Asuinrakennuksen purkuprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Asuinrakennuksen purkuprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $245.00
Alennus
Hinta $245.00
Indeksi: 16.113.203
Dokumentointi: Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 341 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Asuinrakennuksen purku
Hankedokumentaatio, jossa on arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia ensimmäiselle rakentamisvaiheelle - asuinrakennuksen purkaminen (purkaminen) kerrostalon myöhempää rakentamista varten

Tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Tontti (alueen aidan sisällä), m2: 11517,0
Rakennus purettava
Rakennusalue lit.A /lit. A1, m2: 1617,6 / 345,2
Rakennusalue: lit.A /lit. A1, m2: 5562,0/1340,0
Rakennustilavuus (maanpäällinen osa): lit. A / lit.A1, m3: 25720,0/2451
Rakennuksen tilavuus (maanalainen osa): lit. A / lit.A1, m3: 2911/1208
Kerrosten lukumäärä: valaistu. A / valaistu A1, kerros: 5/2
Rakennuksen purkamisen kokonaiskesto, ottaen huomioon valmistelujakso, kuukautta: 3
Työntekijöiden enimmäismäärä, henkilöä: 22
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 4966,105
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 3512,444
Laitteet, tuhat ruplaa: -
Muut kulut, tuhatta ruplaa: 1453,661
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 294,001
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 8,019
Arvioitu hinta nykyisellä hintatasolla toukokuussa 2010 (sis. alv)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 30058,470
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 22269,383
Laitteet, tuhat ruplaa: -
Muut kulut, tuhatta ruplaa: 7789,087
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1100,873
ALV, tuhat ruplaa: 4132,396
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 107,282

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Purettava rakennus sijaitsee korttelin sisällä Turbinnaja-kadun puolella. Asuinrakennus - rakennettu vuonna 1931, kellari ja ullakko, vaihteleva kerroskerros: kirjain A - viisikerroksinen rakennus, jossa on suorakaiteen muotoinen ääriviiva, kirjain A1 - kaksikerroksinen laajennus. Rakennuksen rakenne on kaksijänneinen pitkittäin kantavilla seinillä. Yleinen pohjaratkaisu on moniosainen, ja asunnot on ryhmitelty 9 porraskäytävän ympärille. Rakennuksen perustukset ovat kivimurskaa, seinät tiiliä, kerrosten väliset lattiat ovat puupalkkeja, katto metallia puupalkeilla. Rakennukseen ei tehty kattavaa peruskorjausta. Rakennus on huonokuntoinen, tasoittunut, irrotettu teknisistä verkoista. Rakennuksen maanpäälliset ja maanalaiset osat on purettava (purku) osastojen välisen toimikunnan päätelmän perusteella. Purkutyön jälkeen työmaa pysyy maanpinnan tasolla ja alue on aidattu, kunnes uusi rakentaminen alkaa. Rakennuksen purku suoritetaan kerrostalon myöhempää rakentamista varten.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Eritelmien mukaan sähköverkkojen purku rakennuspaikan alta on järjestetty. Verkon purkuprojekti on hyväksytty. Erittelyjen mukaan ulkovalaistuksen poistaminen rakennusalueelta on suunniteltu ja hyväksytty. SKT:n päälinjojen poisto tarjotaan eritelmien mukaisesti. Hanke on hyväksytty purettavan rakennuksen paikan alta suunniteltiin viestintälinjojen poisto. Ennen rakennuksen purkamista on suunniteltu irrottaa ja purkaa kaikki olemassa olevat tulot ja lähdöt omistajien ja käyttöorganisaatioiden kanssa sovittujen kaavioiden mukaisesti. 6.1.3. Toimenpiteet väestön ja työntekijöiden sanitaarisen ja epidemiologisen hyvinvoinnin varmistamiseksi: Kaupungin kuluttajansuojaa ja ihmisten hyvinvointia valvovan liittovaltion valvontaviraston terveys- ja epidemiologisen päätelmän mukaan, purettavan tontin ja rakennusten radiologisen tutkimuksen tulokset täyttävät SP 2.6.1.799-99, SP 2.6.1.758-99, SanPiN 2.6.1.2523-09 vaatimukset. Rakennustyömaalla tehtyjen maaperäkokeiden tulosten perusteella terveys- ja epidemiologinen johtopäätös toimitettiin kaupungin kuluttajansuojan ja ihmisten hyvinvoinnin valvontavirastolle. kemiallisten, mikrobiologisten ja hygienia-parasitologisten indikaattoreiden mukaan (näytteenottosyvyys 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m), mikä osoittaa eron maaperän kemiallisten indikaattoreiden ja valtion terveys- ja epidemiologisten sääntöjen ja standardien välillä syvyyksissä 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m. Maaperä 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m syvyydessä kemiallisten indikaattorien mukaan kuuluu "erittäin vaarallisen" saasteluokkaan. Suunnitteludokumentaatio sisältää toimenpiteet pilaantuneen maaperän käsittelemiseksi. Asuinrakennuksen purku tehdään olemassa olevien asuinrakennusten välittömässä läheisyydessä siten, että julkisivut ikkunat ovat rakennustyömaalle päin. Ottaen huomioon asuinrakennusten läheisyyden kaikki työt tehdään vain päiväsaikaan käyttäen mahdollisimman vähän meluisia tekniikoita ja laitteita. Rakennustyömaan sähkön tuottamiseen päiväsaikaan käytetään SDMO-merkkisiä melutiiviitä dieselvoimalaitoksia. Yöllä työmaan valaistus ja hyttien lämmitys toteutetaan autonomisista paristoilla toimivista lähteistä. Esitetään arvio lähistöllä sijaitsevien asuinrakennusten purkutöistä odotettavissa olevista meluvaikutuksista. Suunnittelupisteet valittiin koko paikan kehälle, mikä mahdollisti optimaalisen sijainnin valinnan kiinteiden laitteiden - dieselvoimalaitoksen ja kompressorin - sijoittamiselle. Niiden kielteisten vaikutusten eliminoimiseksi läheisten rakennusten olohuoneisiin suunniteltiin 4 metrin jatkuva näyttö, jonka yläosa on kalteva rakennustyömaa kohti. Suojavaikutuksen tehokkuuden riittävyys suhteessa viisikerroksiseen asuinrakennukseen vahvistetaan laskennallisesti. Melun vähentämiseksi on lisäksi suunniteltu joukko erityistoimenpiteitä: työskentely meluisilla laitteilla klo 9-17, laitteiden kokonaiskäyttöajan rajoittaminen 5 tuntiin vuorokaudessa, säännöllisten 10-15 minuutin taukojen järjestäminen valmiina. laitteiden sammuttaminen. Osio "Purkamisorganisaatioprojekti" on kehitetty SanPiN 2.2.3.1384-03 vaatimusten mukaisesti. Rakennustyömaan järjestämiseksi ja työntekijöiden saniteettitilojen järjestämiseksi on kehitetty toimenpiteitä. Hankedokumentaatiossa edellytetään kaikkien työntekijöiden henkilösuojaimien ja suojavaatteiden hankkimista. Suunnitteludokumentaatiossa esitetään arvio purkutyön vaikutuksista elinympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Hankedokumentaatiossa esitetyt ympäristönsuojelutoimenpiteet mahdollistavat ympäröivien rakennusten väestön ja työntekijöiden saniteetti- ja epidemiologisen hyvinvoinnin varmistamisen purkutyön aikana suunniteltua toimintaa suoritettaessa.

Rakentamisen organisointi

Hankkeessa puretaan hätärakennus, sisältäen 5-kerroksisen rakennuksen, kirjain A, jonka rakennusala on 1617,6 m2, korkeus 15,9 m ja kellari h=2,0 m sekä 2- kerroksinen rakennus, kirjain A1, pinta-ala 345,2 m2, korkeus 7,1 m ja kellari h=3,5 m. Rakennuksen seinät ovat tiiliä, paksuus 2,5 tiiliä, katot ovat pitkittäiseinien välissä sijaitsevia puupalkkeja. kaltevuus 1,1 m. Kellarin pituussuuntaiset seinät ovat betonia, poikittaisseinät tiiliä, kellarin katto on betoniholveina, joita tukevat pitkittäiset seinät ja välissä oleva metallinen poikkipalkki tiiliseinillä. Kellari on aiemmin toiminut väestönsuojelulaitoksena. Rakennuksen perustukset - teippi, kivimurska. Rakennusyleiskaava on laadittu mittakaavassa 1:500 rakennuksen purkamisajalle ottaen huomioon valmisteluvaiheen työt, rakennustyömaan aidan asennukset, läpikulkuverkkojen irrottamisen ja siirrot. Rakennustyömaan aitaus on valmistettu metalliprofiileista 2,0 m korkeille puupylväille, joissa on GOST 23407-78:n vaatimusten mukaiset jalankulkukäytävät ja suojakatokset. Ajoneuvojen ja rakennuskaluston sisäänpääsy rakennustyömaalle on järjestetty Sevastopolskaja-kadulta, uloskäynti rakennustyömaalta Turbinnaja-kadulle, jossa on "Moidodyr-K4" -ajoneuvojen pyöränpesulaitos, jossa on kierrätetty vesi. Alueen sisäiset kulkuväylät toteutetaan väliaikaisilla ajoväylillä, joissa on kivimurska. Rakennuksen maanpäällisen osan purkaminen suoritetaan mekaanisesti käyttämällä HITACHI-450 kaivinkonetta, joka on varustettu korkeanostopuomilla ja vaihdettavilla laitteilla - hydraulisakset. Maanalaisen osan purkaminen suoritetaan HITACHI-350-kaivukoneella, jossa on vaihdettavat laitteet - gyrovasara. Rakennustöiden mekanisointi on monimutkaista. Toimintatapa on kaksivuoroinen. Rakennusleiri, jossa työskentelee enintään 15 henkilöä, koostuu kahdesta konttityyppisestä inventaariohytistä. Virransyöttö toimitetaan siirrettävästä dieselvoimalaitoksesta, jonka teho on 2 kW. Rakentamisen kokonaiskesto valmisteluaika huomioiden on 3 kuukautta. Purkamisen aikana syntyneet rakennusjätteet kuljetetaan erikoistuneen organisaation toimesta luvan saaneelle kaatopaikalle Plant MPBO-2 osoitteessa Volkhonskoje Shosse, rakennus 20. Vaatimukset rakennustyömaan järjestämiselle, työsuojelulle ja rakennustyöhygienialle, rakennustyömenetelmille, rakentamisen laadun instrumentaalisen valvonnan menetelmille, työturvallisuustoimenpiteille ja ympäristönsuojelun ehdot täyttyvät täysin. Projektissa määriteltyjen materiaalien ja koneistuslaitteiden käyttö on laskelmilla ja työoloilla perusteltua.

Lupa

Категории projekteja sivustolla