კანალიზაციის პროექტი

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


კანალიზაციის პროექტი

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $280.00
ფასდაკლება
ფასი $280.00
ინდექსი: 22.159.234
დოკუმენტაცია: დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 287 MB
Ფაილის ფორმატი: რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები მიკროგვირაბის კანალიზაციის მშენებლობისთვის

კაპიტალური მშენებლობის ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები
კანალიზაციის კოლექტორი, lm: 1126
სავარაუდო ღირებულება 2001 წლის საბაზო ფასის დონეზე (დღგ-ს გარეშე)
სულ: ათასი რუბლი: 85907,80
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 79230,29
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 1102,66
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 5574,85
მათ შორის:
PIR, ათასი რუბლი: 3093,65
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 602,56
სავარაუდო ღირებულება 2011 წლის აპრილის მიმდინარე ფასების დონეზე (დღგ-ს ჩათვლით)
სულ: ათასი რუბლი: 508118,92
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 479807,70
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 3786,29
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 24524,93
მათ შორის:
PIR, ათასი რუბლი: 9943,09
დღგ, ათასი რუბლი: 77487,64
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 3577,90

საინჟინრო აღჭურვილობა, კომუნალური ქსელები, საინჟინრო საქმიანობა

საპროექტო კანალიზაციის კოლექტორი შექმნილია ჩამდინარე წყლების ჩამდინარე წყლების მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებში და წარმოადგენს კანალიზაციის კოლექტორის გაგრძელებას კვარტალში, დაპროექტებული კოლექტორიდან ნაკადი ჩაედინება შახტში No. /611მ. დაგეგმილი კოლექტორი გადის მე-2 ზედა შესახვევის პერსპექტიული გზის გასწვრივ. კოლექტორის მარშრუტის არჩევანი გაკეთდა პერსპექტიული განვითარების პერსპექტიული კავშირების გათვალისწინებით. დაპროექტებული კოლექტორის განლაგება Ø1.5 / 1.78m გათვალისწინებულია 7.0-დან 8.4 მ სიღრმეზე. ჩაყრის სიღრმე განპირობებულია არსებულ No611/2 შახტთან შეერთების შესაძლებლობით. კოლექტორი უზრუნველყოფილია რკინაბეტონისგან. ქარხნული წარმოების მოპირკეთებული მილები. კოლექტორი ითვალისწინებს მაღაროს მოწყობას 8.5x8.5 (No611/7, No611/8) - 2 ც., მაღაროები 5.8x5.8 (No 611/6, No 611/9) - 2 ც. , კამერები 3x3 (K-1 , K-2, K-3) - 3 ც., კოლექტორის შეერთება არსებულ კამერასთან No611/2. ლილვებს (No611/7, No611/8) აქვს მრავალკუთხა მოხაზულობა, მონოლითური ფუძის ზომა არის 8.5x8.5, სიღრმე შესაბამისად 10.73 მ და 8.8. მაღაროების ტექნოლოგიური აღჭურვილობა დამზადებულია მონოლითური რკინაბეტონისგან. ბეტონი (B25 W8 F50) და ასაწყობი რკინაბეტონი. ელემენტები. გარე საკანალიზაციო სისტემიდან ჩამდინარე წყლების მისაღებად ძაბრები კეთდება შახტებში: შახტში No611/7 - ელ. +21,33, მიმღები Ø1000მმ ელვ. ნაკადი +22,85მ; მაღაროში No611/7 - ელ. +22,23, მიმღები Ø1000მმ ელვ. უჯრა +22,35მ. მაღაროების ტექნოლოგიური აღჭურვილობა დამზადებულია მონოლითური რკინაბეტონისგან. ბეტონი (B25 W8 F50) და ასაწყობი რკინაბეტონი. ელემენტები. კვადრატული მონაკვეთის ლილვები, ლილვის ზომები 5.8x5.8 მ მონოლითურ ფუძეზე, ლილვის სიღრმე No611/6 - 10.7 მ, ლილვი No611/9 - 8.48 მ. მაღაროს No611/6 ბანკეტში დამონტაჟებულია ორმაგი მოქმედების დანის ტიპის ფარის კარი ZN1500/10. No611/9 შახტის საბანკეტო ნაწილში მიმდინარეობს წყალგამწმენდი კამერის მოწყობა. ზედა სართული (B25 W8 F50) დამზადებულია 500 მმ სისქის სხივებით და ტექნოლოგიური ღიობებით აღჭურვილობის, მასალებისა და ადამიანების დასაწევ/ამაღლებისთვის. არსებობს მაღარო No611/2, მაღაროს ტექნოლოგიური აღჭურვილობის რეორგანიზაცია მონოლითური რკინაბეტონით. ბეტონი (B25 W8 F50). მაღარო No611/2 ითვალისწინებს ჩამდინარე წყლების მიღებას მე-15 კვარტალიდან Ø1800/1600მმ მაღაროდან No611/6 ელ. +18,51. კამერები K-1, K-2, K-3 განკუთვნილია პერსპექტიული განაშენიანების ტერიტორიიდან ჩამდინარე წყლების მისაღებად და მათ საზოგადოებრივ საკანალიზაციო სისტემაში No611/7, No611/8, No611/9 მაღაროებით ჩაშვებისთვის. საპროექტო გვირაბში Ø1,5 /1.78მ. კამერების ზომაა 3x3მ (მონოლითურ ფუძეზე) H=6,15მ. კამერების ტექნოლოგიური აღჭურვილობა დამზადებულია მონოლითური რკინაბეტონისგან. ბეტონი (B25 W8 F50) და ასაწყობი რკინაბეტონი. ელემენტები. კამერაში წყლის ნაკადის გამორთვისთვის დამონტაჟებულია ორმაგი მოქმედების პირის ტიპის კარიბჭის სარქველი ЗН1500/10. ლილვებთან და კამერებთან ხალხის წვდომა უზრუნველყოფილია კიბეების ფრენით, ფარიკაობის პლატფორმებითა და მოაჯირებით. ღობეები და მოაჯირები დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან 08X18H10T. შახტებისა და კამერების შიდა ბეტონის ზედაპირების ჰიდროიზოლაცია უზრუნველყოფილია RCI Kanadicht კომპოზიციით.

გზები და გამწვანება

Проектная документация по строительству микротоннельного канализационного коллектора. Строительство участка микротоннеля от Шахты № 611/2 предназначено для водоотведения с территории района жилой застройки и является частью Схемы водоотведения района со сбросом стоков в Шахту №335 ТКК района и предусмотрено Проектом планировки и Проектом межевания территории квартала 15 района. Рельеф спокойный с абсолютными отметки поверхности земли - 26,0- 28,5м. Охранная зона канализационного коллектора в городской черте - 20м. В проектной документации предусмотрено: строительство микротоннеля D=1500/1780мм протяженностью - 1126 пм, в том числе – 10м открытым способом; установка стартовых Шахт № 611/7 (8,5*8,5) и № 611/8; установка приемных Шахт № 611/6 (5,8* 5,8) и № 611/9; установка камер (3*3) К-1,2,3, предназначенных для приема сточных вод с поверхности застройки, с установкой затворов. Глубина заложения коллектора - от 7,0-8,4м. После строительства шахт в проектной документации предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства. Шахта №611/6. Участок размещения Шахты № 611/6 площадью - 0,1308 га частично расположен на разделительном островке перекрестка проектируемой районной магистрали. Площадь восстановления благоустройства – 1440 м². Конструкция восстановления проезжей части - 167 м²: асфальтобетон крупнозернистый плотный тип Б М1 ГОСТ 9128-2009 - 8см; асфальтобетон крупнозернистый пористый М1 ГОСТ 9128-2009 - 10см; щебеночно-песчаная смесь С4 ГОСТ 25607-2009 - 34см; песок мелкий 1 класса ГОСТ 8736-93* - 71см; георешетка Tensar Tri Aх 170; щебень гранитный М1000 фракции 40-70мм, по методу заклинки ГОСТ 8267-93*-20см. Конструкция проезжей части в месте замены бордюра - 27 м²: асфальтобетон крупнозернистый плотный тип Б М1 ГОСТ 9128-2009 - 8см; асфальтобетон крупнозернистый пористый М1 ГОСТ 9128-2009 - 10см; щебеночно-песчаная смесь С4 ГОСТ 25607-2009 - 10см. Конструкция разделительной полосы в месте бордюрного камня – 55 м²: асфальтобетон песчаный плотный тип Г М II ГОСТ 9128-2009 - 4см; асфальтобетон песчаный высокопористый М II ГОСТ 9128-2009 - 4см; щебень М 600 фракции 40-70 мм ,по методу заклинки ГОСТ 8267-93* - 20см. Конструкция разделительной полосы в месте производства работ – 86 м²: асфальтобетон песчаный плотный тип Г М II ГОСТ 9128-2009 - 4см; асфальтобетон песчаный высокопористый М II ГОСТ 9128-2009 - 4см; щебень М 600 фракции 40-70 мм ,по методу заклинки ГОСТ 8267-93* - 32см; песок ГОСТ 8736-93* - 48см. Площадь озеленения – 303 м². Шахта №611/7. Участок размещения Шахты № 611/7 площадью - 0,25 га расположен в разделительной полосе проезжей части 3-го Верхнего пер. Площадь восстановления благоустройства – 2500 м². Конструкция восстановления проезжей части - 163 м²: асфальтобетон крупнозернистый плотный тип Б М1 ГОСТ 9128-2009 - 8см; асфальтобетон крупнозернистый пористый М1 ГОСТ 9128-2009 - 10см; щебеночно-песчаная смесь С4 ГОСТ 25607-2009 - 34см; песок мелкий 1 класса ГОСТ 8736-93* -71см; георешетка Tensar Tri Aх 170; щебень гранитный М1000 фракции 40-70мм, по методу заклинки ГОСТ 8267-93* - 20см.  სავალი ნაწილის დიზაინი ბორდიურის გამოცვლის ადგილზე - 155 მ²: მსხვილმარცვლოვანი მკვრივი ასფალტბეტონის ტიპი B M1 GOST 9128-2009-8 სმ; მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონი M1 GOST 9128-2009 - 10 სმ; დატეხილი ქვა-ქვიშის ნარევი C4 GOST 25607-2009 - 10 სმ. გამყოფი ზოლის დიზაინი ასალაგმად ქვის ადგილზე - 155 მ²: მკვრივი ქვიშიანი ასფალტბეტონის ტიპი G M II GOST 9128-2009 - 4 სმ; მაღალფოროვანი ქვიშიანი ასფალტბეტონი M II GOST 9128-2009 - 4სმ; დატეხილი ქვა M 600 ფრაქციის 40-70 მმ, სოლი მეთოდის მიხედვით GOST 8267-93 * -20 სმ. ტროტუარის სტრუქტურა სამუშაო ადგილზე - 45 მ²: მკვრივი ქვიშიანი ასფალტბეტონის ტიპი Г М II GOST 9128-2009 - 4 სმ; მაღალფოროვანი ქვიშიანი ასფალტბეტონი M II GOST 9128-2009 - 4სმ; დატეხილი ქვა M 600 ფრაქციის 40-70 მმ, GOST 8267-93 * -32 სმ სოლი მეთოდის მიხედვით; ქვიშა GOST 8736-93 * - 48 სმ. გამწვანების ფართი - 220 მ². შახტი No611/8: მაღაროს No611/8 ტერიტორია 0,35 ჰექტარი ფართობით მდებარეობს მე-3 ვერხნის შესახვევის „წითელი ხაზების“ მიღმა. რაიონის No13 კვარტალის ფორმირებული მიწის ნაკვეთის ფარგლებში. გამწვანების აღდგენითი ტერიტორია - 4413 მ². საპროექტო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს 351 მ² ფართობის საექსპლუატაციო უბნის მშენებლობას მე-6,0 ვერხნის შესახვევის მხრიდან 3 მ სიგანის ასფალტ-ბეტონის საფარით შესასვლელის აშენებით. საექსპლუატაციო უბნის ასფალტობეტონის საფარის პროექტი: წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფალტბეტონის ტიპი B M1 GOST 9128-2009-5სმ; მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონი M1 GOST 9128-2009 - 10 სმ; დატეხილი ქვა 1000 კლასის ფრაქცია 40-70მმ, GOST 8267-93*- 22სმ; წვრილი ქვიშა, კლასი 1 GOST 8736-93 * - 30 სმ. საფარის აღდგენითი კონსტრუქცია 56 მ² ფართობით: მკვრივი ქვიშიანი ასფალტბეტონის ტიპი Г М II GOST 9128-2009 - 3,5 სმ; მაღალფოროვანი ქვიშიანი ასფალტბეტონი M II GOST 9128-2009 - 4სმ; დატეხილი ქვა M 800 ფრაქციის 40-70 მმ, GOST 8267-93 * - 10 სმ სოლი მეთოდის მიხედვით; არსებული ქვიშის ბაზა. სადარბაზოების აღდგენის მშენებლობა 16 მ² ფართობით: წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფალტბეტონის ტიპი B M1 GOST 9128-2009- 5 სმ; მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონი M1 GOST 9128-2009 - 7სმ; დაფქული ქვა ბრენდის 1000 ფრაქცია 40-70 მმ, GOST 8267-93 * - 10 სმ; არსებული ქვიშის ბაზა. ტერიტორიის განლაგება არის 3990 მ². ჩემი 611/9. შახტას No611/9 მიწის ნაკვეთი 0,1137 ჰა ფართობით „წითელ ხაზებში“ მდებარეობს.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე