შეფასებები : 330 კვ ქვესადგურის მშენებლობა საჰაერო ხაზებით

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


330 კვ ქვესადგურის მშენებლობა საჰაერო ხაზებით

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $12.00
ფასდაკლება
ფასი $12.00
ინდექსი: 79.199.265
დოკუმენტაცია: სავარაუდო დოკუმენტაცია
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 147 MB
Ფაილის ფორმატი: *.doc, *.xlsx
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
330 კვ ქვესადგურის მშენებლობა საჰაერო ხაზებით

ღირებულების ინდიკატორები:
სავარაუდო ღირებულება 2001 წლის საბაზო ფასის დონეზე (დღგ-ს გარეშე)
სულ, ათასი რუბლი: 616086,97
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 178452,05
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 325798,42
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 111836,50
მათ შორის
PIR, ათასი რუბლი: 74530,80
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 955,43
სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე 2 წლის მესამე კვარტალში (დღგ-ს ჩათვლით)
სულ, ათასი რუბლი: 3139270,77
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 1193949,28
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 1407058,23
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 538263,26
მათ შორის
PIR, ათასი რუბლი: 300785,46
დღგ, ათასი რუბლი: 474365,35
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 5417,28

ინფორმაცია გამოყენებული სტანდარტების შესახებ, აგრეთვე გამოყენებული ინდექსები სავარაუდო ღირებულების საბაზო ფასის დონიდან მიმდინარე დონეზე გადასატანად

მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება საბაზო ინდექსის მეთოდით. ადგილობრივი შეფასებები შედგენილია 2001 წლის საბაზო ფასებში კოლექციების მიხედვით TER-2001-SPb და TERm-TSNB "GOSETALON 2012". მშენებლობის კონსოლიდირებული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი იყო მიმდინარე ფასების დონეზე 2 წლის მე-2012 კვარტლის მდგომარეობით. და 2001 წლის საბაზისო ფასის დონეზე. სავარაუდო ღირებულების ხელახალი გაანგარიშება საბაზო ფასის მიმდინარე დონემდე განხორციელდა ადგილობრივი შეფასების სექციების საფუძველზე, სავარაუდო ღირებულების ცვლილების ინდექსების გათვალისწინებით: სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები გადაითვალა ფასებში 2 წლის II კვარტალში რეგიონული განვითარების სამინისტროს 2012 No04.05.2012-IM / 10837 წერილის მიხედვით; TER-2001-ისა და TERm-2001-ის მიხედვით სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრისას, ზედნადები ხარჯები ადგილობრივ შეფასებებში განისაზღვრება სახელფასო სიიდან სამუშაოს ტიპის მიხედვით MDS 81-33.2004 შესაბამისად. სავარაუდო მოგება ადგილობრივ შეფასებებში განისაზღვრება სამუშაოს ტიპის მიხედვით სახელფასო სისტემიდან MDS 81-25.2001 შესაბამისად. დროებითი შენობებისა და ნაგებობების ხარჯები მიიღება GSN 81-05-01-2001-ის შესაბამისად 3,9%-ის ოდენობით. 
ზამთარში სამუშაოს შესრულებისთვის დამატებითი ხარჯები აღებულია GSN 81-05-02-2007-ის შესაბამისად 2,1%-ის ოდენობით.

სავარაუდო ღირებულების შემოწმების პროცესში შეფასების დოკუმენტაციაში განხორციელებული ოპერატიული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია

ფასების სიები წარმოდგენილია მომხმარებლის მიერ შეთანხმებული MDS 81-35.2004 მოთხოვნების შესაბამისად (პუნქტები 4.25, 4.28). მორგებული ადგილობრივი შეფასებები: გათხრების, დრენაჟის და კაბელების გაყვანის სამუშაოების მოცულობა პროექტთან შესაბამისობაშია. შეიცვალა სამონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების ფასები. დაზუსტდა მასალების და აღჭურვილობის ღირებულება ფასთა ნუსხების მიხედვით. ნებაყოფლობითი დაზღვევის ღირებულება გათვალისწინებულია 1%-ის განაკვეთით. გამორიცხულია უძრავ ქონებაზე უფლების სახელმწიფო რეგისტრაციის სახელმწიფო ბაჟის ხარჯები. PIR ღირებულება მორგებულია: საპროექტო და აზომვითი სამუშაოების ღირებულების შემცირება განპირობებული იყო საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ღირებულების დაზუსტებით.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე