Ulkovalaistusjärjestelmän projekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Ulkovalaistusprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $238.00
Alennus
Hinta $238.00
Indeksi: 2.180.253
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 1210 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Ulkovalaistusjärjestelmä.
Suunnittelu, työdokumentaatio, mukaan lukien arviot, sekä teknisten selvitysten tulokset laitoksen ulkovalaistuksen saneerausta varten
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Ulkoisen valaistuksen sähköasennuksen ShRU-400 tehopisteiden määrä, m: 1
Tilipisteiden määrä ShKU-400: 1
Asennetut tuet:
Ulkovalaistuspylväs 4T.27.3.15 LED-lampulla SSU 06 36-655: 11
Ulkovalaistuspylväs 1.T01.2.0 LED-lampulla STU 05 24-655: 5
Ulkovalaistuspylväs tyyppi OGK-8 LED-lampuilla SKU 01 24-655: 1
Tukee OGK-8:aa kahdella LED-lampulla, tyyppi SKU 2 01-24: 655
Julkisivulle asennetut valaisimet tyyppi SKU 01 24-655: 5
Valaisimet tyyppiä STU 06-36-655 2. sillalla: 4
Raidan pituus: 0,828
Kaapeli maassa, km: 0,735
Julkisivukaapeli, km: 0,093
Kaapelilinjat:
PvBShv 4x50, km: 0,063
PVVG 4x16, km: 1,055
PVVG 4x16, km: 0,230
PVVG 4x10, km: 0,056
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 2540,40
Rakennus- ja asennustyöt tuhat ruplaa: 1528,01
Laitteet, tuhat ruplaa: 138,94
Muut kulut, tuhat ruplaa: 873,45
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 303,86
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 7,92
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla elokuussa 2013 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 10875,31
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 6854,71
Laitteet, tuhat ruplaa: 527,90
Muut kulut, tuhat ruplaa: 3492,70
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1241,15
ALV, tuhat ruplaa: 1474,06
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 38,57

maisemointi

Suunnitteludokumentaatio on laadittu laitoksen viereisen alueen ulkovalaistuksen saneeraukseen suunnittelutoimeksiannon mukaisesti. Alue on maisemoitu. Ulkovalaistuspylväiden asennuksen ja kaapelin asennuksen jälkeen suunnitteludokumentaatio sisältää vaurioituneiden mukavuuksien kunnostamisen: asfalttibetonipäällysteen kunnostus ajokaivan pinta-ala - 32 m2, rakentaminen: karkearakeinen asfalttibetoni tyyppi A luokka 1 graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 6 cm; karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 8 cm; kivigraniitti merkki 1200 fr. 20-40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 24 cm; hieno hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; ajoradan pintakerros jyrsinnän jälkeen - 86 m2, rakenne: asfalttibetoni tyyppi G luokka II graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 5 cm; jalkakäytävä kaivannon pinta-alaa kohti - 57 m2, suunnittelu: erittäin huokoinen asfalttibetoni luokka II graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 4,5 cm; kivigraniitti M 1200 fr. 20 - 40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 15 cm, hieno hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; päällysteen pintakerros jyrsinnän jälkeen - 142,5 m2, rakenne: asfalttibetoni tyyppi G luokka II GOST 9128-2009 - 3 cm; täytetyn polun alueen kunnostus - 273 m2, rakentaminen: murskattua graniittia laatu 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 - 4 cm; murskattu kalkkikivi merkki 1200 fr. 20 - 40 mm GOST 8267-93 - 14 cm; hieno hiekka GOST 8736-93 * - 30 cm; kaakeloidun päällystysalueen entisöinti - 2 m2, rakentaminen: päällystyslaatat - 8 cm; sementti-hiekka-seos 1:10 - 5 cm; kivimurska merkki 800 fr. 20-40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 15 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; mukulakivitiealueen kunnostus - 78 m2, rakentaminen: mukulakivi - 8 cm; sementti-hiekka-seos 1:10 - 5 cm; kivimurska merkki 800 fr. 20-40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 15 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; kentällä; katukivialueen entisöinti - 11 m2, rakentaminen: päällystekivet - 13 cm; sementti-hiekka-seos 1:10 - 5 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; kentällä; nurmikon purkaminen ja ennallistaminen - 700 m2, jossa on 0,20 m kasvillinen maakerros USPHa:n 07.06.2013 lakien mukaisesti

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Kiinteistön viereisen alueen ulkovalaistusjärjestelmän virransyöttö suunnitellaan uudesta ShRU-65-tyyppisestä tehopisteestä (TP 3, Rrazr = 400 kW) ShKU-400-tyypin projisoidun mittaustaulun kautta, ja olemassa olevasta tehopisteestä (TP 211) teknisten ehtojen mukaisesti. Virtalähteen luotettavuusluokka – III. Sähkönkuluttajat ovat ulkokäyttöön tarkoitettuja LED-lamppuja tyyppiä SSU 06 36-655 (11 kpl), STU 05 24-655 (5 kpl), STU 06 36-655 (4 kpl), SKU 01 24-655 (7 kpl). .). ). Tehopisteen suunniteltu teho on 1,014 kVA, tehopiste on nostettu 2,855 kVA:iin. Kiinnikkeet asennetaan uusiin metallipylväisiin tyyppejä 4T.27.3.15 (11 kpl), 1T01.2.0 (5 kpl) ja OGK-8 (1 kpl). Syöttökaapelin PvBShv 4x50 (63 m), PvVG 4x16 (1285 m), 4x10 (56 m) asennus maahan.

Ympäristönsuojelutoimenpiteet

Suunnittelukohde sijaitsee kaupungin erityisen suojeltujen luonnonalueiden ulkopuolella, osittain kulttuuriperintökohteen alueen rajoissa. Ulkovalaistuksen saneeraustyöt tehdään joen vesisuojavyöhykkeellä. Viheralueiden suojelun (purku) kartoitusasiakirjan ja USPH:n korvauskustannuslaskelman ja hankedokumentaation aineiston mukaan korkeiden viheralueiden purkamista ei ole odotettavissa. Alueen ulkovalaistuksen saneeraustyöt eivät ole ristiriidassa yleisten viheralueiden alueella sallitun taloudellisen toiminnan järjestelmän kanssa, koska ovat tehtäviä näiden alueiden parantamiseksi. Häiritsenyt maisemointi, sis. nurmikko, kun rakentaminen on täysin kunnostettu. Työalueen lähellä kasvavien viheralueiden vahingoittumisen estämiseksi suunnitellaan manuaalista kaivutyötä ja liikennettä on vain olemassa olevia ajotietä pitkin. Tarkasteltavana oleva kohde ei ole toiminnan aikana ilmansaasteiden lähde. Rakennusajan ilmansaasteita arvioitaessa huomioitiin rakennus- ja tiekaluston sekä kaasugeneraattorin päästöt. Työn aikana aiheutuvien epäpuhtauspäästöjen aiheuttaman ilmansaasteen tason arvioinnin mukaan kaikkien epäpuhtauksien enimmäispintapitoisuudet täyttävät ilmanlaadun kriteerit asutuilla alueilla suunnittelupisteissä, mm. lisääntyneen terveyssuojelun vyöhykkeiden alueilla. Toimenpiteitä ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi työn aikana ovat: keskitetty materiaalien hankinta; maanrakennustyöt käsin; laitteiden käyttö säädetyillä polttoainelaitteilla; kielto pysäköidä laitteita moottorin ollessa käynnissä pakkoseisokkien ja työn keskeytysten aikana. Vesistön, pohja- ja pintavesien suojelutoimenpiteet edellyttävät: töiden suorittamisen valvontaa tiukasti suunnitteluasiakirjojen mukaisesti ja teknisesti moitteettoman laitteiden ja mekanismien käyttöä, rakennusjätteen keräämispaikkojen järjestämistä ja järjestämistä (ulkopuolella). vesisuojavyöhykkeen rajat), käyttökelpoisten laitteiden käyttö. ajoneuvojen ja rakennuskaluston liikkuminen ja pysäköinti on varattu olemassa olevien ajoväylien ja kovapintaisten alueiden käyttöön; rakennusalueen aidat. Suunnitteluratkaisut rakentamisen järjestämiseen varmistavat taloudellisen toiminnan järjestelmän noudattamisen vesiensuojeluvyöhykkeillä ja estävät mahdollisen kielteisen vaikutuksen vesien biologisiin resursseihin ja niiden elinympäristöön. Ympäristövaaraluokkien IV-V jätteen määrä jälleenrakennusaikana on 970,819 t/jakso (545,883 m3/periodi), mukaan lukien V ympäristönsuojelun vaarallisuusluokan louhinnassa muodostunut maaperä - 841,5 t/jakso (467,5). m3/jakso). Maaperän jätteen vaaraluokka vahvistetaan laskenta- ja kokeellisilla menetelmillä. Jälleenrakennusaikana rakennusjätehuoltojärjestelmä määräytyy rakennusjätteen huollon teknisten määräysten mukaisesti. Laitoksen saneerauksen aikana syntyneiden jätteiden luettelo ja määrä tarkentuvat. Hankedokumentaatiossa on määrätty toimenpiteistä rakennusjätteen keräyksen ja tilapäisen keräämisen järjestämiseksi erityisesti varustelluilla työmailla ympäristöturvallisuuden varmistamista koskevien vaatimusten mukaisesti. Jätteiden poisto tarjotaan erikoistuneille, mm. jätteiden käyttöön, neutralointiin ja hävittämiseen luvan saaneet yritykset.

Rakentamisen organisointi

Rakennusorganisaatioprojekti kattaa laitoksen viereisen alueen ulkovalaistuksen saneerauksen. Rakentamisen yleiskaava on laadittu mittakaavassa 1:500 rakentamiskaudelle ottaen huomioon valmistelujakson työ. Rakennustyömaan väliaikainen jatkuva aitaus järjestetään GOST 23407-78:n vaatimusten mukaisesti. Ajoneuvojen ja rakennuskaluston sisään- ja uloskäynnit rakennustyömaalle järjestetään käytävän sivulta. Rakennustyömaalta uloskäynnissä on asennus ajoneuvojen pyörien puhdistamiseen. Alueen sisäiset kulkureitit on järjestetty olemassa oleville jalkakäytävälle. Kaapelilinjojen laskeminen on suunniteltu tehtäväksi avoimesti säästäen. Rakennustöiden mekanisointi on monimutkaista, ja siinä käytetään mekanismeja, kuten: pora- ja nosturikone; kuorma-auton nosturi; teleskooppitorni. Työtä tehdään kahdessa vuorossa. Materiaalit varastoidaan rakennustyömaalla vaaditulla vähimmäisvarastolla. Rakennusmateriaalit hankitaan kaupungin rakennusalan yrityksiltä. Rakentajien kotitilat, joissa työllistää enintään 23 henkilöä, suunnitellaan sijoitettavaksi erikoisvarustetuille ajoneuvoille ja urakoitsijan pohjalta. Rakentamisen kokonaiskesto, ottaen huomioon valmistelujakson työ, on 3 kuukautta. Rakentamisen aikana syntyneet rakennusjätteet viedään erikoistuneen organisaation toimesta luvan saaneelle kiinteän jätteen kaatopaikalle. Vaatimukset rakennustyömaan järjestämiselle, työsuojelulle ja rakennustyöhygienialle, rakennustöiden suorittamismenetelmille, rakennuslaadun instrumentaalisen valvonnan menetelmille, työturvallisuustoimenpiteille, ympäristönsuojelun ehdot täyttyvät täysin. Projektissa määriteltyjen materiaalien ja koneistuksen käyttö on perusteltua laskelmilla ja työn tuotannon ehdoilla.

Lupa

Категории projekteja sivustolla