Arvio koulun peruskorjauksesta

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Arvio koulun peruskorjauksesta

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $12.00
Alennus
Hinta $12.00
Indeksi: 2.190.251
Dokumentointi: Arviointiasiakirjat
Jaksot: kaikki osat
Tiedosto muoto: *.doc, *.xlsx
Tietojen määrä: 124 MB
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Arvio koulun kattavasta remontista. Kohde: Valtion oppilaitoksen lukion perusteellinen remontti

Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Tontti-alueen sisällä, ha: 0,1733
Rakennusala, m2: 600,0
Kokonaisrakennusala, m2: 1730,00
Rakennuksen rakennustilavuus, sisältäen m3: 8982,00
maanalainen osa, m3: 353,42
Kerrosten lukumäärä, kerros: 4

Kustannusindikaattorit
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 14 441,81
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 10 808,00
Laitteet, tuhat ruplaa: 2 758,79
Muut kulut, tuhat ruplaa: 875,02
mukaan lukien
PIR, tuhat ruplaa: 457,06
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 26,68
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla maaliskuussa 2012 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 91 883,16
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 78 568,57
Laitteet, tuhat ruplaa: 8 562,40
Muut kulut, tuhat ruplaa: 4 752,19
mukaan lukien
PIR, tuhat ruplaa: 1692,23
ALV, tuhat ruplaa: 14016,08
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 186,79

Tiedot käytetyistä standardeista sekä käytetyistä indekseistä arvioitujen kustannusten siirtämiseksi perushintatasolta nykytasolle

Rakennuskustannusarvio määräytyy perusindeksimenetelmällä. Paikalliset arviot on tehty vuoden 2001 perushinnoissa käyttämällä alueellisia hintakokoelmia (TER-2001 SPb, TERm-2001 SPb, TERr-2001 SPb). Materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden kustannukset hyväksytään rakentamisessa käytettävien perusmateriaalien, tuotteiden ja rakenteiden keskimääräisten arvioitujen hintojen (SSSC St. Petersburg) ja asiakkaan sovittujen hinnastojen mukaan. Arvioidun kustannuslaskelman uudelleenlaskenta perushinnasta nykyiseen hintatasoon maaliskuussa 2012 ottaen huomioon arvioitujen kustannusten muutosindeksit välittömien kustannusten eriin talouskehitystä, teollisuuspolitiikkaa ja kauppaa käsittelevän valiokunnan määräyksen mukaisesti päivätty 07.03.2012 nro 279-r. Yleiskustannukset hyväksytään työlajikohtaisesti palkkarahastosta MDS81-33.2004 mukaisesti. Arvioitu voitto määräytyy työn tyypin mukaan palkkarahastosta MDS81-25.2001 mukaisesti. Yleiskustannusten ja arvioitua voittoa määritettäessä on sovellettu alennuskertoimia yleiskustannusstandardiin ja arvioituun tuottoon standardien soveltamismenettelyn mukaisesti rakentamisen yleiskustannusten ja arvioidun tuoton standardien mukaisesti 01.01.2011 alkaen (ministeriön kirje). Aluekehitys, 06.12.2010 nro 41099-KK / 08, 17.03.2011 nro 6056-IP/08). Tilapäisten rakennusten ja rakenteiden kustannukset lasketaan GSNr 81-05-01-2001 mukaisesti. Lisäkustannukset talvityön suorittamisesta veloitetaan GSNr 81-05-02-2007 mukaisesti.

Tietoa arviodokumentaatioon tehdyistä operatiivisista muutoksista arvioitujen kustannusten tarkistuksen yhteydessä

Hinnastot esitetään asiakkaan sovittuna MDS 81-35.2004 vaatimusten mukaisesti (kohdat 4.25, 4.28). Rakenteiden purkamisesta ja purkamisesta saadun rakennusjätteen loppusijoituskustannukset huomioidaan kohdan "Tekniset määräykset rakennusjätteiden huollosta" mukaisesti. Teknisen valvonnan kustannukset on huomioitu MDS 81-35.2004 vaatimusten mukaisesti (kohta 4.87). Paikalliset arviot on korjattu: Kiinnitettyjen ja asentamattomien laitteiden hinta on oikaistu suunnittelutietojen mukaisesti. Koulurakennuksen rakennus- ja asennustöiden määrä sekä koulun alueen kunnostustyöt määräytyvät toimitetun projektin mukaisesti. Käyttöönottokustannukset määräytyvät kohdeanalogin arvon mukaan, joka vahvistetaan asiakkaan kirjeellä. Suunnittelu- ja mittaustyön kustannuksia on korjattu: Suunnittelutöiden kustannukset ovat laskeneet johtuen: sisäänrakennetun tilavuuden vähennyskertoimesta; ulkopuolisten suunnitteluverkkojen suunnittelukustannusten poissulkeminen, joita hanke ei ole vahvistanut; teknisen selvityksen mukaiset selvitykset teknisten ja geologisten tutkimusten laajuudesta.

Lupa

Категории projekteja sivustolla