სკოლის პროექტები

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


სკოლები (GBOU)

სკოლა 550 ადგილისთვის (BIM)

ინდექსი: 03092005B
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, BIM მოდელი
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
2810 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.pdf, *.xlsx, *.ifc, *.rvt
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,690.00
ფასდაკლება:

სკოლა 960 ადგილისთვის

ინდექსი: 20012401
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასების ჩათვლით
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
740 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.pdf, *.xlsx
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,600.00
ფასდაკლება:

სკოლა 1000 ადგილისთვის

ინდექსი: 18012405
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებების ჩათვლით
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
630 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.pdf, *.xlsx
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,600.00
ფასდაკლება:

სკოლა 1100 ადგილისთვის

ინდექსი: 29032301
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1890 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი, 2020 წელი.
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,600.00
ფასდაკლება:

სკოლა 1100 ადგილისთვის

ინდექსი: 29032300
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1563 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.dwg, *.doc, *.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი, 2021 წელი.
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,550.00
ფასდაკლება:
გვერდი 1 ეხლა 11

ვერ იპოვეთ სასურველი პროექტი ჩვენი ონლაინ მაღაზიის გვერდებზე? მოგვწერეთ მისამართზე info@proekt.sx ჩვენ ოპერატიულად შეგირჩევთ თქვენთვის მზა პროექტს დასრულებული პროექტების მონაცემთა ბაზიდან!!!


ზოგადი საშუალო განათლება არის უწყვეტი განათლების სავალდებულო კომპონენტი, რომელიც მიზნად ისახავს სწავლისა და განათლების გზით ინდივიდის ყოვლისმომცველი განვითარების უზრუნველყოფას. არსებობს სხვადასხვა სახის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები: სპეციალური სკოლა (ინტერნატი); გიმნაზია; ლიცეუმი; სოციალური რეაბილიტაციის სკოლა; საღამოს სკოლა და ა.შ. ყველაზე გავრცელებულია დაწყებითი, საბაზო (საბაზო) და საშუალო სკოლა. სკოლის ობიექტები, როგორც წესი, ითვალისწინებს საგანმანათლებლო, ფიზიკური კულტურისა და სპორტის, საგანმანათლებლო და კვლევითი, ეკონომიკური ზონებისა და რეკრეაციული ზონებს. არქიტექტურული და დაგეგმარების გადაწყვეტის საფუძველია შენობების დაჯგუფება მათი ფუნქციური დანიშნულების შესაბამისად. გარდა ამისა, სკოლის შენობამ ხელი უნდა შეუწყოს ფსიქოლოგიური კლიმატის და სანიტარული და ჰიგიენური კომფორტის შექმნას, მოსწავლეთა ესთეტიკურ განათლებას, უზრუნველყოს ყველა მოსწავლის ცალკეულ ჯგუფებად განაწილება, ასაკობრივი მახასიათებლებისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითარების გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს სკოლის ძირითად შემადგენლობას, არის ურთიერთობის ბუნება ცალკეულ ფუნქციურ ბლოკებს ან შენობების ჯგუფებს შორის. საპროექტო და სამშენებლო პრაქტიკაში პირობითად შეიძლება განვასხვავოთ არქიტექტურული კომპოზიციის ისეთი ტიპები, როგორიცაა: ცენტრალიზებული, ბლოკირებული, პავილიონური და შერეული. სკოლის შემადგენლობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საგანმანათლებლო ბლოკებისა და სექციების განლაგება და ურთიერთგანლაგება, მათი ოპტიმალური ორიენტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით. ყველაზე გავრცელებული სქემა ოთხი კლასის ცალმხრივი განლაგებით და ზოგადი დასვენებით. ხანდაზმული სტუდენტებისთვის გამოიყენება საგანმანათლებლო განყოფილება საკლასო ოთახების ცალმხრივი და ორმხრივი განლაგებით, გაერთიანებული დერეფნის დასვენებით. შენობები, რომლებიც არ არის საგანმანათლებლო ბლოკებისა და სექციების ნაწილი, გაერთიანებულია ჯგუფებად: ზოგადი სკოლა და საგანმანათლებლო და სამრეწველო, საგანმანათლებლო და სპორტული და კულტურული და მასობრივი სამუშაოების და ზოგადი სკოლის მიზნებისათვის (სასადილოები, სასადილოები, ადმინისტრაციული და ეკონომიკური, სამედიცინო მომსახურება). სასკოლო დაწესებულებების დაპროექტებისას გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო და დამხმარე შენობების ბუნებრივი განათება და იზოლაცია, გათვალისწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნები. საგანმანათლებლო დაწესებულებების კონსტრუქციული სქემა განისაზღვრება დასახლების სამრეწველო და სამშენებლო ბაზისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის გათვალისწინებით. მშენებლობაში ყველაზე გავრცელებულია ადგილობრივი მასალები, მონოლითური და ასაწყობი რკინაბეტონის კონსტრუქციები, მსუბუქი ლითონის სისტემები, ჭურვები და ა.შ.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე