Hanke lumenkeräyspisteestä, jossa varastoitavan lumen määrä on 32361 m3

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Lumensulatusasemaprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,260.00
Alennus
Hinta $1,260.00
Indeksi: 16.141.250
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 1313 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

lumen keräyspiste
Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Suunniteltujen pääomarakennushankkeiden tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Tontti, m2: 8840
Rakennusala (tarkistuspiste), m2: 26,58
Tarkastuspisterakennuksen kokonaispinta-ala, m2: 21,48
Tarkastuspisteen rakennustilavuus, m3: 77,61
Lumenottoalueen asfalttibetonipäällysteen pinta-ala, m2: 5312

Tietoa pääomarakennushankkeen toiminnallisesta tarkoituksesta

Lumenkeräyspiste sijaitsee muualla kuin asuinalueella, joka on suunniteltu vastaanottamaan ja hävittämään lumimassat talvikaudella erikoistuneen käyttöorganisaation toimesta. Lumenkeräyspisteen toiminta perustuu lumen varastointimenetelmään, jota seuraa sen luonnollinen sulaminen ja sulamisveden johtaminen viemäriverkkoihin. Kaupungin kaduilta kerätty lumi toimitetaan maanteitse lumenkeräyspisteelle, jossa se puretaan ja varastoidaan. Alustan pohjassa on vedenpitävä pinnoite. Kohdetta ympäröi pengerrys. Kippiautot saapuvat työmaan alueelle portin kautta, sitten sisäänkäynnin kohdalla, tarkastuspisteen tuotanto- ja viihdekorttelin ohi, ne saapuvat työmaalle. Portin viereen on asennettu teline automaattista ajoneuvokirjanpitojärjestelmää varten. Talvella lumenkeräyspisteen työn aikana sisäänkäynnin portit ovat auki ympäri vuorokauden. Kesäkaudella ne ovat kiinni. Lumenkeräyspaikalle hävitettäväksi tuleva lumi on merkittävästi saastunut roskilla, suuri määrä teille levitettyä hiekkaa kerääntyy lumeen. Talvikauden päätyttyä on tarpeen suorittaa toimenpiteitä alueen puhdistamiseksi roskista ja jätteiden viemisestä kaatopaikalle. Roskien raivauksen jälkeen paikka tulisi "koipalloilla". Mahdollisuudesta käyttää tonttia kesäisin muihin tarkoituksiin (esimerkiksi henkilö- tai kuorma-autojen pysäköintiin) on päätettävä Asiakkaan yhdessä operatiivisten organisaatioiden kanssa. Lumen varastointi lumenkeräyspisteellä suoritetaan etukuormaajien avulla muodostamalla lumikaatopaikka, jonka korkeus on enintään 4 m. Työalue on jaettu kahteen osaan - purkualue ja suunnittelualue. Purkuvyöhykkeellä lumimassaa puretaan kippiautoista, suunnitteluvyöhykkeellä toimii mekaaninen ajoneuvo (jäljempänä MTS), joka siirtää puretun lumen varastoalueen vapaalle osalle nostaen kaatokorkeuden 4 metriin. Kohteen täyttäminen lumella alkaa tontin sisäänkäynnistä kauimpana puolelta, asteittain lähestyen sisäänkäyntiä tontin kapasiteetin täyttyessä. MTS-työalueen kaltevuus lumen liikkuessa on 1:1,5. Lumien oletetaan sulavan luonnollisesti, paikallisissa puhdistuslaitoksissa puhdistettaessa vesi johdetaan kaupungin viemäriverkkoon.

Tiedot pääomarakennushankkeen suunnittelukapasiteetista

Lumen keräyspisteen laite, joka mahdollistaa lumen varastoinnin ja hävittämisen, on erittäin tärkeä kuljettajalle. Suuri lumimäärä teillä voi aiheuttaa ruuhkaa, mikä on erityisen vaarallista ambulansseille. Jos lunta ei poisteta ajoissa, se voi sulaa ja jäätyä uudelleen, mikä voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Lumenkeräyspisteen mitoituskapasiteetti on paikan päällä säilytettävä enimmäismäärä lunta. Kun otetaan huomioon, että tiivistetyn lumen tiheys kaatopaikan rungossa on 0,8 t/m0,35, maahantuodun lumen tiheys on 14158 t/m3 ja kaatopaikan geometrinen kapasiteetti on 32361 m3, varastoitavan lumen tilavuus lunta XNUMX mXNUMX voidaan sijoittaa kaatopaikalle. Lumen vastaanottopaikalle asennetaan huoltohenkilöstölle tarkoitettu tarkastuspiste, joka on laskettu standardien mukaan 3 henkilöstöyksikölle vuoroa kohden: arvonmäärittäjä-vartija - 1 henkilö; traktorinkuljettaja - 1 henkilö; mestari - 1 henkilö

Lupa

Категории projekteja sivustolla