Urheilutilaprojektit

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Urheiluesineet

Altaan vakiomuotoilu 2C-09-15 (koodi 258/61) / 2C-09-15/67

Indeksi: 18052300
Dokumentointi:
Työasiakirjat sisältäen arviot
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
810 MB
Tiedosto muoto:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $3,150.00
Alennus:

Urheiluhiihtostadion

Indeksi: 52.134.259
Dokumentointi:
Suunnittelu, työdokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
1094 MB
Tiedosto muoto:
muokattavat muodot
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,650.00
Alennus:

Jäähalliprojekti

Indeksi: 151118
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
497 MB
Tiedosto muoto:
*.dwg
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,600.00
Alennus:

Monikäyttöinen urheilukeskus

Indeksi: 17091900
Dokumentointi:
Projektidokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
714 MB
Tiedosto muoto:
pdf, muut tiedostomuodot
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,510.00
Alennus:

Vakiomuotoilu 2C-09-35 suljettu jäähalli, koodit 140-62, 140-69

Indeksi: 25112200
Dokumentointi:
Työasiakirjat sisältäen arviot
Jaksot:
kaikki osat
Tietojen määrä:
820 MB
Tiedosto muoto:
*.dwg, *.doc
Asiantuntijan mielipide:
positiivinen
Perushinta arvonlisäveroineen:
Alennushinta:
Цена: $2,350.00
Alennus:
Page 1 alkaen 14

Etkö löytänyt haluamaasi projektia verkkokauppamme sivuilta? Kirjoita meille osoitteeseen info@proekt.sx Valmiiden projektien tietokannastamme valitsemme sinulle valmiin projektin viipymättä!!!


Ennen liikuntatilojen suunnittelun ja rakentamisen aloittamista on tarpeen keskustella yksityiskohtaisesti suunnitellun liikuntapaikan tekniset vaatimukset, rakentamisen rahoitusmahdollisuudet ja -lähteet, rakennusmateriaalien ja työvoiman hankinta. Tulevan rakentamisen järjestäjien tulee ennen kaikkea olla selkeästi tietoisia urheilukeskuksen käyttötarkoituksesta, sen laadusta, kapasiteetista, päärakennusten (kentät, kentät, hallit) kokoonpanosta, apu- ja katsojatiloista. Sen jälkeen sinun on määritettävä tulevien rakennustöiden arvioidut kustannukset. Jos rakentaminen toteutetaan vakioprojektin mukaan, arvioitu kustannus määräytyy hankkeen kokonaisarvion perusteella. Kun käytät yksittäistä projektia, sinun on itse laskettava rakennustöiden likimääräiset kustannukset. Rakennuskustannusten määrittämisen jälkeen on tarpeen ratkaista suunnittelu- ja rakennustöiden rahoittamiseen liittyvä kysymys. Suunnittelutyötä tekevät valtion suunnitteluorganisaatiot ja yksityiset toimistot. Jos hanketta kehittää valtion suunnitteluorganisaatio, asiakkaan on saavutettava emoorganisaatiossaan suunnittelutyön rajojen asettaminen ja niiden sisällyttäminen valtion suunnitelmaan. Rajat ovat valtion suunnitteluelinten allokoimia pääomasijoitusten (materiaali- ja henkilöresurssit) suunniteltuja määriä. Kun rahat ja rajat urheilutilan suunnitteluun ja rakentamiseen on löydetty, tilaaja yhdessä suunnitteluorganisaation kanssa kehittää ja valmistelee hyväksyttäviksi kaavoituslupia tämän tilan suunnittelulle. Suunnittelutehtävässä tulee ottaa huomioon alueelliset kaavoitushankkeet sekä kaupunkien ja maaseutualueiden, mikropiirin tai tontin suunnittelu- ja kehittämishankkeet, joka sisältää rakentamiselle varatun alueen. Suunnitteluraportti on tulevaisuuden projektin perusta. Sen valmistelussa päärooli on fyysisen kulttuurin tekniikan asiantuntija. Suunnittelutehtävässä on ilmoitettava seuraavat tiedot: 1) niiden urheilijoiden ja urheilijoiden lukumäärä ja joukko, joille rakennuskohde on tarkoitettu; 2) luettelo rakenteista ja niiden kapasiteetista; 3) likimääräinen laskenta tontin pinta-alasta rakentamista varten, ottaen huomioon maisemointi, ajotiet, autoilijoiden pysäköintialueet; 4) rahoitussuunnitelma, joka on sovitettu yhteen asiakkaan taloudellisten ja aineellisten valmiuksien kanssa. Suurten tilojen (stadionit, urheilupalatsi) suunnittelutehtävää valmisteltaessa kehitetään rakentamisen kannattavuusselvitys, jossa otetaan huomioon tulevan liikuntapaikan kannattavuus. Kun valitset paikkaa urheilutilan rakentamiselle, on otettava huomioon tekniset, taloudelliset ja saniteettivaatimukset. Teknisiin vaatimuksiin kuuluu suotuisimpien kunto- ja urheiluolosuhteiden valinta sekä standardien noudattaminen. Taloudelliset vaatimukset sisältävät oikean alueen valinnan edellytykset. Alueen tulee olla mahdollisimman lähellä sähkön, veden ja teiden lähteitä. Saniteettiteknisiä vaatimuksia ovat: kohteen kosteus ja pohjaveden taso, tuulten suunta, haitallisten tekijöiden (fyysinen, kemiallinen tai biologinen alkuperä) negatiivisten vaikutusten lähteiden esiintyminen. Kun paikallisviranomaiset ovat saaneet luvan rakennuspaikan osoittamiseen, järjestö tilaa rakennuspassin piiriarkkitehdin osastolta tai rakennus- ja arkkitehtuuriosastolta, jota ilman tätä urheilupaikkaa on mahdotonta suunnitella. Suunnitteluorganisaation kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen kaikki nämä asiakirjat siirretään sille. Samalla tilaaja siirtää sopimusta tehdessään myös korkeamman organisaation todistuksen kaikkien mahdollisten töiden rahoituksen varmistamisesta. Rakentamisen ja pääomakorjauksen rahoituslähteitä voivat olla julkiset (keskitetty ja ei-keskittynyt) ja yksityiset pääomasijoitukset. Urheilutilan rakentamis- ja käyttöönottoaika riippuu tilaajan taloudellisista mahdollisuuksista sekä urakoitsijan rakennuskyvystä. Tilaaja hyväksyy rakennetun liikuntahallin erityisprovisiolla. Täydellistä toimintaa varten jokainen urheilulaitos on varustettava asianmukaisilla urheiluvälineillä ja varustettava pätevällä henkilökunnalla. Kokemus osoittaa, että suurin osa väestöstä haluaisi liikuntapaikkoja kotinsa lähelle. Liikuntatiloja rakentaessaan heitä ohjaa väestö ja sen etäisyys asuinpaikkoihin. Näiden tietojen perusteella on mahdollista laatia optimaalinen kaavio urheilutilojen ruudukosta. Lähialueen liikuntapaikat päivittäiseen toimintaan: (Liikuntatilojen ruudukko matala), saavutettavuus jalankulkuun - 5-7 minuuttia, palvelusäde - 50-50m. Tällaisia ​​urheilupaikkoja ovat monimutkaiset urheilukentät (voimistelua, pelejä, yleisurheilua varten), joiden kokonaispinta-ala on 120 m2. Nämä rakenteet on suunniteltu komplekseiksi lapsille ja aikuisille. Alueelliset tilat järjestelmälliseen liikuntaharrastukseen lapsille ja aikuisille. Nämä tilat on suunniteltu yhdistettäväksi asuinalueen liikunta- ja liikuntakeskuksiksi. Kävelymatka - 20 min. Piirien väliset tilat erityisurheiluun ja itsenäiseen liikuntakasvatukseen. Ne sijaitsevat 20 minuutin päässä. matkustaa julkisilla kulkuvälineillä. Kaupungin laajuiset liikuntatilat kaikille urheilulajeille, korkeasti koulutetuille urheilijoille. Niiden saatavuus on 30 min.

Lupa

Категории projekteja sivustolla