Arviot : Arviot 330 kV sähköaseman rakentamisesta

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Arviot 330 kV sähköaseman rakentamisesta

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $12.00
Alennus
Hinta $12.00
Indeksi: 15.193.253
Dokumentointi: Arviointiasiakirjat
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 39,7 MB
Tiedosto muoto: *.doc, *.xlsx
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Arviot 330 kV sähköaseman rakentamisesta

Kustannusindikaattorit:
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä, tuhat ruplaa: 540630,30
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 121121,36
mukaan lukien vaihe 2 tuhatta ruplaa: 99249,72
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 119852,36
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 13118,33
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 12533,70
Laitteet, tuhat ruplaa: 326230,09
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 79970,31
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 70833,28
Muut kulut, tuhat ruplaa: 94547,85
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 28032,72
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 15882,74
mukaan lukien T&K, tuhat ruplaa: 60193,74
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 517,23
Arvioidut kustannukset nykyisellä hintatasolla Q3 2012 (sisältää ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 2748712,63
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 570206,35
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 478361,44
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 828755,17
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 90710,71
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 86667,97
Laitteet, tuhat ruplaa: 1439718,65
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 352925,00
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 312601,41
Muut kulut, tuhat ruplaa: 480238,81
mukaan lukien vaihe 1, tuhat ruplaa: 126570,64
mukaan lukien vaihe 2, tuhat ruplaa: 79092,06
mukaan lukien T&K, tuhat ruplaa: 245764,39
ALV, tuhat ruplaa: 419295,14
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 3576,58

Tiedot käytetyistä standardeista sekä käytetyistä indekseistä arvioitujen kustannusten siirtämiseksi perushintatasolta nykytasolle

Rakennuskustannusarvio määritetään MDS 81-35:n mukaisella perusindeksimenetelmällä. 2004. Paikalliset arviot on koottu vuoden 2001 perushintoihin kokoelmien TER-2001-SPb ja TERm-2001-SPb TSNB "Gosetalon 2012" mukaan. Rakentamisen konsernikustannusarvio on laadittu nykyisellä hintatasolla vuoden 3 kolmannelta neljännekseltä. ja vuoden 2012 perushintatasolla. Rakennus- ja asennustyöt sekä laitteet on laskettu uudelleen hintoihin 3 vuosineljännestä 2012 Venäjän aluekehitysministeriön 03 päivätyn kirjeen nro 09.2012-AI / 23167 mukaan: rakennus- ja asennustyöt lasketaan uudelleen indeksin mukaan - 5.86; laitekustannukset lasketaan uudelleen indeksin -3,74 mukaan; muut työt lasketaan uudelleen indeksin -7,38 mukaan; TER-2001:n ja TERm-2001:n mukaista kustannusarviota määritettäessä paikallisesti arvioidut yleiskustannukset määritetään palkkalaskelmasta työlajikohtaisesti MDS 81-33.2004 mukaisesti. Paikallisissa arvioissa arvioitu voitto määräytyy työn tyypin mukaan MDS 81-25.2001 mukaisesta palkkasummasta. Tilapäisten rakennusten ja rakenteiden kustannukset otetaan GOS 81-05-01-2001 mukaisesti 3,9 %. Talvityön suorittamisesta veloitetaan GSN 81-05-02-2007 mukaiset lisäkustannukset 2,1 %. Ennakoimattomien töiden ja kulujen varat on MDS 3-81 kohdan 35.2001 mukaisesti 4.26 %.

Tietoa arviodokumentaatioon tehdyistä operatiivisista muutoksista arvioitujen kustannusten tarkistuksen yhteydessä

Oikaistut paikalliset arviot: Työmäärät ja -tyypit mukautetaan projektin mukaisiksi: louhinta, salaojitus, kaapelin asennus. Asennus- ja rakennustöiden määrät ja tyypit, joita hankkeessa ei ole määrätty, eivät ole mukana. Hinnastojen mukaan otettuja materiaali- ja laitekustannuksia on oikaistu. Vapaaehtoisen vakuutuksen kustannukset otetaan huomioon 1 prosentin korolla. Tekijänvalvontaa hyväksytään 0,1 %. Seuraavat kulut eivät sisälly: tilintarkastus, valtion verotus kiinteistöoikeuksien valtion rekisteröinnistä, käyttöhenkilöstön koulutus, metrologinen tuki, mittauslaitteiden tarkastus, sähkömagneettinen tarkastus, joita ei määrätä MDS 81-35.2004.

Lupa

Категории projekteja sivustolla