Lumenkeräyspisteen hanke lumimassojen vastaanottoa ja hävittämistä varten

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Lumen keräyspisteprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,200.00
Alennus
Hinta $1,200.00
Indeksi: 27.164.256
Dokumentointi: Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 703 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Tekniset indikaattorit tontin suunnittelujärjestelyn mukaisesti
Lumen keräyspaikka
Tontti suunnittelurajojen sisällä, m2: 166725,35
Rakennusala sisältäen: m2: 41,02
Rakenteet VOC, m2: 5,37
Checkpoint-rakennus, m2: 35,65
Lattiat, kerros: 1
Kunnostusala, m2: 16684,33
Pinta-ala, mukaan lukien: m2: 15953,88
Ajoradan A/b-päällyste, m2: 13497,65
A/b-päällyste, m2: 57,27
Täytepäällyste, m2: 600,65
Betonipinnoite, m2: 803,50
Maisemointi, m2: 994,81
Rinteiden pinta-ala, m2: 706,14
Ojan valtaama pinta-ala, m2: 24,31
Sivukiven pituus BR100.30.15, lm: 90,0
Sivukiven pituus BR100.30.18, lm: 17,0
Sivukiven pituus BR300.60.20 lm 447,0
Sivukiven pituus BR100.20.8, lm: 98,0
Aidat, lm: 560,0
Sadekaukalon pituus, lm: 424,0
Ajotieltä
Kunnostusala, m2: 2439,28
Pinnoitepinta-ala, sisältäen m2: 290,22
Ajoradan A/b-päällyste, m2: 1366,02
A/b-päällyste, m2: 213,42
Maisemointi, m2: 710,78
Rinteiden miehittämä pinta-ala, lm: 149,06
Sivukiven pituus BR100.30.15, lm: 320
Sivukiven pituus BR100.20.8, lm: 140

Tietoja kohteen toiminnallisesta tarkoituksesta

Lumenkeräyspisteen toiminta perustuu lumen varastointimenetelmään, jota seuraa sen luonnollinen sulaminen ja sulamisveden johtaminen viemäriverkkoihin. Kaupungin kaduilta kerätty lumi toimitetaan maanteitse lumenkeräyspisteelle, jossa se puretaan ja varastoidaan. Alustan pohjassa on vedenpitävä pinnoite. Kohdetta ympäröi pengerrys. Kippiautot saapuvat alueelle 8 m leveän portin kautta ja sitten sisäänkäyntiä pitkin tarkastuspisteen ohi. Portin viereen on asennettu teline automaattista ajoneuvokirjanpitojärjestelmää varten. Talvella lumenkeräyspisteen työn aikana sisäänkäynnin portit ovat auki ympäri vuorokauden. Kesällä suljettu. Lumenkeräyspaikalle hävitettäväksi tuleva lumi on merkittävästi saastunut roskista, suuri määrä teille levitettyä hiekkaa kerääntyy lumeen. Talvikauden päätyttyä on tarpeen suorittaa toimintoja alueen puhdistamiseksi roskista ja jätteiden viemisestä kaatopaikalle. Roskien raivauksen jälkeen paikka tulisi "koipalloilla". Mahdollisuudesta käyttää tonttia kesäisin muihin tarkoituksiin (esimerkiksi henkilö- tai kuorma-autojen pysäköintiin) on päätettävä Asiakkaan yhdessä operatiivisten organisaatioiden kanssa. Lumivarastointi suoritetaan muodostamalla puskutraktorilla 8 m korkean prisman muotoinen lumikuorma. Työalue on jaettu kahteen osaan - purkualueeseen ja suunnittelualueeseen. Kippiautojen liikkuessa työmaalla on ajoneuvojen pääsy tarjottimia peittäviin ritilöihin kielletty. Purkuvyöhykkeellä lumimassa puretaan kippiautoista, tasoitusvyöhykkeellä toimii puskutraktori, joka siirtää puretun lumen kaatopaikan huipulle, jolloin kaatopaikan korkeus on 8 m. Purkuvyöhykkeen täytön jälkeen lumen kanssa puskutraktori siirtyy tälle vyöhykkeelle ja alkaa työntää lunta ylöspäin, ja purku suoritetaan vapaassa tilassa. Kohteen täyttäminen lumella alkaa tontin sisäänkäynnistä kauimpana puolelta ja lähestyy vähitellen sisäänkäyntiä työmaan kapasiteetin täyttyessä. Terän korkeus on 8 m, rinteiden jyrkkyys 1:1.5. Puskutraktorin toiminta-alueen kaltevuus lumen liikkuessa on 1:3.

Tilasuunnitteluratkaisut

Hankkeen tehtävänä oli suunnitella olemassa olevaan suunnitteluun ja pystysuoraan merkintään kohde lumimassan vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen talvikaudella. Alueen rajat vahvistetaan tontin asemakaavan mukaisesti. Tontin suunnitteluorganisaation layout on kehitetty topografisen mittakaavan suunnittelutoimeksiannon mukaisesti mittakaavassa 1:500 punaiset viivat huomioiden. Tarkasteltavana olevan kohteen pinta-ala on 1.7 hehtaaria. Alueella sijaitsevat seuraavat esineet ja rakenteet: - lumivarastoalue - tarkistuspiste; - este - paikallisten hoitolaitosten sijainti, mukaan lukien: - hiekanerotin - 2 kpl; - öljynerotin - 2 kpl; - virtausmittari; - kaivo murskaimella; - varastosäiliö. Rakennusten ja rakenteiden layout on esitetty piirustuksessa Tontin suunnitteluorganisaation kaavio M 1:500 koodi 76/13-PZU1.2. Valaistuspylväät ja aita tyyppi EO-2 2000*2650*1000 asennetaan tontin kehälle, portit asennetaan tomaan sisäänkäynnin puolelle ja puomi jalustalla tietojen lukemista varten. Sulaveden keräämiseksi asennetaan Maxi DN110 -tyyppinen tyhjennysallas - betoni arinalla. Vesi johdetaan tarjottimista lumen vastaanottoalueen kehällä sijaitseviin sadeviemärikaivoihin. Sisäänkäynti tontille, jonka leveys on 8,0 m, on suunniteltu kadun puolelta. Tähtitieteellinen. SanPIN 2.2.1/2.1.1.1200-03 kohdan 7.1.13 kohdan 5 mukaan Paikallisten käsittelylaitosten terveyssuojavyöhyke on 50 metriä. Toimenpiteitä tien suojelemiseksi lumikorkoilta ja niille pääseviltä eläimiltä ei järjestetä, koska laitos sijaitsee taajama-alueella. Keinotekoisten rakenteiden (sillat ja liittymät) laitetta ei ole määrätty työn rajoissa. Geologisten tutkimusten mukaan vaarallisia luonnollisia ja geologisia prosesseja rajojen sisällä

Rakentavat päätökset

Checkpoint rakennus

Liukumisen estämiseksi sokea alue lämpöeristettiin ja maaperä korvattiin 0.5 m. Esivalmistetulla teräsbetonilla. levyt hitsataan upotettuihin osiin pos.1. Jokainen w.b. levy on hitsattava vähintään 2 kiinnitykseen. Tämä varmistaa rakenteen jäykkyyden. Tätä rakennetta varten on GOST 21924.0-84:n mukaisia ​​esivalmistettuja monoliittisia matalia perustuslaattoja, jotka varmistavat rakenteen avaruudellisen jäykkyyden. Laatat on valmistettu 25 mm paksusta betonista B4, W200, F170, 500 mm paksuiselle hiekkapohjalle (keskikarkea hiekka). Rakennus on yksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen, kokonaismitat akseleissa 2,5 x 10,63 m, korkeus 3,215 m urista. maata. Tarkastuspisterakennus on suunniteltu valvomaan Lumen sulamisalueen alueelle pääsyä ja tarjoamaan henkilökunnan elinolot. Tarkastuspisteessä on seuraavat tilat: eteinen – 3,8 m2; turvahuone - 7.67 m2; kotitaloustilat - 6.35 m2; kylpyhuone suihkulla - 4,22 m2;

Lasikuitusäiliöiden perustukset

Tätä maanalaista rakennetta varten suunniteltiin monoliittiset perustuslaatat varmistamaan rakenteen avaruudellinen jäykkyys. Laatat on valmistettu betonista B25, W8, F50, 300 mm paksu, betonivalmisteelle (100 mm paksu B7.5 betonista). Hankkeessa on 150 mm paksu hiekkatyyny (keskikarkea hiekka). Tämän rakenteen suunnitteluominaisuus on sen nousumahdollisuus. Tämän ilmiön estämiseksi tehdään perustuslaatta, jonka mitat määritetään tarvittavan painon mukaan. Katso tämä laskelma liitteestä 1. Kuivana aikana tämä perustus estää rakennetta laskeutumasta. Kolme pystysuoraa ja 5 vaakasuuntaista lasikuitusäiliötä, jotka perustuvat monoliittisiin teräsbetonilaattoihin.

Maaston organisointisuunnitelma

Laitoksen vaaka- ja pystysuuntainen suunnitteluprojekti tehtiin SNiP 2.07.01-89 *, SNiP 2.05.02-85 *, SNiP 3.06.06-85 ja "Suositukset kaupunkien ja teiden katujen ja teiden suunnitteluun" mukaisesti. maaseutualueet" Venäjän rakennusministeriön TsNIPI 1994 , ja se on esitetty projektikoodin 76/13-PZU.1 arkin 3 graafisessa osassa. Kohde on suunniteltu AutoCAD Civil 3D -ohjelmistopakettiin ottaen huomioon suunnittelu -geologiset, hydrologiset ja muut maasto-olosuhteet. Poikittainen kaltevuus sisääntulotien varrella oletetaan 20 ‰, teollisuusrakennuksen jalkakäytävällä -10 ‰. Täydellisen suojan saastuneen sulamisveden pääsyltä lumenkeräysalueen ulkopuolelle hankkeessa on tarkoitus asentaa 1,5 mm paksusta 0,85 mm paksusta korkeatiheyspolyeteenistä valmistettu geokalvo maapohjan pohjalle ja rinteille sekä maaperän pengerrys. paikka, jonka korkeus on XNUMX m Tontin puolelta katsottuna penkereen rinne on valmistettu monoliittisesta betonilaadusta B20W8F200. Betoniset sivukivet BR 300.60.20, joiden korkeus on 40 cm, asennetaan alueen kehää pitkin. Veden poistamiseksi päällysterakenteesta vedettiin viemäri aallotettuista putkista D = 110 mm, jotka oli kääritty geotekstiilimateriaaliin Taypar SF-32, ja salaojitus johdettiin hulevesikaivoihin. Viemärin kaltevuus seuraa tarjottimien kaltevuutta. Viemäriputket asennetaan ajorataa pitkin 0,4 m etäisyydelle sivusta. Lumen vastaanottoalueen pystyasetelma piirustuksessa 76/13-PZU1.3 "Avustusorganisaatiosuunnitelma".

Lupa

Категории projekteja sivustolla