ქუჩიდან ამაღლებული საცალფეხო გადასასვლელის პროექტი

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


ზედა საცალფეხო გადასასვლელის პროექტი

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $900.00
ფასდაკლება
ფასი $900.00
ინდექსი: 6.165.298
დოკუმენტაცია: საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 1320 MB
Ფაილის ფორმატი: რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
პროექტის შემადგენლობა:

ჩამოტვირთეთ პროექტის შემადგენლობა

ქუჩიდან ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი

საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები ტალინის გზატკეცილზე ქუჩიდან ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელის მშენებლობისთვის
კაპიტალური მშენებლობის ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები
კონსტრუქციის ტიპი: ახალი აშენებული
დატვირთვის სავარაუდო კლასი, კგ/მ2: 400
ქვეითთა ​​გადასასვლელის სქემა: უწყვეტი (9,15 + 11,45 + 4 x 11,5 + 11,59) + 57,523 + (11,59 + 4 x 11,5 + 2 x 11,45 + 5,75) მ
პანდუსების რაოდენობა, ცალი: 2
კიბეების რაოდენობა, ცალი: 2
საცალფეხო გადასასვლელის სიგრძე (ღერძის გასწვრივ), მ: 234
მათ შორის:
ძირითადი დიაპაზონის სიგრძე, მ: 57,523
პანდუსების სიგრძე, მ: 176,477
კიბეების სიგრძე (პროექციით), მ: 34,94
ქვეითთა ​​გადასასვლელის სიგანე, მ: 3,6
კიბეების სიგანე, მ: 2,2
ქვეითთა ​​გადასასვლელი, მ2: 919,3
მათ შორის:
ძირითადი ზოლის ფართობი, მ2: 207,1
პანდუსების ფართობი, მ2: 635,3
კიბეების ფართობი, მ2: 76,9
ხიდის კლირენსი, მ: 5,5
გზის აღდგენითი ტერიტორია, მ2: 2822,6
კეთილმოწყობის ფართი, მ2: 2337,4
მათ შორის:
დარღვეული გამწვანების აღდგენა, მ2: 706,4
წვიმის კანალიზაციის სიგრძე, მ: 170,3
საკომუნიკაციო კაბელების ამოღება, მ: 467,5
გარე განათების რეორგანიზაცია, მ: 141
საკაბელო ხაზების მოხსნა, მ: 176
სავარაუდო ღირებულება 2001 წლის საბაზო ფასის დონეზე (დღგ-ს გარეშე)
სულ: ათასი რუბლი: 13531,37
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 11004,53
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი:
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 2526,84
მათ შორის:
PIR ათასი რუბლი: 996,25
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 78,18
სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე 2011 წლის ივნისისთვის (დღგ-ს ჩათვლით)
სულ: ათასი რუბლი: 85548,83
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 72757,24
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 12791,59
მათ შორის:
PIR, ათასი რუბლი: 4521,88
დღგ, ათასი რუბლი: 12974,37
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 494,92

კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები

ამაღლებული საცალფეხო გადასასვლელი (EPC) ძირითადად გამიზნულია ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც სტუმრობენ ლენტას ჰიპერმარკეტს, რომელიც მდებარეობს უშუალო სიახლოვეს. ატომური ელექტროსადგური განკუთვნილია შემდეგი ცოცხალი დატვირთვებისთვის: ფეხით მოსიარულეთა დატვირთვა (SNiP 2.05.03-84* მიხედვით); სხვა დროებითი დატვირთვები და ზემოქმედება: თოვლის დატვირთვა, ქარის დატვირთვა, ტემპერატურის ეფექტები (SNiP 2.05.03-84*, SNiP 2.01.07-85* მიხედვით); გადაუდებელი ზემოქმედება "კაბელის გაწყვეტაზე". გეგმის მიხედვით, ესტაკადას აქვს Z-ფორმა, შედგება მრუდეზე განლაგებული ძირითადი სპანისაგან, რომელიც შედგება ორი რკალისაგან 47 მ რადიუსით და ორი პანდუსისგან, რომლებიც განლაგებულია პარალელურ სწორ ხაზებზე. პანდუსების უკიდურეს სიგრძეებს აქვს 180° მოხვევა. ესტაკადის სქემა 9,15 + 11,45 + 4 x 11,5 + 11,59 + 57,523 + 11,59 + 4 x 11,5 + 2 x 11,45 + 5,75 მ. ესტაკადის მთლიანი სიგრძე ღერძის გასწვრივ არის 234 მ. პანდუსები დაპროექტებულია რკინაბეტონის ზედნაშენების სახით, მყარად ჩადგმული საყრდენების საყრდენებში. ზედნაშენის ის ნაწილი, რომელიც გადაკვეთს ტალინის გზატკეცილს, დაპროექტებულია როგორც ფოლადის რკინაბეტონი, რომელიც მხარს უჭერს თაღზე დამაგრებული მოქნილი საკიდებით. თაღის სიგრძეა 644 მ, თაღის ამწევი ბუმი 56,041 მ რკინაბეტონის ფილა 17,5 მ სისქით. თაღი დამზადებულია მილისგან Ø5,5 მმ. მოქნილი საკიდები - მაღალი სიმტკიცის გამაგრების ელემენტებიდან, როგორიცაა Freyssinet. ესტაკადის ფოლადით რკინაბეტონის ღობეების კონსტრუქცია მყარად არის დაკავშირებული პანდუსების რკინაბეტონის ღეროების კონსტრუქციებთან, რაც უზრუნველყოფს კონსტრუქციის გეომეტრიულ უცვლელობას. პანდუსების შპს კონსტრუქციები არის რკინაბეტონის ფილები 0,08 მ სისქით.სამშენებლო მასალა: ძირითად შტოში: გრძივი, განივი სხივები და თაღები - C345-09G2S. ბიჭები Fryssinet ტიპის მაღალი სიმტკიცის გამაგრების ელემენტებია. რკინაბეტონის ფილა - B35 F200 W8 ​​პანდუსებში: ბილიკისა და საყრდენების რკინაბეტონის ფილა - B35 F200 W8. შპს კონსტრუქციის ლითონის კონსტრუქციები დაცულია კოროზიისგან საღებავებით და ლაქებით შეღებვით შპს Transstroy Group of Companies STO 001-2006-ის შესაბამისად. საფეხმავლო ბილიკის საფარი პანდუსებზე და მთავარ ღობეზე დამზადებულია გაზრდილი წყალგამძლეობისა და ყინვაგამძლეობის 0,04მ სისქის ბეტონისგან, დრენაჟი ხორციელდება გრძივი დახრილობის გამო. პანდუსების საყრდენების დიზაინი თაროზეა დამონტაჟებული. საყრდენების დიამეტრი 0,5 მ, საძირკველი ნაგლეჯის გროვებით 0,5 მ.მთავარი ღობის საყრდენები ფასადის გასწვრივ L-ის ფორმისაა და ნაშენია რკინაბეტონით ბუნებრივ საძირკველზე. ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილებისთვის, პანდუსების გარდა, გათვალისწინებულია კიბეებიც. საპროექტო დოკუმენტაციაში დიდი ყურადღება ეთმობა ატომური ელექტროსადგურის ექსპლუატაციისა და მიმდინარე მოვლა-პატრონობის საკითხებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ გადასვლა ხდება ღია, გალერეის გარეშე.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე