სკოლის კაპიტალური რემონტის შეფასება

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


სკოლის კაპიტალური რემონტის შეფასება

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $12.00
ფასდაკლება
ფასი $12.00
ინდექსი: 2.190.251
დოკუმენტაცია: სავარაუდო დოკუმენტაცია
სექციები: ყველა განყოფილება
Ფაილის ფორმატი: *.doc, *.xlsx
მონაცემთა მოცულობა: 124 MB
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
სკოლის ყოვლისმომცველი რემონტის შეფასება. ობიექტი: სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულების საშუალო სკოლის ყოვლისმომცველი რემონტი

კაპიტალური მშენებლობის ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები
ნაკვეთის ფართობი მიწის ნაკვეთის ფარგლებში, ჰა: 0,1733
შენობის ფართი, მ2: 600,0
შენობის საერთო ფართი, მ2: 1730,00
შენობის სამშენებლო მოცულობა მ3 ჩათვლით: 8982,00
მიწისქვეშა ნაწილი, მ3: 353,42
სართულები, სართული: 4

ღირებულების ინდიკატორები
სავარაუდო ღირებულება 2001 წლის საბაზო ფასის დონეზე (დღგ-ს გარეშე)
სულ: ათასი რუბლი: 14
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 10
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 2
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 875,02
მათ შორის
PIR, ათასი რუბლი: 457,06
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 26,68
სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე 2012 წლის მარტის მდგომარეობით (დღგ-ს ჩათვლით)
სულ: ათასი რუბლი: 91
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 78
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 8
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 4
მათ შორის
PIR, ათასი რუბლი: 1692,23
დღგ, ათასი რუბლი: 14016,08
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 186,79

ინფორმაცია გამოყენებული სტანდარტების შესახებ, აგრეთვე გამოყენებული ინდექსები სავარაუდო ღირებულების საბაზო ფასის დონიდან მიმდინარე დონეზე გადასატანად

მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება საბაზო ინდექსის მეთოდით. ადგილობრივი შეფასებები გაკეთდა 2001 წლის საბაზისო ფასებში, ფასების ტერიტორიული კოლექციების გამოყენებით (TER-2001 SPb, TERm-2001 SPb, TERr-2001 SPb). მასალების, პროდუქტებისა და კონსტრუქციების ღირებულება მიიღება მშენებლობაში გამოყენებული ძირითადი მასალების, პროდუქტებისა და კონსტრუქციების საშუალო სავარაუდო ფასების შეგროვების და დამკვეთის მიერ შეთანხმებული ფასების სიების მიხედვით. სავარაუდო ღირებულების გადაანგარიშება საბაზო ფასის მიმდინარე დონემდე 2012 წლის მარტისთვის, პირდაპირი ხარჯების ელემენტებზე სავარაუდო ღირებულების ცვლილების ინდექსების გათვალისწინებით ეკონომიკური განვითარების, სამრეწველო პოლიტიკისა და ვაჭრობის კომიტეტის ბრძანების შესაბამისად. დათარიღებული 07.03.2012 No279-რ. ზედნადები ხარჯები მიიღება სამუშაოს ტიპის მიხედვით სახელფასო ფონდიდან MDS81-33.2004 შესაბამისად. სავარაუდო მოგება განისაზღვრება სამუშაოს ტიპის მიხედვით სახელფასო ფონდიდან MDS81-25.2001 შესაბამისად. ზედნადები დანახარჯებისა და სავარაუდო მოგების განსაზღვრისას გამოყენებული იქნა შემცირების ფაქტორები ზედნადები ხარჯებისა და სავარაუდო მოგების სტანდარტებზე ზედნადები ხარჯების სტანდარტების გამოყენების პროცედურის შესაბამისად და მშენებლობაში სავარაუდო მოგება 01.01.2011/06.12.2010/41099 წლიდან (საქართველოს სამინისტროს წერილი რეგიონული განვითარების 08 No17.03.2011-KK / 6056, 08 .81 No05-IP/01). დროებითი შენობებისა და ნაგებობების ხარჯები აღებულია GSNr 2001-81-05-02-ის შესაბამისად. სამუშაოს შესრულებისთვის დამატებითი ხარჯები ზამთარში აღებულია GSNr 2007-XNUMX-XNUMX-XNUMX შესაბამისად.

სავარაუდო ღირებულების შემოწმების პროცესში შეფასების დოკუმენტაციაში განხორციელებული ოპერატიული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია

ფასების სიები წარმოდგენილია მომხმარებლის მიერ შეთანხმებული MDS 81-35.2004 მოთხოვნების შესაბამისად (პუნქტები 4.25, 4.28). კონსტრუქციების დემონტაჟისა და დემონტაჟის შედეგად მიღებული სამშენებლო ნარჩენების განთავსების ხარჯები გათვალისწინებულია განყოფილების „სამშენებლო ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიური რეგულაციების“ შესაბამისად. ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები გათვალისწინებულია MDS 81-35.2004 (პუნქტი 4.87) მოთხოვნების შესაბამისად. ადგილობრივი შეფასებები შესწორებულია: დამონტაჟებული და არამონტაჟი აღჭურვილობის ღირებულება დარეგულირდა საპროექტო მონაცემების შესაბამისად. სკოლის შენობაზე სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების და სკოლის ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე სამშენებლო სამუშაოების მოცულობა განისაზღვრება წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით. ექსპლუატაციაში შესვლის ღირებულება განისაზღვრება ობიექტ-ანალოგის ღირებულებით, დადასტურებული მომხმარებლის წერილით. შესწორებულია საპროექტო-საზომი სამუშაოების ღირებულება: საპროექტო სამუშაოების ღირებულება შემცირდა: ჩაშენებული მოცულობის შემცირების ფაქტორის გამოყენების გამო; გარე საინჟინრო ქსელების დიზაინის ხარჯების გამორიცხვა, რომლებიც არ არის დადასტურებული პროექტით; დაზუსტებები საინჟინრო და გეოლოგიური კვლევების სფეროს ტექნიკური ანგარიშის შესაბამისად.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე