გზების, ხიდების, საცალფეხო გადასასვლელების პროექტები

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


გზები, გადასასვლელები, ხიდები, გვირაბები

ხიდის რეკონსტრუქციის პერიოდის შესასწავლი ხიდის მშენებლობა

ინდექსი: 27052300
დოკუმენტაცია:
სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასებების ჩათვლით
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
605 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $1,300.00
ფასდაკლება:

ზედა საცალფეხო გადასასვლელის პროექტი

ინდექსი: 6.165.298
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1320 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $900.00
ფასდაკლება:

ხიდის პროექტი

ინდექსი: 49.162.219
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
288 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $680.00
ფასდაკლება:

საგზაო და საფეხმავლო ხიდების მშენებლობის პროექტი

ინდექსი: 1.127.230
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
741 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $336.00
ფასდაკლება:

ტრამვაის გადაკვეთის პროექტი

ინდექსი: 43.191.244
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
412 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $298.00
ფასდაკლება:
გვერდი 1 ეხლა 5

ვერ იპოვეთ სასურველი პროექტი ჩვენი ონლაინ მაღაზიის გვერდებზე? მოგვწერეთ მისამართზე info@proekt.sx ჩვენ ოპერატიულად შეგირჩევთ თქვენთვის მზა პროექტს დასრულებული პროექტების მონაცემთა ბაზიდან!!!


მაგისტრალები ქვეყნის მთელი სატრანსპორტო სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამის გარეშე სახალხო მეურნეობის არც ერთი დარგის ფუნქციონირება შეუძლებელია. გზები იყოფა მთავარ და რეგიონად. ისინი განკუთვნილია მოძრაობისთვის შემდეგი ზომებით:

- სიგრძე: ერთი ვაგონი - 12 მ, საგზაო მატარებელი - 22 მ, მარშრუტი - 25 მ;

- ავტომობილის სიგანე - 2,6 მ;

- სიმაღლე გზის ზედაპირიდან - 4,35 მ.

სავარაუდო სიჩქარე გამოიყენება გზების გეომეტრიული ელემენტების გამოსათვლელად. იგი უნდა დაინიშნოს გზის კატეგორიის (I-a, I-b, II, III, IV, V) განსაზღვრის საფუძველზე და რელიეფის მიხედვით. ობიექტის ტექნიკური, ეკონომიკური და სატრანსპორტო და საოპერაციო მახასიათებლები უნდა განიხილებოდეს გარემოს დაცვის მოთხოვნებთან და მისი ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენებასთან ერთად. საგზაო პროექტები ითვალისწინებს:

- მოძრაობის უსაფრთხოება და კომფორტი;

- გზაჯვარედინების, კვანძების და პანდუსების უსაფრთხო განთავსება;

- საგზაო სატრანსპორტო საშუალებების საბურავების აუცილებელი გადაბმა სავალი ნაწილის ზედაპირზე;

- გზების მოწყობა მოძრაობის მართვის ტექნიკური საშუალებებით, გზის დამცავი კონსტრუქციებით, საგზაო მომსახურების შენობებით და ა.შ.

მთავარი ქუჩების ქსელის დაგეგმვის ასეთი სქემები არსებობს: მართკუთხა-წრფივი; მართკუთხა; მართკუთხა-დიაგონალური; რადიალურ-რგოლოვანი; უფასო; კომბინირებული სქემა.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე