კედლის გამაგრების პროექტი

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


კედლის გამაგრების პროექტი

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $550.00
ფასდაკლება
ფასი $550.00
ინდექსი: 3.183.208
დოკუმენტაცია: დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასების გარეშე და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 15 MB
Ფაილის ფორმატი: რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასების გარეშე მონაკვეთისთვის კონსტრუქციული და სივრცის დაგეგმარების გადაწყვეტილებები ბინის შენობის მეორე და მესამე მონაკვეთების ტექნიკური სართულის ლოჯიების კედლების გამაგრებისთვის.
კაპიტალური მშენებლობის ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები
შენობის ფართი, მ2: 1552,0
შენობის საერთო ფართი, მ2: 25980,0
მშენებლობის მოცულობა, მ3: 70146,0
სართულები, სართული: 14-15-16

ძირითადი დიზაინის გადაწყვეტილებები. სტრუქტურული და კოსმოსური დაგეგმარების გადაწყვეტილებები.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი აშენდა 2003 წელს არსებულ საცხოვრებელ კორპუსში საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით. შენობის შემოწმება დასრულდა. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შენობა აშენდა სამ მონაკვეთად, 14-15-16 სართულიანი, ჯვარედინი კედელის დიზაინის სქემის მიხედვით. შენობის ჩონჩხის მზიდი კონსტრუქციები დამზადებულია მონოლითური რკინაბეტონისგან. შენობის მონაკვეთების სივრცითი სიმკვეთრე უზრუნველყოფილია სარდაფების ყუთის ფორმის კონსტრუქციით და იატაკის დისკებით გაერთიანებული გრძივი და განივი რკინაბეტონის კედლების ერთობლივი მუშაობით. შენობის გარე კედლები ორგვარია: მზიდი და არაამზიდი. მზიდი გარე კედლები - მონოლითური რკინაბეტონისგან გარე იზოლაციით და დასრულებული აგურის ფენით 250 მმ სისქით. არამზიდი გარე კედლები - ორფენიანი, გაზიანი ბეტონის ბლოკების შიდა ფენით 375 მმ სისქით და ღრუ აგურის გარე ფენით 250 მმ სისქით. შემუშავებულ სამუშაო ნახატებში ფასადის კედლების მოსაპირკეთებელი ფენის აგურის ნაკეთობა გათვალისწინებული იყო როგორც არასაყრდენი, იატაკის ფილებზე იატაკის საყრდენით და ფილების ბოლოზე დამაგრებული ფოლადის კუთხით. ეს არ დადასტურდა გამოკითხვით, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აგურის ნაკეთობა თვითდაჭერილია. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შენობის გარე კედლების ზოგადი მდგომარეობა ფუნქციონირებს, ლოჯიების შემოსაზღვრული გარე კედლების აგურის აგურის მდგომარეობა მე-2 და 1 მონაკვეთის ტექნიკურ სართულზე შეზღუდულია-ოპერაციული, მე-3 განყოფილებაში - გადაუდებელი. . აგურის აგებაში გამოვლინდა ბზარები 20 მმ-მდე ღიობით, რომლებიც წარმოიქმნა აგურის არასაკმარისი გამაგრების და რკინაბეტონზე აგურის ნაკეთობის არარსებობის ან არასაკმარისი დამაგრების გამო. ჭერი და საფარები - მონოლითური რკინაბეტონისგან 200 და 160 მმ სისქით, გარე პერიმეტრის გასწვრივ თერმოშესვენებით - მუშა მდგომარეობაშია. საძირკვლები - ფილის ცხაურები 600 მმ სისქის წყობის საძირკველზე - მუშა მდგომარეობაშია. კვლევის დასკვნებში აღმოჩნდა, რომ მთლიანობაში შენობა ტექნიკური მდგომარეობის მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება. გამორიცხულია დამატებითი დეფორმაციების გამოჩენა, რომლებიც დაკავშირებულია არათანაბარ ნალექთან გეოტექნიკური მდგომარეობის გაუარესებისას, მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის მშენებლობასთან დაკავშირებით. თუმცა, კვლევამ რეკომენდაცია გაუწია, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა განხორციელდეს ავარიული სტრუქტურების გამაგრება. შენობა უკვე დათვალიერებულია. 2011 წელს, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნით, მიმაგრებული მიწისქვეშა ავტოსადგომით, მისამართზე: Moskovskoe shosse, 16, ასო A, ჩატარდა კვლევა და არ იყო სტრუქტურების უკმარისობის მაჩვენებელი. იდენტიფიცირებული იყო. შენობა ტექნიკური მდგომარეობის მეორე კატეგორიად იქნა აღიარებული. საპროექტო დოკუმენტაციის სტრუქტურული მონაკვეთი (სამუშაო დოკუმენტაციის კოდი МШ-16/13-01-КМi1 "ლითონის კონსტრუქციები") ტექნიკური იატაკის ლოჯიების გარე კედლების აგურის აგურის გასამაგრებლად მე-2 ღერძებში "23-28 / U-F" “ და მე-3 მონაკვეთში ღერძებში „7-12/H-O“ განვითარებულია. საპროექტო, სამუშაო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს ტექნიკური სართულების ლოჯიების შემოსაზღვრული კედლების თაღების აგურის აგურის გამაგრებას თაღოვანი თაღის ჩარჩოს და ცალმხრივი ფოლადის სამაგრის დამონტაჟებით. ჩარჩო - დაწყვილებული კუთხეებიდან 70 x 8 მმ, დაკავშირებული 8 მმ სისქის ფოლადის ფურცლის გადაფარვით. სამაგრი - ნაგლინი კუთხეებიდან 70 x 8 მმ და 50 x 5 მმ - შექმნილია თაღის შიგნიდან და მიმაგრებულია კედელზე გამანაწილებელი ფირფიტებით. გამაგრების კონსტრუქცია მიმაგრებულია იატაკის ფილებზე Hilti HSL-3 M10/20 მექანიკური გაფართოების წამყვანებით: ლოჯიების კიდეების გასწვრივ - 20P ნაგლინი არხებით დამზადებული ფოლადის ძელებით, ღერძში - ფოლადის ძაფებით 12 მმ დიამეტრით. (4 ც. თაღამდე). ჰალსტუხზე დიზაინის დატვირთვა - 4 კნ არ აღემატება ჰალსტუხის ტარების მოცულობას - 11,9 კნ. ნაგლინი - C245 ფოლადისგან ანტიკოროზიული საღებავით და ლაქის საფარით. რკინაბეტონზე წამყვანების დამაგრების საიმედოობა დასტურდება ტესტის შედეგებით. წამყვანის კონსტრუქციული დატვირთვით 4 კნ, წამყვანმა ამოსაყვანი სიმძლავრე იყო 13 კნი. თაღების აგურის აგურის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად მათ გამაგრების სამუშაოების პერიოდში, საპროექტო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს დროებითი დამაგრების დამონტაჟებას. კედლის გარედან დაგეგმილია ფოლადის ფაჩვერკის დამონტაჟება თაროებიდან და სხივებიდან დახურული მოხრილი შედუღებული პროფილებიდან.

შენობის კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები

KM განყოფილება შემუშავდა პროექტის შესაბამისი ნაწილების არქიტექტურული და ტექნოლოგიური დავალებების საფუძველზე და მოქმედი სამშენებლო კოდებისა და რეგულაციების შესაბამისად. შენობის პასუხისმგებლობის დონე არის II, რაც მხედველობაში მიიღება შენობის კონსტრუქციების გამოთვლებში პასუხისმგებლობის სანდოობის ფაქტორით - 1. დატვირთვები მიიღება [1]-ის შესაბამისად აგურის მეშვეობით. თაღის სარდაფი შემოსაზღვრულია 50x5 კუთხეებით. კონსტრუქცია მიმაგრებულია 70P არხით დამზადებულ ორ მეტალის ბოძზე, რომლებიც ფიქსირდება გაფართოების წამყვანებით მონოლითურ იატაკის ფილებზე. სტრუქტურის ზედა ნაწილი დამაგრებულია ლითონის კუთხეებით 8x70 გაფართოების წამყვანებით შენობის ჩარჩოს მონოლითურ ფილაზე. სამშენებლო მასალა არის C8 ფოლადი. აგურის გამაგრების სამუშაოების ხანგრძლივობისთვის აუცილებელია შენობის გარედან დროებითი გამაგრება. დროებითი გამაგრება შედგება 20 თაროებისგან, რომლებიც ქვედა ნაწილში დამაგრებულია მონოლითურ ფილაზე და ძაფებით არის გამოყვანილი აგურის გარე კიდემდე. ძაფები დამაგრებულია გაფართოების წამყვანებით მონოლითურ იატაკზე.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე