1500 ადგილისთვის ყოვლისმომცველი სკოლის შენობის პროექტი

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


სკოლა 1500 ადგილისთვის

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $2,400.00
ფასდაკლება
ფასი $2,400.00
ინდექსი: 24062305
დოკუმენტაცია: დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 1120 MB
Ფაილის ფორმატი: *.dwg, *.doc, *.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის 1500 ადგილის სკოლის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა.
პროექტი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის საინჟინრო კვლევების შეფასებები და შედეგები 1500 ადგილისთვის სკოლის მშენებლობისთვის.
ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები.
ტერიტორიის ფართობი მიწის ნაკვეთის საზღვრებში: 51668,0 მ2
შენობის ფართი: 9562,59 მ2
სართულების რაოდენობა მიწისქვეშა ჩათვლით: 5, 1
შენობის სიმაღლე: 13,7 მ, 15,72 მ, 18,0 მ და 22,8 მ
შენობის საერთო ფართი: 33652,59 მ2
გამოსაყენებელი ფართი: 24932,9 მ2
სავარაუდო ფართი: 19812,07 მ2
შენობის მოცულობა მიწისქვეშა ნაწილის ჩათვლით: 151557,91 მ3, 18897,92 მ3

ზოგადი ინფორმაცია.

საპროექტო ობიექტის დანიშნულებაა 1500 მოსწავლეზე გათვლილი საშუალო სკოლა. შექმნილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ახორციელებს დაწყებითი ზოგადი, საბაზო ზოგადი და საშუალო (სრული) ზოგადი განათლების პროგრამებს და ახორციელებს სასწავლო პროცესს ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების საფეხურების შესაბამისად. მოსწავლეთა რაოდენობა 1500 კაცია, კლასების რაოდენობა 60 25 კაციანი ტევადობით, პარალელების რაოდენობა: 1-9 კლასებში - მეექვსე, 10-11 კლასებში - მესამე. დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ თითოეულ კლასში გამოყოფილ კლასებში. 5-11 კლასების მოსწავლეებისთვის სასწავლო პროცესი ორგანიზებულია საკლასო სისტემით. მათ შორის: 1-4 კლასები -24 კლასები (600 მოსწავლე); 5-9 კლასები - 30 კლასი (750 მოსწავლე); 10-11 კლასები - 6 კლასი (150 მოსწავლე).

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე