Գաղտնիության քաղաքականություն

https://proekt.sx

Վերօգտագործման նախագծերի առցանց խանութ

Զամբյուղը դատարկ է

Չե՞ք գտել այն, ինչ փնտրում էիք։ Հարցրեք մեզ! Մենք ունենք 140 ՏԲ արխիվ: Մենք ունենք բոլոր ժամանակակից վերաօգտագործման և խորհրդային ստանդարտների շենքերի վերանորոգման նախագծերը: Գրեք մեզ. info@proekt.sx


Գաղտնիության քաղաքականություն

«01» մայիսի 2022 թ
Անձնական տվյալների գաղտնիության այս քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) վերաբերում է բոլոր այն տեղեկատվությանը, որը «www.proekt.sx» առցանց խանութը գտնվում է դոմենի անվան վրա։ www.proekt.sx կարող է տեղեկատվություն ստանալ Օգտատիրոջ մասին՝ օգտվելով առցանց խանութի կայքից, ծրագրերից և առցանց խանութի ապրանքներից:
1. ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
1.1. Այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ պայմանները.
1.1.1. «Ինտերնետ խանութի կայքի կառավարում (այսուհետ՝ Կայքի ադմինիստրացիա)» - www.proekt.sx-ի անունից հանդես եկող կայքը կառավարելու լիազորված աշխատակիցներ, ովքեր կազմակերպում և (կամ) մշակում են անձնական տվյալները, ինչպես նաև որոշում. անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողությունները (գործառնությունները):
1.1.2. «Անձնական տվյալներ» - ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է ուղղակի կամ անուղղակիորեն նույնականացված կամ ճանաչելի անձին (անձնական տվյալների առարկա):
1.1.3. «Անձնական տվյալների մշակում»՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) ամբողջություն, որն իրականացվում է ավտոմատացման գործիքների միջոցով կամ առանց այդ միջոցների անձնական տվյալների օգտագործման, ներառյալ հավաքագրումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պարզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն): ), արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), անձնական տվյալների ապանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում։
1.1.4. «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» Օպերատորի կամ անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեցող այլ անձի համար պարտադիր պահանջ է` թույլ չտալ դրանց տարածումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքի առկայության:
1.1.5. «Օնլայն խանութի կայքի օգտատեր (այսուհետ՝ Օգտագործող)» այն անձն է, ով մուտք ունի Կայք ինտերնետի միջոցով և օգտվում է առցանց խանութի կայքից:
1.1.6. «Cookie»-ն վեբ սերվերի կողմից ուղարկված և օգտագործողի համակարգչում պահվող տվյալների փոքր մասն է, որը վեբ հաճախորդը կամ վեբ բրաուզերը HTTP հարցումով ուղարկում է վեբ սերվերին ամեն անգամ, երբ փորձում է բացել համապատասխան կայքի էջը: .
1.1.7. «IP հասցեն» համակարգչային ցանցի հանգույցի եզակի ցանցային հասցե է, որը կառուցված է IP արձանագրության միջոցով:
2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2.1. Օգտատիրոջ կողմից առցանց խանութի կայքի օգտագործումը նշանակում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտագործողի անձնական տվյալների մշակման պայմանների ընդունում:
2.2. Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտագործողը պետք է դադարեցնի առցանց խանութի կայքի օգտագործումը:
2.3. Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն առցանց խանութի կայքին՝ www.proekt.sx: Առցանց խանութը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմի կայքերի համար, որոնց Օգտագործողը կարող է մուտք գործել առցանց խանութի կայքում առկա հղումների միջոցով:
2.4. Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում առցանց խանութի կայքի Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտությունը:

3. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ

3.1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է առցանց խանութի կայքի ադմինիստրացիայի պարտավորությունները՝ չհրապարակել և ապահովել անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու ռեժիմ, որը Օգտագործողը տրամադրում է Կայքի ադմինիստրացիայի խնդրանքով՝ առցանց խանութի կայքում գրանցվելիս կամ Ապրանքներ գնելու պատվեր կատարելիս.
3.2. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից՝ լրացնելով գրանցման ձևը առցանց խանութի կայքում www.proekt.sx բաժնում: http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart և ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը.
3.2.1. Օգտագործողի ազգանունը, անունը, հայրանունը.
3.2.2. Օգտագործողի կոնտակտային հեռախոսահամարը;
3.2.3. էլփոստի հասցե (e-mail);
3.3. Առցանց խանութը պաշտպանում է Տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են գովազդային բլոկների դիտման ժամանակ և այն էջեր այցելելիս, որոնց վրա տեղադրված է համակարգի վիճակագրական սկրիպտը («պիքսել»).
• IP հասցե;
• տեղեկատվություն թխուկներից;
• բրաուզերի (կամ գովազդի ցուցադրման հասանելիություն ապահովող այլ ծրագրի) մասին տեղեկատվություն.
• մուտքի ժամանակը;
• այն էջի հասցեն, որտեղ գտնվում է գովազդային միավորը.
• ուղղորդող (նախորդ էջի հասցեն).
3.3.1. Թխուկների անջատումը կարող է հանգեցնել առցանց խանութի կայքի այն մասերին մուտք գործելու անհնարինության, որոնք թույլտվություն են պահանջում:
3.3.2. Առցանց խանութը վիճակագրություն է հավաքում իր այցելուների IP հասցեների վերաբերյալ։ Այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրները բացահայտելու և լուծելու, ինչպես նաև ֆինանսական վճարումների օրինականությունը վերահսկելու համար:
3.4. Վերևում չնշված ցանկացած այլ անձնական տեղեկատվություն (գնումների պատմություն, օգտագործված բրաուզերներ և օպերացիոն համակարգեր և այլն) ենթակա է անվտանգ պահպանման և չտարածման, բացառությամբ պարբերություններով նախատեսված դեպքերի: 5.2. և 5.3. սույն Գաղտնիության քաղաքականության:
4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԸ
4.1. Առցանց խանութի կայքի ադմինիստրացիան կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակների համար.
4.1.1. Ինտերնետ խանութի կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացում՝ պատվեր տեղադրելու և (կամ) www.proekt.sx-ից հեռակա կարգով ապրանքների վաճառքի և գնման պայմանագիր կնքելու համար:
4.1.2. Օգտատիրոջը առցանց խանութի վեբ կայքի անհատականացված ռեսուրսների հասանելիության ապահովում:
4.1.3. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատում, ներառյալ ծանուցումներ ուղարկելը, առցանց խանութի կայքի օգտագործման վերաբերյալ հարցումները, ծառայությունների մատուցումը, Օգտատիրոջ հարցումների և դիմումների մշակումը:
4.1.4. Օգտատիրոջ գտնվելու վայրի որոշում՝ անվտանգությունն ապահովելու, խարդախությունը կանխելու համար:
4.1.5. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտության և ամբողջականության հաստատում:
4.1.6. Գնումներ կատարելու համար հաշվի ստեղծում, եթե Օգտատերը համաձայնել է հաշիվ ստեղծել:
4.1.7. Ինտերնետ խանութի կայքի Օգտատիրոջը ծանուցումներ Պատվերի կարգավիճակի մասին:
4.1.8. Վճարումների մշակում և ստացում, հարկային կամ հարկային արտոնությունների հաստատում, վճարման վիճարկում, Օգտագործողի կողմից վարկային գիծ ստանալու իրավունքի որոշում:
4.1.9. Օգտատիրոջը արդյունավետ հաճախորդների և տեխնիկական աջակցության տրամադրում, եթե խնդիրներ առաջանան՝ կապված առցանց խանութի կայքի օգտագործման հետ:
4.1.10. Օգտագործողին իր համաձայնությամբ տրամադրել ապրանքների թարմացումներ, հատուկ առաջարկներ, գնային տեղեկատվություն, տեղեկագրեր և այլ տեղեկություններ առցանց խանութի կամ առցանց խանութի գործընկերների անունից:
4.1.11. Գովազդային գործունեության իրականացում Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:
4.1.12. Օգտատիրոջը առցանց խանութի գործընկերների կայքերի կամ ծառայությունների հասանելիության ապահովում՝ ապրանքներ, թարմացումներ և ծառայություններ ստանալու համար:
5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետի, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում՝ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ օգտագործելով ավտոմատացման գործիքներ կամ առանց նման գործիքների օգտագործման:
5.2. Օգտագործողը համաձայն է, որ Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց, մասնավորապես՝ սուրհանդակային ծառայություններին, փոստային կազմակերպություններին, հեռահաղորդակցության օպերատորներին՝ բացառապես «www. proekt.sx», ներառյալ Ապրանքների առաքումը:
5.3. Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված պետական ​​մարմիններին միայն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով:
5.4. Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան Օգտագործողին տեղեկացնում է անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման մասին:
5.5. Կայքի ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ պաշտպանելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տարածումից, ինչպես նաև երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից:
5.6. Կայքի ադմինիստրացիան՝ Օգտատիրոջ հետ միասին, ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կանխելու Օգտատիրոջ անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման հետևանքով առաջացած կորուստները կամ այլ բացասական հետևանքները:
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
6.1. Օգտագործողը պարտավոր է.
6.1.1. Տրամադրել տեղեկատվություն անձնական տվյալների մասին, որոնք անհրաժեշտ են Օնլայն Խանութի Կայքն օգտագործելու համար:
6.1.2. Թարմացնել, լրացնել տրամադրված տեղեկատվությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ այս տեղեկատվության փոփոխության դեպքում:
6.2. Կայքի ադմինիստրացիան պարտավոր է.
6.2.1. Օգտագործեք ստացված տեղեկատվությունը բացառապես սույն Գաղտնիության քաղաքականության 4-րդ կետում նշված նպատակների համար:
6.2.2. Համոզվեք, որ գաղտնի տեղեկատվությունը գաղտնի է պահվում, չի բացահայտվում առանց Օգտատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, ինչպես նաև չի վաճառում, փոխանակում, հրապարակում կամ բացահայտում Օգտատիրոջ փոխանցված անձնական տվյալները, բացառությամբ պարբերությունների: 5.2. և 5.3. սույն Գաղտնիության քաղաքականության:
6.2.3. Նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք Օգտատիրոջ անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու համար՝ համաձայն այն ընթացակարգի, որը սովորաբար օգտագործվում է գոյություն ունեցող բիզնես գործարքներում նման տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար:
6.2.4. Արգելափակել համապատասխան Օգտատիրոջը վերաբերող անձնական տվյալները այն պահից, երբ Օգտագործողը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը կամ անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազորված մարմինը դիմել կամ խնդրել է ստուգման ժամկետը՝ կեղծ անձնական տվյալներ կամ անօրինական գործողությունների բացահայտման դեպքում:
7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
7.1. Կայքի ադմինիստրացիան, որը չի կատարել իր պարտավորությունները, պատասխանատվություն է կրում Օգտատիրոջ կրած կորուստների համար՝ կապված անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործման հետ, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան, բացառությամբ պարբերություններով նախատեսված դեպքերի: 5.2., 5.3. և 7.2. սույն Գաղտնիության քաղաքականության:
7.2. Գաղտնի տեղեկատվության կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում, եթե այս գաղտնի տեղեկատվությունը.
7.2.1. Դարձել է հանրային սեփականություն մինչև դրա կորուստը կամ բացահայտումը:
7.2.2. Այն ստացվել է երրորդ կողմից, մինչև այն ստացվել է Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից:
7.2.3. Բացահայտվել է Օգտագործողի համաձայնությամբ:
8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ
8.1. Մինչև դատարան հայց ներկայացնելը առցանց խանութի կայքի Օգտագործողի և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև փոխհարաբերություններից բխող վեճերի վերաբերյալ, պարտադիր է հայց ներկայացնել (վեճը կամավոր լուծելու գրավոր առաջարկ):
8.2 Պահանջ ստացողը հայցն ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է հայցվորին հայցի քննարկման արդյունքների մասին:
8.3. Եթե ​​համաձայնություն ձեռք չբերվի, վեճը կուղարկվի դատական ​​մարմնին՝ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության:
8.4. Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությունը կիրառվում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտագործողի և կայքի ադմինիստրացիայի միջև հարաբերությունների նկատմամբ:
9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
9.1: Կայքի կառավարումն իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ `առանց Օգտագործողի համաձայնության:
9.2. Նոր Գաղտնիության քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում առցանց խանութի կայքում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր խմբագրությամբ:
9.3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ ցանկացած առաջարկ կամ հարց պետք է տեղեկացվի https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Ընթացիկ Գաղտնիության քաղաքականությունը գտնվում է էջում https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Թարմացվել է 01 թվականի մայիսի 2022-ին

Լիազորություն

Категории նախագծերը կայքում