Rakennuksen purkuprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


6-kerroksisen talon purkuprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $135.00
Alennus
Hinta $135.00
Indeksi: 45.118.240
Dokumentointi: Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 409 MB
Tiedosto muoto: *.dwg, muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Rakennustilavuus, m3: 19 084,00
Rakennusala, m2: 2998,90
Kerrosten lukumäärä, kerros: 6
Työn kokonaiskesto, kuukautta: 2,8

Rakennuksen ominaisuudet
Kerrosten lukumäärä - 6 kerrosta (mukaan lukien ullakkokerros)
Tekniset ja taloudelliset indikaattorit:
Tilojen kokonaispinta-ala on 2998,9 m2
Rakennusala - 1004 m2
Rakennustilavuus - 19084 m3
Mallien kuvaus:
Perustukset - rautakivi
Seinät on tehty savitiilistä
Väliseinät - puiset,
Lattiat – metallipalkeissa
Katto – metallia puisilla kattopalkeilla
Lattiat - parketti, lankku, sementti
Ikkuna-aukot - puiset, ovi - puiset
Sisätilojen viimeistely – rappaus, maalaus, tapetti

Käytetyn purkumenetelmän kuvaus ja perustelut.

On tapana suorittaa purkutyöt sopimuksella yhden vuoron käyttötavalla - työajat 900 - 1800. Erikoispurkamistöiden suorittamiseen osallistuvat erikoistuneet asennusorganisaatiot. Rakennuksen purkaminen on jaettu kahteen jaksoon:
1. Valmistelujakso – teosten kokonaisuuden suorittaminen, mukaan lukien: rakennuksen purkamishankkeen kehittäminen; rakennustyömaan aidan asennus jalankulkukäytävän rakentaminen rakennussuunnitelmassa ilmoitettuihin paikkoihin; kaupunkien moottoriteillä kulkevien ajoneuvojen pyörien pesujärjestely (Moidodyr-K); asuinkaupungin järjestely; rakennuskoneiden, -laitteiden ja -mekanismien toimitus ja valmistelu työhön; rakennusta lähestyvien olemassa olevien sähköverkkojen (jos niitä ei ole kytketty töiden alkaessa) irrottaminen (verkoista vastaavien organisaatioiden on suoritettava irtikytkentä). Yhteyden katkaiseminen on vahvistettava säädöksellä; suojarakenteiden asentaminen (murskattua kiveä, teräsbetonilaattoja) maanalaisten tietoliikenneyhteyksien turvavyöhykkeille; purkamisesta syntyvän rakennusjätteen varastointipaikkojen järjestäminen; signaali-aidan asennus vaaravyöhykkeen rajaa pitkin rakennusten purkamisesta; julkisivutelineiden asennus manuaaliseen purkamiseen; työalueiden valaistuksen varmistaminen valaistusstandardien mukaisesti ja palo- ja sähköturvallisuussääntöjen noudattaminen; tilapäisen virtalähteen ja vesihuollon tarjoaminen; rakennuksen tarkastus Tilaajan ja urakoitsijan edustajasta koostuvan teknisen toimikunnan toimesta rakenneosien teknisen kunnon ja rakennuksen purkamisvalmiuden selvittämiseksi. Laadi tarkastuksen tulosten perusteella tarkastusraportti; toimenpiteiden kehittäminen hätätilanteissa ja niiden koordinointi asiakkaan kanssa; tietotaulun, julisteiden ja merkintöjen asennus turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta; SNiP 12.03.01 "Työturvallisuus rakentamisessa" osan I mukaisen työluvan myöntäminen vastuulliselle urakoitsijalle korkean riskin työhön. Päätyöjakson alussa tulee laatia Asiakkaan pääinsinöörin sinetillä varustettu todistus, jossa todetaan, että purettavasta rakennuksesta on katkaistu sähkö ja kaupungin ilmajohdot, televisioantennit ja venytysmerkit on poistettu. Valmistelutöiden valmistuminen rakennustyömaalla on hyväksyttävä työturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan lain mukaisesti, joka on laadittu SNiP 12-01-2004 * liitteen "I" mukaisesti.
2. Pääjakso on rakennuksen purkutyöt ja rakennusjätteen poisto.
Ottaen huomioon rakennuksen rakenteiden tarkastuksen tulokset ja viereisen rakennuksen korkeat ympäristönsuojelu- ja säilytysvaatimukset, rakennuksen purkutyöt tulisi suorittaa manuaalisen purkamisen ja monimutkaisen koneistuksen avulla. Purkamistyöt tulee suorittaa seuraavassa järjestyksessä: 1) kaikkien saniteettilaitteistojen, kaasuputkien, sähköjohtojen, tietoliikenne- ja muiden laitteiden purkaminen ja purkaminen (nämä työt suorittaa Asiakas ennen rakennusten luovuttamista urakoitsijalle); 2) ikkunoiden ja ovien täytteiden purkaminen; 3) katon purkaminen ja puisten kattorakenteiden purkaminen; 4) ullakkolattialaattojen purkaminen talon nro 5 rakennuksen viereisellä alueella; 5) pystysakkojen täytäntöönpano rakennuksen seiniin ja kattoihin miehityksen rajoilla; 6) rakennuksen maanpäällisten rakenteiden purkaminen (ammatin mukaan); 7) rakennuksen maanalaisten rakenteiden purkaminen vähintään 3,0 etäisyydellä talon nro 5 rakennuksen seinistä; 8) talon nro 5 päätyseinän eristys talon nro 110 rakennuksen vieressä. "G"; 9) alueen vahingoittuneen maisemoinnin ennallistaminen. Purkamistyöt tulee suorittaa kahvojen mukaan (rakennuksen yleissuunnitelman rakennuksen purkamiskaavion mukaisesti): 1 sieppaus - akselit "4-5" (manuaalinen purkaminen); 2 tarttuja - akselit "2-4" (mekaaninen purkaminen); 3 sieppausta - akselit "1-2" (mekaaninen purkaminen). Jos muodonmuutoksen merkkejä ilmenee, työ on keskeytettävä ja rakenteiden turvaamiseksi (vahvistamiseksi) on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin. Vaarallisessa kunnossa olevien rakenteiden kiinnitys (vahvistus) paikat on merkitty työsuunnitelmaan rakennuksen yksityiskohtaisen tarkastuksen jälkeen. Purkamisen yhteydessä tulee välttää elementtien spontaania romahtamista, erityisesti ulospäin. 

Sisäisten teknisten tietoliikenneyhteyksien purkaminen.

Ennen kuin aloitat sähkölinjojen purkamisen, sähköverkot on irrotettava kaupungin syöttölinjoista. Samalla tyhjennetään vesi keskuslämmitysjärjestelmästä ja puretaan vesi-, kaasu- ja sähkömittarit. Myös heikkovirtalaitteita irrotetaan ja puretaan: puhelinverkkoa ja radioverkkoa. Saniteettijärjestelmien purkaminen alkaa huuhtelusäiliöiden, pesualtaiden, pesualtaiden ja wc-tilojen poistamisella. Irrota samalla vesi- ja sulkuventtiilit. Ennen poistamista keskuslämmityspatterit irrotetaan putkistosta ja puretaan sitten enintään 80 kg painaviin osiin, jotta niitä voidaan kätevästi siirtää. Purkamisen yhteydessä teräsputkista valmistetut putkistot irrotetaan ja niistä poistetaan kierreliitosten kiinnitykset. Jotta kytkimet, mutterit ja liittimet voidaan helposti irrottaa, putkisto napautetaan liitoksissa ja tiivistemateriaali poltetaan tarvittaessa puhalluspolttimella.
Valurautaisista putkista valmistetut putkistot puretaan hylsyjen ja liitosten tiivistämisen jälkeen. Vain voimakkaasti syöpyneet teräsputket, jotka eivät sovellu jatkokäyttöön, ja lyijyputkista valmistetut putkistot puretaan suurissa osissa ilman liitoskohtien irrottamista. Valurautaiset putkistot katkaistaan ​​paikan päällä tiivistämättä pistorasioita, mikäli ne eivät sovellu jatkokäyttöön. Sisäisen sähköverkon purkaminen alkaa lampunvarjostimien, pistorasioiden, kytkimien, pistorasioiden ja sähkönjakotaulujen poistamisella. Sitten johdotus poistetaan. Jokaisen huoneen sähköjohdot katkaistaan ​​yleisestä järjestelmästä ja poistetaan erikseen. Pienvirtakaapeleita ei poisteta leikkaamalla, vaan vetämällä ne seinissä olevien reikien läpi. Tällä tavalla irrotetut johdot tasoitetaan ja kääritään keloiksi.

Rakennusrakenteiden manuaalinen purkaminen.

Ikkuna- ja ovilohkojen purkaminen. Ikkuna-aukkojen purkaminen alkaa siteistä, repimällä ne irti laatikoista naulanvetäjien avulla. Siteistä poistettu lasi tulee säilyttää pystyasennossa erityisissä laatikoissa. Ikkunalaudat poistetaan rappauksen jälkeen. Kiinnittimistä vapautettu ikkunalohko tulee purkaa sorkkaraudoilla laskemalla se alas vaakasuoraan asentoon huoneen sisällä. Pura oven täytteet tuotteiden (ovien kahvat, lukot jne.) poistamisen jälkeen. Irrota seuraavaksi ovilehti poistamalla ensin verhoilu ovilevyn sivulta. Kiinnitä puulaatikko laudoilla (kaksi lautaa rei'itetään 45° laatikon yläkulmiin, kolmas vaakasuoraan alaosaan). Irrota irrotettu laatikko seinästä sorkkaraudoilla. Katon purku. Katon purkaminen tapahtuu käsin sähköistetyllä työkalulla. Puupalkkien purkaminen aloitetaan sen jälkeen, kun purettavan katon koko kehälle on asennettu väliaikainen inventaarioaita, vedetty turvavaijeri, joka on kiinnitetty luotettaviin rakenteisiin turvavöiden kiinnittämiseksi. Katon purkaminen sisältää seuraavat toimenpiteet: poista galvanoidun kattoraudan pinnoite ja pura laatikko harjanteen ja räystäiden suunnassa; vapauta yläorret, tuet, telineet ja kattotelineet metallikiinnikkeistä (kannattimet, pultit, tapit) sorkkaraudalla ja leikkuukoneella; poista housunkannattimet; Laske kattopuut varovasti alas ja siirrä ne sitten varastoalueelle; irrota ylärunko ja keskitelineet. Kun kattoja puretaan manuaalisesti, ennen sahauksen aloittamista, niiden alle on asetettava varastometallitelineet (vähintään 2 kpl per katto). Kun kattoja puretaan manuaalisesti, jokainen katto on leikattava 2,0-2,5 m pituisiksi paloiksi ja poistettava rakennuksesta. Katkot leikataan erillisiin osiin harjanteesta räystäisiin, kun leikatut palat poistetaan. Niiden tilavakaus varmistetaan varastotelineellä ja vaipan jäljellä olevilla kiinnityselementeillä (1 tai 2 kpl). Kun osa kattotuolista on sahattu, tämän osan jäljellä olevat palkit leikataan, kun taas kattojalan leikattua osaa tuetaan leikatun osan pituudesta ja painosta riippuen yksi tai kaksi työntekijää. Kolmannen työntekijän on poistettava varastoteline. Myöhemmät kattojalan osien sahaus- ja puhdistustoimenpiteet suoritetaan samalla tavalla kuin edellä. Kaikki kattojen ja muiden kattoelementtien purkamisen yhteydessä syntyneet rakennusjätteet kasataan ullakkolattialle kuorman jakautuessa lattialle ullakkolattiarakenteiden kunnon ja kantokyvyn teknisen selvityksen mukaisesti. Puretut elementit pinotaan käsin säiliöön. Väliseinien purkutyöt puretaan sorkkaraudoilla ja sähkövasaroilla sen jälkeen, kun vyöruusu ja vanteet on irrotettu. Kun irrotat runko-vaippaseiniä, poista ensin osa vaipasta, poista täyttö ja poista sitten loput laudat. Kaikki väliseinien purkutyöt tehdään varaston irrotettavista telineistä. Purkamisen aikana runko-vaippaseinät on kasteltava vedellä pölyn vähentämiseksi. Kattojen purkaminen suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: pura purkamistyöalueelle putoavat väliseinät; asenna alla olevaan lattiaan telineet, joissa on jatkuva lattia vähintään 1,2 m purettavan lattian alapuolelle; Lattioiden purkamisen, täytön ja viilaamisen jälkeen pura olemassa olevat lattiapalkit. Ennen kuin aloitat olemassa olevien rakenteiden purkamisen, on tarpeen määrittää niiden kunto. Lattiat, joiden lujuus on epäselvä, kiinnitetään telineillä tai välilevyillä ennen purkamista ja purkamisen aikana. Teräsbetonilattiat puretaan vasaralla ja vasaralla, kunnes ne putoavat kokonaan alla olevien telineiden lattiaan. Paljas vahvistus leikataan saksilla-pihdeillä, rautasahoilla tai autogeenisella koneella. Telineille romutetut lattiaelementit murskataan pieniksi kuljetettaviksi osiksi ja poistetaan rakennuksesta paareilla tai jätteen kaatopaikkaan rakennetun kourun kautta. Palkkikattoa purettaessa on kiellettyä purkaa kaikkia kahvan palkkeja. Joka neljäs seinään upotettu palkki on tarpeen säästää rakennuksen tilajäykkyyden ja vakauden varmistamiseksi, kun lattiat puretaan kokonaan. Metallipalkkien purkaminen suoritetaan pohjalattialle asennetulla telineiden kaasuleikkurilla. Purkamisen materiaalit varastoidaan säiliöissä (pusseissa) telineille tai purkamattomalle lattialle (enintään 150 kg/m2) ja poistetaan sitten rakennuksesta (kourulla tai käsin). Portaiden purkaminen. Työsuunta on ylhäältä alas. Portaiden purkutyöt tehdään väliaikaisesta lattiasta, joka on tuettu alla oleville tasoille ja portaille. Purettu portaikko on jaettu kahvoihin, joista jokaisessa on yksi taso ja yksi portaikko. Jokaisella kahvalla koko työsykli suoritetaan peräkkäin.

Lupa

Категории projekteja sivustolla