სამრეწველო პროექტები

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


სამრეწველო ობიექტები

საწარმოო და სასაწყობო კომპლექსის პროექტი

ინდექსი: 89.180.286
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები:
AR, VK, GP, O&V, ტექ. წესები, TX, ES
მონაცემთა მოცულობა:
35,4 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $4,560.00
ფასდაკლება:

ფარმაცევტული წარმოება

ინდექსი: 23032100
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასების გარეშე
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
550 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.dwg, *.doc
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $3,200.00
ფასდაკლება:

საინოვაციო ცენტრის პროექტი

ინდექსი: 34.142.269
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1839 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
რედაქტირებადი ფორმატები
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,360.00
ფასდაკლება:

აღჭურვილობის წარმოების პროექტი

ინდექსი: 67.153.269
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1559 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,250.00
ფასდაკლება:

სამრეწველო და სასაწყობო კომპლექსი

ინდექსი: 16012200
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
648 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,230.00
ფასდაკლება:
გვერდი 1 ეხლა 6

ვერ იპოვეთ სასურველი პროექტი ჩვენი ონლაინ მაღაზიის გვერდებზე? მოგვწერეთ მისამართზე info@proekt.sx ჩვენ ოპერატიულად შეგირჩევთ თქვენთვის მზა პროექტს დასრულებული პროექტების მონაცემთა ბაზიდან!!!


ტექნოლოგიის განვითარებისა და კონკრეტული ან რამდენიმე სახის ნახევარფაბრიკატისა და პროდუქციის წარმოებისთვის განკუთვნილ შენობებს სამრეწველო ეწოდება. სამრეწველო შენობები, წარმოების სახეობიდან გამომდინარე, იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:
- ზოგადი ქარხანა და დამხმარე (ადმინისტრაციული და კეთილმოწყობის შენობები, პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტები, ქარხნის მართვა და ა.შ.);
- დამხმარე წარმოება (ექსპერიმენტული, სარემონტო და ა.შ.);
- წარმოება (გლინვა, ქსოვის საამქროები და ა.შ.);
- ენერგეტიკა (ჰაერსაბერი, თბოელექტროსადგურები და ა.შ.);
- სანიტარიულ-ტექნიკური (რეზერვუარები, სატუმბი სადგურები და ა.შ.);
- საწყობი (ნახევრად მზა პროდუქციის, წვადი მასალების შენახვა და ა.შ.);
- ტრანსპორტი (დეპო, ავტოფარეხები და ა.შ.).
სამრეწველო შენობა ურბანული დაგეგმარების მნიშვნელოვანი ელემენტია, ამიტომ მისი გარეგნობა უნდა შეესაბამებოდეს ინდუსტრიის ტიპს და სტატუსს. საწარმოს ტერიტორია შედგება წინაქარხნული ტერიტორიებისგან, რომლებშიც არის კულტურული და სათემო ობიექტები, საინჟინრო და ლაბორატორიული შენობები, ადმინისტრაციული და სხვა შენობები. ასევე გათვალისწინებულია გამაგრილებელი კოშკები, რეზერვუარები, ბუხრები, გაზის დამჭერები და სხვა კონსტრუქციები. სამრეწველო ანსამბლი შედგება შემდეგი ძირითადი პრინციპებისგან: კომპოზიციური ცენტრის შექმნა, მას პროპორციულად დაქვემდებარებული სხვა სამშენებლო ელემენტები, ჰარმონიული რიტმისა და ფერის გადაწყვეტა. კაპიტალის მხრივ გამოირჩევა სამრეწველო ნაგებობების ასეთი კლასი: I, II, III, IV. მშენებლობის სახეობიდან გამომდინარე, სამრეწველო ობიექტები არის ერთსართულიანი, მრავალსართულიანი და ასევე შერეული. ერთსართულიანი შენობები - საკვები, ტექსტილის წარმოება და ა.შ. მრავალსართულიანი შენობები - თონეები, ქარხნები, ქიმიური ქარხნები და ა.შ.
განვითარების ბუნებიდან გამომდინარე, სამრეწველო ობიექტები შეიძლება იყოს მყარი (დიდი მრავალსაფეხურიანი) და პავილიონური (მცირე რაოდენობის ღობეები) შენობები. ამ ტიპის შენობების სივრცის დაგეგმარების გადაწყვეტა პირდაპირ დამოკიდებულია შიდა ტექნოლოგიური პროცესის ბუნებაზე. სამრეწველო ობიექტები, დაგეგმვის გადაწყვეტის მიხედვით, არის:
- უჯრედის ტიპი (შიდა საყრდენების კვადრატული ბადე მცირე ნაბიჯით);
- span (სპანების სიგანე აღემატება საყრდენების მანძილს);
- დარბაზი (მანძილი საყრდენებს შორის 100 მ და მეტი).
სამრეწველო შენობები ხშირად იყენებენ მაღაზიის ასაწევ და სატრანსპორტო აღჭურვილობას, როგორც ზედ და ზედ ამწეებს. სამრეწველო შენობების არქიტექტურა უნდა იყოს როგორც ფუნქციური (უტილიტარული), საინჟინრო-კონსტრუქციული (ტექნიკური), არქიტექტურულ-მხატვრული (ესთეტიკური) და ეკონომიკური.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე