Projekti koirien aitauksesta, jossa on autopesula 1 postille

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Projekti koirien aitauksesta, jossa on autopesula 1 postille

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $1,320.00
Alennus
Hinta $1,320.00
Indeksi: 24.165.281
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: Kaikki osat
Tietojen määrä: 1452 MB
Tiedosto muoto: muokattavat muodot
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Projektin kokoonpano:

lataa projektin kokoonpano

Pääomarakennushankkeen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Tontti (GPZU:n mukaan), ha: 0,3291
Rakennusala, m2: 513,2
Eristetyn kaatorakennuksen kokonaispinta-ala, m2: 557,8
Eristetyn kotelon rakennuksen rakennustilavuus, m3: 2823,0
Eristetyn kotelon rakennuksen kerrosten lukumäärä, kerros: 1-2
Autopesularakennuksen kokonaispinta-ala, m2: 84,0
Autopesularakennuksen rakennustilavuus, m3: 499,6
Autopesularakennuksen lattiat, kerros: 1
Arvioitu kustannus vuoden 2001 perushintatasolla (ilman arvonlisäveroa)
Yhteensä:, tuhatta ruplaa: 8994,66
Rakennus- ja asennustyöt, tuhat ruplaa: 5490,63
Laitteet, tuhat ruplaa: 742,81
Muut kulut, tuhatta ruplaa: 2761,22
mukaan lukien:
PIR, tuhat ruplaa: 1588,51
palautettavat summat, tuhat ruplaa: 12,78

Arkkitehtoniset ja tilasuunnitteluratkaisut

Suunniteltu laitos - eristetty koirien kennel - koostuu kahdesta rakennuksesta: eristetty koirien lintuhuone ja 1-pylväinen autopesula. Koirien eristetyn aitauksen rakennus on yksi-kaksikerroksinen irrallinen kellariton, pohjapiirroksena suorakaiteen muotoinen portaikkotilavuus, jonka kokonaismitat ääriakseleilla ovat 30,00 X 15,00 m. Rakennuksen enimmäiskorkeus alk. maanpinnan taso kaiteeseen on 7,15 m. Suhteelliseen arvoon 0,000 otetaan ensimmäisen kerroksen valmiin lattian taso, joka vastaa absoluuttista arvoa 7.20. Ensimmäiseen kerrokseen, jonka korkeus on 3,60 m, suunnitellaan hallinto- ja viihtyistilat, tilat eläinten pitoa ja hoitoa varten sekä tilat teknisten laitteiden sijoittamiseen. Toiseen kerrokseen, joka on osa rakennuksesta akselilla 3-6 ja jonka korkeus on 2,70 m lattiasta kattoon, on suunniteltu hallinto- ja viihtyistilat sekä tilat konepajalle. Lattioiden välistä pystysuuntaista liitäntää varten on järjestetty portaikko L1 ja kolmannen tyypin ulkoportaat. Pinnoite on tasainen, yhdistetty, organisoidulla ulkoisella viemärillä. Katto - valssatuista materiaaleista. Sisäiset väliseinät - kipsilevyistä metallirungolla, joka on täytetty mineraalivillalevyillä, huoneissa, joissa on märkätila - kosteutta kestävistä kipsilevyistä. Ikkuna-aukkojen täyttö - ikkunalohkot kaksinkertaisilla ikkunoilla. Tilojen sisustus - niiden toiminnallisen tarkoituksen mukaisesti. Rakennuksen julkisivujen viimeistely: sokkeli - posliinikivijulkisivulaatat; maanpäälliset lattiat - julkisivun mineraalivillalevyillä ohutkipsi, maalattu julkisivumaaleilla. Autopesula 1 pylväs on erillinen, yksikerroksinen ilman kellaria, pohjapiirroksena suorakaiteen muotoinen kokonaismitat ääriakseleissa 10,00 x 9,00 m. Rakennuksen enimmäiskorkeus maanpinnasta kaiteeseen on 4,87 m Ensimmäisen kerroksen puhdas lattia. Rakennukseen on suunniteltu palvelu- ja viihtyistilat autojen pesua varten 0,000 pylvälle. Kansi on tasainen, yhdistetty, ja siinä on järjestämätön ulkoinen viemäri. Katto - valssatuista materiaaleista. Sisäseinät - kosteutta kestävistä kipsilevyistä metallirungolla, joka on täytetty mineraalivillalevyllä. Ikkuna-aukkojen täyttö - ikkunalohkot kaksinkertaisilla ikkunoilla. Tilojen sisustus - niiden toiminnallisen tarkoituksen mukaisesti. Rakennuksen julkisivujen viimeistely: sokkeli - posliinikivijulkisivulaatat; maanpäälliset lattiat - julkisivun mineraalivillalevyillä ohutkipsi, maalattu julkisivumaaleilla.

Rakenteelliset ja tilasuunnitteluratkaisut

Laitoksen vastuutaso on II (normaali). Aitauksen ja autopesurakennusten rakennekaaviot ovat keskeneräisiä. Rakennukset on suunniteltu ilman kellaria. Rungon sisäpilarit on suunniteltu 380x510 mm:n poikkileikkauksella M250-luokan kiinteästä tiilestä M150-laadun sementti-hiekkalastilla. Pilarien etäisyys on 6,0 m. Rungon sisäpuoliset kantavat seinät ovat tiilistä, paksuus 380 mm, M150-luokan tiilistä M150-laadun sementti-hiekkalaastilla. Rungon tukirakenteet on vahvistettu muurausverkolla 4 muurausrivin läpi. Ulkohäkin rungon poikkipalkit on valmistettu esivalmistetusta teräsbetonista 6,1 m poikkileikkauksella 40x40 cm sarjan 1.125KL-3 mukaan luokan B25 betonista. Altaan rungon poikkipalkit on valmistettu metallisista I-palkeista GOST 26020-83 mukaisesti teräksestä C235. Ulkoseinät - kantava tiili, paksuus 380 mm, valmistettu M150 tiilestä sementti-hiekkalastilla M150 pilareillä tukemaan rungon poikkipalkkeja, joiden poikkileikkaus on 380x510 mm. Kotelorakennuksen katto ja päällyste on suunniteltu sarjan 1.141.1 KL-3 mukaisista esivalmistetuista teräsbetonilaatoista B25-luokan betonista. Tehdasvalmisteiset teräsbetonilaatat lepäävät poikkipalkeilla ja kantavilla tiiliseinillä. Lattia- ja kansilevyjen jäykkyys saadaan aikaan upotettuihin laattoihin hitsatuilla ankkureilla sekä laattojen välisten liitosten tiivistämisellä. Pesurakennuksen pinnoite on suunniteltu monoliittiseksi teräsbetoniksi, paksuus 120 mm, luokka B25. Rakennusten tilallinen muuttumattomuus ja vakaus varmistetaan runkopilarien, poikittaiskantavien seinien sekä lattioiden ja kattojen levyjen yhteistyöllä. Kotelon rakennuksen portaikko on suunniteltu esivalmistetuista teräsbetoniportaista valssatuista kanavista metallijoukkoilla GOST 8240-97 mukaisesti. Kotelorakennuksen tilalaskenta suoritettiin SCAD-ohjelmistopaketin versiolla 11.5.1. Rakennuksen yläosan suurin vaakasuora liike on 1,03 mm, paaluperustuksen suurin painuma 6,5 ​​mm, mikä ei ylitä sallittuja enimmäisarvoja. Teräsbetonikantavien rakenteiden vaadittava palonkestävyys saadaan aikaan korotetuilla betonin suojakerroksilla rakenteiden työlujittamiseen. Perustukset on suunniteltu paaluilla. Porapaalut suunniteltiin halkaisijaltaan 300 mm ja pituus 17,6 m. Paalujen materiaali on betoni B20, W10, F300. Paalun mitoituskuormitukseksi oletetaan 27,7 tonnia, minkä vahvistavat maaperän staattisen luotauksen tiedot. Paalujen liitos grilliin on jäykkä. Säleikkö on monoliittinen teräsbetoninauha, jonka korkeus on 500 mm luokkien B20, W10, F300 betonista. Grilli on järjestetty 100 mm:n paksuiselle sorakäsittelylle, jossa hiekkatyynyn päälle kaadetaan bitumia. Hankkeessa määrätään paalujen kontrollitestauksesta ennen paalukentän massarakentamista. Suhteellinen arvosana 0.000 vastaa absoluuttista arvosanaa 7.20. Teknisten ja geologisten selvitysten mukaan paaluperustuksen pohjana on maaperä EGE-8 - harmaa silttimäinen hiekkasavi, jossa on soraa ja kiviä, jolla on seuraavat ominaisuudet: Il=0,34; e = 0,561; cn = 0,15 kg/cm2; n=15о; E = 120 kg/cm2.

Tekniset laitteet, sähköverkot, suunnittelutoiminta

Virtalähteenä on keskitetty tehonsyöttöjärjestelmä (SCE), jänniteluokka 0,4 kV uudelta muuntoasemalta 6 / 0,4 kV (muuntajaaseman 3436 sijaan) kahdella APvBbShp 4x120 mm², 250 m pitkällä kaapelilinjalla. Liitäntäpiste - KÄY 0,4 kV muuntaja-asemassa. TU:n mukaan SCE tarjoaa toisen luotettavuusluokan sähkövastaanottimia, kaikkien koirien aitauksen luokkien sähkövastaanottimien arvioitu teho normaalitilassa on 58 kVA. Turvajärjestelmien suunnitteluteho on 3,8 kV∙A (ensimmäisen luotettavuusluokan mukaan) saadaan lähteestä, joka on riippumaton normaalimoodilähteestä. Toisen ja kolmannen luokan tehovastaanottimet on hajautettu kahdelle pääkeskuksen osalle, turvajärjestelmien tehovastaanottimet on kytketty pääkytkintaulun kolmanteen osaan ja normaalitilassa kaikki tehovastaanottimet saavat virtaa pääkeskuksesta. Hätätilassa, kun yksi tulo katkaistaan, kaikki sähkövastaanottimet kytketään yhdestä sisääntulosta virtaan; kun molemmat tulot on kytketty irti (jälkihätätilassa), turvajärjestelmien sähkövastaanottimet kytkeytyvät lähteeseen, joka on riippumaton normaalitilan virtalähde. Kirjanpitovälineet on asennettu pääkeskukseen. Jakelu- ja ryhmäverkkojen järjestely on toteutettu standardien mukaisesti, pääkytkimeen asennetaan suojalaitteet ja seiniin asennetaan paikallissuojat, valaistuksen ohjauslaitteet ja pistorasiat kannettaville tehovastaanottimille. Maadoitus sähkölaitteiden avoimille johtaville osille - PE-johtimilla TN-S-järjestelmissä (erillinen). Tasoitusjärjestelmä ja potentiaalitasaus ovat määräysten mukaisia. Suunnitellussa sähköasennuksessa omaksutut piirisuunnitteluratkaisut varmistavat luokittelemattoman ja toimivan henkilökunnan sekä eläinten sähköturvallisuuden (kiinteä eristys, ei-stationaaristen prosessien sammutus, kosketusjännitteen puuttuminen jne.). Rakennuksen ukkossuojaus toteutetaan asettamalla rakennuksen katolle salaman vastaanottava metalliristikko ja yhdistämällä se maadoituselektrodiin rinteillä. Laitoksen vesihuolto ja viemäröinti - liitäntäehtojen mukaisesti. Vesihuolto (kylmä vesi) laitoksen kuluttajille toimitetaan kahden halkaisijaltaan 63 mm:n vesiaukon kautta (yksi - autopesurakennukseen ja toinen - eristettyyn koteloon), halkaisijaltaan yleisestä vesihuoltoverkosta 325 mm pitkin Glukhoozerskoe-moottoritietä. GOST 18599-2001:n mukaiset polyeteeniputket valittiin vedenottoaukkojen asettamiseen. Suunnitellut tulot mahdollistavat piirustusten TsIRV 02A.00.00.00 mukaisten vesimittarien asennuksen (albumiarkit 16, 17) ilman ohitusjohtoa. Taattu paine liitoskohdassa - 28 metriä vesipatsasta. Kylmän veden kulutus - 5,67 m³ / vrk, sisältäen: 2,94 m³/vrk - kotitalouteen ja juomiseen, aitausrakennuksen tuotantotarpeisiin, 0,51 m³/vrk - kotitalous- ja juoma-, autopesurakennuksen teollisiin tarpeisiin, 2,22 m³/vrk - alueen kasteluun. Tilalle on suunniteltu kaksi juomavesijärjestelmää. Vaadittu paine juomavesijärjestelmille: - 15,65 metriä vesipatsasta (lintutalo), - 8,71 metriä vesipatsasta (autopesula). Juomavesijärjestelmien järjestelmä on umpikuja. Juomavesijärjestelmien asennukseen valittiin polypropeeniputket. Kasteluhanat, joiden halkaisija on 25 mm, asennetaan rakennusten kehää pitkin alueen kastelua varten. Ulkoinen sammutus suoritetaan julkiseen vesihuoltoverkkoon asennetusta palopostista, jonka halkaisija on 325 mm Glukhoozersky-moottoritien varrella. Vedenkulutus ulkoiseen sammutukseen - 10 l / s. Kuuman veden valmistus - ITP:ssä. LKV-järjestelmät - avoin, vedenotto lämmitysverkosta, kiertokulku pitkin pääjohtoa. Lämpimän veden arvioitu kulutus on 1,94 m³/vrk sisältäen: - 1,87 m³/vrk aitauksen kotitalous- ja juomatarpeisiin, - 0,07 m³/vrk autopesurakennuksen kotitalous- ja juomatarpeisiin. Kuuman veden lämpötila kuluttajilla on 65°C. Kuumavesijärjestelmien asennukseen valittiin polypropeeniputket. Kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien hävittäminen tilavuudessa 4,92 m³/vrk sisältäen: 4,82 m³/vrk kaatorakennuksesta, - 0,1 m³/vrk autopesurakennuksesta sekä katolta ja viereiseltä alueelta tuleva sadeveden virtausnopeudella 14,68 l/s. yhdistetyn viemäriverkoston ja edelleen asennettuun kaivoon nro 9 yhdistettyyn viemäriverkostoon, jonka halkaisija on 900 mm Glukhoozerskoe-valtatien varrella. Paikan päällä olevien viemäriverkkojen asentamiseen valittiin "Pragma"-tyyppiset polypropeeniputket, joiden halkaisija on 200-225 mm. Aitarakennuksen eristyshuoneen jätevesien desinfiointia varten kaivoon nro 18 syötetään desinfiointiliuosta kerran vuorokaudessa ja altistuksen jälkeen jätevesi johdetaan paikan päällä olevan viemärin yleisseosverkkoon. Pysäköintialueen jäteveden puhdistamiseksi sadevesikaivoon nro 7 asennetaan suodatusmoduuli, jonka teho on 1,4-2,7 l / s. Autonpesun jätevesien käsittelyyn on asennettu kierrätysveden käsittelylaitos, jonka kapasiteetti on 2 m³/h ja joka koostuu muta-, öljy-, pumpulla varustetusta erottimesta, hiekka- ja sorasuodatinkolonnista sekä annostelupumpusta. steriloiva aine. Kohteeseen suunnitellut järjestelmät: linturakennuksen kotitalousviemäröinti, autopesurakennuksen kotitalousviemäröinti, tuotanto - kotelorakennuksen teknisistä laitteista, tuotanto - ITP:n ja kotelorakennuksen vedenmittausyksikön tiloista. teollisuus - hätätyhjennys autopesurakennuksesta, teollinen desinfiointiesteestä. Polypropeenista valmistetut viemäriputket valittiin kotitalouksien ja teollisuuden viemäriverkoston rakentamiseen. Satunnaisten viemärien poistamiseen tikkaiden vedenmittausyksikön ITP:n tiloista. Lämmönsyöttö tapahtuu kytkentäehtojen mukaisesti. Lämmönlähteenä on kattilahuone. Liitoskohta on suunniteltu kammio olemassa oleviin lämpöverkkoihin 2DN70 mm. Parametrit liitoskohdassa: T1/T2=150/70°C, P2=3,3 kg/cm2, P1-P2=1,7 kg/cm2. Lämpökuorma käyttövedellä max=0,258 Gcal/h. lämmitysverkko - kaksiputki. Projektidokumentaatio sisältää lämpökammion asennuksen liitoskohtaan, lämpöverkkoputkien asennuksen eristetyn kotelon rakennuksen keskuslämpöpisteeseen ja eristetyn kotelon keskuslämmitysasemalta auton ITP:hen. pesurakennus. Lämmitysverkoston putkistojen asennus - maanalainen, kanavaton ja kanavissa (kulmissa ja ajotietojen alla). Lämmitysverkon asentamiseen tarjotaan GOST 10704-91:n mukaisten teräsputkien käyttö PPU-345-eristyksessä eristeen kosteuden operatiivisen etävalvontajärjestelmän kanssa. Lämmitysverkoston putkistojen lämpövenymän kompensointi on ratkaistu putkilinjojen kiertokulmien ansiosta. Hankedokumentaatiossa määrätään lämpöverkon halkaisijaltaan kasvaneiden putkien siirtämisestä lämpökammiosta tilaajan ja osatilaajan välisen taseen jakokohdassa suunniteltuun lämpökammioon lämpökammioon, joka sijaitsee tilaajan liitäntäpisteessä. eristetty kotelo. Lämpöenergian vastaanottamiseksi säädä jäähdytysnesteen parametrit ja toimita lämpöä kuluttajille, eristetyn kotelon keskuslämpöpiste ja autopesurakennuksen yksilöllinen lämpöpiste automaattilaitteilla, sulku- ja ohjaus- ja varoventtiileillä , lämpöenergian mittausyksikkö ja pumput toimitetaan. Eristetyn kotelon keskuslämpöpisteen ja autopesurakennuksen yksittäisen lämpöpisteen lämmönkulutusjärjestelmien kytkentäkaavio on riippuvainen. LKV - avoin vedenotto. Lämmitys- ja lämmönjakelujärjestelmien lämmönsiirtimen suunnitteluparametrit ovat 90-70 °C. Kotelorakennukseen suunniteltiin vaakasuuntainen kaksiputkinen vesilämmitysjärjestelmä. Järjestelmän pääputkistot on sijoitettu 1. kerroksen katon alle. Eläinten pitotiloihin ja ruumiiden tilapäisvarastointitiloihin asennettavat lämmityslaitteet ovat sileäputkirekistereitä, muihin tiloihin - PURMO-paneeliteräspatterit, joissa on sisäänrakennettu termostaattiventtiili. Autopesularakennuksessa on ilmalämmitys yhdistettynä pakkotuuletukseen sekä varalämmitysjärjestelmä lämmittimillä, jotka on suunniteltu pitämään sisälämpötila +5 0С. Vesilämmitysjärjestelmä - vaakasuora kaksiputki. Pääputket vedetään katon alle. Lämmityslaitteet - teräspatterit, autopesuhuoneessa - sileäputkirekisterit. Putket - teräsvesi- ja kaasuputkista. Sulku- ja ohjausventtiilit ovat Danfossin valmistamia. Lintuhuoneen rakennus tarjoaa tulo- ja poistoilmanvaihdon mekaanisilla ja luonnollisilla impulsseilla. Ilmamassojen ylivuoto "likaisista" vyöhykkeistä (tiloista) "puhtaille" jätetään pois. Tiloihin eri tarkoituksiin tarjotaan itsenäiset syöttö- ja poistojärjestelmät. Ilmanvaihdot tehdään laskelmien, teknologisen tehtävän tai kertoimien perusteella. Eläinpesää palveleva laitos on varustettu poikkivirtauslevylämmönvaihtimella. Leikkaussalia palveleva syöttöyksikkö on hygieenisesti muotoiltu, loput laitteet ovat perinteisiä. Leikkaussalia palvelevassa syöttöjärjestelmässä käytetään nelivaiheista ilmansuodatusta luokkien G3 + F7 + F9 + H14 suodattimien kautta. HEPA-tyyppinen suodatin (H14) asennetaan suoraan leikkaussaliin MB-tyypin ilmanjakomoduuliin (valmistaja Folter). Ilma poistetaan leikkaussalista kahdelta vyöhykkeeltä - 50% ylhäältä ja 50% alhaalta. Teknisen tehtävän mukaisesti ilmastointia ei vaadita. Sisäänkäynti eristyshuoneeseen tapahtuu eteisen kautta, jossa on raitisilma. Isolaattorin tiloista poistuva ilma puhdistetaan H13-luokan suodattimilla. Suihkuja palvelevaan tuloilmakanavaan on asennettu kanavallinen ilmanlämmitin. Paikalliset pakoputket on järjestetty teknisistä laitteista vapautuvien vaarojen paikantamiseen: desinfiointiaineiden valmistuspöydältä, höyrysterilaattorista, laboratoriokaapista, lämmityshuoneen kuivauskaapeista ja vaatehuoneesta.

Lupa

Категории projekteja sivustolla