კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


პრივაიკის პოლიტიკა

"01" 2022 წლის მაისი
ეს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელიც www.proekt.sx ონლაინ მაღაზია მდებარეობს დომენის სახელზე. www.proekt.sx შეუძლია მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის, პროგრამებისა და ონლაინ მაღაზიის პროდუქტების გამოყენებისას.
1. ტერმინების განმარტება
1.1. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა იყენებს შემდეგ ტერმინებს:
1.1.1. "ონლაინ მაღაზიის საიტის ადმინისტრაცია (შემდგომში საიტის ადმინისტრაცია)" - უფლებამოსილი თანამშრომლები მართონ საიტი, მოქმედებენ www.proekt.sx-ის სახელით, რომლებიც ახორციელებენ ორგანიზებას და (ან) ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს და ასევე განსაზღვრავენ. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობა, პერსონალური მონაცემებით შესრულებული ქმედებები (ოპერაციები).
1.1.2. „პერსონალური მონაცემები“ – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების საგანს).
1.1.3. "პერსონალური მონაცემების დამუშავება" - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ნაკრები, რომელიც შესრულებულია ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან პერსონალური მონაცემებით ასეთი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა). , მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება.
1.1.4. „პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა“ არის სავალდებულო მოთხოვნა ოპერატორის ან სხვა პირისთვის, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, რათა თავიდან აიცილოს მათი გავრცელება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ან სხვა სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.
1.1.5. „ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის მომხმარებელი (შემდგომში – მომხმარებელი)“ არის პირი, რომელსაც აქვს წვდომა საიტზე ინტერნეტის საშუალებით და იყენებს ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტს.
1.1.6. «ქუქი-ფაილები» - ვებ-სერვერის გაუმართავი ქსელი, კონტროლირებადი ქსელის სერვისით და ვებგვერდი, თუ ვებგვერდზე განთავსდება ვებ-სერვისი, რომელიც გთავაზობთ HTTP- ს ვებსაიტს, თუ თქვენ გთავაზობთ ვებგვერდს, თუ თქვენ შეძლებთ აირჩიოთ ვებ-გვერდი, თუ თქვენ გთავაზობთ HTTP- ს მომხმარებლებს, თუ თქვენ მიიღებთ ვებგვერდზე განთავსებულ ვებ-გვერდებზე, თუკი გთავაზობთ ვებგვერდს, შეგიძლიათ აირჩიოთ ვებ-გვერდი:
1.1.7. «IP- მისამართი» - უნივერსალური სერტიფიკატი ადრესატს უპასუხებს კომპიუტერში, აწარმოებს პროტოკოლის IP- ზე.
2. ზოგადი დებულებანი
2.1. მომხმარებლის მიერ ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის გამოყენება ნიშნავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობების მიღებას.
2.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის გამოყენება.
2.3. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე www.proekt.sx. ონლაინ მაღაზია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია მიჰყვეს ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე არსებულ ბმულებს.
2.4. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს ონლაინ მაღაზიის საიტის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს.

3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის ადმინისტრაციის ვალდებულებებს, არ გაამჟღავნოს და უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვა, რომელსაც მომხმარებელი უზრუნველყოფს საიტის ადმინისტრაციის მოთხოვნით, ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე რეგისტრაციისას ან საქონლის შეძენის შეკვეთის გაფორმებისას.
3.2. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით დამუშავებისთვის უფლებამოსილი პერსონალური მონაცემები მომხმარებლის მიერ მოწოდებულია სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე www.proekt.sx განყოფილებაში. http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart და მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
3.2.1. მომხმარებლის გვარი, სახელი, პატრონიმი;
3.2.2. მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;
3.2.3. ელექტრონული ფოსტის მისამართი (ელ.ფოსტა);
3.3. ონლაინ მაღაზია იცავს მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადაიცემა სარეკლამო ერთეულების ნახვისას და გვერდების მონახულებისას, რომლებზეც დაინსტალირებულია სისტემის სტატისტიკური სკრიპტი („პიქსელი“):
• IP მისამართი;
• ინფორმაცია ქუქიებიდან;
• ინფორმაცია ბრაუზერის (ან სხვა პროგრამის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს რეკლამების ჩვენებაზე წვდომას);
• წვდომის დრო;
• გვერდის მისამართი, რომელზეც განთავსებულია სარეკლამო განყოფილება;
• რეფერერი (წინა გვერდის მისამართი).
3.3.1. ქუქიების გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს ონლაინ მაღაზიის საიტის იმ ნაწილებზე წვდომის შეუძლებლობა, რომლებიც საჭიროებენ ავტორიზაციას.
3.3.2. ონლაინ მაღაზია აგროვებს სტატისტიკას თავისი ვიზიტორების IP მისამართების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაჭრისთვის, ფინანსური გადახდების კანონიერების კონტროლისთვის.
3.4. ნებისმიერი სხვა პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც არ არის მითითებული ზემოთ (შესყიდვების ისტორია, გამოყენებული ბრაუზერები და ოპერაციული სისტემები და ა.შ.) ექვემდებარება უსაფრთხო შენახვას და არ გავრცელებას, გარდა პუნქტებში გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 5.2. და 5.3. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის.
4. მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზანი
4.1. ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის ადმინისტრაციას შეუძლია გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:
4.1.1. ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე დარეგისტრირებული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია შეკვეთის განსათავსებლად და (ან) საქონლის დისტანციურად გაყიდვის ხელშეკრულების გაფორმებისთვის www.proekt.sx-დან.
4.1.2. მომხმარებლისთვის ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის პერსონალიზებულ რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფა.
4.1.3. მომხმარებელთან უკუკავშირის დადგენა, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნა, მოთხოვნები ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით, მომხმარებლისგან მოთხოვნებისა და აპლიკაციების დამუშავების შესახებ.
4.1.4. მომხმარებლის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.
4.1.5. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორისა და სისრულის დადასტურება.
4.1.6. შესყიდვების განსახორციელებლად ანგარიშის შექმნა, თუ მომხმარებელი თანახმაა ანგარიშის შექმნაზე.
4.1.7. შეტყობინებები ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის მომხმარებლისთვის შეკვეთის სტატუსის შესახებ.
4.1.8. გადახდების დამუშავება და მიღება, საგადასახადო ან საგადასახადო შეღავათების დადასტურება, გადახდის გასაჩივრება, მომხმარებლის მიერ საკრედიტო ხაზის მიღების უფლების განსაზღვრა.
4.1.9. მომხმარებლის ეფექტური მომხმარებლისა და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ონლაინ მაღაზიის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში.
4.1.10. მომხმარებლის თანხმობის, პროდუქტების განახლებების, სპეციალური შეთავაზებების, ფასების შესახებ ინფორმაციის, საინფორმაციო ბიულეტენების და სხვა ინფორმაციის მიწოდება ონლაინ მაღაზიის ან ონლაინ მაღაზიის პარტნიორების სახელით.
4.1.11. სარეკლამო აქტივობების განხორციელება მომხმარებლის თანხმობით.
4.1.12. მომხმარებლისთვის წვდომის უზრუნველყოფა ონლაინ მაღაზიის პარტნიორების ვებგვერდებზე ან სერვისებზე პროდუქტების, განახლებებისა და სერვისების მისაღებად.
5. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მეთოდები და პირობები
5.1. აკრძალულია პერსონალური პოლიტიკის განმსაზღვრელი თავისუფლების შეზღუდვა, აკრძალულია კანონმდებლობის თანაფარდობა, რაც საშუალებას მისცემს გამოიყენოთ ინფორმაციული სისტემები, რომლებიც იყენებენ პერსონალურ სისტემაში მუშაობას.
5.2. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს, კერძოდ, საკურიერო სერვისებს, საფოსტო ორგანიზაციებს, სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებს, მხოლოდ ონლაინ მაღაზიის საიტზე განთავსებული მომხმარებლის შეკვეთის შესრულების მიზნით. proekt.sx", საქონლის მიწოდების ჩათვლით.
5.3. მომხმარებლის პირადი მონაცემების გადაცემა შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილ ორგანოებზე მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5.4. თუ თქვენ იყენებთ ან გაეცანით პერსონალური მენეჯმენტი, ადმინისტრაციული მენეჯმენტი საშუალებას მისცემს გააკონტროლოს პოლიზოვატელი, თუ შეასრულებს ანაზღაურებადი პერსონალური სისტემის დანერგვაზე.
5.5. ადმინისტრაციული სისტემა ანიმაციურად მიიჩნევს არაოფიციალურ ორგანიზაციებსა და ტექნიკურ ურთიერთობებს, თუ არა პერსონალური ინფორმაციის შესახებ პოლიზოვატელთან დაკავშირებით, თუ არ იმოქმედებს არასასურველი რეჟიმისგან, ანტიკვარული სტილით, უნიკალური სტილით, პოტენციურად მიუწვდომელია პიანინო სტილით, პასიური სტილით, პოტენციურად მიუწვდომელია პიანინო სტილით.
5.6. ადმინისტრაციულ სალიტერატურო პოლიმენტაციას შეეძლო ყველანაირი ნებიმიერი მეთოდი წინა პლანზე გადარჩენისთვის ან შეინარჩუნოს უკიდურესობა, ვიზუალიზირებული ტრავმა ან დიპლომატიური პერცენტული პოტენციალი.
6. მხარეთა ვალდებულებები
6.1 Пользователь обязан:
6.1.1. მოგვაწოდეთ ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის გამოსაყენებლად.
6.1.2. დამატებითი ინფორმაცია, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაქვემდებარებული ინფორმაციის მისაღებად, თუ თქვენ იყენებთ დეტალურ ინფორმაციას.
6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:
6.2.1. ნახევარმთვარის ინფორმაციას исклчителюно для целей, მიუთითებს პ. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. ოპერირებისთვის მოსალოდნელია, რომ მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ გაეცნოთ წინა პრიზოლონტოლოგიურ პოლიგრაფიულ პოლიტიკას, მაგრამ არ მსჯელობთ გაყიდვაში, ფასდაკლებით, პოპულარობით სარგებლობენ იმუნიტეტიდან გამორჩეული პიროვნებებიდან. 5.2. და 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. პრიმენტალური მერი გადაადგილდება კონფიდენციალურობის ინდივიდუალური პერსონაჟი პოლიციელის თანახმად, თუკი მას აკმაყოფილებს თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაცია აქვს შენს საქმიანობას.
6.2.4. დაბლოკეთ შესაბამის მონაცემთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილი ორგანო გამოიყენებს ან თხოვს გადამოწმების პერიოდში, არასწორი პირადი მონაცემების გამოვლენის ან უკანონო ქმედებების შემთხვევაში.
7. მხარეთა პასუხისმგებლობა
7.1. საიტის ადმინისტრაცია, რომელმაც არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებით მიყენებული ზარალის შესახებ, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა კლინკაში გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 5.2., 5.3. და 7.2. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ.
7.2. შემთხვევით თუ გაითვალისწინეთ, რომ კონფიდენციალურობის შესახებ ინფორმაცია ადმინისტრაციამ შეიძლება არ განიცადოს უპრობლემოდ, თუ გსურთ დანერგოთ ინფორმაციული ინფორმაცია:
7.2.1. გახდა საზოგადოებრივი საკუთრება მისი დაკარგვის ან გამჟღავნებამდე.
7.2.2. ახლავე გაიარეთ მკურნალობა სტაციონარამდე, სანამ შეასრულეთ ადმინისტრაციული საუნა.
7.2.3. იგი გაცხადდა მომხმარებლის თანხმობით.
8. დავების გადაწყვეტა
8.1. ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობის შედეგად წარმოშობილი დავების სარჩელით სასამართლოში წასვლამდე სავალდებულოა სარჩელის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით გადაწყვეტის შესახებ).
8.2 .პოლუჩალის ტრანსფერები 30 ტრიალების დღეში, რომელთაც აქვთ გადატვირთული პრეტენზიები, წერილობით აცხადებენ, რომ პრეტენზიები აქვთ რეგულარულ პრეტენზიებს.
8.3. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაეცემა სასამართლო ორგანოს რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
8.4. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობას.
9. დამატებითი პირობები
9.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
9.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
9.3. ნებისმიერი წინადადება ან შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ უნდა მიეწოდოს https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განთავსებულია გვერდზე: https://proekt.sx/contacts/policy1.html

განახლებულია "01" 2022 წლის მაისი

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე