Կաթսայատան նախագիծ 9,5 ՄՎտ

https://proekt.sx

Վերօգտագործման նախագծերի առցանց խանութ

Զամբյուղը դատարկ է

Չե՞ք գտել այն, ինչ փնտրում էիք։ Հարցրեք մեզ! Մենք ունենք 140 ՏԲ արխիվ: Մենք ունենք բոլոր ժամանակակից վերաօգտագործման և խորհրդային ստանդարտների շենքերի վերանորոգման նախագծերը: Գրեք մեզ. info@proekt.sx


Կաթսայատան նախագիծ 9,5 ՄՎտ

Բազային գինը ներառյալ ԱԱՀ
Discեղչի գին
Գին $615.00
Զեղջ
Գին $615.00
Ինդեքս61.127.254
Փաստաթղթեր. Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթեր, ներառյալ գնահատումները և ինժեներական հետազոտության արդյունքները
Բաժիններ: բոլոր բաժինները
Տվյալների ծավալը՝ 693 MB
Ֆայլի ձևաչափ. *.pdf
Փորձագետի կարծիք. դրական
Կաթսայատուն, ջեռուցման ցանցեր
Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթեր, ներառյալ նախահաշիվները և ջերմամատակարարման օբյեկտների կառուցման և վերակառուցման ինժեներական հետազոտությունների արդյունքները: Կաթսայատան և ջեռուցման ցանցերի կառուցում։

Կապիտալ շինարարության նախագծի տեխնիկական և տնտեսական բնութագրերը
Հողատարածք, մ²՝ 350
Շինարարական մակերես, մ²՝ 182,4
Շինության ընդհանուր մակերեսը, մ²՝ 336
Շենքի կառուցման ծավալը, մ3՝ 1229,48
Հարկերի քանակը, հարկը՝ 2
Արտադրողականություն, ՄՎտ՝ 9,5
Կոմունալ ցանցերի երկարությունը՝ ներառյալ գծային հաշվիչները՝ 3093
Ջեռուցման ցանցեր, լմ՝ 2683
Ջրամատակարարման ցանցեր, հոսանքի հաշվիչներ՝ 92,7
Ջրահեռացման ցանցեր, լ.մ.՝ 36,7
Էլեկտրամատակարարման ցանցեր, հմ՝ 153
Գազամատակարարման ցանցեր, հմ՝ 73,6
Կապի ցանցեր, pm՝ 54
Գնահատված արժեքը 2001 թվականի բազային գների մակարդակով (առանց ԱԱՀ)
Ընդհանուր, հազար ռուբլի: 24565,37
Շինմոնտաժային աշխատանքներ, հազար ռուբլի՝ 6073,71
Սարքավորումներ, հազար ռուբլի: 15905,31
Այլ ծախսեր, հազար ռուբլի: 2586,35
ներառյալ `
PIR, հազար ռուբլի՝ 1274,04
վերադարձվող գումարներ, հազար ռուբլի՝ 27,02
Մոտավոր արժեքը ընթացիկ գների մակարդակով 2011 թվականի օգոստոսի դրությամբ (ներառյալ ԱԱՀ)
Ընդհանուր՝ հազար ռուբլի՝ 103492,85
Շինմոնտաժային աշխատանքներ, հազար ռուբլի՝ 32433,12
Սարքավորումներ, հազար ռուբլի: 58369,31
Այլ ծախսեր, հազար ռուբլի: 12690,42
ներառյալ `
PIR, հազար ռուբլի՝ 4716,31
ԱԱՀ, հազար ռուբլի՝ 13851,21
վերադարձվող գումարներ, հազար ռուբլի՝ 707,62

Ճարտարապետական ​​և տիեզերական պլանավորման լուծումներ

Նախագծված կաթսայատան շենքը երկհարկանի է, հատակագծով ուղղանկյուն, առանց նկուղի, ծայրամասային առանցքներով 16,0 x 10,5 մ չափերով: Շենքի առավելագույն բարձրությունը հատակագծի մակարդակից մինչև պարապետի գագաթը 7,34 մ է: Ավարտված հատակի մակարդակը ընդունվում է որպես 0,000 կաթսայատան հարաբերական մակարդակ, որը համապատասխանում է 6.46 բացարձակ մակարդակին: Արտաքին պատերը պատրաստված են եռաշերտ սենդվիչ վահանակներից։ Ծածկույթը պատրաստված է սենդվիչ պանելներից։ Տանիքը գլորված է, դրենաժը՝ արտաքին և անկազմակերպ։ Հատակի ծածկը ալյումինե թիթեղից է «ոսպ»: Դիզելային գեներատորի միջնորմները պատրաստված են սենդվիչ վահանակներից։ Տրվում են հեշտությամբ շարժական կառույցներ՝ տանիքի սալեր։ Ծխնելույզը նախատեսված է կաթսայատան պատրաստի հատակից 30,0 մ բարձրության վրա:

Կառուցողական և տիեզերական պլանավորման լուծումներ

Կաթսայատան շենքը նորմալ պատասխանատվության է, նախագծված է ապամոնտաժված կաթսայատան տեղում։ Շենքի կառուցվածքային նախագիծը պողպատե կոնստրուկցիաներից պատրաստված շրջանակային համակարգ է: Շենքի տարածական կոշտությունն ու կայունությունն ապահովում են սյուների ուղղահայաց միացումները և ծածկույթի հորիզոնական միացումները։ Շենքի հաշվարկները կատարվել են SCAD ծրագրային փաթեթի 11.3 տարբերակի միջոցով: Արտաքին պատերը 100 մմ հաստությամբ եռաշերտ սենդվիչ վահանակներ են: Վահանակները ամրացվում են շենքի շրջանակի սյուներին: Սյուները պողպատից են՝ թեքված փակ եռակցված քառակուսի պրոֆիլներից։ Հիմնական սյունակի հեռավորությունը՝ 2,04 x 3,5 մ, 2,56 x 3,5 մ, սյունակի խաչմերուկը՝ 80x80x4 մմ: Հատակի ճառագայթները բարձրության վրա: 0,000, +3,480 և ծածկույթներ - պողպատ գլորված պրոֆիլներից, հատված I 20 B1, ալիք No 20 P, No 12 P. Համընկնումը բարձրության վրա: +3,480 – պողպատե վանդակաճաղեր պողպատե ճառագայթների վրա: Ծածկույթը պողպատե եռաշերտ սենդվիչ վահանակներ է 100 մմ հաստությամբ պողպատե ծածկող ճառագայթների վրա: Սանդուղքը պատրաստված է պողպատից՝ գլորված պրոֆիլներից։ Տարածքի պարիսպը քառակուսի խողովակներից պատրաստված պողպատե վանդակ է։ Ցանկապատի հիմքը երկաթբետոնե շերտ է մանրացված քարի բարձի վրա՝ 1,35 մ բարձրությամբ, 600, 650 մմ տրամագծով գազի արտանետվող հանքերը ամրացված են 29,6 մ բարձրությամբ պողպատե վանդակավոր արտանետվող աշտարակի վրա։ Աշտարակը նախագծված է պողպատե խողովակներից՝ 219x8 մմ, 159x6 մմ հատվածով։ Պողպատե կոնստրուկցիաների նյութը՝ պողպատ C 245 ԳՕՍՏ 27772-88։ Հիմքերը նախագծվել են շինհրապարակում իրականացված ինժեներական և երկրաբանական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա։ Կաթսայատան հիմքերը 200 մմ հաստությամբ մոնոլիտ երկաթբետոնե շերտավոր սալաքար են, 400 մմ հաստությամբ կողիկներ, միջին ավազից պատրաստված 1600 մմ հաստությամբ ավազե մահճակալի վրա: Ավազե բարձի հիմքում առկա են տիղմային ավազներ e= 0,710, E= 130 կգ/սմ2 բնութագրերով։ Հողի հաշվարկված դիմադրությունը 2,1 կգ/սմ 2 է, հիմքի վրա միջին ճնշումը՝ 0,5 կգ/սմ 2։ Հիմքի սալիկի տակ 100 մմ հաստությամբ մանրացված քարի պատրաստման համար նախատեսված է 200 մմ հաստությամբ բետոնի պատրաստում։ Հիմքի սալիկի պարագծի երկայնքով նախատեսված է հորիզոնական ջերմամեկուսացում: Հիմքի սալիկի նյութը բետոն դասի B 15, W 8, F 75, ամրացման դասի A III: Արտանետվող աշտարակի հիմքը մոնոլիտ երկաթբետոնե ազատ կանգնած սյունաձև վանդակ է, որի բարձրությունը 2,2 մ է կույտերի վրա: Կույտերը փորված են միաձույլ երկաթբետոնից 450 մմ տրամագծով և 26,9 մ երկարությամբ, կույտերի հիմքում առկա են կարծր պլաստիկե սալիկներ e=0,587, E=120 կգ/սմ2 բնութագրերով: 87 tf-ի կույտը վերցվել է ստատիկ ձայնավորման արդյունքների հիման վրա: Կույտերի և վանդակաճաղի միջև կապը կոշտ է: Վանդակաճաղի տակ տրամադրվում է 100 մմ հաստությամբ բետոնի պատրաստում։ Կույտի նյութ – բետոն դասի B 25, W 6, F 75, վանդակաճաղի նյութ – բետոն դասի B 15, W 6, F 75, ամրացման դասի A I, A III: Շենքի և արտանետվող խողովակի ակնկալվող նստեցումը 0,6 սմ է, ստորերկրյա ջրերի առավելագույն մակարդակը գետնի մակերեսից 1,2 մ խորության վրա է: Ստորերկրյա ջրերը մի փոքր ագրեսիվ են նորմալ թափանցելիության բետոնի նկատմամբ: Նախագծային փաստաթղթերը նախատեսում են ստորգետնյա կառույցները ստորերկրյա ջրերից պաշտպանելու միջոցառումներ՝ ցածր և հատկապես ցածր թափանցելիությամբ բետոնի օգտագործում, ներկարարական ջրամեկուսացում: 0,000 հարաբերական բարձրությունը համապատասխանում է +6.46 մ բացարձակ բարձրությանը: Շինհրապարակից 30 մետր ռիսկային գոտում գտնվող շենքերի տեխնիկական զննում: Առկա շենքերը 2-5 հարկանի են՝ կառուցված պատի կառուցվածքային սխեմայով, կրող աղյուսապատ պատերով։ Հետազոտության արդյունքների հիման վրա և համաձայն TSN 50-302-2004 Հավելված «B»-ի, շենքերի տեխնիկական վիճակի կատեգորիան երկրորդն է (2):

Ինժեներական սարքավորումներ, ինժեներական աջակցության ցանցեր, ինժեներական գործունեություն

Օբյեկտի սպառողական համակարգերին ջերմամատակարարելու համար տրամադրվում է AKM «Signal 9500» ինքնավար կաթսայատան տեղադրում։ Կաթսայատան դրված հզորությունը 9,5 ՄՎտ է։ Ջերմային սպառողները ջերմամատակարարման հուսալիության առումով պատկանում են երկրորդ կատեգորիային։ Կաթսայատունը հագեցած է ENTROROS ապրանքանիշի Thermotechnik TT100 ջրի ջեռուցման երեք կաթսաներով՝ յուրաքանչյուրը 2x3000 կՎտ ջեռուցման հզորությամբ, Oilon-ից GKP-280H համակցված այրիչներով և Entroros ապրանքանիշի մեկ կաթսայով՝ 3500 կՎտ հզորությամբ GKP-ով։ 400H այրիչ Oilon-ից: Կաթսայատան ջեռուցման գնահատված հզորությունը, հաշվի առնելով ցանցերում կորուստները, կկազմի 8,08 Գկալ/ժ (9,37 ՄՎտ), այդ թվում՝ ջեռուցման համար՝ 6,516 Գկալ/ժ; տաք ջրամատակարարման համար – 0,3488 Գկալ/ժ; ապագայի համար՝ 1,21160 Գկալ/ժ: Վառելիքի հիմնական տեսակը բնական գազն է՝ QpН = 33 կՋ/մ950 (3 կկալ/մ8000): Ջեռուցման ցանցերի միացման դիագրամը երկխողովակ է: Ջեռուցման ցանցը անցկացված է ստորգետնյա։ Ջեռուցման ցանցի անցկացման համար նախատեսվում է օգտագործել PPU-345-ով մեկուսացված պողպատե խողովակներ՝ հեռակառավարման համակարգով։ Ջերմային ընդարձակման փոխհատուցումը ձեռք է բերվում պտտման անկյունների և փուչիկների ընդարձակման հոդերի օգտագործման միջոցով: Տաք ջրամատակարարման համակարգի խողովակաշարերի անցկացման համար նախատեսվում է օգտագործել Isoproflex-A-ից խողովակներ ծալքավոր պատյանով։ Ջեռուցման համակարգերի և տաք ջրամատակարարման համակարգերի միացման դիագրամը անկախ է, կաթսայատան մեջ տեղադրված ջերմափոխանակիչների միջոցով: Կաթսայատունն աշխատում է ավտոմատ կերպով՝ առանց սպասարկող անձնակազմի մշտական ​​ներկայության։ Կաթսայատան ելքի հովացուցիչը 95°C ջերմաստիճանով ջուր է: Կաթսայատանը տաք ջրի պատրաստում ՋՕՀ համակարգի համար - 65°C: Կաթսայատանը նախատեսված է օժանդակ սարքավորումների տեղադրում՝ ցանցային կաթսայատան պոմպեր՝ Grundfos IL 100/145-11/2 - 3 հատ։ ցանցային պոմպեր ջեռուցման շրջանի համար. Grundfos IL 100/150-15/2 - 3 հատ; ափսե ջերմափոխանակիչներ ջերմամատակարարման համակարգերի համար M15-MFM M6-FG, յուրաքանչյուրը 2 բաժին, համապատասխանաբար 8519 և 879 կՎտ հզորությամբ; ընդարձակման տանկեր - 4 հատ: (Flexson CE1000, ծավալը 1000 լ); TEKNA APG-603 դոզավորման պոմպի, հաշվիչի և ռեագենտի մատակարարման կոնտեյների վրա հիմնված ջրի փափկեցման սարքեր: Ջերմային սպառումը հաշվարկելու համար տրամադրվում է ջերմային սպառման հաշվառման միավորի տեղադրում ուղղակի և հետադարձ ցանցի ջրի համար: Նախագծային փաստաթուղթը նախատեսում է ջերմամեկուսացում DN=2x600մմ և 650մմ ջերմային խողովակաշարերի, գազատարների և ծխատար խողովակների, 30,0մ բարձրության, ինչպես նաև ջերմամեխանիկական սարքավորումների համար։ Կաթսայատան գազօգտագործող սարքավորումների գազամատակարարումն իրականացվում է տեխնիկական պայմաններին համապատասխան։ Գազի սպառում՝ 1110,05 մ³/ժամ։ Նախագծային փաստաթղթերը նախատեսում են ստորգետնյա միջին ճնշման պոլիէթիլենային գազատար DN 125 մմ PE100 SDR 17,6 խողովակներից՝ համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 50838-95-ի, գոյություն ունեցող պողպատյա ստորգետնյա միջին ճնշման գազատարից DN = 100 մմ: Տեղադրման կետում տեղադրվում է AVK տիպի փական: Օդային գազատարի անցկացումը կատարվում է պողպատե խողովակներից DN=125 մմ համաձայն ԳՕՍՏ 10705-80*: Կաթսայատան մուտքի մոտ գազի ճնշումը 0,19 ՄՊա է։ Գազի ճնշումը նվազեցնելու համար այրիչների դիմաց տեղադրվում են ճնշման կարգավորիչներ: Գազի քանակի կոմերցիոն հաշվառման համար տեղադրված է SG տիպի գազի հաշվիչ։ Գազատարի կաթսայատան մուտքի մոտ հաջորդաբար տեղադրվում են. ջերմային անջատիչ փական KTZ - 1 հատ; էլեկտրամագնիսական փական - 1 հատ; գազի ֆիլտր - 1 հատ: Օբյեկտի սպառողներին ջրամատակարարումը (ջրամատակարարումը) և կեղտաջրերի հեռացումն իրականացվում է միացման պայմաններին և միացման պայմանների ճշգրտմանը համապատասխան: Ջրամատակարարումը (սառը ջրամատակարարումը) իրականացվում է հանրային ջրամատակարարման ցանցերից D = 400 մմ փողոցից։ երկու մուտքի միջոցով PE100SDR17 խողովակներից D=110 մմ: Մուտքերում (թերթ 02, 00.00.00) նախատեսված է ըստ TsIRV 268A.269 ջրաչափերի տեղադրումը: Միացման կետում երաշխավորված ճնշումը 28,0 մ ջրային սյուն է: Սառը ջրի գնահատված սպառումը` կենցաղային և խմելու կարիքների համար` 0,02 մ3/օր; տեխնոլոգիական կարիքների համար՝ 150,13 մ3/օր; պարբերական կարիքներ - 143 մ3/օր (ցանցերի և ջեռուցման ցանցերի լցնում տարին մեկ անգամ): Ներքին հրդեհաշիջման համար ջրի ծախսը կազմում է 5,0 լ/վ (2 շիթ 2,5 լ/վրկ): Շենքի համար նախագծվել է ինտեգրված ջրամատակարարման համակարգ։ Հրդեհային հիդրանտների քանակը D=50 մմ – 2 հատ. Ինտեգրված ջրամատակարարման համակարգի համար պահանջվող ճնշումը 16,0 մ ջրի սյուն է: Ինտեգրված ջրամատակարարման համակարգը փակուղային է, միագոտի։ Խմելու ջրի մատակարարման համակարգի տեղադրման համար ընտրվել են պողպատե ջրի և գազի խողովակներ։ Արտաքին հրդեհաշիջումն իրականացվում է հանրային ջրամատակարարման ցանցերում տեղադրված հրդեհային հիդրանտներից D = 125 մմ: Արտաքին հրդեհաշիջման համար ջրի ծախսը կազմում է 10,0 լ/վ: Կենցաղային կեղտաջրերի հեռացում` 0,02 մ3/օր ծավալով, պարբերական բացթողում` 20,48 մ3/օր` տարին մեկ անգամ, -1 լ/վրկ թողունակությամբ անձրևաջրերը նախատեսված են կոմունալ կոյուղու ցանցի թիվ 1,5 տեսչական հորում: D = 126 (230) մմ: Ալյումինե կոյուղու ցանցի տեղադրման համար ընտրվել են պոլիպրոպիլենային կոյուղու խողովակներ D = 250 մմ: Շենքի համար նախագծվել են կենցաղային կոյուղու և արտաքին ջրահեռացման համակարգեր։ Կենցաղային կոյուղու համակարգերի տեղադրման համար ընտրվել են թուջե կոյուղու խողովակներ: Կաթսայատան ջեռուցման համակարգում հովացուցիչը 160-110°C ջերմաստիճանով ջուր է։ Կաթսայատան ջեռուցումը նախատեսված է +90°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանը պահպանելու համար և ձեռք է բերվում տեխնոլոգիական սարքավորումներից և խողովակաշարերից ջերմության մուտքագրման և օդային ջեռուցման բլոկների օգտագործմամբ: Խողովակաշարերը բաց են։ Ջեռուցման համակարգի տեղադրման համար ընտրվել են պողպատե ջրի և գազի խողովակներ ԳՕՍՏ 3262-75-ի համաձայն: Կաթսայատունն ապահովված է մատակարարման և արտանետվող օդափոխությամբ, որը նախատեսված է ցուրտ սեզոնում ընդհանուր օդափոխության միասնական օդափոխության և տաք սեզոնում ավելորդ ջերմության յուրացման, ինչպես նաև վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ օդի հոսքի ապահովման համար: Ընդհանուր և գործընթացային օդափոխության համար օդի հոսքը նախագծված է արտաքին պարիսպների մեջ գտնվող փեղկավոր վանդակաճաղերի միջոցով: Օդի հեռացումը կատարվում է շենքի տանիքում տեղադրված այրման սարքերի և դեֆլեկտորների միջոցով: Ջերմ սեզոնին մատակարարման օդափոխությունն ապահովվում է բնական իմպուլսով, իսկ արտանետվող օդափոխությունը՝ մեխանիկական և բնական իմպուլսով։ Երբ կաթսայատանում օդի առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը հասնում է, արտանետվող օդափոխիչը նախատեսված է ավտոմատ կերպով միանալու համար: Դիզելային գեներատորի սենյակը հագեցած է մատակարարման և արտանետման ընդհանուր օդափոխությամբ երեք օդափոխանակիչներով: Ներհոսք - փաթաթված վանդակաճաղի միջոցով, օդի և այրման արտադրանքի հեռացում - համապատասխանաբար փաթաթված վանդակաճաղի և դեֆլեկտորի միջով: Կաթսայատան էլեկտրական կայանքների էլեկտրական ցանցերին տեխնոլոգիական միացման պայմանագրի համաձայն՝ կաթսայատան միակ հոսանքի աղբյուրը 1 կՎ PS10/110 կՎ 10-ին հատվածն է։ Միացման կետը տեղադրված է RU-0,4 կՎ RTP10/0,4 կՎ թիվ 555 երկու 1000 կՎԱ տրանսֆորմատորներով։ Կաթսայատանը էլեկտրամատակարարումը կատարվում է RU-0,4 կՎ RTP 555 մեկ հատվածից մեկ CL-0,4 կՎ APvBbShp-1-4x240 310 մ երկարությամբ մեկ հատվածով: Թիվ 542 ենթակայանից հոսանքազրկման դեպքում կաթսայատան էլեկտրամատակարարումը պահեստավորելու համար դիզելային էլեկտրակայանի (այսուհետ՝ դիզելային էլեկտրակայան) տեղադրում SDMO J200K 200 կՎԱ հզորությամբ՝ ավտոմատով։ ապահովված է գործարկման համակարգ, ինչպես նաև անխափան սնուցման սարքեր (այսուհետ՝ UPS) կառավարման համակարգի սխեմաներում։ PS542-ից էլեկտրամատակարարման խափանումից հետո կաթսայատան սպառողների ջերմամատակարարումը վերականգնելու գնահատված ժամանակը 5 րոպեից ոչ ավելի է: Կաթսայատանը էլեկտրական էներգիայի հիմնական սպառողներն են՝ ցանցային պոմպերը, կաթսայատան շղթայի վերաշրջանառության պոմպերը, այրիչի օդափոխիչները և կաթսայատների վառելիքի պոմպերը, սառը ջրի ուժեղացուցիչ պոմպերը, կառավարման համակարգ։ Էլեկտրամատակարարման հուսալիության առումով կաթսայատան էլեկտրական ընդունիչ համալիրը պատկանում է երկրորդ կարգին. հրդեհ, անվտանգության ազդանշան, գազի անալիզատոր, կաթսայատան կառավարման և դիսպետչերական համակարգ՝ առաջին կարգում։ Էլեկտրաէներգիայի վերականգնում PS542-ից կաթսայատան էլեկտրամատակարարման խափանման դեպքում. 2-րդ կարգի հոսանքի ընդունիչների համար՝ ավտոմատ, կաթսայատան դիզելային էլեկտրակայանը գործարկվելուց և գործառնական ռեժիմ մտնելուց հետո. 1-ին կարգի էներգիայի սպառողների համար՝ ավտոմատ ներկառուցված UPS-ից: Կաթսայատան հաշվարկային էլեկտրական բեռը 126,3 կՎԱ է։ Նախագծային փաստաթղթերում ընդունված էլեկտրամատակարարման սխեման չի բավարարում նախագծված օբյեկտի սպառողներին էլեկտրամատակարարման հուսալիության պահանջներին՝ համաձայն էլեկտրական տեղադրման կանոնների 1.2.19, 1.2.20 կետերի (PUE-ն ներառված չէ ցանկում: Ազգային ստանդարտները և պրակտիկայի կանոնները, որոնք հաստատվել են Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 21.06.2011 թվականի հունիսի XNUMX-ի հրամանով և պարտադիր չեն օգտագործման համար), բայց հաստատված են Էներգետիկայի և ճարտարագիտական ​​կոմիտեի կողմից: Բաշխիչ ցանցերի համար ընտրվել է մալուխի տեսակը VVG, NYM: Եռաֆազ ցանցերում բոլոր մալուխները և էլեկտրական լարերը (սկսած ՀՊՀ-ից) հնգալար են, միաֆազ ցանցերում՝ եռալար։ Անջատիչ սարքերի և էլեկտրական ցանցերի սարքավորումները ստուգվում են երկարաժամկետ թույլատրելի բեռի, պաշտպանիչ սարքերի միջոցով շղթայի վնասված հատվածի անջատման ժամանակի, լարման կորուստների, ջեռուցման և կարճ միացման պայմանների համար: Անվտանգության համակարգը ընդունվել է TN-CS-ի կողմից՝ կաթսայատան մուտքի մոտ սարքով՝ չեզոք հաղորդիչի և հիմնական պոտենցիալ հավասարեցման համակարգի վերահիմնավորման համար: Որպես հիմնական անջատիչ օգտագործվում է PE VRU-0,4 կՎ ավտոբուս: Որպես հողային էլեկտրոդ օգտագործվում է արհեստական ​​հողային էլեկտրոդ (10 էլեկտրոդ՝ միացված 50x5 պողպատե ժապավենով)՝ 3,814 Օմ հոսանքի տարածման դիմադրությամբ։ Գեներատորի չեզոքությունը, կայծակնային պաշտպանությունը և հիմնական պաշտպանությունը միացված են հողային էլեկտրոդին: Ծխնելույզի վրա տեղադրվում է պողպատե կայծակ, որը միացված է հողային էլեկտրոդին 50x5 չափսի պողպատե ժապավենով։ Էլեկտրաէներգիայի կոմերցիոն հաշվառման համար տեղադրված են մեկ սակագնային էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ Mercury 230 ART-03: Կապի ծառայությունների մատուցման պայմանագրին համապատասխան՝ կաթսայատունը միացված է գործող քաղաքային հեռախոսային ցանցին՝ KSPP 1x4x0,9 մալուխի միջոցով: Միացման կետը տեղադրված է 76 շենքի թիվ 1Ա-75 միացման տուփում։ Կաթսայատունը միասնական դիսպետչերական համակարգին միացնելու համար օգտագործվում են կապի ցանցեր: Հիմնական կապի ալիքը լարային է, պահեստային ալիքը ռադիոալիք է (GSM/GPRS մոդեմ); համակարգը ավտոմատ կերպով ընտրում է կապի ալիք՝ առաջնահերթություն ունենալով լարային ինտերնետին: Արտակարգ և տեխնոլոգիական (ներառյալ հաշվապահական և տեղեկատվական) ազդանշանները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են կառավարման կենտրոն կապի ուղիներով: Վթարային ազդանշան ստանալուց հետո դիսպետչերը ուղարկում է ազդանշան ուղարկած կաթսայատանն ամենամոտ գտնվող հերթապահ խումբը:

Լիազորություն

Категории նախագծերը կայքում