თოვლის შემგროვებელი პუნქტის პროექტი თოვლის მასების მიღებისა და განკარგვის მიზნით

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


თოვლის შეგროვების წერტილის პროექტი

საბაზისო ფასი დღგ-ით
ფასდაკლებული ფასი
ფასი $1,200.00
ფასდაკლება
ფასი $1,200.00
ინდექსი: 27.164.256
დოკუმენტაცია: საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები: ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა: 703 MB
Ფაილის ფორმატი: *.pdf
პროექტის შემადგენლობა:

ჩამოტვირთეთ პროექტის შემადგენლობა

ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლები
ტექნიკური მაჩვენებლები მიწის ნაკვეთის დაგეგმარების ორგანიზაციის სქემის მიხედვით
თოვლის შეგროვების ადგილი
ნაკვეთის ფართობი საპროექტო საზღვრებში, მ2: 166725,35
შენობის ფართი, მათ შორის: მ2: 41,02
VOC ობიექტები, მ2: 5,37
საგუშაგოს შენობა, მ2: 35,65
სართულები, სართული: 1
კეთილმოწყობის ფართი, მ2: 16684,33
დაფარვის ფართი, მათ შორის: მ2: 15953,88
გზის სავალი ნაწილის ა/ბ საფარი, m2: 13497,65
ა/ბ ტროტუარი, მ2: 57,27
ჩაყრილი საფარი, მ2: 600,65
ბეტონის საფარი, მ2: 803,50
გამწვანება, მ2: 994,81
ფერდობებით დაკავებული ფართობი, მ2: 706,14
თხრილით დაკავებული ფართობი, მ2: 24,31
გვერდითი ქვის სიგრძე BR100.30.15, ლმ: 90,0
გვერდითი ქვის სიგრძე BR100.30.18, ლმ: 17,0
გვერდითი ქვის სიგრძე BR300.60.20 ლმ 447,0
გვერდითი ქვის სიგრძე BR100.20.8, ლმ: 98,0
ფარიკაობა, მმ: 560,0
წვიმის უჯრის სიგრძე, lm: 424,0
სავალი გზა
კეთილმოწყობის ფართი, მ2: 2439,28
საფარის ფართობი, მათ შორის, m2: 290,22
გზის სავალი ნაწილის ა/ბ საფარი, m2: 1366,02
ა/ბ ტროტუარი, მ2: 213,42
გამწვანება, მ2: 710,78
ფერდობებით დაკავებული ფართობი, ლმ: 149,06
გვერდითი ქვის სიგრძე BR100.30.15, ლმ: 320
გვერდითი ქვის სიგრძე BR100.20.8, ლმ: 140

ინფორმაცია ობიექტის ფუნქციური დანიშნულების შესახებ

თოვლის შემგროვებელი პუნქტის მუშაობა ეფუძნება თოვლის შენახვის მეთოდს, რასაც მოჰყვება მისი ბუნებრივი დნობა და დნობის წყლის ჩაშვება კანალიზაციის ქსელებში. ქალაქის ქუჩებიდან შეგროვებული თოვლი ტრანსპორტით მიეწოდება თოვლის შემგროვებელი პუნქტის ადგილზე, სადაც იტვირთება და ინახება. პლატფორმის საფუძველს აქვს წყალგაუმტარი საფარი. საიტი გარშემორტყმულია სანაპიროთი. ნაგავსაყრელი მანქანები ტერიტორიის ტერიტორიაზე შედიან 8 მ სიგანის კარიბჭის გავლით, შემდეგ საგუშაგოს გასული შესასვლელთან შედიან ადგილზე. ჭიშკრის გვერდით დამონტაჟებულია თარო ავტომატური მანქანის აღრიცხვის სისტემისთვის. ზამთარში თოვლის შემგროვებელი პუნქტის მუშაობისას, შესასვლელში ჭიშკარი ღიაა მთელი საათის განმავლობაში. ზაფხულში დაკეტილია. თოვლის შეგროვების ადგილზე გასატანად მოსული თოვლი საგრძნობლად არის დაბინძურებული ნამსხვრევებით, გზებზე დატანილი დიდი რაოდენობით ქვიშა გროვდება თოვლში. ზამთრის პერიოდის დასრულების შემდეგ საჭიროა ჩატარდეს სამუშაოები ნარჩენებისგან გაწმენდისა და ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გატანის მიზნით. ნამსხვრევებისგან გაწმენდის შემდეგ, ადგილი უნდა იყოს "მოთლილი". ზაფხულში საიტის სხვა მიზნებისთვის გამოყენების შესაძლებლობა (მაგალითად, მანქანების ან სატვირთო მანქანების გასაჩერებლად) უნდა გადაწყვიტოს მომხმარებელმა მოქმედ ორგანიზაციებთან ერთად. თოვლის შენახვა ხორციელდება 8 მ სიმაღლის პრიზმის სახით თოვლის ნაგავსაყრელის ფორმირებით ბულდოზერის გამოყენებით. სამუშაო ფართობი დაყოფილია ორ ნაწილად - განტვირთვის და დაგეგმვის ზონად. როდესაც ნაგავსაყრელი სატვირთო მანქანები მოძრაობენ უბნის გასწვრივ, აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებების შეღწევა უჯრების დაფარულ ბადეებში. განტვირთვის ზონაში თოვლის მასის გადმოტვირთვა ხდება ნაგავსაყრელი მანქანებიდან, დაგეგმარების ზონაში მუშაობს ბულდოზერი, რომელიც გადმოტვირთავს თოვლს ნაგავსაყრელის ზევით, თავისუფალ სივრცეში ნაგავსაყრელის სიმაღლე 8 მ-მდე აღწევს. ტერიტორიის თოვლით შევსება იწყება უბნის მხრიდან შესასვლელიდან ყველაზე შორს, თანდათანობით მიახლოებით შესასვლელთან, ადგილის სიმძლავრის შევსებისას. ნაგავსაყრელის სიმაღლე 8 მ-ს აღწევს, ფერდობების ციცაბო 1:1.5 თოვლის გადაადგილებისას ბულდოზერის ექსპლუატაციის ზონაში ფერდობი 1:3.

სივრცის დაგეგმვის გადაწყვეტილებები

პროექტის ამოცანა იყო ზამთრის სეზონზე თოვლის მასების მიღებისა და გამოყენებისათვის არსებული გეგმიური და ვერტიკალური ნიშნების ობიექტის დაპროექტება. ტერიტორიის საზღვრები მიიღება მიწის ნაკვეთის ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შესაბამისად. მიწის ნაკვეთის დაგეგმარების ორგანიზაციის სქემა შემუშავდა საპროექტო დავალების შესაბამისად ტოპოგრაფიულ აზომვით 1:500 მასშტაბით, წითელი ხაზების გათვალისწინებით. განსახილველი ტერიტორიის ფართობია 1.7 ჰა. ტერიტორიაზე განთავსებულია შემდეგი ობიექტები და სტრუქტურები: - თოვლის შესანახი ადგილი; - საგუშაგო; - ბარიერი - ადგილობრივი სამკურნალო საშუალებების ადგილი, მათ შორის: - ქვიშის გამყოფი - 2 ცალი; - ზეთის გამყოფი - 2 ცალი; - ნაკადის მრიცხველი; - ჭაბურღილი გამანადგურებელი; - შენახვის ავზი. შენობების და ნაგებობების განლაგება ნაჩვენებია მიწის ნაკვეთის დაგეგმვის ორგანიზაციის ნახაზის სქემაში M 1:500 კოდი 76/13-PZU1.2. საიტის პერიმეტრის გასწვრივ დამონტაჟებულია განათების ბოძები და EO-2 2000 * 2650 * 1000 ტიპის ღობეები, უბნის შესასვლელის მხრიდან კარიბჭის დამონტაჟებით და მონაცემთა წაკითხვის თაროებით. . დნობის წყლის შესაგროვებლად დამონტაჟებულია Maxi DN110 ტიპის სადრენაჟო უჯრა - ბეტონი ბადეებით. წყალი უჯრებიდან ჩაედინება ქარიშხალი კანალიზაციის ჭაბურღილებში, რომლებიც მდებარეობს თოვლის მიმღები ტერიტორიის პერიმეტრის გასწვრივ. უბნის შესასვლელი 8,0 მ სიგანით დაპროექტებულია ქუჩის მხრიდან. ასტრონომიული. SanPIN 2.2.1/2.1.1.1200-03 განყოფილების 7.1.13 გვ. 5 მიხედვით, ადგილობრივი გამწმენდი ნაგებობის სანიტარული დაცვის ზონა არის 50 მ. გზის თოვლის ნაკადულისა და მათზე ცხოველების მოხვედრისგან დაცვის ღონისძიებები არ არის გათვალისწინებული იმის გამო, რომ ობიექტი განლაგებულია განაშენიანებულ ტერიტორიაზე. ხელოვნური ნაგებობების მოწყობილობა (ხიდები და კვეთები) არ არის გათვალისწინებული სამუშაოს საზღვრებში. გეოლოგიური კვლევების მიხედვით, საზღვრებში საშიში ბუნებრივი და გეოლოგიური პროცესები

კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები

საგუშაგოს შენობა

გადახურების თავიდან ასაცილებლად, ბრმა უბანი თბოიზოლირებული იქნა და ნიადაგი შეიცვალა 0.5 მ. ფირფიტები შედუღებულია ჩაშენებულ ნაწილებზე pos.1. ყოველი w.b. ფირფიტა უნდა იყოს შედუღებული მინიმუმ 2 იპოთეკაზე. ეს უზრუნველყოფს სტრუქტურის სიმტკიცეს. ამ სტრუქტურისთვის ასაწყობი მონოლითური ზედაპირული საძირკვლის ფილები გათვალისწინებულია GOST 21924.0-84-ის შესაბამისად, რომლებიც უზრუნველყოფენ სტრუქტურის სივრცით სიმყარეს. ფილები დამზადებულია ბეტონის B25, W4, F200, 170 მმ სისქით, დაგებულია ქვიშის ბალიშზე (საშუალო ზომის ქვიშა) 500 მმ სისქით. შენობა ერთსართულიანია, აქვს ოთხკუთხა ფორმა, ღერძებში საერთო ზომებია 2,5 x 10,63 მ, სიმაღლე ურიდან 3,215 მ. დედამიწა. საგუშაგოს შენობა შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს თოვლის დნობის ადგილის ტერიტორიაზე დაშვების კონტროლი და უზრუნველყოს პერსონალის საცხოვრებელი პირობები. საგუშაგოზე განთავსებულია შემდეგი შენობები: შესასვლელი ვესტიბიული - 3,8 მ2; დაცვის ოთახი - 7.67 მ2; საყოფაცხოვრებო ფართი - 6.35 მ2; სანიტარული ბლოკი შხაპით - 4,22 მ2;

მინაბოჭკოვანი ტანკების საფუძველი

ამ მიწისქვეშა სტრუქტურისთვის, მონოლითური საძირკვლის ფილები შეიქმნა სტრუქტურის სივრცითი სიმყარის უზრუნველსაყოფად. ფილები დამზადებულია ბეტონის B25, W8, F50, 300 მმ სისქის, მოთავსებულია ბეტონის მომზადებაზე (100 მმ სისქის ბეტონის B7.5). პროექტი ითვალისწინებს ქვიშის ბალიშს (საშუალო ზომის ქვიშა) 150 მმ სისქით. ამ სტრუქტურის დიზაინის მახასიათებელია მისი ასვლის შესაძლებლობა. ამ ფენომენის თავიდან ასაცილებლად კეთდება საძირკვლის ფირფიტა, რომლის ზომები განისაზღვრება საჭირო წონის უზრუნველყოფის საფუძველზე. იხილეთ დანართი 1 ამ გაანგარიშებისთვის. მშრალ პერიოდში ეს საძირკველი ხელს უშლის სტრუქტურის დალაგებას. სამი ვერტიკალური და 5 ჰორიზონტალური, მინაბოჭკოვანი ავზი, რომლებიც დაფუძნებულია რკინაბეტონის მონოლითურ ფილებზე.

რელიეფის ორგანიზაციული გეგმა

ობიექტის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დაგეგმარების პროექტი შესრულდა SNiP 2.07.01-89 *, SNiP 2.05.02-85 *, SNiP 3.06.06-85 და "რეკომენდაციები ქალაქების ქუჩებისა და გზების დიზაინის შესახებ" შესაბამისად. სოფლის დასახლებები" რუსეთის მშენებლობის სამინისტროს TsNIPI 1994, და წარმოდგენილია პროექტის კოდი 76/13-PZU.1 ფურცლის გრაფიკულ ნაწილში 3. საიტი შექმნილია AutoCAD Civil 3D პროგრამული პაკეტში, ინჟინერიის გათვალისწინებით. -გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და რელიეფის სხვა პირობები. მისასვლელი გზის გასწვრივ განივი დახრილობა გათვალისწინებულია 20 ‰, სამრეწველო შენობის ტროტუარის გასწვრივ -10 ‰. თოვლის შეგროვების ზონის გარეთ დაბინძურებული დნობის წყლის შეღწევისგან სრული უსაფრთხოების მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენისგან დამზადებული გეომემბრანის დამონტაჟებას 1,5 მმ სისქის თიხის ღვრის ძირისა და ფერდობების გასწვრივ, აგრეთვე ღვარცოფს. საიტი 0,85 მ სიმაღლით ნაპირას ფერდობი უბნის მხრიდან დამზადებულია მონოლითური ბეტონის კლასის B20W8F200. უბნის პერიმეტრის გასწვრივ დამონტაჟებულია ბეტონის გვერდითი ქვები BR 300.60.20 40 სმ სიმაღლით. ტროტუარის კონსტრუქციიდან წყლის გადინების მიზნით, დრენაჟი გაკეთდა გოფრირებული მილებიდან D = 110 მმ, შეფუთული Taipar SF-32 გეოტექსტილის მასალით, დრენაჟით, რომელიც მიდის ქარიშხალი წყლის ჭაბურღილამდე. დრენაჟის ფერდობზე იმეორებს უჯრების დახრილობას. სანიაღვრე მილები იდება სავალი ნაწილის უჯრის გასწვრივ საბორტოდან 0,4 მ მანძილზე. თოვლის მიმღების ადგილის ვერტიკალური განლაგება ნახაზზე 76/13-PZU1.3 „რელიეფის ორგანიზაციის გეგმა“.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე