სკოლის სტანდარტული პროექტი 4992/2

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


სკოლა 920 ადგილისთვის. სტანდარტული პროექტი 4992/2

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $1,600.00
ფასდაკლება
ფასი $1,600.00
ინდექსი: 86.111.225
დოკუმენტაცია: საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 605 MB
Ფაილის ფორმატი: *.pdf, *.dwg, სხვა ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
პროექტის შემადგენლობა:

ჩამოტვირთეთ პროექტის შემადგენლობა

საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები GOU საშუალო სკოლის ყოვლისმომცველი რემონტისთვის. სტანდარტული პროექტი 4992/2.
ტექნიკური, ეკონომიკური და ხარჯების მაჩვენებლები
ნაკვეთის ფართობი, მ2: 8163,0
შენობის ფართი, მ2: 1804,7
შენობის საერთო ფართი, მ2: 3831,85
მშენებლობის მოცულობა, მ3: 21190,0
სართულები, სართული: 1,4
სავარაუდო ღირებულება 2001 წლის საბაზო ფასის დონეზე (დღგ-ს გარეშე)
სულ: ათასი რუბლი: 29
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები ათასი რუბლი: 19
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 9
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 1
მათ შორის:
PIR, ათასი რუბლი: 597,85
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 32,79
სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე 2010 წლის დეკემბრისთვის (დღგ-ს ჩათვლით)
სულ: ათასი რუბლი: 165
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 129
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 28
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 7
მათ შორის:
PIR, ათასი რუბლი: 2
დღგ, ათასი რუბლი: 25
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 223,33

არქიტექტურული და კოსმოსური დაგეგმარების გადაწყვეტილებები

სკოლა არის ტიპიური სკოლა 920 მოსწავლისთვის, აშენდა 1960 წელს ლენპროექტის ინსტიტუტის პროექტით, კოდი 4992/2 (1959 წ.). შენობა ოთხსართულიანია, ტექნიკური მიწისქვეშა და ორი მინაშენი: გიმნაზია და სააქტო დარბაზი. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის შენობა, რომელიც ექვემდებარება ყოვლისმომცველ კაპიტალურ რემონტს, მდებარეობს კვარტალის სიღრმეში, აქვს გეგმით U-ს ფორმა და ორიენტირებულია მთავარი ფასადით სამხრეთ-დასავლეთით. ობიექტი არის არასაცხოვრებელი 1-4 სართულიანი კორპუსი გაუთბო სხვენით, ტექნიკური მიწისქვეშა (სიმაღლე 1.6-1.7 მ) და სარდაფის ტერიტორიებით. შენობის მოცულობა შედგება 4 სართულიანი ნაწილისგან, რომელშიც განთავსებულია ძირითადი საგანმანათლებლო, ტექნიკური და ტექნოლოგიური შენობა, და ორი ერთსართულიანი დანართი ორსართულიანი ჩანართებით, რომელთაგან ერთში განთავსებულია სპორტული დარბაზი (1 სართულზე კომუნალური ოთახებით. ჩანართის და სავენტილაციო კამერით ჩანართის მე-2 სართულზე), მეორეში - სასადილო ოთახი (საკვების ბლოკით ჩანართის 1 სართულზე, კვების ბლოკის კომუნალური ოთახები და სავენტილაციო კამერა. ჩანართის მე-2 სართული). გაფართოებები შენობის სხვადასხვა ბოლოებზეა გადანაწილებული, რაც ქმნის ეზოს სივრცეს. სკოლის ეზოს აქვს ცალკე სამსახურებრივი შესასვლელი გალავანით. ყოვლისმომცველი კაპიტალური რემონტი შენობის კაპიტალურ რემონტთან ერთად ითვალისწინებს საგანმანათლებლო და სამრეწველო შენობების ხელახლა განვითარებას და აღჭურვას. ყოვლისმომცველი რემონტის შემდეგ სკოლის შენობის სიმძლავრე 484 მოსწავლეა. სარდაფში დაპროექტდა სათავსოები და ტექნიკური ნაგებობები: წყლის მრიცხველი და ITP ოთახი (შენობის წყლის მრიცხველის ადგილმდებარეობა და მისი ფართობი მიღებული იქნა არსებული განლაგების მიხედვით). გათვალისწინებულია ახალი სართული-სართული ფუნქციონალური ზონირება - პირველ სართულზე, შენობების შესასვლელი ჯგუფი, სასადილო ოთახი კომუნალური ოთახებით (ერთსართულიანი გაფართოებით), სპორტული დარბაზი კომუნალური ოთახებით (ერთსართულიანი გაფართოებით). ), შექმნილია საკონფერენციო დარბაზი, ბიბლიოთეკა, სამედიცინო ცენტრი და მრავალფუნქციური ოთახი კლასებისთვის MGN-ით, სანიტარული საშუალებები. მეორე სართულზე დაგეგმილია საგანმანათლებლო შენობების ბლოკის განთავსება დაწყებითი სკოლის, ადმინისტრაციისა და სანიტარული ობიექტებისთვის, მესამე და მეოთხე სართულებზე - საშუალო და უფროსი საფეხურების სასწავლო და სანიტარული ობიექტების განთავსება. ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან და სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, დაგეგმილია არსებულის რეკონსტრუქცია და ახალი ვერანდების, პანდუსებისა და ორმოების მოწყობა. დაგეგმილია შესასვლელი ჯგუფის რეორგანიზაცია მთავარი შესასვლელის მხრიდან, შშმ პირებისთვის დაშვების აუცილებლობის, ტილოების სტრუქტურის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობისა და მარშის ფარგლებში საფეხურების გეომეტრიული პარამეტრების არაერთგვაროვნების გამო. შესასვლელი ვერანდის განლაგება შემუშავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული მობილურობის მქონე პირთა შენობაში წვდომის ორგანიზების გათვალისწინებით: გათვალისწინებულია პანდუსი, ნაბიჯების საერთო ზომებია 0,4x0,12 მ SNiP-ის მოთხოვნების შესაბამისად. 35-01-2001 გარე კიბეებისთვის, ასევე დაპროექტებულია დამცავი ტილო ახალ ვერანდაზე. საპროექტო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს 1-1/ბ-გ და 2-16/ბ ღერძებზე 17-ლი სართულის დერეფნებიდან დამატებითი ავარიული გასასვლელებით ვერანდაების რეკონსტრუქციას. ასევე, 16-17 / B-V ღერძებში გასასვლელში მოწყობილია პანდუსები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ევაკუაციის სტანდარტები. გიმნაზიიდან აღდგება დამატებითი გასასვლელი 4-4/1/ე-ჟ ღერძებში. ასევე, სასადილო დარბაზიდან ევაკუაციის უზრუნველსაყოფად, 12/1-13/G-D ღერძებში ფანჯრის გახსნის ადგილას დაპროექტდა დამატებითი გასასვლელი ახალი ვერანდით ეზოს ფასადის მხრიდან. ეს გასასვლელები აღჭურვილია იზოლირებული კარით და პანიკის საწინააღმდეგო სახელურით. სასადილო ოთახის კვების ბლოკისთვის ეზოს ფასადის მხრიდან (გაფართოების ბოლო) ტექნოლოგიური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, 13-15/Zh ღერძებში კიბემდე მიმავალი არსებული კარი და ახალი კარიბჭე. მოწყობილია 15-17/ჟ ღერძებში შესასვლელი ვერანდის ხელახალი მოწყობით. ეს შესასვლელი განკუთვნილია სასადილო ოთახის ჩატვირთვისთვის. მიმდინარეობს 6-7/D-B და 13-15/E-Z ღერძების კიბეებიდან გასასვლელების რეკონსტრუქცია: პროექტი ითვალისწინებს სახანძრო კვეთის დამონტაჟებას კიბეების ბორცვებსა და ცალკეულ კარებს შორის, გარედან პირდაპირი დაშვების უზრუნველსაყოფად. სარდაფის ტერიტორიებიდან. ორმო მოწყობილია ღერძებში 14-16 / A წყლის მრიცხველის შენობაში წვდომის უზრუნველსაყოფად. პირველ სართულზე 16/A-B ღერძებში ჩაკეტილი ფანჯრების ღიობები აღდგება, სპორტულ დარბაზში კი ადრე ნაწილობრივ გადაკეტილი ფანჯრების ღიობები აღდგება. ტექნოლოგიური აუცილებლობიდან გამომდინარე, ფანჯრის ბლოკის დამონტაჟების სიღრმეზე 17/E-Zh ღერძებში იდება ფანჯრის გახსნა. ფასადზე ფანჯრის ღიობების მოწყობის შესანარჩუნებლად, მითითებულ ადგილას დამონტაჟებულია ცარიელი ფანჯრის ბლოკი, რომელიც შიგნიდან არის გადაკრული მუქი გაუმჭვირვალე ფილმით. სავენტილაციო კამერების ოთახებში ჰაერის შეყვანის ორგანიზებისთვის, ფანჯრის ბლოკები მეორე სართულის დონეზე 1/B-D და 17/B-D ღერძებში იცვლება ფასადის ფერში შეღებილი ღერძიანი გრილებით. საპროექტო დოკუმენტაცია ითვალისწინებს ძველის დემონტაჟს და ახალი ტიხრების დამონტაჟებას. ახლად აღმართული ტიხრები: თაბაშირის მუყაოს ტიხრები ლითონის ჩარჩოზე, სავსე მინერალურ-ბამბის ფილებით, აგური (როგორც სარდაფის ოთახების შემოსაზღვრული კონსტრუქციები, სველი კატეგორიის ოთახები), გაზიანი ბეტონი (ლილვის კონსტრუქცია სავენტილაციო ქსელების დასაყენებლად). გარე კარები - ლითონის და ლითონის იზოლირებული. შიდა კარები - ხის პანელიანი: ყრუ და მოჭიქული, ნაწილობრივ შეკვეთით და GOST-ების შესაბამისად, ლითონის ცეცხლგამძლე. ფანჯრის ბლოკები - მეტალოპლასტმასის დახრის და შემობრუნების მექანიზმით და მიკროვენტილაციური ფუნქციით ორკამერიანი შევსებით. შეკიდული ლითონის კასეტის ჭერი გათვალისწინებულია სანიტარიულ დაწესებულებებში, საშხაპეებში, გასახდელებში, KUI-ში, კვების განყოფილებაში, პროცედურულ ოთახში, ექიმის კაბინეტში, დერეფნებში, რეკრეაციებში, ვესტიბულებში, კარადებში, საგანმანათლებლო და ადმინისტრაციულ ოთახებში - ტექნიკური ოთახები - ჭერის მოხატვა. წყლის დაფუძნებული საღებავებით შელესილ ზედაპირზე. ლინოლეუმი გამოიყენება საკლასო ოთახების, სალექციო დარბაზების, ბიბლიოთეკის, ექიმის კაბინეტის, საპროექტო დოკუმენტაციის პერსონალის ოთახების იატაკისთვის. ფოიეში, გარდერობებში, დერეფნებში, დასასვენებელ ზონებში, სასადილოს სასადილოში, კვების ბლოკის შენობაში, სავენტილაციო კამერები, საკუჭნაოები, არქივები, წიგნების შესანახი, გასახდელები და სამკურნალო ოთახები, ფაიფურის ქვის იატაკი დაპროექტდა. სანიტარიულ დაწესებულებებში, საშხაპეები და KUI - კერამიკული ფილებიდან. სპორტდარბაზსა და სპორტულ დარბაზში გათვალისწინებულია სპეციალიზებული სპორტული იატაკი. ადმინისტრაციის შენობაში დაპროექტებულია ლამინირებული იატაკი. საშხაპეების, სანიტარული ობიექტების, გასახდელების, კუი-ის, სამკურნალო ოთახის, კვების ოთახისა და სასადილოს პერსონალის გარდერობის კედლები 2,1 მ სიმაღლეზე კერამიკული ფილებით დაიფაროს. საკლასო ოთახების კედლების ზედაპირი - წყლის დაფუძნებული საღებავებით შეღებვა შელესილ ზედაპირზე. შენობის ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად პროექტი ითვალისწინებს არსებული აგურის გარე კედლების იზოლაციას ვენტილირებადი ფასადების დაკიდებული სისტემის დამონტაჟებით, ზედაპირის მოპირკეთებით ფაიფურის ქვით. გარე კედლების იზოლაცია - მინერალური ფირფიტა ტიპის "Rockwool". ვენტილირებადი ფასადის სისტემის ყველა სამაგრი ელემენტი დამზადებულია გალვანზირებული ფოლადის პროფილის ელემენტებით. დაგეგმილია საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის აღდგენა და სარდაფის იზოლაცია წნეხილი პოლისტირონით, რომელიც შემდეგ ბადის გასწვრივ შელესილია ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნებით და მოპირკეთებულია ფაიფურის ქვით. შენობის 4 სართულიან ნაწილში გადახურვა გალვანზირებული ფოლადის გადახურვის ფურცლებით არის გაკეთებული.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე