vaurioiden eliminoimiseksi ja niiden myöhemmän esiintymisen estämiseksi suurkorjauksen suunnitteludokumentaatiossa kehitettiin toimenpiteet penkereiän maaperän läpäisemättömyyden varmistamiseksi. Ottaen huomioon paalun kannen suunnittelun ja laitosten olemassaolon, alue, jossa maaperän vauriot havaitaan, on jaettu 3 osaan erilaisilla toimenpiteillä penkereiän maaperän läpäisemättömyyden varmistamiseksi. Osa nro 1 - PK0+85,0 - PK1+80,0. Pituus 95,0 m. Suunnitteludokumentaatiossa määrätään rannikon jalkakäytävän paluusuodatinrakenteen korjaamisesta (alempi taso), mukaan lukien seuraavat työt: kehittäminen korkeuteen. (+) 0,200 (BS) jalkakäytävärakenteen pohjamaasta; murskatun kiven täyttö fr. 40-70 merkkiin. (+) 1,300 XNUMX (BS) - esivalmistettujen poikkipalkkien pohja; pussien asettaminen hiekka-sementtiseoksella esivalmistettujen poikkipalkkien alueelle; ASG:n täyttäminen korkeuteen. (+) 1,700 2 (BS) - esivalmistettujen poikkipalkkien yläosa; geosynteettisen materiaalin Taypar asettaminen tasaiselle pinnalle; kaatamalla hiekkaa tierakenteen pohjalle kerros kerrokselta tiivistämällä. Osa nro 1 – PK80,0+5 – PK75,0+XNUMX. Pituus 395,0 m. Toimenpiteet, joilla varmistetaan penkereiän maaperän läpäisemättömyys koko tämän osuuden pituudelta, mahdollistavat paalurivien rakenteen jatkuvuuden palauttamisen: nykyisen rakenteen taakse asennetaan paaluristikko ja seinän Larsen IY -levypaalutuksen jatkuvan lisäpaalurivin ylempi kerros, pituus 14,0 m. Peltipaalun upotus - korkeataajuinen tärisevä vasara. Päällä peltipaaluriviä yhdistää monoliittinen teräsbetoni. korkkipalkki. Kansipalkin pohjan merkki on otettu olemassa olevan säleikön pohjan merkistä (+) 1,200 25 (BS). Kattobetoni - B200 F6 W1000. Tällä alueella penkereen läpi kulkee kotitalousviemäri d3 mm (PK75+920) ja vesiviemäri d630 mm hätäpoistolla d5 mm (PK63+XNUMX). Käyttöorganisaatioiden teknisten ehtojen mukaisesti levypaalujen upottaminen käyttöalueelle voidaan suorittaa vähintään 2 metrin etäisyydeltä. Lisäpinarivissä on puupaneeleilla peitetyt raot. Liikuntasaumat asennetaan kannen palkin pituudelta samaan paikkaan olemassa olevan grillilaatan liikuntasaumojen kanssa. Saumarakenne: 3 kerrosta Mostoplastia. Sauman leveys on enintään 20 mm. Maahan kosketuksissa olevat betonipinnat peitetään kylmällä Slavyanka-mastiksella (TU 5775-016-11149403-2006). Larsenin teräslevypaalut eristetään maalaamalla. Suositeltu pinnoitusjärjestelmä: pohjamaali Zinotan; välikerros ferrotaania. Myös 29,5 m:n pituudelta tyypin 2 sisällä suunnitteludokumentaatiossa varataan paluusuodatinrakenteen korjaus rantakäytävältä (alempi taso). Paluusuodattimen rakenteen korjaus sisältää seuraavat työt: kehittäminen korkeuteen. (+) 0,200 (BS) jalkakäytävärakenteen pohjamaasta; murskatun kiven täyttö fr. 40-70 merkkiin. (+) 1,300 XNUMX (BS) - esivalmistettujen poikkipalkkien pohja; pussien asettaminen hiekka-sementtiseoksella esivalmistettujen poikkipalkkien alueelle; ASG:n täyttäminen korkeuteen. (+) 1,700 3 (BS) - esivalmistettujen poikkipalkkien yläosa; geosynteettisen materiaalin Taypar asettaminen tasaiselle pinnalle; kaatamalla hiekkaa tierakenteen pohjalle kerros kerrokselta tiivistämällä. Osa nro 10 – PK38,0+10 – PK63,70+XNUMX. Pituus 25,7 m. Suunnitteludokumentaatiossa on korjattu paluusuodatinrakenteen ja rantakäytävän puolen laajennussaumat (alempi kerros). Korjaus sisältää seuraavat työtyypit: kehitystyöt korkeuteen. (+) 1,230 (BS) jalkakäytävärakenteen pohjamaa; Liikuntasaumojen DSh31 ja DSh32 tyhjennys ja täyttö 3 kerroksella Mostoplastia. Työ tulee suorittaa grillilaatan ja esivalmistetun teräsbetonin puitteissa. pengerrys seinälohkot; touvin tiivistys esivalmistetun teräsbetonin välisiin pystysaumoihin.

Lupa

Категории projekteja sivustolla