Monitoiminen kaupallinen monimutkainen hanke

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Monitoiminen kaupallinen kompleksi

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $2,170.00
Alennus
Hinta $2,170.00
Indeksi: 47.110.211
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 2874 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Hankedokumentaatio, mukaan lukien arviot, ja monitoimisen kaupallisen keskuksen rakentamista koskevien teknisten tutkimusten tulokset sisältävät seuraavat tärkeimmät tekniset, taloudelliset ja kustannusindikaattorit:
Tontin pinta-ala (yhdyskuntakaavan mukaan), hehtaaria: 1,1035
MCC-rakennusten rakennusala, mukaan lukien:, m2: 4018
lohko A, m2: 3698
lohko B, m2: 320
Kompleksin kokonaispinta-ala, mukaan lukien:, m2: 46653
lohko A, m2: 46233
lohko B: 420
Rakennustilavuus, sisältäen:, m3: 195625
lohko A, m3: 189085
mukaan lukien maanalainen osa: 31850
lohko B, m3: 6540
mukaan lukien maanalainen osa, m3: 1290
MCC-rakennusten kerrosten lukumäärä
lohko A kerros 4, 6, 18, 21
lohko B 1-2
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä: tuhat ruplaa: 503 663,395
Rakennus- ja asennustyöt tuhat ruplaa: 366 472,541
Laitteet, tuhat ruplaa: 98 769,334
Muut kulut, tuhat ruplaa: 38 421,520
mukaan lukien:
PIR tuhatta ruplaa
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 784,678
Arvioitu kustannus nykyisellä hintatasolla joulukuussa 2010 (sis. ALV)
Yhteensä: tuhat ruplaa, 2 717 560,797 XNUMX
Rakennus- ja asennustyöt tuhat ruplaa, 2 146 962,761 XNUMX
Laitteet, tuhat ruplaa: 320 016,524
Muut kulut, tuhat ruplaa: 250 581,512
mukaan lukien:
PIR tuhatta ruplaa -
ALV tuhatta ruplaa, 414 543,172
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 4 597,003 XNUMX

Arkkitehtuuriratkaisut (AR).

Tilasuunnittelusuunnitelma

Suunniteltu monitoiminen kaupallinen kompleksi koostuu kahdesta lohkosta (A ja B), joissa on yksi maanalainen osa. A-kortteli: toimistorakennus, jossa maanalainen pysäköintialue, sisäänrakennetut liiketilat, ravintolat, kokoustilat 2. ja 1. kerroksessa. A-korttelin rakennus - 2 - 6 - kerroksinen. B-kortteli: 21 m korkea koneellinen pysäköintirakennus vierekkäisine teknisine tilavuuksineen (DGU, RP). MKK:n toimistotalon tilasuunnittelurakenne on keskittynyt kaupalliseen toimintaan, suunnittelussa on huomioitu A-luokan toimistotilojen mukavuusluokka, kerroksissa 21-2 sijaitsevien toimistotilojen lisäksi sisäänrakennettu liike- ja julkiset ruokailutilat sijaitsevat kerroksissa 21-1, mikä luo lisämukavuutta rakennuksessa työskenteleville. MCC:n aukioloajat: Business center - 2-8-00:21.00 Kahvilat ja ravintolat - 11-00-23.00:9 non-food-liikkeet - 00-23.00-XNUMX:XNUMX Maanalaiset ja koneelliset pysäköintialueet - XNUMX tuntia vuorokaudessa. Aularyhmän keskelle suunniteltiin atrium ylä- ja sivuluonnonvalaistuksella. Atriumista avautuvat pääsisäänkäynnit kauppatiloihin ja kahviloihin, joiden toiminta päiväsaikaan keskittyy ICC:n työntekijöiden palvelemiseen. Sekä sisäänrakennetut kauppa- ja ruokailutilat on varustettu pääsisäänkäynnillä julkisivun kehää pitkin ja ne on suunnattu pääosin metroaseman uloskäyntiin ja puistokadulle. Pääsisäänkäynti rakennuksen keskiakselia pitkin on suunnattu kadulle. Sisäänkäynti maanalaisille pysäköintialueille, pääsy lastauspaikoille, pääsy koneistettuihin pysäköintialueisiin on tarjolla asfaltoidulta paikalliselta ajotieltä tontin länsirajalla suunniteltujen ICC-rakennusten ja olemassa olevan hallintorakennuksen varrelta. 2 maanalaiseen kerrokseen on suunniteltu pysäköintialueita, joihin on sisäänkäynti ramppien kautta rakennukseen rakennetussa rampissa. Kerroksessa (miinus)-1, 7. ja 21. kerroksessa, on tilat kompleksin tekniseen elämiseen. Evakuointiportaat (nro 1,2,3,4,12, 5a, 8a, 9a) on suunniteltu uloskäyntiin kadulle. Portaiden leveys on maanpäällisissä osissa 1,35 m ja maanalaisissa poistumisreiteissä 1,0 m - evakuointiportaat, eteiset, aulat, hallit, käytävät, hissien aulat sekä kylpyhuoneet ja tekniset tilat ovat yhteisiä tiloja, joissa seinät, lattiat, katot on viimeistelty palamattomalla materiaalilla (NG). Käyttöön siirtämistä varten yleiset tilat, tekniset tilat, evakuointireitit on varustettu ja täysin viimeistelty.

Lattian korkeus

Toimistokerrosten korkeus (16-21 kerros) - 3,45 m, (8-15 kerros) -3,6 m, (3-6 kerros) -3,75 m, (2 kerros) - 4,5 m, Rakennusten korkeus (2 kerros) - 4,5, 1 m, (5,4 kerros) - 2,7 m, 3,2 m, 1 m. Maanalaisten kerrosten korkeus: (-4,05 kerros) -2 m, (-3,3 kerros) - 1,0 m. Maanalaisten tilojen korkeus miinus alakerrassa rakennuskohteiden ulkopuolella on 1,4-2,5 m pienempi ja 2,9-XNUMX m johtuen rakennusten ympärillä olevasta maisemointitarpeesta maanalaisten tilavuuksien päällysteiden yläpuolella.

Sisustus.

Evakuointireitit - evakuointiportaat, eteiset, aulat, hallit, käytävät, hissihallit sekä kylpyhuoneet ja tekniset tilat ovat yleisiä tiloja, joissa seinät, lattiat ja katot viimeistellään palamattomalla materiaalilla (NG). Vuokratilojen yhteisten tilojen (Shell&Core) ulkopuolella väliseinät, viimeistelyt sekä laitteistot, asennukset ja säädöt paikallisten suunnitteluparametrien mukaisesti toteutetaan vuokralaisten toimesta sovittujen projektien (tai suunnitteluprojektien) mukaisesti. laissa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisen toiminnan palvelukokonaisuuden valvonnassa (rahastoyhtiö). Sisätilojen hankkeita kehitettäessä on noudatettava kaikkia nykyisten rakennusmääräysten ja -määräysten vaatimuksia. Käytävien ja kylpyhuoneiden rajalla jokaisessa kerroksessa on allastat veden keräämiseen, kun automaattinen sammutusjärjestelmä aktivoituu.

Toimistot.

Vuokralaisten liiketila on vuokrattu Valtioneuvostolle ilman hienoa viimeistelyä ja ilman konepajaa (shell&core). Perussuunnitteluratkaisut toimistokerroksille, joissa on 2, 4, 6 tai enemmän toimistoa, kuvastavat optimaalista ja yleistä toiminnallista kaavoitusta. Sisäväliseinät, tekniset laitteet, suunnittelujärjestelmien, mukaan lukien kylpyhuonetilat, asennukset ja säädöt suunnitteluparametreihin tehdään vuokralaisten toimesta laissa säädetyn menettelyn mukaisesti sovittujen suunnitteluratkaisujen mukaisesti rakennuksen teknisen kunnossapidon valvonnassa. (Management Company). Suunnitteluehdotuksissa hyväksytty Monitoimitalokompleksin rakentamisen tilasuunnitteluratkaisu noudattaa voimassa olevien valtion saniteettimääräysten ja -määräysten SanPiN nro 2.2.1/2.1.1.1278-03 vaatimuksia.

Olettaen että:

1. Järjestä yhdistetty valaistus huoneisiin, joiden syvyys on yli 10 m. Keinotekoinen valaistus on 500 luksia.

2. Länteen suunnatuissa 3-6-kerroksisissa tiloissa (tehdashallintorakennukseen) on huolehdittava tilojen jakamisesta vyöhykkeisiin, joissa on riittävä ja riittämätön valaistus. (3. kerroksen huoneissa vyöhykkeen syvyys on 3,5 m; 4. kerroksen huoneissa vyöhykkeen syvyys 5,5 m; 5. kerroksen huoneissa vyöhykkeen syvyys on 6,0 m; 6. kerroksen huoneissa vyöhykkeen syvyys on 8,0 m) näihin tiloihin asennettaessa läpinäkymättömiä väliseiniä voidaan KEO-laskelmien perusteella lisätä riittävästi valaistua aluetta

3. 3-5-kerroksisissa huoneissa, jotka on suunnattu itään atriumiin, varaa huoneen jakaminen vyöhykkeisiin, joissa on riittävä ja riittämätön valaistus - vyöhykkeen syvyys on 2,0 m. Tekniikan yksityiskohtaisella tutkimuksella, kun näihin huoneisiin asennettiin läpinäkymättömiä väliseiniä, riittävä valaistus lisääntyi KEO-laskelmien perusteella

Kulunvalvonta. Kompleksin tekninen toiminta. Evakuointi.

Sisäänkäyntien ja esteiden eteen on asennettu esteet, rakennuksen ympärille asennetaan esteet nurmikon tukiseinien muodossa, koristeelliset graniittipylväät, jotka estävät ajoneuvojen pässin läpimurron. Liikekeskuksen kulunvalvonnan järjestämiseksi (kerroksissa 3-21) hissihallin eteen 1. kerrokseen asennetaan kääntöportit ja videovalvonta (CCP). Kääntöporttien välinen etäisyys määräytyy laitetyypin mukaan (450 - 600 mm), mutta yksi käytävistä on suunniteltu 800 mm leveäksi liikuntarajoitteisille, sis. pyörätuoleissa. Vartiointiasemalta on uloskäynnit puistokadun pääsisäänkäynnin kautta ja palveluaulan kautta lastaustalousvyöhykkeelle. Vartiopostin ja vastaanoton lähelle on suunniteltu 20m2 huone, jossa kassakaapit ja avaimet ovat kulunvalvontapaneeli (AC), monitori, puhelimet ja kassakaappi aseille. Vakituisten työntekijöiden sisäänpääsy on varustettu magneettisilla henkilökorteilla. Vieras (yksittäiset kertaluonteiset) magneettikortit myönnetään 1. kerroksen tarkastuspisteen edessä olevassa vastaanotossa. 2. kerroksen hissihallin uloskäynnille on asennettu kääntöportit ja videovalvonta vain bisneskeskuksen työntekijöiden (kerroksista 3-21) kulkua varten ravintoloihin. Suunnitteluratkaisu vastaa tämän käytävän toiminnallista tarkoitusta, joten se on visuaalisesti piilotettu vierailijoilta 1-2 kerroksen avoimella alueella. Rakennusvalvontakeskus (BCC) sisältäen kaikki kompleksin turvajärjestelmät (CCC SB) valvontakeskuksella 30m2 (kohta 11) sijaitsee 7. kerroksessa, lähellä hissihallia, mikä johtuu tarpeesta suojata SB luvattomalta tunkeutumiselta. Siellä sijaitsevat myös Hallinnointiyhtiön hallinnon tilat ja henkilökunnan lepohuone (par. 25 - 25 m2). Turva- ja valvontatilat (CHP) sijaitsevat 7. kerroksessa. ikkunoilla varustetut sijaitsevat laitoksen teknisen pelastuskompleksin vieressä, koska 7 kerros - tekninen. Sisäänrakennetun parkkihallin kulunvalvonta suoritetaan seuraavasti: rampille astuttuaan auto pysähtyy ja nousee pohjan pesualtaalle, liikenne estyy. Jos alustaa ei tarvitse pestä, liikettä voidaan jatkaa, jos liikkeen esto on poistettu magneettikortilla tai keskitetysti. Autoihin sisään- ja poistuminen hoidetaan magneettisilla avaimilla (korteilla), jotka ovat vakituisten työntekijöiden omistuksessa. Rahastoyhtiö määrää kertaluonteisten yksittäisten korttien myöntämismenettelyn. Sisään- ja poistumisvalvonta suoritetaan videovalvonnalla ja elektronisilla signaaleilla, jotka lähetetään lähetyspalvelun ohjauspaneeleille kiinteistön valvontakeskuksessa - keskusvalvontakeskuksessa. Tarvittaessa, jos tarkastus vaaditaan, liikenteen estämistä korokkeen alueella pohjan pesua varten ei poisteta, ja turva voi järjestää palkintokorokkeelle tulleen auton pikatarkastuksen erityisen ohjeen mukaan. kehitetty skenaario turvajärjestelmälle.  

wc

Jokaisessa kerroksessa, osana yhteisiä tiloja, wc:t suunnitellaan 60 % miehistä ja 60 % naisista Saniteettikalusteiden määrä hyväksytään: 1 wc 15-20 tunniksi, 1 pisuaari 30-35 tunniksi, 1 pesuallas 15 tunniksi. Erillisessä huoneessa on kylpyhuone, jossa on suurempi sisämitta, ja tilat pyörätuolilla liikkuville liikuntarajoitteisille. Lisäksi kunkin toimistotilan sisällä ennustetut vyöhykkeet otettiin huomioon, jotta vuokralaiset voivat varustaa omat kylpyhuoneensa ja ruokakomeronsa. Projektin teknisissä osissa (OV, VK) on lisänousuja liitäntää varten. Itsenäisten kylpyhuoneiden asentaminen on saatava hyväksytyksi määrätyllä tavalla ja rahastoyhtiön valvonnassa. Määrättyjen vuokralaisten majoittuessa Hallinnointiyhtiöllä on tarkoituksenmukaisuuden perusteella oikeus muuttaa laitteiden lukumäärää 3.-21. toimistokerrosten yhteisissä wc-tiloissa.

Parkkipaikat. A-korttelin maanalaiset kerrokset.

Kahdessa maanalaisessa kerroksessa on "maneesityyppisiä" pysäköintialueita, joihin pääsee ICC:n päärakennukseen rakennetusta kaksiraiteisesta rampista. Kulunvalvonnasta vastaa ICC:n turvallisuuspalvelu, turvapiste sijaitsee 2. kerroksessa, bisneskeskuksen sisäänkäynnin luona.

RAKENTAVAT PÄÄTÖKSET

Rakennuskohteen lyhyt kuvaus

A- ja B-korttelit, joissa on yksi maanalainen osa, suunniteltiin osaksi kompleksia. A-kortteli: toimistorakennus, jossa maanalaiset parkkipaikat ja sisäänrakennetut liiketilat, ravintolat, kokoustilat. B-kortteli: koneelliset pysäköintialueet, joiden vieressä on DGU:n ja RP:n matalat tekniset tilat. Suhteelliseen arvosanaan 0.000 otettiin rakennuksen 1. kerroksen valmiin kerroksen arvosana, joka vastaa arvoa 8,200. Kortti A - 6, 21-kerroksinen rakennus, 2 maanalaista kerrosta, pohjapiirroksena suorakaiteen muotoinen, mitat 64,7 x 56,2 (61,4) m. - ristinmuotoinen 18-21-kerroksinen keskiosa, jonka pohjamitat ovat 47.5m x 37.2m, vie 6-kerroksisen tilavuuden sisäosan. B-lohko, jonka mitat ovat 37,2 x 12,6 m, koostuu useista tilavuuksista: - koneelliset pysäköintialueet, joiden korkeus on 21 m, ja vierekkäiset jakeluaseman (DS) tilat, joiden korkeus on 5 m; dieselvoimalaitos (DES), toimistotilat ja portaat. Erikorkuisten tilavuuksien väliin on asennettu 50 mm:n liikuntasaumat. Mekanisoidulle parkkipaikalle asennetaan laitteita autojen siirtämiseen tasoja pitkin. Lohkot A ja B yhdistetään maanalaisessa osassa. Lohkot A ja B sekä lohkon A eri kerroksiset tilavuudet on erotettu paisunta- ja painumaliitoksilla ottaen huomioon kerrosten erot, joiden korkeusero on yli 25 %, erilaiset painumat ja perustusten kuormitukset. Suunnittelutoimenpiteet on laadittu ja esitetty, jotta ICC-rakennus voidaan rakentaa ilman metron maanalaisia ​​rakenteita vahingoittamatta: Vaikeudet MCC:n suunnitteluratkaisujen kehittämisessä johtuvat siitä, että A-korttelin 6-kerroksisen tilan kaakkoisosa sijaitsee metron tislaus-, kaltevuus- ja tuuletustunneleiden yläpuolella ja osa 21-kerroksisesta tilasta turvapaikan yläpuolella. tislaus- ja tuuletustunnelien vyöhyke. Metron eritelmien mukaan vaadittava etäisyys suunniteltavan kompleksin perustusten rakennusrakenteista metron rakenteiden tunnelien ulkomuotoihin tulee olla: - tislaustunneleista vähintään 4.0 metrin päästä, - vähintään 5.0 metrin kaltevalta kurssilta, - tuuletustunnelista vähintään 3.5 m. Geodeettinen materiaali, jota tarvitaan korotetun ilmanvaihtokioski nro 304 turvavyöhykkeiden ja kehityspaikan alla olevien metrotunnelien rajojen suunnittelussa. Tuloksena oli mahdollista minimoida 6-kerroksisen tilavuuden vaikutus kaltevaan kurssiin, koska sen yläpuolelle asennettiin purkusiltoja. Kantavien konsolien pienentämiseksi turvavyöhykkeen ja tislaustunnelin yläpuolella olevan kerrostalon alla, jonka lähtö oli perusversion mukaan (sovitussa arkkitehtonisessa konseptissa) yli 14 metriä. vaiheittaiset tutkimukset ja tilasuunnitteluvaihtoehtojen uudelleenlaskelmat, rakentava ratkaisu kehitettiin konsolin pienennyksellä 4,5 m . Grillauskonsolien ulkoneman pienentämiseksi 9,5 metriin hankittiin lisähyväksyntä vaihtoehdolle, jossa kerrostalojen tilavuus siirrettiin syvälle tontille ja rakennuspaikkaa muutettiin. Seuraava vaihe konsolien ylityksen vähentämisvaihtoehtojen tutkimisessa oli päätös puristaa kuusikerroksinen osa rakennuksen korkeaan kerrokseen, jotta osa korkean tilan kuormituksesta "katkaistaan" välikonsolijärjestelmällä maadoitusosassa. Tämän seurauksena osa korkean tilakehyksen tukiseinistä ja pylväistä lepää grillilaatan ulokeulokkeella, jonka enimmäisylitys määräytyi rakennuksen ja tunnelien suhteellisesta sijainnista ja oli 4 metriä.Siten suunniteltiin tilallinen siirtymäulokejärjestelmä (v / oA-502 6. kerroksessa), joka koostuu jäykästi kiinnitetyistä monoliittisista seinistä δ=500 mm ja 5.7 m:n projektio lattialaatoiksi δ=350 mm 5. ja 6. kerroksen yläpuolella. , joka mahdollisti ponnistelujen uudelleen jakamisen ja maanalaisen osan konsolien pienentämisen 4,5 metriin.

Lupa

Категории projekteja sivustolla