საბავშვო ბაღის პროექტი 280 ბავშვზე

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


საბავშვო ბაღის პროექტი 280 ბავშვზე

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $800.00
ფასდაკლება
ფასი $800.00
ინდექსი: 66.144.273
დოკუმენტაცია: საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 412 MB
Ფაილის ფორმატი: *.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
სივრცის დაგეგმვის ინდიკატორები
საბავშვო ბაღი
შენობის საერთო ფართი - 5305,7 მ2
მათ შორის ტექნიკური მიწისქვეშა - 1864,2 მ2
გამოსაყენებელი ფართი - 4656,1 მ2
მათ შორის ტექნიკური მიწისქვეშა - 1776,5 მ2
სავარაუდო ფართი - 2691,7 მ2
შენობის ფართი - 2551 მ2
მშენებლობის მოცულობა - 20995,5 მ3
ტექნიკური ველის ჩათვლით - 5146,44 მ3
ბოსტნეულის მაღაზია
შენობის საერთო ფართია 110,26 მ2
გამოსაყენებელი ფართი - 73,9 მ2
შენობის ფართი - 86,52 მ2
მშენებლობის მოცულობა - 311,6 მ3

ზოგადი ინფორმაცია

სამუშაო ნახაზებში მიღებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები შეესაბამება გარემოსდაცვითი, სანიტარიული და ჰიგიენური, ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა სტანდარტების მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს ობიექტის უსაფრთხო მუშაობას ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის სამუშაო ნახაზებით გათვალისწინებული ზომების შესაბამისად. პროექტი შემუშავდა შემდეგი სამშენებლო და ექსპლუატაციის პირობებისთვის: კლიმატური ქვერაიონი - ID; ჰაერის აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა -48,6С (იანვარი) (SNiP 23-01-99*); თოვლის საფარის სავარაუდო წონაა 1,2 კპა (II თოვლის რეგიონი SNiP 2.01.07-85*); ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 0,23 კპა (I ქარის რეგიონი SNiP 2.01.07-85*). პროექტის შემუშავებისას მიღებულ იქნა: შენობის პასუხისმგებლობის კლასი - II-ე დონე (ნორმალური SNiP 2.01.07-85 *); ფუნქციური ხანძრის საშიშროების კლასი - F1.1 (SNiP 21-01-97); კონსტრუქციული ხანძრის საშიშროების კლასი -С0 (SNiP 21-01-97); შენობის ხანძარსაწინააღმდეგო ხარისხი - II SNiP 21-01-97; ტერიტორიის სეისმურობა არის 8 ბალი საშიშროების 10%; სამშენებლო მოედნის სეისმურობა - 8 ქულა; შენობის სეისმურობა - 8 ქულა. შენობა დაპროექტდა სამი დამოუკიდებელი ბლოკისგან. შენობა არის ორსართულიანი ტექნიკური მიწისქვეშა; აქვს გეგმაში რთული ფორმა, ზომები ღერძებში 41,11x64,80 მ. ტექნიკური მიწისქვეშა მიწის სიმაღლე 2,4 მ, პირველი და მეორე სართულის სიმაღლე 3,3 მ.M13580. პირობითი ნიშნისთვის 85, პირველი სართულის დასრულებული სართულის დონის ნიშანი, რომელიც შეესაბამება ელვ. გენგეგმის მიხედვით 650,10. საძირკვლები დაპროექტდა 280 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის „ობიექტის საინჟინრო და გეოლოგიური კვლევების ტექნიკური ანგარიშის“ საფუძველზე. საძირკვლის სიღრმე მიჩნეულია 3,04 მ. 0,00 ნიშნულიდან, კენჭოვან ნიადაგზე ქვიშიანი აგრეგატით. ნიადაგის გაყინვის ნორმატიული სიღრმე მიჩნეულია 3,2 მ. ბრმა ზონა დამზადებულია ასფალტ-ბეტონით 40 მმ სისქით, 1,0 მ სიგანით, ხრეში-ქვიშაზე 100 მმ სისქით. შენობის გარე კედლები სამფენიანი აგურისაა მინერალურ-ფირფიტული იზოლაციით γ=125 კგ/მ³. კედლის შიდა ფენა დამზადებულია ჩვეულებრივი კერამიკული აგურისგან KORPO1NF / 100 / 2,0 / 25 GOST 530-2007, ცემენტ-ქვიშის ხსნარზე M 50, 510 მმ სისქით. გარე ფენა დამზადებულია სახის აგურისგან KOLPO1NF/125/2,0/25 GOST 530-2007, 120 მმ სისქის, გამაგრებული ჩვეულებრივი მავთულის ბადით Ø4ВрI ყოველ 450 მმ-ში. აგურის გაყვანის პროცესში აგურის გარე და შიდა ფენების დასამაგრებლად, მინაბოჭკოვანი სამაგრები იდება საფეხურით 500 მმ ჰორიზონტალურად და 300 მმ ვერტიკალურად. გარე და შიდა კედლების სახსრები გამაგრებულია 1500 მმ სიგრძის ბადეებით 675 მმ საფეხურით. ვერტიკალურად. 120 მმ სისქის აგურის ტიხრები დამზადებულია KORPO1NF / 100 / 2,0 / 25 აგურისგან M50 ნაღმტყორცნებზე გამაგრებით ქვისა 5 რიგის მეშვეობით Ø4VrI ორი გრძივი ღეროებით და დამატებით დამაგრებით კედლებსა და იატაკზე. 80 მმ სისქის ტიხრები უნდა დამზადდეს თაბაშირის მუყაოსგან ხმის იზოლაციით ლითონის ჩარჩოზე. ხმის საიზოლაციოდ გამოიყენება მინ. ფირფიტა γ=50 კგ/მ³ 50 მმ სისქით ("TIGI-KNAUF" სისტემის პროფილები: გიდები - PN-2-1, თაროები - PS-2-1). 100 მმ სისქის ტიხრები უნდა დამზადდეს თაბაშირის მუყაოსგან ლითონის ჩარჩოზე ორფენიანი თაბაშირის მუყაოს გარსით და ხმის იზოლაციით. ხმის იზოლაციის სახით გამოიყენება მინ. ფირფიტა γ=50 კგ/მ³ 50 მმ სისქით ("TIGI-KNAUF" სისტემის პროფილები: გიდები - PN-2, თაროები - PS-2). 65 მმ სისქის აგურის ტიხრები უნდა გაკეთდეს KORPO1NF / 100 / 2,0 / 25 GOST 530-2007 აგურისგან ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნებზე M50 გამაგრებით 2Ø4Vr-1 ქვისა ხუთი რიგის გავლით. განახორციელეთ ქვისა სამუშაოები SNiP 3.03.01-87 "ტარების და შემომფარველი კონსტრუქციების" ინსტრუქციის შესაბამისად. კედლებისა და ტიხრების აგურის დაგება უნდა შესრულდეს არანაკლებ მე-2 კატეგორიის სეისმური ზემოქმედებისადმი მდგრადობის თვალსაზრისით, ღერძულ დაძაბულობაზე დროებითი წინააღმდეგობით არანაკლებ 120 კპა. შესასვლელში ვესტიბულების კედლები იზოლირებული უნდა იყოს მინერალური ბამბის დაფებით g=125 კგ/მ³, 100 მმ სისქით. No15 ბადეზე შემდგომი შელესვით GOST 5336-80 * შესაბამისად.  შიდა კიბეები - ასაწყობი რკინაბეტონის საფეხურებიდან ლითონის სტრინგებზე. გარე კიბე - ფოლადის ფურცლებისგან დამზადებული საფეხურები ლითონის სტრინგებზე. მთავარი ორსართულიანი შენობების გადახურვა არის სხვენი ლითონის ფილებით დამზადებული სახურავით ორგანიზებული დრენაჟით. ერთსართულიანი შენობის სახურავი არის ბრტყელი ნაგლინი სახურავი, ცემენტ-ქვიშიანი საფარით. ფანჯრები - პლასტიკური GOST 303674-99 მიხედვით. გარე კარები - პლასტმასის. შიდა კარები - GOST 6629-89 მიხედვით. იატაკი - ბეტონი, კერამიკული ფილები, ლინოლეუმი. ვერანდები - გრანიტის ფილები გოფრირებული ზედაპირით.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე