Ulkovalaistusprojekti, jonka reitin pituus on 2234 m

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Ulkovalaistusprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $225.00
Alennus
Hinta $225.00
Indeksi: 71.161.246
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 649 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Ulkovalaistusjärjestelmä
Suunnittelu, työdokumentaatio, mukaan lukien arviot, sekä teknisten selvitysten tulokset laitoksen ulkovalaistuksen rakentamiseksi
Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Ulkovalaistuksen sähköasennuksen tehopisteiden lukumäärä, kpl: 1
Tilipisteiden lukumäärä, kpl: 1
Ulkoiset valaistuspylväät 1.T01.2.0 LED-lampulla STU 05 24-655, kpl: 103
Asennettujen valaisimien teho, kW: 0,061
Reitin pituus, m: 2234,0
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 6382,09
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 4444,21
Laitteet, tuhat ruplaa: 142,48
Muut kulut, tuhat ruplaa: 1795,40
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 180,66
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 8,93
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla elokuussa 2013 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 27772,64
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 20222,28
Laitteet, tuhat ruplaa: 571,95
Muut kulut, tuhat ruplaa: 6978,41
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 756,50
ALV, tuhat ruplaa: 3566,18
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 41,22

maisemointi

 Suunnitteludokumentaatio on laadittu ulkovalaistuksen rakentamiseen laitoksen alueelle suunnittelutoimeksiannon mukaisesti. Alue on maisemoitu. Ulkovalaistuspylväiden asennuksen ja kaapelin asennuksen jälkeen hankedokumentaatio varaa häiriintyneen maisemoinnin entisöinnin: asfalttibetonipäällysteen entisöinti ajokaivannon pinta-ala - 50 m2, rakentaminen: karkearaeinen asfalttibetoni tyyppi A luokka 1 graniitilla ja BND 60/ 90 GOST 9128-2009 - 6 cm; karkearakeinen huokoinen asfalttibetoni luokka 1 graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 8 cm; murskattua graniittia laatu 1200 fr. 20-40 mm liitoksella GOST 8267-93 – 24 cm; hieno hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; ajoradan pintakerros jyrsintäalueen jälkeen - 150 m2, rakenne: asfalttibetoni tyyppi G luokka II graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 5 cm; jalkakäytävän pinta-ala - 390 m2, rakennus: asfalttibetoni tyyppi G luokka II graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 - 3 cm; erittäin huokoinen asfalttibetoni luokka II graniitilla ja BND 60/90 GOST 9128-2009 – 4,5 cm; murskattua graniittia M 1200 fr. 20 - 40 mm liitoksella GOST 8267-93 - 15 cm; hieno hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; pohjustus; paikallisten ajotietien pinta-ala - 470 m2, rakennus: asfalttibetoni tyyppi G, luokka II GOST 9128-2009 - 4 cm; erittäin huokoinen hiekka-asfalttibetoni luokka I GOST 9128-2009 - 8 cm; murskattua graniittia M 1200 fr. 20 - 40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 22 cm; hieno hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; pohjustus; tiivistetyn polun kunnostus - 370 m2, rakennus: graniittimurska merkki 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 - 4 cm; murskattu kalkkikivi laatu 1200 fr. 20 - 40 mm GOST 8267-93 - 14 cm; hieno hiekka GOST 8736-93 * - 30 cm; kaakeloidun päällystysalueen entisöinti - 5 m2, rakentaminen: päällystyslaatat - 8 cm; sementti-hiekka-seos 1:10 - 5 cm; kivimurska merkki 800 fr. 20-40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 15 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; mukulakivitiealueen entisöinti - 5 m2, rakentaminen: mukulakivi - 8 cm; sementti-hiekka-seos 1:10 - 5 cm; kivimurska merkki 800 fr. 20-40 mm kulmalla GOST 8267-93 - 15 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; pohjustus; päällystyskivien entisöinti - 11 m2, rakentaminen: päällystekivet - 13 cm; sementti-hiekka-seos 1:10 - 5 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; pohjustus; graniittilaattojen restaurointi - 16 m2, rakentaminen: graniittilaatat - 8 cm; kuiva sementti-hiekaseos 1:10 - 15 cm; murskattua graniittia laatu 1200 fr. 3-10 mm GOST 8267-93 - 20 cm; 1. luokan hiekka GOST 8736-93* - määritetään paikallisesti; geotekstiili "Taipar SF-40"; pohjustus; nurmikon purku ja ennallistaminen - 2452 m2, jossa on 0,20 m:n kasvullinen maakerros USPH-lain mukaisesti.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Laitosalueen ulkovalaistusjärjestelmän virransyöttö on suunniteltu uudesta ShRU-211-tyyppisestä tehopisteestä (TP 400) ja olemassa olevasta virtapisteestä (TP 211) suunnitellun ShKU-400-mittauspaneelin kautta. tyyppiä teknisten eritelmien mukaisesti. Virtalähteen luotettavuusluokka – III. Sähkönkuluttajat – LED-ulkovalaisimet tyyppi STU 05 24-655 (103 kpl). Laitoksen tehopisteen ennakoitu teho on 5,710 kVA, tehopiste 1,129 kVA. Lamppujen asennus tapahtuu uusiin metallikannattimiin tyyppiä 1T01.2.0 (103 kpl). Virtakaapelin PvBShv 4x120 (42 m), 4x50 (21 m), PvVG 4x16 (3120 m) asennus maahan.

Rakentamisen organisointi

Rakennusorganisaatioprojekti kattaa laitoksen ulkovalaistuksen rakentamisen. Rakentamisen yleiskaava on laadittu mittakaavassa 1:500 rakentamiskaudelle ottaen huomioon valmistelujakson työ. Rakennustyömaan väliaikainen jatkuva aitaus järjestetään GOST 23407-78:n vaatimusten mukaisesti. Ajoneuvojen ja rakennuskaluston sisään- ja ulospääsy rakennustyömaalle järjestetään ajotieltä. Rakennustyömaalta poistuttaessa tarjotaan ajoneuvon pyörien puhdistusmahdollisuus. Alueen sisäiset kulkureitit on järjestetty olemassa oleville jalkakäytävälle. Kaapelilinjojen laskeminen on suunniteltu tehtäväksi avoimin menetelmin hellävaraisin menetelmin. Rakennustyön mekanisointi on monimutkaista, ja siinä käytetään mekanismeja, kuten: poraus- ja nosturikone; kuorma-auton nosturi; teleskooppitorni. Työtä tehdään kahdessa vuorossa. Materiaalit varastoidaan urakoitsijan tukikohtaan. Rakennusmateriaalit hankitaan kaupungin rakennusalan yrityksiltä. Rakennustyöntekijöiden kotitilat, joissa on enintään 70 työntekijää, suunnitellaan sijoitettavaksi erikoisvarustetuille ajoneuvoille ja urakoitsijan pohjalta. Rakentamisen kokonaiskesto, ottaen huomioon valmistelujakson työ, on 5 kuukautta. Rakentamisen aikana syntyneet rakennusjätteet viedään erikoistuneen organisaation toimesta luvan saaneelle kiinteän jätteen kaatopaikalle. Vaatimukset rakennustyömaan järjestämisestä, työsuojelusta ja rakennustyöhygieniasta, rakennustyömenetelmistä, rakentamisen instrumentaalisen laadunvalvonnan menetelmistä, työturvallisuustoimenpiteistä, ympäristönsuojeluehdot täyttyvät täysin. Projektissa määriteltyjen materiaalien ja koneistuksen käyttö on perusteltua työn tuotannon laskelmilla ja ehdoilla.

Lupa

Категории projekteja sivustolla