Nautatilaprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


maatilaprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,590.00
Alennus
Hinta $1,590.00
Indeksi: 24091800
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 300 MB
Tiedosto muoto: *.pdf, *.dwg, muut tiedostomuodot
Suunnittelu, työasiakirjat, mukaan lukien arviot ja teknisten tutkimusten tulokset nuorten nautaeläinten kasvatustilan rakentamista varten
Kohteen tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Nuorten rakennuskortteli
Kokonaisrakennusmäärä, m3: 3031,05
Rakennusala, m2: 310,4
Kokonaispinta-ala, m2: 204,5
Terveyspassi
Kokonaisrakennusmäärä, m3: 388,8
Rakennusala, m2: 114,4
Kokonaispinta-ala, m2: 108,0
Seosrehuvarasto
Kokonaisrakennusmäärä, m3: 4445,7
Rakennusala, m2: 762,0
Kokonaispinta-ala, m2: 756,0
Lämmitetty desinfiointisuoja
Kokonaisrakennusmäärä, m3: 391,4
Rakennusala, m2: 97,2
Kokonaispinta-ala, m2: 66,0

Yleistä tietoa.

Hankkeessa rakennetaan kaksi uutta rakennusta tilalle korvaavien nuorten eläinten pitämiseksi, mikä luo nykyaikaiset olosuhteet eläinten pitämiseen ja hoitoon sekä varmistaa koko silmukan sijoittamisen ottaen huomioon lypsykarjan suunnitellun lisäyksen. maatila. Uusien rakennusten käyttöönoton jälkeen on tarkoitus purkaa hätätilat, joista saadaan tarvittava saniteettivyöhyke asuinrakennuksesta. Nuorten eläinten uudet rakennukset on yhdistetty teknologiagalleriaan yhdeksi lohkoksi. Galleriassa on kaikki tuotanto- ja saniteettitilat maatilan henkilökunnalle. Hankkeessa varmistetaan kaikkien nuorten eläinten löysäpidätys ryhmähäkeissä, joissa on erilliset lepolaatikot ja vapaa pääsy kävelyalueille. Samalla varmistetaan mukavat olosuhteet eläinten pitämiselle ja kaikkien tuotantoprosessien maksimaalinen koneistus. Hanke mahdollistaa eläinten ruokkimisen rehusekoittimella. Rehun varastointiin on tarkoitus rakentaa heinämaa ja käyttää olemassa olevaa sekarehuvarastoa, jonka määrät kattavat vuosittaisen rehuvaraston. Lannan varastointia varten hankkeessa rakennetaan kovapintainen kompostointipaikka, joka varmistaa lannan varastoinnin kasoissa ja kompostin kypsymisen 6 kuukauden ajan. Lannan kompostoinnissa saatua kompostia käytetään orgaanisena lannoitteena viljelysmaan kyntämiseen. Tilalla käytettävissä oleva viljelysmaa mahdollistaa tarvittavan karkea- ja mehevän rehun korjaamisen riittävässä määrin. Maatila-alueen kaavoitus mahdollistaa ei-teknologisten ajoneuvojen liikkumisen tuotantoalueella. Tilaa palvelevat laitteet eivät poistu tilaalueelta. Uuden rakennustyömaan kaikkiin uloskäynteihin on tarkoitus rakentaa desinfiointiesteet. Työskentelevän henkilöstön sisään- ja poistuminen on mahdollista vain suunnitellun saniteettitarkastuspisteen kautta. Tilan alue on maisemoitu ja aidattu, ajotiet päällystetty. Tilan myrskyvuoto kerätään hankkeen mukaiseen jätevedenpuhdistamoon. Kotitalousjätteet ja jätevedet kuljetetaan erikoisajoneuvoilla kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Karjan terveysteurastus on järjestetty tilalla sijaitsevalla tilalla sijaitsevalla terveysteurastuspaikalla. Eläinperäiset jätteet hävitetään tilalla olevaan kremaattoriin.

Lupa

Категории projekteja sivustolla