პროექტი ADES 4700 კვტ

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


პროექტი ADES 4700 კვტ

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $1,190.00
ფასდაკლება
ფასი $1,190.00
ინდექსი: 05031801
დოკუმენტაცია: საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 276 MB
Ფაილის ფორმატი: *.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები ADES 4700 კვტ.
ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები
ნაკვეთის ფართობი, ჰა: 1,1
ნაკვეთის ფართი გალავანში, ჰა: 1,1
შენობის ფართი, ჰა: 0,2
შენობის სიმჭიდროვე, %: 18,18
სავალი გზებისა და პლატფორმების ფართობი, ჰა: 0,35
ელექტროენერგიის მოხმარება საათში, კვტ.სთ: 170,0
ელექტროენერგიის მოხმარება წელიწადში, ათასი კვტ/სთ: 800,0
წყლის მოხმარება, მათ შორის, მ3/დღეში: 16,98
საყოფაცხოვრებო საჭიროებები, მ3/დღეში: 0,9
წარმოების საჭიროებები, მ3/დღეში: 16,08
საკანალიზაციო სატელიტი, მ3/დღეში: არა
წყლის მოხმარება ხანძრის ჩაქრობისთვის:
შიდა, ლ/წმ: 2x2,5
გარე, ლ/წმ: 20,0
წყალმომარაგება, მათ შორის:
საყოფაცხოვრებო, მ3/დღეში: 0,9
წარმოება, მ3/დღეში: არა
წვიმის წყალი, მ3/დღეში: 2,59
გათბობა და ვენტილაცია, W: 349930
კანალიზაციის თანამგზავრი, W: 11800
საპროექტო სიმძლავრე, კვტ/სთ: 4700
იგივე, წელიწადში, ათასი კვტ.სთ: 23358,5
საპროექტო სიმძლავრის ათვისების კოეფიციენტი: 0,46
ელექტროენერგიის რეალიზაცია წელიწადში, ათასი კვტ.სთ: 10102,0
დიზელის საწვავის მოხმარება, t: 2625,24
ძრავის ზეთის მოხმარება Cat DEO 10W30, t: 11,65
მშენებლობის მთლიანი ღირებულება, დღგ-ს ჩათვლით 3 წლის მე-2012 კვარტლის ფასებში, მათ შორის, ათასი რუბლი: 443655,42
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 288310,02
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 131085,90
სხვა, ათასი რუბლი: 24259,51
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 12752,12
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 29703,14
სხვა, ათასი რუბლი: 2366,29
მშენებლობის ხანგრძლივობა, მშენებლობის ხანგრძლივობის გაზრდის კოეფიციენტის გათვალისწინებით, თვეები: 16

DPP-ის ფუნქციური დანიშნულებაა ელექტროენერგიის მიწოდება სოფელ ოლენეკში ელექტრომომარაგების საიმედოობის პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის მიხედვით. ელექტროენერგიის გარდა, DPP გამოიმუშავებს თერმულ ენერგიას სითბოს აღდგენის გენერატორებიდან D3512 და D3412. მიღებული სითბო იხარჯება დიზელის ელექტროსადგურის საკუთარი საჭიროებისთვის, ჭარბი სითბო გამოიყოფა არსებული საქვაბე სახლში დასაბრუნებელი წყლის გასათბობად. ინდივიდუალური წარმოების პროცესები, როგორიცაა: დიზელის საწვავის (DF) ტრანსპორტირება საავტომობილო გზით მოხმარების საწყობამდე; დიზელის საწვავის შენახვა მოხმარების საწყობში; პDT-ის მომზადება და გაცემა; ოსახიფათო წარმოების პროცესებთან დაკავშირებული. საპროექტო გადაწყვეტილებებში შემუშავებულია შესაბამისი ზომები ამ სისტემებისა და მთელი DPP საინჟინრო კომპლექსის საიმედო და უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველსაყოფად, უფრო დეტალური ინფორმაცია მოცემულია სექციებში: ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები; ზომები სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად; სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებები, ბუნებრივი და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების პრევენციის ღონისძიებები. წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტი არის ელექტროენერგია GOST 13109-97 ”ელექტრო ენერგია. ტექნიკური საშუალებების თავსებადობა ელექტრომაგნიტურია. ელექტროენერგიის ხარისხის სტანდარტები ზოგადი დანიშნულების ელექტრომომარაგების სისტემებში.

არქიტექტურული გადაწყვეტილებები

პროექტის სამშენებლო ნაწილმა შეიმუშავა არქიტექტურული გადაწყვეტილებები შემდეგი ობიექტებისთვის: სამრეწველო შენობა; დიზელის საწვავის მოხმარებადი საცავი 4-re RGS, ტევადობა. მიწისზედა მონტაჟი 50 მ3; საწყობი კონტეინერებში; AC საიტი; გადაუდებელი CGS თავსახური. 15 მ3. მიწისქვეშა მონტაჟი; სადრენაჟო RGS ერთკედლიანი სიმძლავრე. 5მ3 მიწისზედა მონტაჟი; სახანძრო ავზები 2x200 მ3 სატუმბი სადგურით; საკანალიზაციო კოლექტორი საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის თავსახურისთვის. 10 მ3; ზეთის დამჭერი; კანალიზაციის კოლექტორი წვიმის ჩამონადენის ტევადობისთვის. 25 მ3; მოდულური საქვაბე ოთახი KVSH-50 ქვაბებით. სამრეწველო შენობა. შენობა შედგება ორი მოცულობისგან: 1-3 ღერძებში ზომები 21,5x12,0 მ და სიმაღლე 4,1 მ, 3-8 ღერძებში მას აქვს ორი ღერძი 12,0x30,0 მ, სიმაღლე 7,8. მ გადამზიდავი კონსტრუქციების ძირამდე; და სიგრძე - 6,0x30,0 მ, სიმაღლე 4,08 მ საყრდენი სტრუქტურების ძირამდე. სახურავი ერთნავიანი ნაგლინია i=0,025 დახრილობით. შენობაში განთავსებულია: ძრავის ოთახი - 360,00 მ²; საწვავის ზეთი - 19,44 მ²; სავენტილაციო კამერა - 31,19 მ²; გათბობის წერტილი - 54,90 მ²; სარემონტო მაღაზია - 34,75 მ²; 2 სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების საწყობი - 34,5 მ²; სატრანსპორტო საშუალებების პარკინგის ყუთი - 68,47 მ²; ოთახი კვებისა და დასვენებისთვის - 12,11 მ²; გასახდელი - 6,23 მ²; საშხაპე ოთახი - 1,55 მ²; აბაზანა - 3,4 მ²; 2 საოფისე ოთახი - 22,92 მ²; დერეფანი - 17,52 მ²; ვესტიბული - 2,25 მ²; ZRU 0,4 კვ - 28,5 მ²; ZRU 10kV - 58,17 m²; საკონტროლო ოთახი - 17,11 მ²; 2 სატრანსფორმატორო კამერა - 17,0 მ². INშიდა სივრცე ღია ტიპისაა, შედგება საწარმოო სახელოსნოს, ლაბორატორიისა და აბაზანისგან. სითბოს გამომუშავებისა და ორთქლის გამომუშავების ოთახებში შესასვლელი გარედან ცალკეა. ძირითადი ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები: შენობის ფართი - 918,72 მ²; მშენებლობის მოცულობა - 5484,7 მ³; საერთო ფართი 790,0 მ². სახარჯო საწყობი DT. რდიზელის საწვავის გამავალი საცავი - ოთხი ჰორიზონტალური ფოლადის ავზი (RGS), მიწისზედა მონტაჟი. CGS თითო 50 მ3 მოცულობით, მოწოდებულია მწარმოებლისგან კითხვარების მიხედვით (4318-2-IOS7). ავზები დამონტაჟებულია რკინაბეტონის საყრდენებზე, რომლებიც დამზადებულია ნაგლინი პროფილებისგან, წყობებზე. საყრდენების სიმაღლეა 0,8 მ. ბეტონის ბლოკებისგან დამზადებული სატანკო მეურნეობის ნაპირი, ზომები 0,4x1,2x0,58 მ (სთ) დატკეპნილი მიწიდან ფერდობის შევსებით. ტანკების მომსახურებისთვის გათვალისწინებულია 1.450.3-7.94 სერიის მიხედვით ტიპიური ელემენტებით დამზადებული პლატფორმები და კიბეები. ძირითადი ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები: შენობის ფართი - 221,84 მ2. ზეთის საწყობი კონტეინერში. ნავთობის შესანახი შენობა შედგება ორი ბლოკ-კონტეინერისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ქაფის კონცენტრატის საწყობის ოთახის ბლოკ-კონტეინერი კონტეინერებში (კასრებში) აქვს ზომები 2,4 x 6,0 მ, სიმაღლე კონტეინერის ზევით 2,46 მ. ბაზალიტი P-24 და დაფარულია პროფილირებული ფურცლით C1-. 18477-79. კონტეინერები დამონტაჟებულია რკინაბეტონის ფილისგან 125 მმ სისქის საძირკველზე. ბეტონის ქვედა ფენაზე 10 მმ. ღერძებში შენობის ზომებია 2,4x12,0 მ. ძირითადი ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები: შენობის ფართი - 32,02 მ2. პლატფორმა AC-ისთვის. პპლატფორმა AC-ისთვის - მონოლითური L- ფორმის რკინაბეტონის ფილა, 150 მმ სისქით 200 მმ სიმაღლის ფლანგებით, 100 მმ სისქით მიწაში დაფქული ქვის ფენაზე. ზომები ღერძებში 9,2 × 7,45 მ უბნის ბრტყელი მონაკვეთები (პანდუსები) ემსახურება სატვირთო მანქანების უსაფრთხო შესვლასა და გამოსვლას. პლატფორმა OPN-100C-სთვის - 3,3 × 2,4 მ. ტილო UPN-100C-ზე - 3,15 × 3,2 მ, 2,5 მეტრი სიმაღლით საფარის სტრუქტურების ძირამდე; სახურავი ფარდულია დახრილობით i=0,17. ძირითადი ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები: შენობის ფართი - 66,3 კვ.მ. გადაუდებელი ტანკი დაახლ. 10 კუბური მეტრი რრეზერვუარი დამონტაჟებულია ორმოში, აღჭურვილია ხის ჩარჩოთი და დაფარულია მშრალი ქვიშით. ხის სახლის ზომა არის 4,66 × 3,5 × 3,61 მ (სთ), გაღრმავებული მთელ სიმაღლეზე. სადრენაჟო RGS ერთკედლიანი სიმძლავრე. 5 კუბური მეტრი მიწისზედა მონტაჟი. CSG ოვერჰედის მონტაჟი, მოცულობა 5 მ³ მოწოდებულია მწარმოებლისგან კითხვარების მიხედვით (4318-6-IOS7). ავზები დამონტაჟებულია მონოლითურ რკინაბეტონის ფილაზე 3,4 × 4,1 მ, 200 მმ სისქის, 300 მმ სიმაღლის ფლანტებით. ნიადაგის ნაპირი რკინაბეტონის საფარით. SMDK-100 - ავზის ტევადობა. 5 მ³ მიწისქვეშა მონტაჟი, ტექნოლოგიური ჭა მოწოდებულია მწარმოებლისგან კითხვარის მიხედვით (4318-6-IOS7). ავზი დამონტაჟებულია ორმოში, აღჭურვილია ხის ჩარჩოთი და დაფარულია მშრალი ქვიშით. ხის სახლის ზომა არის 2,64 × 2,51 × 3,23 მ (სთ), გაღრმავებული მთელ სიმაღლეზე. სახანძრო ავზები 2x200 კუბური მეტრი სატუმბი სადგურით. ფოლადის ვერტიკალური ცილინდრული ტანკები 2 × 200 კუბური მეტრი მოცულობით. მ. განკუთვნილია ელექტროსადგურის საჭიროებების უზრუნველსაყოფად წყლის მიწოდებით ხანძრის ჩასაქრობად. ავზების შიდა დიამეტრი 6,63 მ, ავზის კედლების სიმაღლე 6,2 მ, ტანკები აღჭურვილია კიბეებით მომსახურებისთვის. ტანკების სახურავზე გათვალისწინებულია ღობე. ტანკები - ფოლადი, დამზადებულია კითხვარის მიხედვით 4318-7-IOS3, იზოლირებული და გარედან მოპირკეთებული გალვანზირებული ფოლადით. სატუმბი ოთახი აგებულია ტანკებს შორის. გრძივი კედლებს შორის მანძილი არის 7,6 მ, სატუმბი ოთახის სიმაღლე 2,7 მ მზიდი სახურავის სხივების ძირამდე. სატუმბო ოთახი თბება, ტემპერატურა და ტენიანობა ნორმალურია, ბუნებრივი განათება უზრუნველყოფილია. ძირითადი ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები: სახანძრო ტანკები 2x200 კუბური მეტრი: მშენებლობის მოცულობა - 445,92 მ³; შენობის ფართი - 74,32 მ²; საერთო ფართი - 69,0 მ². სატუმბი: მშენებლობის მოცულობა - 112,4 მ³; შენობის ფართი - 37,7 მ²; საერთო ფართი - 34,8 მ². კანალიზაციის შეგროვება ოჯახებისთვის. კანალიზაცია, ტევადობა 10 კუბური მეტრი კანალიზაციის კოლექტორი 10 კუბური მეტრი მოცულობით - ფოლადის ავზი, მოწოდებულია მწარმოებლისგან IOS3 განყოფილებაში დართული კითხვარის მიხედვით. კანალიზაციის კოლექტორი დამონტაჟებულია ხის კარკასით აღჭურვილ ორმოში, შიდა ზომები 3,20 × 4,31 × 2,36 მ (სთ) და დაფარულია მშრალი ქვიშით, ჩაღრმავებული მთელ სიმაღლეზე. ზეთის დამჭერი. ჰზეთის ხაფანგი - მოწოდებულია მწარმოებლისგან IOS3 განყოფილებაში მიმაგრებული კითხვარის მიხედვით. ზეთის ხაფანგი დამონტაჟებულია ხის ჩარჩოთი აღჭურვილ ორმოში, შიდა ზომებით 2,2 × 6,4 × 0,895 მ (სთ) და დაფარულია მშრალი ქვიშით, ჩამარხულია 0,66 მ სიმაღლეზე, დანარჩენი ივსება ქვიშით, რასაც მოჰყვება. ASG-ის დატკეპნა. კანალიზაციის კოლექტორი წვიმის კანალიზაციისთვის, სიმძლავრე. 25 კუბური მეტრი კანალიზაციის კოლექტორი 25 კუბური მეტრი მოცულობით - ფოლადის ავზი, მოწოდებულია მწარმოებლისგან IOS3 განყოფილებაში დართული კითხვარის მიხედვით. კანალიზაციის კოლექტორი დამონტაჟებულია ორმოში, რომელიც აღჭურვილია ხის ჩარჩოთი, შიდა ზომებით 3,75 × 5,5 × 2,72 მ (სთ) და დაფარულია მშრალი ქვიშით, ჩამარხულია 2,61 მ სიმაღლეზე, დანარჩენი ივსება ქვიშით, რასაც მოჰყვება. ASG-ის დატკეპნა. სამრეწველო შენობა. შენობის შემოღობილი კონსტრუქციები - კედლის სენდვიჩ პანელები "PSM", წინა მხარის ლითონის გარსის პოლიმერული საფარის ფერით 9002 RAL CLASSIC კატალოგის მიხედვით. სარდაფის კედლის გარე ზედაპირი შეღებილია ფასადის საღებავებით. ფერი ფერი - 9001 RAL CLASSIC. ზეთის საწყობი კონტეინერში. შესახებშენობის შემოღობილი სტრუქტურები - კონტეინერის კედლები დაფარულია პროფილირებული ფურცლით იზოლაციით. წინა მხარის გარსის პოლიმერული საფარის ფერით 3011 RAL CLASSIC კატალოგის მიხედვით. სახანძრო ავზები 2 x 200 კუბური მეტრი სატუმბი სადგურით. სატუმბო სახლის კედლები გარედან დაფარულია ფოლადის პროფილირებული ფურცლით C10-1000-0,7. ტანკების გარე კორპუსი არის გალვანზირებული ფოლადი. სამრეწველო შენობა. იატაკი - ბეტონი (ოთახები 1-8,17,18,20,21); ლინოლეუმი თბოიზოლაციის საფუძველზე (ოთახები 9,13,14); კერამიკული ფილები (ოთახი 10-12,15,16); ლინოლეუმი სითბოს და ხმის საიზოლაციო ქვებაზაზე "რჩეული" (ოთახი 19).

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე