Autohuoltoprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Autohuoltoprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $2,100.00
Alennus
Hinta $2,100.00
Indeksi: 27.172.294
Dokumentointi: Projektidokumentaatio ilman arvioita ja teknisten selvitysten tuloksia
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 675 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Autohuollon yrityskokonaisuuden rakennukset - hallinto- ja tuotantotila, jossa on tilat ajoneuvojen tuotantoon ja korjaukseen sekä sen huoltoon, palvelutilat työ- ja hallintohenkilöstön majoitusta varten, tehtävien suorittamiseen tarvittavat tekniset ja aputilat osoitettu tälle laitokselle.
Yritys on suunniteltu osaksi (uudisrakennus):
• 1-kerroksinen uudisrakennus jaettu kahteen vyöhykkeeseen: teollisuus- ja hallintoalue
• Tarkistuspiste 2x2 m
• Vesisäiliöt
• Dieselpolttoainesäiliöt DPP:lle
• Monimutkainen yhdistetty VOC 27.0m2
• Jätesäiliöalusta
• Väliaikainen pysäköinti henkilö- ja kuorma-autoille
*Kuorma-autojen ja valmiiden tuotteiden sijoittelualueet on suunniteltu jopa 16 metrin pituisten euroautojen käyttöön.
Tontti ala punaisilla viivoilla 21.200 m2

Aukioloaika:
• Työpäivien lukumäärä vuodessa - 365
• Vuorojen määrä - 1
• Vuoron kesto - 8 tuntia
Henkilökunta:
• Henkilöstön kokonaismäärä - 97 henkilöä

Tontin tekniset ja taloudelliset indikaattorit
Pinta-ala maankäytön rajoissa - 21200,0 m2
Rakennusala: 7820,0 m2
Rakennustiheys: 35 %
Pinta-ala (tiet, laiturit, jalkakäytävät): 10200,0 m2
Viheralue: 3180,0 m2

Kohteen tilasuunnittelu ja arkkitehtoniset ratkaisut

Hallintorakennus sijaitsee kadun pitkällä puolella ja muodostaa siten kokonaisuuden pääjulkisivun. Rakennuksen suunnittelumitat - akseleissa 48x24m, rakennuksen katon ylämerkin korkeus - 10.5m ensimmäisen kerroksen lattian tasosta. Ensimmäisen kerroksen valmiin kerroksen merkinnäksi otettiin rakennuksen nollamerkki, joka vastaa 12,92 metrin absoluuttista merkkiä Baltian korkeusjärjestelmässä (BSV), optimaaliseksi maanrakennustöiden minimoimiseksi. Viereisen sokean alueen pohjan merkki on BSV:n mukaan 12.77 m. Korkeuden ja mittakaavan visuaalisen lisäämiseksi tasaisen maiseman taustaa vasten on tarkoitus kehystää se yläkehälle koristeellisella konsolilla ristikko- ja telinerakenteen muodossa, joka toimii samanaikaisesti mainonnan sijoittamisen perustana. kirjoitukset ja asiakasorganisaation logo. Hallintorakennuksen tilasuunnitteluratkaisu perustuu yksikerroksisen yksihallirakennuksen periaatteeseen, jossa molemmille puolille on sisällytetty toinen taso. Ensimmäisen kerroksen pääosan muodostaa vierailijoiden kauppakerros, jossa on 12-paikkainen ruokala, asiakkaita palvelevien esimiesten huone, turvapiste ja vierailijoiden kylpyhuoneet. Loput (suljettu) osa kerroksesta on varattu rakennuksen teknisille ja kotitalouksille, mukaan lukien kuntosali erillisillä pukuhuoneilla. Toisella tasolla kahden ulkoseinän kehällä on organisaation työntekijöille tarkoitetut hallinto-, toimisto- ja kotitaloustilat, ja galleria-parveke on varattu kauppakerroksen visuaaliseen valvontaan. Tiedonsiirto tasojen välillä tapahtuu portakon kautta, joka on eristetty viereisistä huoneista 1. tyypin paloseinillä. Henkilöstön evakuointi toiselta tasolta suoritetaan sisäkäytävästä suoraan ulkopuolella oleviin 3. tyypin avoimiin metalliportaisiin. Pääsisäänkäynti rakennukseen on kadun puolelta eteisen kautta. Sisäänkäynnin taiteellisen merkityksen korostamiseksi on tarkoitus rakentaa erillinen portaali sisäänkäynnin eteen ripustetulla lasivisiirillä, joka rikastaa entisestään rakennuksen pääjulkisivun tasoa antaen sille "tilavuuden". Ulko-ovet - kaksoissaranoitu 2400 mm korkea karkaistu lasi. Lisäksi työntekijöille on suunniteltu toimiva sisäänkäynti. ITP- ja kompressorihuoneissa on omat uloskäynnit teknisten vaatimusten mukaisesti. Rakennuksen rakenne on pylväsmäinen, teräsbetonipylväiden muodossa, joiden poikkileikkaus on 400x400 rakennuksen kehää pitkin, kantavien pylväiden nousulla 6 m, tarkoitettu kattopalkkeihin ja kattoristikoihin. Rungon jäykkyys ja muuttumattomuus varmistetaan perustuksissa olevien pylväiden jäykällä puristamisella sekä kattoristikkojen, kattopalkkien, orreiden sekä vaaka- ja pystysuorien jäykkyystukien yhteistyöllä lueteltujen rakenneosien välillä. Loput pylväät on käsitelty ristikkorakenteisina lasimaalausten ja sandwich-paneelien kiinnityksen varmistamiseksi. Perustukset on paaluttu (Lpaalit 10m), joita yhdistävät lasityyppiset säleiköt runkopylväiden alla. Tilan jäykkyyden varmistamiseksi perustukset yhdistetään teräsbetoniperustuspalkkiin. Säleikköjen päälle asetetaan 200 mm paksu monoliittinen lattialaatta luonnolliselle tiivistetylle alustalle. Ulkoseinät - kadun puolelta ja rakennuksen vierekkäisiin kulmiin on järjestetty lasimaalausrakenteet julkisivujen koko korkeudelle (ristikkojen pohjalle). Julkisivujen loput osat ovat ulkoseinäpaneelijärjestelmä - tehtaalla koottuja voileipiä valmiista komponenteista, jotka on täytetty laskelman mukaan palamattomalla mineraalivillalevyllä, joka perustuu basalttikuituun, ja joka on kiinnitetty puolipuupilareihin. Rakennuksen kellariosa on tehty nollamerkistä 150 mm korkeaksi tiiliseinäksi, vuorattu tekokivilaatoilla. Sisäseinät ja väliseinät - hiilihapotetuista betonilohkoista ja kipsilevystä metallirungolla (Knauf-järjestelmä). Lattiavälikatot - rakennuksen kaksitasoisessa osassa - esivalmistetut teräsbetonilaatat teräsbetonipalkkeilla. Suurin jänneväli on 7.000 metriä. Portaat ja laskut - monoliittinen teräsbetoni, keraamisella graniittipinnoitteella; Lattiat - myyntitiloissa, kahviloissa, asiakaspalvelupäälliköiden tiloissa ja kaikilla poistumisteillä - posliinikivitavaraa, "kosteissa" tiloissa - keraamisia, teknisissä tiloissa - betoni vakiopinnoitteella. Muissa tapauksissa linoleumilattiat tarjotaan toimistotiloihin. Hallintotiloihin ja kuntosalille odotetaan kokolattiamattoa. Katot - ripustettu "Armstrong"-laatoista runkoa pitkin, henkilökunnan kylpyhuoneissa - GVL:stä, maalattu öljyseoksilla. Vierailijoiden kylpyhuoneissa on odotettavissa alumiinisälekattojen käyttöä.  Katto on ehdollisesti tasainen (kaltevuus 1,5 %), hyväksyttyjen kattoristikkojen segmenttien kaltevuuden mukainen pääty, eristetty, vedenpitävällä sorakerroksella valssatun katon päällä. Viemäri - järjestetty sisäinen (d100mm) 6 suppilon kautta rungon pituussuuntaisia ​​sivuja pitkin. Kohteen valosuojaus noin 13 m rakennuksen korkeuden mukaisesti toteutetaan valaistujen ulkomainoselementtien muodossa räystästasossa. Autohuoltorakennusten kortteli sijaitsee varatun alueen syvyydessä, miehittäen lähes koko sen keskiosan. Se on kolmen yksiulotteisen rakennuksen kokonaisuus (jännevälit 24+18+24m), joiden kokonaispituus on 96m. Äärimmäinen läntinen rakennus on varattu korjausvyöhykkeelle, erotettuna viereisistä tyypin 1 paloesteellä. Rakennuksessa on pienten ja keskikokoisten ajoneuvojen korjausalueita, aputekniikan ja -tekniset tilat sekä tilat kunnossapitohenkilöstölle. Keski- ja itärakennuksissa (jännevälit 18+24m) on varaosavarasto ja työkalualue. Keskirakennukseen eteläpuolelle on kiinnitetty katettu rakenne lämmittämättömästä lastauslaatikosta, jonka mitat ovat 18x18,3x5.9 (h) m ja joka on suunniteltu ottamaan vastaan ​​raskaita kuorma-autoja. Runkojen korkeudet vaihtelevat katettavan jänteen mukaan eivätkä ylitä 10 metriä. Tuotantohenkilöstön saniteettipalveluja varten keskusrakennuksen äärimmäisessä pohjoisessa käytävässä on saniteettitilojen lohko, joka on kahdessa kerroksessa ja josta on suora pääsy korjaus- ja työkalualueille. Kotitalousrakennuksen sisäänkäynti tapahtuu sen ja hallintorakennuksen välisen käytävän puolelta. Tuotantolohkon kerrosten nollapisteeksi otettiin Lähi-idän 13.35 metrin taso. Teollisuusrakennusten tilasuunnitteluratkaisut perustuvat yksikerroksisten yksiörakennusten periaatteisiin, joissa keskirakennuksen äärimmäiseen väliin on sisällytetty kaksikerroksinen kotitalo. Tasojen välinen yhteys tehdään eristetyn portakon kautta akseleilla D1-D2/1-2.

Rakentavia päätöksiä.

Rakennuksen rakenne on pylväsmäinen, teräsbetonipylväiden muodossa, joiden poikkileikkaus on 400 x 400 rakennusten kehyksiä pitkin, jotka muodostavat kompleksin ja yhdistävät ne yhdeksi tilajärjestelmäksi ristikoista ja kattojen alle jääneistä metalliristikoista, kuten sekä pysty- ja vaakasuorat jäykkyydet pilareissa ja ristikoissa. Rungon jäykkyys ja tilamuuttumattomuus varmistetaan perustusten pylväiden jäykän puristumisen ja edellä lueteltujen rakenneosien yhteistyön ansiosta. Perustukset on paaluttu (Lpaalit 10m), joita yhdistävät lasityyppiset säleiköt runkopylväiden alla. Tilan jäykkyyden varmistamiseksi perustukset yhdistetään teräsbetoniperustuspalkkiin. Säleikköjen päälle asetetaan 200 mm paksu monoliittinen lattialaatta luonnolliselle tiivistetylle alustalle. Ulkoseinät - ulkoseinäpaneelijärjestelmä - esivalmistetut sandwich-paneelit, täytteellä basalttikuitupohjaisen palamattoman mineraalivillalevyn laskennan mukaan, kiinnitys pylväisiin. Rakennuksen kellariosa on maanpinnasta 150 mm korkea tiiliseinä, jossa on tekokivilaattoja. Sisäseinät ja väliseinät - hiilihapotetuista betonilohkoista (talouslohkossa) ja kipsilevystä metallirungossa (hallinnollisen ja teknisen henkilöstön tilat). Lattiavälikatot - keskusrakennuksen kaksitasoisessa osassa - esivalmistetut teräsbetonilaatat teräsbetonipalkkeilla. Portaat ja laskut - monoliittinen teräsbetoni, keraamisella graniittipinnoitteella; Lattiat - asunnon aulassa, rappukäytävässä ja evakuointikäytävissä - keraaminen graniitti, "kosteissa" huoneissa - keraamiset, teknisissä ja teollisuushuoneissa - betonia pintamaalilla. Viihdekorttelin pukuhuoneissa sekä hallinnollisissa ja teknisissä tiloissa on linoleumilattiat Puku- ja hallintotiloissa rungossa "Armstrong"-tyyppisistä laatoista ripustetut katot, kylpyhuoneissa - GVL:stä, öljymaalattu sävellyksiä. Tuotantotiloissa pinnoiterakenteet jätetään auki. Katto - kalteva, kaltevuus 10%, hyväksyttyjen kattoristikkojen segmenttien kaltevuuden mukaisesti, eristetty, valssattu monikerroksinen. Viemäröinti - järjestetty sisäisesti, suppilomäärä hyväksytään enintään 24 metrin askeleella laakeripilarien askeleen mukaan: 10 suppiloa korjausvyöhykkeen rungolle ja 10 suppiloa rakennusten työkalujen säilytyslohkolle. Katolla aitana toimii kaide, jonka korkeus on 730 mm. Alle 10 m korkean rakennuksen valosuojausta ei vaadita.

Lupa

Категории projekteja sivustolla