თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო პროექტი 5 პოსტზე

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო პროექტი 5 პოსტზე

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $2,120.00
ფასდაკლება
ფასი $2,120.00
ინდექსი: 92.101.296
დოკუმენტაცია: საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 476 MB
Ფაილის ფორმატი: რედაქტირებადი ფორმატები
პროექტის შემადგენლობა:

ჩამოტვირთეთ პროექტის შემადგენლობა

თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო 5 პოსტზე.

ობიექტის ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები:
მიწის ნაკვეთის ფართი მიწის ნაკვეთის საზღვრებში -1055 მ²
შენობის ფართი - 180,0 მ²
პასუხისმგებლობის დონე - 3 - შემცირდა
შენობის ცეცხლგამძლეობის ხარისხი - II;
შენობის კონსტრუქციული ხანძრის საშიშროების კლასი - C1;
ფუნქციური ხანძრის საშიშროების კატეგორია - F 5.1

სივრცის დაგეგმვის გადაწყვეტილებები 

თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო ხუთი პოსტისთვის არის ტილო ლითონის სვეტებზე კედლის შემომფარველი სტრუქტურების გარეშე. გეგმით მართკუთხა, ღერძებში ზომებით 27,7 6,0 მეტრით, ქედის მაქსიმალური სიმაღლეა 5,33 მ, ადგილზე განთავსებულია თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო 5 პოსტისთვის ისე, რომ მანქანების გავლის გზით უზრუნველყოფილია სარეცხი ადგილები. სარეცხი განყოფილებები ერთმანეთისგან გამოყოფილია PVC ფარდებით, ავტოსამრეცხაოს შუა ნაწილში, საერთო ტილოების ქვეშ, მოწყობილია კონტეინერი 2,5 6 მეტრი ზომის. ადგილზე მანქანის რეცხვის ადგილმდებარეობა განისაზღვრება საიტის კონფიგურაციით და საინჟინრო კომუნიკაციების უსაფრთხოების ზონების არსებობით. თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაოს ზომები 5 პოსტზე განისაზღვრება დიზაინის დავალებით. თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაოს სივრცის დაგეგმარების გადაწყვეტილება შეესაბამება ობიექტის ფუნქციურ დანიშნულებას. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიაზე მდებარე კაპიტალური სამშენებლო ობიექტების მაქსიმალური საფრთხის კლასი (სანიტარული კლასიფიკაციის მიხედვით) არის IV. კონსტრუქციის სიმაღლე მიწის დაგეგმილი დონიდან 4,35 მ.

კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები

ფარდობითი ნიშნისთვის 0,000 აღებულია სუფთა იატაკის ნიშანი. ავტოსამრეცხაო შენობის კონსტრუქციული სქემა დაპროექტებულია, როგორც სრული არაშეკრული ლითონის ჩარჩო. კონსტრუქციის საყრდენი კონსტრუქციების (ლითონის სვეტები, სხივები) გამოთვლები გაკეთდა საპროექტო და კომპიუტერული კომპლექსის LIRA-SAPR 2014 აპლიკაციების გამოყენებით. გამოთვლების შედეგების მიხედვით: ლითონის სვეტის მონაკვეთი აღებულია პროფილის მიხედვით. GOST 10704-მდე - 76 * 273x7; ლითონის მთავარი სხივის მონაკვეთი აღებულია 219x5,5 GOST 10704 - 76 მიხედვით * სარგებლობის კოეფიციენტი 0,487 - სიძლიერე მოღუნვის მომენტის მოქმედებით მაქსიმალური გადახრობა - 0,01 მ (დაშვებულზე ნაკლები ცხრილი E.1-ის მიხედვით. SP 20.13330.2011); ლითონის სარტყლების კვეთა მრგვალი მილიდან 108x4 უტილიზაციის კოეფიციენტი 0,769 - ბრტყელი მოსახვევის ფორმის სტაბილურობა GOST 8732 - 78 * მოქმედებით. მაქსიმალური გადახრა არის 0,005 მ (დაშვებულზე ნაკლები ცხრილი E.1. SP 20.13330.2011) - ჩარჩოს სივრცით მუშაობას უზრუნველყოფს საფარის მყარი დისკი, სვეტების ხისტი შეერთება საძირკველთან. . შენობის ყველა სვეტი დაპროექტებულია ხისტი დაჭერით მონოლითურ რკინაბეტონის საძირკველში. გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, შენობის ზედა ნაწილის მაქსიმალური ჰორიზონტალური მოძრაობაა 6.2 მმ, რაც ცხრილის მიხედვით მაქსიმალურ დასაშვებზე ნაკლებია. E.4. SP 20.13330.2011. ჩარჩოს კონსტრუქციების დამონტაჟების პერიოდისთვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი დროებითი კავშირები კონსტრუქციების სტაბილურობისა და ჩარჩოს სივრცითი მუშაობის უზრუნველსაყოფად. სტრუქტურების წარმოება და მონტაჟი GOST 231.18-99, SP 53-101-98, SNiP 3,03,01-87 შესაბამისად წარმოებისთვის. ჩარჩოს ყველა ლითონის კონსტრუქცია უნდა იყოს დამზადებული ფოლადისგან C - 275 GOST 27772-88-ის შესაბამისად, ყველა ლითონის კონსტრუქცია შეღებილი უნდა იყოს პრაიმერი GF-021. შედუღების მასალები უნდა იქნას მიღებული ცხრილის მიხედვით 55* SNiP II-23-81* მიხედვით. საძირკვლები შექმნილია როგორც მონოლითური თავისუფლად მდგომი საძირკველი, დამზადებული ბეტონისგან B 25 კლასის, ყინვაგამძლეობის ხარისხის F 100 და წყალგამძლეობის W 6. საძირკვლის მომზადება KR განყოფილების ნახატების მიხედვით. საძირკვლის ძირში დევს - მეორე კატეგორიის თიხნარი (IGE1) გამოთვლილი წინააღმდეგობით R = 0.8 კგ/სმ2. საძირკვლის სიღრმე მიჩნეულია დედამიწის საგეგმო ზედაპირიდან 1,35 მ. საძირკვლის გამაგრება შექმნილია AIII და AI კლასის გამაგრებითი ზოლებით GOST 5781-82* შესაბამისად. 

ტექნიკური მახასიათებლები

წყლის მოხმარება 600-660ლ/სთ (თითო პოსტზე); მაქსიმალური წნევა - 150 ბარი; სამუშაო წნევა 90-130 ბარი; წყლის ტემპერატურა 20-60 0C (რეგულირებადი); ქვაბის სიმძლავრე 50-100 კვტ; ქვაბის მოხმარება 4,5-7 ლ/სთ (დიზელის საწვავი); - ელექტრო კავშირი 3ACN 400V 3ფაზა/50 ჰც; დარბილების მოცულობა 5-10 მ3/სთ; უკუ ოსმოსის სისტემის პროდუქტიულობა600-1200 ლ/სთ; ავზის მოცულობა დემინერალიზებული წყლისთვის 800-4000 ლ; ტაბლეტის მარილის მოცულობა 75-200ლ. 5 პოსტის ავტოსამრეცხაოს შეერთების მოთხოვნები: ელექტროენერგია - 43,55kVA-66,2A; წყალმომარაგება 24 მ3/დღეში; წყალი გარე ხანძრის ჩაქრობისთვის - 10 ლ/წ; საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების კანალიზაცია -24 მ3/დღეში; ქარიშხალი წყლის გატანა - 4,36 ლ/წმ. ავტოსამრეცხაო მუშაობს 6 საათის განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში. ერთი თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო სადგურის გამტარუნარიანობა შეადგენს XNUMX მანქანას საათში.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე