შეფასებები : 330 კვ ქვესადგურის მშენებლობის გათვლები

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


330 კვ ქვესადგურის მშენებლობის გათვლები

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $12.00
ფასდაკლება
ფასი $12.00
ინდექსი: 15.193.253
დოკუმენტაცია: სავარაუდო დოკუმენტაცია
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 39,7 MB
Ფაილის ფორმატი: *.doc, *.xlsx
Ექსპერტის მოსაზრება: დადებითი
330 კვ ქვესადგურის მშენებლობის გათვლები

ღირებულების ინდიკატორები:
სავარაუდო ღირებულება 2001 წლის საბაზო ფასის დონეზე (დღგ-ს გარეშე)
სულ, ათასი რუბლი: 540630,30
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 121121,36
ეტაპის ჩათვლით 2 ათასი რუბლი: 99249,72
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 119852,36
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 13118,33
2 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 12533,70
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 326230,09
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 79970,31
2 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 70833,28
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 94547,85
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 28032,72
ეტაპი 2 ჩათვლით, ათასი რუბლი: 15882,74
მათ შორის R&D, ათასი რუბლი: 60193,74
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 517,23
სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასების დონეზე 3 წლის მესამე კვარტალში (დღგ-ს ჩათვლით)
სულ: ათასი რუბლი: 2748712,63
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 570206,35
2 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 478361,44
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები, ათასი რუბლი: 828755,17
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 90710,71
2 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 86667,97
აღჭურვილობა, ათასი რუბლი: 1439718,65
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 352925,00
2 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 312601,41
სხვა ხარჯები, ათასი რუბლი: 480238,81
1 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 126570,64
2 ეტაპის ჩათვლით, ათასი რუბლი: 79092,06
მათ შორის R&D, ათასი რუბლი: 245764,39
დღგ, ათასი რუბლი: 419295,14
დასაბრუნებელი თანხები, ათასი რუბლი: 3576,58

ინფორმაცია გამოყენებული სტანდარტების შესახებ, აგრეთვე გამოყენებული ინდექსები სავარაუდო ღირებულების საბაზო ფასის დონიდან მიმდინარე დონეზე გადასატანად

მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება საბაზო ინდექსის მეთოდით MDS 81-35-ის შესაბამისად. 2004. ადგილობრივი შეფასებები შედგენილია 2001 წლის საბაზო ფასებში კოლექციების მიხედვით TER-2001-SPb და TERm-2001-SPb TSNB "Gosetalon 2012.". მშენებლობის კონსოლიდირებული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი იყო მიმდინარე ფასების დონეზე 3 წლის მე-2012 კვარტლის მდგომარეობით. და 2001 წლის საბაზისო ფასის დონეზე. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები და აღჭურვილობა გადაითვლება ფასებში 3 წლის 2012 კვარტალი რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს 03 No09.2012-AI / 23167 წერილის მიხედვით: სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები გადაანგარიშებულია ინდექსის მიხედვით - 5.86; აღჭურვილობის ღირებულება გადაითვლება ინდექსის მიხედვით -3,74; სხვა სამუშაოები გადაითვლება ინდექსით -7,38; TER-2001-ისა და TERm-2001-ის მიხედვით სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრისას, ზედნადები ხარჯები ადგილობრივ შეფასებებში განისაზღვრება სახელფასო სიიდან სამუშაოს ტიპის მიხედვით MDS 81-33.2004 შესაბამისად. სავარაუდო მოგება ადგილობრივ შეფასებებში განისაზღვრება სამუშაოს ტიპის მიხედვით სახელფასო სისტემიდან MDS 81-25.2001 შესაბამისად. დროებითი შენობებისა და ნაგებობების ხარჯები აღებულია GOS 81-05-01-2001-ის შესაბამისად 3,9%-ის ოდენობით. ზამთარში სამუშაოს შესრულებისთვის დამატებითი ხარჯები აღებულია GSN 81-05-02-2007-ის შესაბამისად 2,1%-ის ოდენობით. გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისა და ხარჯების სახსრების რეზერვი დგინდება 3%-ით MDS 81-35.2001 პუნქტის 4.26-ის შესაბამისად.

სავარაუდო ღირებულების შემოწმების პროცესში შეფასების დოკუმენტაციაში განხორციელებული ოპერატიული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია

მორგებული ადგილობრივი შეფასებები: სამუშაოების მოცულობები და ტიპები მოყვანილია პროექტთან შესაბამისობაში: გათხრა, დრენაჟი, კაბელის გაყვანა. გამორიცხულია პროექტით გათვალისწინებული სამონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების მოცულობა და ტიპები. დაკორექტირებულია მასალებისა და აღჭურვილობის ღირებულება, აღებული ფასების სიების მიხედვით. ნებაყოფლობითი დაზღვევის ღირებულება გათვალისწინებულია 1%-ის განაკვეთით. საავტორო ზედამხედველობა მიიღება 0,1%-ის ოდენობით. გამორიცხულია შემდეგი ხარჯები: აუდიტი, სახელმწიფო მოვალეობა უძრავ ქონებაზე უფლების სახელმწიფო რეგისტრაციისთვის, საოპერაციო პერსონალის მომზადება, მეტროლოგიური უზრუნველყოფა, საზომი ხელსაწყოების შემოწმება, ელექტრომაგნიტური ინსპექტირება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული MDS 81-35.2004 წ.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე