Kiinteän lumen sulamispisteen projekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kiinteän lumen sulamispisteen projekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,210.00
Alennus
Hinta $1,210.00
Indeksi: 76.132.235
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 586 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Yleistä tietoa suunnitellusta kohteesta
Kiinteän lumen sulamispisteen rakentamista suunnitellaan. Tehtävän (Liite 2) mukaan rakennusta suunnitellaan:
- lumen sulatuskammio - mitat 42,0 x 22,0 m, monoliittisella teräsbetonilaatalla, jonka asennussyvyys on 6,0 m;
- täydellinen pumppuasema - halkaisija 2,5 m, asennussyvyys 9,0 m;
- ohjauspaviljonki – 6,0 m korkea, pohjamitat 3,0 x 6,0 m, asennussyvyys 2,0 m;
- tarkastuspiste – korkeus 6,0 m, pohjamitat 12,0 x 3,0 m, asennussyvyys 0,0 m;
- BKTP – korkeus 4,0 m, mitat kaaviossa 3,0 x 6,0 m, asennussyvyys 2,0 m;
- liitäntäkammio - mitat 5,0 x 5,0 m, asennussyvyys 8,0 m;
- viemäriverkot jopa 6,0 metrin syvyydessä, asennusmenetelmä - HDD;
- vesijohtoverkot enintään 5,0 metrin syvyydessä avoimesti kaivannossa ja suljetuissa HDD-risteyksissä;
- sisääntulotie, jonka syvyys on 0,5 m.
Insinööri- ja ympäristöselvitysalueen pinta-ala on 0,68 ha. Suurin maaperän kehittämissyvyys rakennusvaiheessa on 10 m (jäteveden pumppausaseman paikalla). Liitteessä 1 on esitetty suunnittelupaikan tilannesuunnitelma ja yleissuunnitelma.

Kohteen taloudelliset indikaattorit

Käyvin hinnoin joulukuussa 2013 arvonlisäveroineen, tuhatta ruplaa
Kustannusarvio on 105 679,27 euroa
mukaan lukien:
Rakennus- ja asennustyöt - 46 245,83
Varusteet - 50 769,82
Muut - 8 663,62
Hyvitykset: 1025,11
Perushinnoilla ilman ALV:ta tuh.ruplaa.
Kustannusarvio on määrä - 465 478,14 105 679,27
mukaan lukien:
Rakennus- ja asennustyöt - 46 245,83
Varusteet - 50 769,82
Muut - 8 663,62
Hyvitykset: 153,85

Jäänpoisto suoritetaan pääosin kemiallisin menetelmin, mikä johtaa suurien kemiallisten reagenssimassojen tunkeutumiseen vesistöihin ja maaperämassoille, saastuttaen pinta- ja pohjavesiä sekä uhkaavat kasvistoa ja eläimistöä sekä ihmisiä. Lumen varastointi keväällä sen luonnollista sulamista varten tai sen upottaminen kaupungin jokiverkostoon johtaa merkittäviin muutoksiin ympäristön pääkomponenttien (maa, vesi, ilma) kemiallisessa koostumuksessa. Tältä osin on välttämätöntä poistaa tehokkaasti suuret lumi- ja jäämassat ja hävittää ne mahdollisimman pienin teknisin ja taloudellisin kustannuksin. Viemärien käyttö teiltä kerätyn lumen sulattamiseen on perusteltua. Kaupunkien puhdistuslaitosten kapasiteetti riittää vastaanottamaan lumen sulamispisteissä sulaneen lumen valumat. Tätä ratkaisua käytettiin tässä projektissa. Kiinteän lumensulatusaseman arvioitu kapasiteetti on 7 000 m3/vrk (lumelle). Suunnittelukohteen sähköntarve on: 517 kVA (lumen sulamispiste), teholuokka - III (ks. liite 9). Hanke ei sisällä raaka-aineiden ja toissijaisten resurssien käyttöä. Tilapäiseen ja pysyvään käyttöön takavarikoituja tontteja ei tuoteta. Kiinteän lumen sulamispisteen sijoituspaikan pinta-ala on 3 659 m². Hankkeen kehittämiseen ei vaadittu erityisiä teknisiä edellytyksiä.

Suunnitteluratkaisut on kehitetty esitettyjen lähtötietojen mukaisesti: Tekninen tehtävä piirustuksissa 13.0057-01-IOS7.ZD-AS.1 ja 13.0057-01-IOS7.ZD-AS.1; Seuraavat maaperät osallistuvat paikan geologiseen rakenteeseen poraussyvyyden (30,0 m) sisällä (kaivot nro 1, 2): EGE 1 - bulkkimaat - hiekka, sora, murskattu, rakennusjätteen kanssa, orgaanisten aineiden seoksella; kerroksen paksuus 5,5 m. EGE 2 - Hiekat ovat lieteisiä, keskitiheyksiä, harmaita, vedellä kyllästyneitä; kerroksen paksuus 3,5 m. Huokoisuuskerroin 0,750. Lujuus- ja muodonmuutosindikaattorit: φ=240, c=0,01 kgf/cm2, E=110 kgf/cm2. EGE 3 - Kevyt silty savi, kerroksittain, välikerroksilla hiekkaa, harmaa, nestemäinen muovi; kerroksen paksuus 2.5 m. Huokoisuuskerroin 0,819. Lujuus- ja muodonmuutosindikaattorit: φ=140, c=0,11 kgf/cm2, E=80 kgf/cm2. EGE 4 - Raskas silty savi, nauha, ruskea, nestemäinen; kerroksen paksuus 4.5m. Huokoisuuskerroin 1,155 Lujuus- ja muodonmuutosindikaattorit: φ=90, c=0,07 kgf/cm2, E=50 kgf/cm2. IGE 5 – Kevyet silttisavi, kerros, harmaa, nestemäinen; kerroksen paksuus 2.0m. Huokoisuuskerroin 0,96 Lujuus- ja muodonmuutosindikaattorit: φ=110, c=0 kgf/cm1, E=2 kgf/cm70. EGE 6 - Silty, harmaa, muovinen hiekkasavi; kerroksen paksuus 1.5m. Huokoisuuskerroin 0,607. Lujuus- ja muodonmuutosindikaattorit: φ=220, c=0,09 kgf/cm2, E=90 kgf/cm2. Lumensulatuskammio on rakenne, jonka mitat ovat 39.78 m x 20.7 m akselilla, 6.8 m syvällä maanpinnasta (alapohja). Suhteelliseen arvoon 0.000 m otettiin suunnittelutaso, joka vastasi Itämeren korkeusjärjestelmän absoluuttista arvoa +4.200 XNUMX. Lumensulatuskammion suunnittelu koostuu kantavista ulkoseinistä, kantavista sisäseinistä ja pylväistä, välipalkeista, laatan muotoisesta pohjasta, joka toimii säiliön pohjana, ja metallikannesta. Seinien, väliseinien, perustusten, pylväiden, välipalkkien teräsbetonirakenteet tehdään monoliittiseksi. Rakenteen geometrinen muuttumattomuus varmistetaan pohjan, seinien, pilarien ja palkkien yhteistyöllä. Välipalkkien liitokset seiniin sekä poikkipalkkien liitokset pylväisiin ja pylväiden liitokset peruslaattaan tehdään runkorakenteissa jäykiksi. Erillisten irrotettavien ritilöiden muodossa oleva metallilattia lepää vapaasti lyhyitä sivuja pitkin ulko- ja sisäseinissä sekä pitkittäisrunkorakenteen poikkipalkissa. Perustuslaatta lepää elastisella alustalla ja on seinä- ja pylväsrakenteiden tuki. Lumensulatuskammio on suunniteltu tilapäiselle ajoneuvokuormalle, yksittäisten tuotantolaitosten kiinteiden murskaimien kuormille (SDIP) ja sulan lumen sedimenttikuormalle. Suurin tilapäinen ajoneuvokuorma on 20,0 tonnia per takateli. Kiinteän murskaimen kuorma on 8 tonnia per 1 tuki. Laskenta suoritettiin SCAD-laskentapaketin versiolla 11.5. Rakenteen pohjalla on (EGE 2) keskitiheyksistä, harmaata, vedellä kyllästettyä silty hiekkaa. Kerroksen paksuus vaihtelee 1600 - 2000 mm. Alla olevat kerrokset: EGE 3 - kevyt silty savi, kerrostettu, hiekkavälikerroksilla, harmaa, nestemäinen muovi; EGE 4 - raskas silty savi, nauha, ruskea, nestemäinen. Näitä maaperää kehitettäessä ei saa altistaa niitä dynaamisille kuormituksille, joiden alaisena ne nesteytyvät ja menettävät luonnollisen rakenteellisen koheesion ja kantavuuden. Kaivoa kaivettaessa tulee tehdä kaikki toimenpiteet sen pohjaosan maaperän luonnollisen rakenteen säilyttämiseksi. Louhinnan maaperän louhinnan jälkeen suunnittelumerkkiin (korkeus -6,870) Tefond Plus -kalvo asetetaan kaivoksen pohjaa pitkin 1 kerroksessa tasoitetulle hiekkapohjalle ja betonin valmistelu suoritetaan betoniluokasta. B15 sulfaatinkestävälle portlandsementille 50 mm paksulle hienolle kiviainekselle. Hanke kattaa lumen sulatuskammion rakentamisen luokan B25 F150 W6 monoliittisesta betonista sulfaatinkestävälle portlandsementille luokan A240 ja A400 lujituksella. Kammion pohja on suunniteltu paksuuksilla 800 mm, jota pitkin luokan B15 F150 W4 monoliittinen betoni asetetaan kaltevuuden luomiseksi (kammion puhdistamisen helpottamiseksi). Kammion ulkoseinämien paksuus on 600 mm, pitkittäinen keskiseinä - 500 mm. Pohjan monoliittisen betonin pinta on päällystetty 10 mm paksuisilla metallilevyillä, seinien ja pylväiden sisäpinnat - 8 mm paksuilla metallilevyillä 1,0 m korkeuteen. pohjalta. 15HSND-teräksestä valmistetut metallilevyt estävät betonipinnan vaurioitumisen kammiota puhdistettaessa. Metallivaippalevyt asennetaan Hiltin kemiallisilla ankkureilla, joiden jakoväli on 500 mm, asennettuna ruutukuvioon, 88 mm paksulle EMACO S20 -laastille. Pilarien ja palkkien kulmat on suojattu mekaanisilta vaurioilta rullatuista kulmista upotetuilla osilla. Maan kanssa kosketuksissa olevien seinien betonipintojen vedeneristys: vedeneristyskalvo "RauFlex" th. 3mm käyttäen TechnoNikolin valmistamaa bitumipolymeeripohjamaalia nro 01. Sisäisten betonipintojen vedeneristys suoritetaan Streammes-materiaalilla, jonka kokonaispaksuus on 4 mm. Upotettuihin osiin levitetään korroosionesto-sinkillä täytetty koostumus: pohjamaali "Zinotan" 1 kerros, jonka paksuus on 80 mikronia, pintamaali - "Ferrotan" 3 kerrosta, joiden kokonaispaksuus on 100 mikronia. Sähköjohtojen tulo- ja ulostulokohdissa seiniin asennetaan tiivisteet. Lumensulatuskammion yläosa on peitetty irrotettavilla, mittatilaustyönä tehdyillä valssatuista levyistä valmistetuilla metalliritilillä, jotka mahdollistavat pääsyn viemärikanavaan puhdistusta varten. Lattioiden metallirakenteiden vedeneristys järjestelmän mukaan: pohjamaali – Tsinotan – 1 kerros, paksuus 80 mikronia; päällyskerros – ferrotaani – 2 kerrosta, joiden kokonaispaksuus on 200 mikronia. Pinnoitteen kokonaispaksuus on 280 mikronia. Kammio on varustettu puoliksi upotettavalla väliseinällä öljytuotteiden keräämistä varten ja puoliksi upotettavalla väliseinällä, jossa on 80 mm rakoja. Poistokammioon on asennettu 4 ristikkosäiliötä. Poistokammion poistokäytävästä erottavaan väliseinään on asennettu 2 liukuovea. Ylälevyssä on 6 aukkoa syöttöputkien sulkuventtiileille.

Tarkistuspiste (koodi 13.0057-02 КР1)

Tarkastuspisterakennus on kaksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen, akselimitat 8,4 × 4,0 m ja korkeus 6,325 m. Rastipisteen puhtaan lattian taso vastaa absoluuttista merkkiä +0.000 Itämeren korkeudessa järjestelmä on otettu suhteelliseksi merkiksi 4.450 m . Teknis-geologisten tutkimusten syvyyden rajoissa (kaivo nro 5) geologiseen rakenteeseen osallistuvat: - EGE 1 - bulkkimaat - hiekka, soralla, kivimurskalla, rakennusjätteellä, sekoituksella orgaaniset aineet; - EGE 2 - Hiekat ovat lieteisiä, keskitiheyksiä, harmaita, vedellä kyllästyneitä. Teknis-geologisten selvitysten mukaan rakennuksen perustusten pohjassa on bulkkimaita (suunnitteluvastus Ro = 0.8 kgf / neliöcm). Perustusmaahan rakenteesta tuleva kokonaiskuorma, huomioiden välikaton ja pinnoitteen tilapäiset ja pysyvät kuormitukset, on 0.2 kgf/m². Rakennuksen perustus on matala teräsbetonimonoliittilaatta h=300mm, joka kohoaa 70 mm maanpinnan tasoon nähden. Monoliittinen betonilaattaluokka. B25, W6, F150 sulfaatinkestävälle portlandsementille, vahvistettu ylä- ja alavyöhykkeellä 12AIII (A400) -raudoilla, joiden jako on 200 mm. Laatan alla on betonin esikäsittely h = 100 mm luokan XNUMX betonista. B7.5 sulfaatinkestävälle portlandsementille hienojakoisella kiviaineksella, vedeneristys (2 kerrosta vedeneristystä) ja hiekkatyyny h=300mm tiivistys γsk.=1,65 t/m³ asti. Rakenteen metallirungon asentamiseksi monoliittiseen teräsbetonilaattaan on upotettuja osia. Laataan asennetaan hihat viestinnän läpikulkua varten EA- ja VK-osastojen ohjeiden mukaan. Upotetut osat on pinnoitettu korroosionesto-sinkkipohjaisella Zinotan-pohjamaalilla, kerrospaksuus 80 mikronia. Kausiluonteisen jäätymisen estämiseksi ja laatan alla ja laatan ympärillä olevan sokean alueen alla olevan maaperän huurtumisen estämiseksi toimitetaan lämmitin - Paisutettu polystyreeni XPS-35 100 mm paksu. Viemäriputkien asennus laatan alle tehdään ennen eristyksen asettamista ja laatan betonointia. Ukkossuojapiiri (EA-piirustusten mukaan) asennetaan ennen kuin eristys asetetaan sokean alueen alle. Teräksiselle ulkoportaalle on erilliset monoliittiset perustukset betoniluokasta. B25, W6, F150 sulfaatinkestävällä portlandsementillä. Kaivon poskionteloiden täyttö suoritetaan keskikokoisella hiekalla 20 cm kerroksittain ja jokainen kerros tiivistetään arvoon γsk.=1,65 t/m³. Rakennus on kaksikerroksinen, pohjamitat 4,0 x 8,4 m. 2. kerrokseen pääsee metalliportaat. Rakennuksen runko on metallia, joka koostuu telineistä, lattiapalkeista (peite) ja siteistä. Lattian metallipalkkeja pitkin asennetaan teräs aaltopahvi monoliittisen teräsbetonilattian asentamista varten. Seinien sandwich-paneelien kiinnitystä varten on telineet ja ristikkopalkit. Katon sandwich-paneelit lepäävät kattopalkeissa. Rakennuksen tilajäykkyys ja vakaus varmistetaan telineiden ja palkkien yhteistyöllä, jäykällä lattialevyllä sekä pysty- ja vaakasiteiden asennuksella. Tuulikuorman havaitsemiseksi seiniä pitkin asennetaan vaakasuuntaiset tuulen poikkipalkit. Laakerirakenteet (pilarit, palkit, siteet) on suojattu korroosionestoaineella palonkestävyyden saavuttamiseksi R90: Pohjamaali GF-021 (GOST 25129-82) 50 mikronia paksulla pinnalla, joka on puhdistettu liasta, hilseestä, pölystä ja ruoste; palonsuojamaali "Thermobarrier" pinnoitekerroksen paksuus cm projektiarkeilla. Federaationeuvoston, Venäjän federaation Fachwerk-elementit tulee suojata korroosiolta ZINOTAN-koostumuksen materiaaleilla, korroosionestoaineilla, sinkkitäytteisillä: pohjamaali - ZINOTAN 1-kerroksisessa 80 mikronia paksussa pinnassa, joka on puhdistettu liasta, hilseestä, pölystä ja ruoste; pinnoite - Polyton-UR 1 kerroksessa, jonka paksuus on 60 mikronia ja sitten Polyton-UR 2 kerroksessa, paksuus 60 mikronia.  

Murskaimen ohjauspaviljonki (koodi 13.0057-03 KR1)

Murskaimenohjauspaviljongin rakennus on kaksikerroksinen, pohjamitat 2,70 x 5,50 m. Suhteellisena on otettu murskaimenohjauspaviljongin valmiin lattian taso, joka vastaa absoluuttista merkkiä +0.000 Baltian korkeusjärjestelmässä. merkki 4.650m. Teknis-geologisten tutkimusten syvyydessä (kaivo nro 4) geologiseen rakenteeseen osallistuvat: - EGE 1 - bulkkimaat - hiekkaa, soralla, kivimurskalla, rakennusjätteellä, orgaanisten aineiden sekoituksella; - EGE 2 - Hiekat ovat lieteisiä, keskitiheyksiä, harmaita, vedellä kyllästyneitä; - EGE 3 - Liimat ovat kevyesti silttejä, kerroksittain, ja välikerroksilla on hiekkaa, harmaata, nestemäistä muovia. Teknis-geologisten selvitysten mukaan rakennuksen perustusten pohjassa on bulkkimaita (suunnitteluvastus Ro = 0.8 kgf / neliöcm). Perustusmaahan rakenteesta tuleva kokonaiskuorma, huomioiden välikaton ja pinnoitteen tilapäiset ja pysyvät kuormitukset, on 0.3 kgf/m². Rakennuksen haudattu osa on sähkökaapelikellari. Pohjan pohjalevy h=300mm monoliittisesta teräsbetoniluokasta. B20, W6, F150, sulfaatinkestävällä portlandsementillä, vahvistettu ylä- ja alavyöhykkeellä raudoitusraudoilla 12AIII (A400) jako 200 mm. Laatan alla on betonin esikäsittely h = 100 mm luokan 7,5 betonista. B 2 sulfaatinkestävälle portlandsementille ja vedeneristykselle - 20 kerrosta vedeneristystä bitumisille mastiksille. Kellarin seinät ovat monoliittiteräsbetoniluokkaa. B4, W150, F12, sulfaatinkestävällä portlandsementillä, vahvistettu pystytangoilla raudoituksesta 400AIII (A2). Vedeneristys - bitumipolymeerimassa "Slavyanka" kahdessa kerroksessa, joiden kokonaispaksuus on 4 mm bitumipohjamaalilla "Slavyanka". Seinät on eristetty polystyreenivaahto XPS 35 100 mm paksulla. Putkien kulkua varten seinissä on metalli- ja krysotiili-sementtiputket, kaapeleiden kiinnittämiseen - upotetut osat. Kellarin katto - teräsbetoninen monoliittinen uritettu rakenne h = 200mm betoniluokkaa. B20, W4, F150, sulfaatinkestävällä portlandsementillä, vahvistettu ylä- ja alavyöhykkeellä raudoitusraudoilla 12AIII (A400) raudoitusvälillä 200 mm. Ribbatussa rakenteessa on upotetuilla metallikulmilla kehystetty aukot kaapelin läpikulkua varten sekä aukko, jossa on metalliportaikko, joka johtaa kellariin, peitetty irrotettavalla metallisuojalla. Kattorakenteessa on upotetut osat paviljongin metallirungon kiinnittämiseksi. Upotetut osat ja metallituotteet on käsitelty korroosiota estävällä sinkkikoostumuksella: pohjamaali "Cynotan" 1 kerros 80 mikronia paksu, pintamaali - "Polyton-UR" 2 kerrosta 60 mikronia paksu. Ulkopuoliset teräsportaat on suunniteltu 2. kerrokseen kiipeämistä varten. Paviljongin portaiden tukemiseksi tehtiin monoliittiset perustukset. Rakennuksen runko on metallia, joka koostuu telineistä, lattiapalkeista (peite) ja siteistä. Seinien sandwich-paneelien kiinnitystä varten on telineet ja ristikkopalkit. Katon sandwich-paneelit lepäävät kattopalkeissa.

Lupa

Категории projekteja sivustolla