Rakennusten peruskorjausprojektit

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Rakennusten saneeraus

Hallinto- ja toimistokeskushanke

Indeksi: 51.183.201
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
2171 MB
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,050.00
Alennus:

toimistokeskus

Indeksi: 3.120.269
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
975 MB
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,030.00
Alennus:

Hallintorakennushanke

Indeksi: 91.131.256
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
1952 MB
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,000.00
Alennus:

Jätevedenpuhdistamohanke (WWTP)

Indeksi: 52.170.284
Dokumentointi:
Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
1397 MB
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $1,540.00
Alennus:

Vakiomalli 2LG-06-01. Elokuvateatterin peruskorjausprojekti

Indeksi: 53.184.266
Dokumentointi:
Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
617 MB
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $1,480.00
Alennus:
Page 1 alkaen 8

Etkö löytänyt haluamaasi projektia verkkokauppamme sivuilta? Kirjoita meille osoitteeseen info@proekt.sx Valmiiden projektien tietokannastamme valitsemme sinulle valmiin projektin viipymättä!!!


Tässä osiossa julkaisemme erilaisten rakennusten ja rakenteiden jälleenrakennusprojekteja. Esiteltiin koulujen, kerrostalojen ja monien muiden jälleenrakennusprojekteja. Tämä osio sisältää hankkeet teollisuus- ja siviilirakennusten ja rakenteiden jälleenrakentamiseksi ilman viimeksi mainittujen purkamista.

Jälleenrakennus - olemassa olevien teollisuus- ja siviilitilojen uudelleenjärjestely, joka liittyy tuotannon parantamiseen, sen teknisen ja taloudellisen tason ja tuotteiden laadun parantamiseen, käyttö- ja elinolosuhteiden parantamiseen, palvelujen laadun parantamiseen, teknisten ja taloudellisten indikaattoreiden (tuotteiden lukumäärä, teho, toiminnallinen tarkoitus, geometriset mitat). Rakennusten jälleenrakentaminen - rakennustöiden suorittaminen kohteen olemassa olevien teknisten ja taloudellisten indikaattoreiden muuttamiseksi ja sen käytön tehostamiseksi edellyttäen: kohteen uudelleenjärjestelyä, geometristen mittojen ja teknisten indikaattorien muuttaminen, pääomarakentaminen, laajennukset, päällirakenteet, tukirakenteiden purkaminen ja vahvistaminen, ullakko, teknisten järjestelmien ja kommunikaatioiden rakentaminen ja saneeraus jne. Rakennusten saneeraus on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Varsinkin kun kyseessä on arkkitehtuurimonumentti tai historialliset rakennukset. Tässä tapauksessa rakenteen ikä voi olla useita vuosisatoja, ja suunnittelijalle määrätty tehtävä tulee kymmenkertaiseksi. Loppujen lopuksi hänen ei tarvitse vain parantaa rakennuksen suorituskykyä, luoda olosuhteet sen tehokkaalle käytölle, mutta myös palauttaa sen entinen ulkonäkö, säilyttää aikakauden henki. Teollisuustilojen jälleenrakentamisessa otetaan käyttöön tehokkaampia pitkälle koneistettuja ja automatisoituja teknologisia prosesseja, saavutetaan tuotantoalueiden järkevämpi käyttö ja tehostetaan pääomainvestointien käyttöä. Olemassa olevien yritysten saneeraus sisältää pää-, apu- ja palvelutarkoituksen olemassa olevien työpajojen ja tilojen uudelleenorganisoinnin pääsääntöisesti laajentamatta olemassa olevia päätarkoituksen mukaisia ​​rakennuksia ja rakenteita. Olemassa olevien yritysten jälleenrakentamisen aikana on mahdollista laajentaa yksittäisiä rakennuksia ja rakenteita tapauksissa, joissa uusia korkean suorituskyvyn ja teknisesti kehittyneempiä laitteita ei voida sijoittaa olemassa oleviin rakennuksiin; rakentaa uusia ja laajentaa olemassa olevia työpajoja ja muita kompleksin tiloja epätasapainon poistamiseksi; rakentaa toimivan yrityksen alueelle uusia, samaan tarkoitukseen tarkoitettuja rakennuksia ja rakenteita selvitystilassa olevien tilalle, joiden jatkaminen teknisten ja taloudellisten olosuhteiden vuoksi katsotaan tarpeettomaksi. Jälleenrakentaminen eroaa merkittävästi uudisrakentamisesta ja sillä on omat ominaisuutensa suunnittelussa, rakentamisen teknologisen prosessin kehittämisessä, rakennus- ja asennustöiden erityispiirteissä, mikä liittyy suunnittelun ja tilasuunnitteluratkaisujen monimuotoisuuteen, rakentamisen tiiviyteen. työmaa, vaiheittainen työn tarve eri alueilla, yrityksen tuotantotoiminnan yhdistäminen rakennus- ja asennustöiden suorittamiseen, joissain tapauksissa vanhojen rakenteiden tai niiden osien purkaminen jne. Käyttöomaisuuden uusimisaste on yleensä jälleenrakennustöiden laajuus. Tämän ominaisuuden perusteella jälleenrakennus jaetaan suureen ja vähäiseen. Perusteellinen jälleenrakennus on yrityksen kaikkien tuotantolaitosten täydellinen uudelleen varustaminen ja uudelleenorganisointi purkamalla, asentamalla ja vaihtamalla prosessilaitteita, uudistamalla tai laajentamalla olemassa olevia ja rakentamalla uusia tuotanto- ja aputyöpajoja (purettavien sijaan). Perusteellinen jälleenrakennus tehdään pääsääntöisesti yhden projektin ja arvion mukaan. Pieni jälleenrakennus eroaa päärakennuksesta työn laajuudessa ja liittyy yrityksen yksittäisten tuotantolaitosten uudelleen varustukseen ja uudelleenjärjestelyyn. Tämän tyyppinen jälleenrakennus tehdään erillisten teknisten (teknisten) projektien ja niitä koskevien arvioiden mukaan. Jälleenrakentamisen, nykyaikaistamisen, nykyisen asuin- ja julkisen rakentamisen uudelleenjärjestelyn luonteeseen vaikuttavat seuraavat päätekijät: itse kaupungin ominaisuudet; kehittämisen paikka kaupungin suunnittelurakenteessa; naapuruston, korttelin, rakennusten laatu. Lisäksi tällä hetkellä tarvitaan rakennusten jälleenrakentamista ja useita vuosikymmeniä sitten pystytettyä uutta, myös elementtirakennusta, vaikka niiden käyttöiän kestävyydessä arvioidaan olevan 100-125 vuotta. Tosiasia on, että tärkein syy tällaisten talojen jälleenrakentamiseen on niiden vanhentuminen, koska ne rakennettiin ensimmäisten hankkeiden mukaan (pienennetyillä keittiöillä, kylpyhuoneilla, etuhuoneilla, sisäänkäynti keittiöön olohuoneesta, yhdistetty kylpyhuone ja wc). Jälleenrakennuksen aikana merkittävä osa rakennusten ja rakenteiden purkamiseen ja tuhoamiseen liittyvistä töistä. Ne ovat erittäin työvoimavaltaisia ​​ja määräävät suurelta osin jälleenrakennuksen ajoituksen. Purkaminen on rakennusten, rakenteiden tai niiden rakenteiden purkamista osiin, näiden osien purkamista ja rakennustyömaan raivausta. Rakennusrakenteiden purkaminen on mahdotonta tuhoamatta rakenteiden materiaalia tai telakointiliitoksia. Tältä osin purkaminen voi olla: rakenteiden osittainen tuhoaminen, esimerkiksi monoliittisesta teräsbetonista tehdyn katon purkaminen; täydellisellä tuholla, esimerkiksi purkamalla laitteiden perusta. Tuhoaminen on materiaalirakenteiden jauhamista, leikkaamista tai sulattamista.

Lupa

Категории projekteja sivustolla