სპორტული ობიექტების პროექტები

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


სპორტული ობიექტები

აუზის სტანდარტული დიზაინი 2C-09-15 (კოდი 258/61) / 2C-09-15/67

ინდექსი: 18052300
დოკუმენტაცია:
სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასებების ჩათვლით
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
810 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.pdf, *.doc, *.xlsx
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $3,150.00
ფასდაკლება:

სპორტული შენობის სტანდარტული პროექტი 2С-09-8 (99-56/61)

ინდექსი: 11042400
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასების ჩათვლით
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
690 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,750.00
ფასდაკლება:

სპორტული სათხილამურო სტადიონი

ინდექსი: 52.134.259
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია შეფასების გარეშე და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1094 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,650.00
ფასდაკლება:

ყინულის არენის პროექტი

ინდექსი: 151118
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
497 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.dwg
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,600.00
ფასდაკლება:

მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი

ინდექსი: 17091900
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
714 MB
Ფაილის ფორმატი:
pdf, სხვა ფორმატები
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $2,510.00
ფასდაკლება:
გვერდი 1 ეხლა 14

ვერ იპოვეთ სასურველი პროექტი ჩვენი ონლაინ მაღაზიის გვერდებზე? მოგვწერეთ მისამართზე info@proekt.sx ჩვენ ოპერატიულად შეგირჩევთ თქვენთვის მზა პროექტს დასრულებული პროექტების მონაცემთა ბაზიდან!!!


სპორტული ობიექტების პროექტირება-მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელია დეტალურად განიხილოს დაპროექტებული სპორტული ობიექტის ტექნიკური მოთხოვნები, მშენებლობის დაფინანსების შესაძლებლობები და წყაროები, სამშენებლო მასალებითა და შრომით უზრუნველყოფა. სამომავლო მშენებლობის ორგანიზატორებმა, უპირველეს ყოვლისა, მკაფიოდ უნდა იცოდნენ სპორტული ობიექტის დანიშნულება, მისი კლასი, სიმძლავრე, ძირითადი შენობების შემადგენლობა (მოედნები, მოედანი, დარბაზები), დამხმარე ობიექტები და მაყურებლისთვის განკუთვნილი საშუალებები. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა განსაზღვროთ მომავალი სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება. თუ მშენებლობა განხორციელდება სტანდარტული პროექტის მიხედვით, მაშინ სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება პროექტის საერთო შეფასებით. ინდივიდუალური პროექტის გამოყენებისას, თქვენ თავად უნდა გამოთვალოთ სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება. მშენებლობის ღირებულების დადგენის შემდეგ აუცილებელია საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტა. საპროექტო სამუშაოებს სახელმწიფო საპროექტო ორგანიზაციები და კერძო ბიუროები ახორციელებენ. თუ პროექტი შეიმუშავებს სახელმწიფო საპროექტო ორგანიზაციას, მაშინ მომხმარებელმა უნდა მიაღწიოს თავის მშობელ ორგანიზაციაში საპროექტო სამუშაოების ლიმიტების დანიშვნას და მათ სახელმწიფო გეგმაში ჩართვას. ლიმიტები არის კაპიტალური ინვესტიციების (მატერიალური და ადამიანური რესურსების) დაგეგმილი მოცულობები, რომლებიც გამოყოფილია სახელმწიფო დაგეგმარების ორგანოების მიერ. მას შემდეგ, რაც გამოვლინდება ფული და ლიმიტები სპორტული ობიექტის დიზაინისა და მშენებლობისთვის, შემკვეთი ორგანო, საპროექტო ორგანიზაციასთან ერთად, შეიმუშავებს და დასამტკიცებლად ამზადებს ამ ობიექტის დიზაინის დაგეგმვის დამტკიცებას. საპროექტო დავალებამ უნდა გაითვალისწინოს როგორც რეგიონული დაგეგმარების პროექტები, ასევე ქალაქებისა და სოფლის დასახლებების დაგეგმარებისა და განვითარების პროექტები, მიკრორაიონი ან მიწის ნაკვეთი, რომელიც მოიცავს მშენებლობისთვის განკუთვნილ ტერიტორიას. საპროექტო ამოცანა არის მომავალი პროექტის საფუძველი. მის მომზადებაში მთავარ როლს ფიზიკური კულტურის ტექნოლოგ-სპეციალისტი ასრულებს. საპროექტო დავალებაში მითითებული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები: 1) სპორტსმენებისა და სპორტსმენების რაოდენობა და კონტინგენტი, რომლებისთვისაც განკუთვნილია სამშენებლო ობიექტი; 2) ობიექტების ჩამონათვალი და მათი სიმძლავრე; 3) სამშენებლო უბნის ფართობის სავარაუდო გაანგარიშება, გამწვანების, სავალი ნაწილის, ავტოსადგომების გათვალისწინებით; 4) ფინანსური სქემა, რომელიც კოორდინირებულია მომხმარებლის ფინანსურ და მატერიალურ შესაძლებლობებთან. დიდი ობიექტების (სტადიონები, სპორტის სასახლე) საპროექტო დავალების მომზადებისას შემუშავებულია მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც ითვალისწინებს მომავალი სპორტული ობიექტის მომგებიანობას. სპორტული ობიექტის მშენებლობის ადგილის არჩევისას აუცილებელია ტექნიკური, ეკონომიკური და სანიტარული მოთხოვნების გათვალისწინება. ტექნიკური მოთხოვნები მოიცავს ფიზიკური კულტურისა და სპორტისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობების არჩევას, ასევე სტანდარტებთან შესაბამისობას. ეკონომიკური მოთხოვნები მოიცავს ტერიტორიის სწორი არჩევანის პირობებს. საიტი მაქსიმალურად ახლოს უნდა იყოს ელექტროენერგიის, წყლისა და გზების წყაროებთან. სანიტარული და ტექნიკური მოთხოვნები მოიცავს: ტერიტორიის ტენიანობას და მიწისქვეშა წყლების დონეს, ქარების მიმართულებას, მავნე ფაქტორების (ფიზიკური, ქიმიური ან ბიოლოგიური წარმოშობის) უარყოფითი ზემოქმედების წყაროების არსებობას. ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვის შემდეგ, რომ გამოყოს ადგილი მშენებლობისთვის, ორგანიზაცია ბრძანებს შენობის პასპორტს რაიონის არქიტექტორის ან მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილებაში, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ამ სპორტული ობიექტის დაპროექტება. საპროექტო ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ყველა ეს დოკუმენტი მას გადაეცემა. ამასთან, ხელშეკრულების გაფორმებისას მომხმარებელი ასევე გადასცემს ცნობას უმაღლესი ორგანიზაციიდან ყველა შესაძლო სამუშაოს დაფინანსების უზრუნველყოფის შესახებ. მშენებლობისა და კაპიტალური რემონტის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს საჯარო (ცენტრალიზებული და არაცენტრალიზებული) და კერძო კაპიტალის ინვესტიციები. სპორტული ობიექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციაში გაშვების დრო დამოკიდებულია დამკვეთის ფინანსურ შესაძლებლობებზე, ასევე კონტრაქტორის სამშენებლო შესაძლებლობებზე. აშენებულ სპორტულ ობიექტს დამკვეთი იღებს სპეციალური საკომისიოს. სრულფასოვანი საქმიანობისთვის თითოეული სპორტული ობიექტი აღჭურვილი უნდა იყოს შესაბამისი სპორტული ინვენტარით და უზრუნველყოფილი იყოს კვალიფიციური პერსონალით. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას სურს სახლებთან ახლოს იყოს სპორტული ობიექტები. სპორტული ობიექტების აშენებისას მათ ხელმძღვანელობენ მოსახლეობა და მისი მანძილი საცხოვრებელ ადგილებამდე. ამ მონაცემების მიხედვით შესაძლებელია სპორტული ობიექტების ბადის ოპტიმალური სქემის შედგენა. სამეზობლო სპორტული ობიექტები ყოველდღიური საქმიანობისთვის: (სპორტული ობიექტების ბადის დაბალი ხარისხი), ფეხით მოსიარულეთა ხელმისაწვდომობა - 5-7 წუთი, მომსახურების რადიუსი - 50-50 მ. ასეთი სპორტული ობიექტები მოიცავს კომპლექსურ სპორტულ მოედნებს (ტანვარჯიშისთვის, თამაშებისთვის, მძლეოსნობისთვის) საერთო ფართობით 120 მ2. ეს სტრუქტურები შექმნილია ბავშვებისა და მოზარდების კომპლექსებით. ბავშვთა და მოზარდთა სისტემატური სპორტის რაიონული ობიექტები. ეს ობიექტები შექმნილია იმისთვის, რომ გაერთიანდეს ფიზიკურ კულტურასა და სპორტულ ცენტრებში საცხოვრებელ ზონაში. ფეხით გასავლელი მანძილი - 20 წთ. რაიონთაშორისი ობიექტები სპეციალური სპორტისა და დამოუკიდებელი ფიზიკური აღზრდისთვის. ისინი განლაგებულია მიუწვდომელ მანძილზე - 20 წთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა. ქალაქის მასშტაბით სპორტული ობიექტები ყველა სპორტისთვის, მაღალკვალიფიციური სპორტსმენებისთვის. მათი ხელმისაწვდომობა 30 წუთია.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე