ვეტერინარული ობიექტების პროექტები

https://proekt.sx

ონლაინ მაღაზია ხელახალი გამოყენების პროექტებისთვის

კალათა ცარიელია

ვერ იპოვე რასაც ეძებდი? Გვკითხე ჩვენ! ჩვენ გვაქვს არქივი 140 ტბ. ჩვენ გვაქვს ყველა თანამედროვე ხელახალი გამოყენების პროექტი და სარემონტო პროექტი საბჭოთა სტანდარტების შენობებისთვის. მოგვწერეთ: info@proekt.sx


ვეტერინარული ობიექტები

1 პოსტის მანქანის სამრეცხაოთი ძაღლებისთვის შიგთავსის პროექტი

ინდექსი: 24.165.281
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1452 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $1,320.00
ფასდაკლება:

ვეტერინარული კლინიკა

ინდექსი: 61.112.236
დოკუმენტაცია:
საპროექტო დოკუმენტაცია შეფასებებისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების გარეშე
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1494 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $1,315.00
ფასდაკლება:

ზოოპარკი. შესანახი სამზარეულო

ინდექსი: 36.118.273
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
1462 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $1,300.00
ფასდაკლება:

ვეტერინარული კლინიკა

ინდექსი: 30.131.268
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
853 MB
Ფაილის ფორმატი:
*.pdf
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $1,274.00
ფასდაკლება:

ვეტერინარული საავადმყოფოს პროექტი

ინდექსი: 78.122.219
დოკუმენტაცია:
დიზაინი, სამუშაო დოკუმენტაცია, მათ შორის შეფასებები და საინჟინრო კვლევების შედეგები
სექციები:
ყველა განყოფილება
მონაცემთა მოცულობა:
342 MB
Ფაილის ფორმატი:
რედაქტირებადი ფორმატები
Ექსპერტის მოსაზრება:
დადებითი
ძირითადი ფასი დღგ-ით:
ფასდაკლების ფასი:
ფასი: $1,250.00
ფასდაკლება:
გვერდი 1 ეხლა 3

ვერ იპოვეთ სასურველი პროექტი ჩვენი ონლაინ მაღაზიის გვერდებზე? მოგვწერეთ მისამართზე info@proekt.sx ჩვენ ოპერატიულად შეგირჩევთ თქვენთვის მზა პროექტს დასრულებული პროექტების მონაცემთა ბაზიდან!!!


ვეტერინარული ობიექტების საპროექტო სამუშაოები, მშენებლობა და ექსპლუატაცია

სპეციალიზებული ვეტერინარული ობიექტების (ფერმები, კომპლექსები) მშენებლობა, რეკონსტრუქცია კომერციული რეპროდუქციის მეცხოველეობის ცხოველების მოვლის (კულტივაციის) და ასევე ღორების გასუქებისათვის, ხორციელდება მოქმედი სტანდარტების და შესაბამისად შემუშავებული პროექტების მიხედვით. კანონმდებლობა, სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტები. სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურის სპეციალისტები მონაწილეობენ მეცხოველეობის ფერმებისა და სხვა ვეტერინარული ობიექტების დაგეგმვისა და სამშენებლო პროექტების შემოწმებასა და დამტკიცებაში. მეურნეობის ტერიტორია, კომპლექსი გამოყოფილია საცხოვრებელი ფართებისგან, დასახლებებისგან, დადგენილი სანიტარული დაცვის ზონით, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სამშენებლო წესების შესაბამისად. ყველა ვეტერინარული ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვება გამონაკლისის გარეშე დასაშვებია ყველა ობიექტის, საპროექტო გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული გამწმენდი ნაგებობების, საზედამხედველო ორგანოების მიღებისა და პრევენციული დეზინფექციის მშენებლობის ფაზის დასრულების შემდეგ. მცირე პერსონალური გლეხისა და მცირე სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების ტერიტორია ისეა დაგეგმილი, რომ ჰქონდეს ცალკე ადგილი ნაკელი შესანახად, ცალკე წყალმომარაგება და სანიტარული. მიწის ნაკვეთის ფართობმა უნდა უზრუნველყოს ორგანული ნარჩენების (ნაკელი) სრული გამოყენება, შენახვა და გადამუშავება ან მისი გაყიდვა დამუშავებისა და დეზინფექციის შემდეგ მისი ბიოთერმული გარდაქმნის კომპოსტის ნარევში. ვეტერინარულმა დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ მუშაობის დახურული რეჟიმი. არ არის რეკომენდებული შენობის ირგვლივ ხეებისა და ბუჩქების ტყის პლანტაციების შექმნა, რათა შემცირდეს სინანტროპული და გარეული ცხოველების მიერ მათი დასახლების ალბათობა. სადეზინფექციო ბლოკი ან სადეზინფექციო ბარიერები მოთავსებულია საწარმოს ან დაწესებულების ტერიტორიის მთავარ შესასვლელთან, რათა დაიბლოკოს ისინი ვეტერინარული გამშვები პუნქტებიდან. სადეზინფექციო ბარიერი უნდა უზრუნველყოფდეს მანქანების დეზინფექციას, თხევადი სადეზინფექციო ბარიერების გამოყენებისას წყლის ზედაპირის სიგრძე უნდა იყოს მინიმუმ 9 მეტრი. ვეტერინარული სადგური შედგება ამბულატორიული კლინიკისა და დიაგნოსტიკური განყოფილებისგან. ამბულატორიული განყოფილება შედგება სპეციალისტების ოთახებისგან, აფთიაქისგან, ბიოლოგიური პროდუქტების შესანახი მაცივრით, სტერილიზაციის ოთახისგან, აუტოფსიის ოთახისგან და სადეზინფექციო საშუალებების კომპოზიციისგან. ვეტერინარული სადგური განთავსებულია ან/და ბლოკირებულია ვეტერინარის მიერ. თუ შესაძლებელია, სასაკლაოს ბლოკავს ვეტერინარული ლაბორატორია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ვეტერინარული სადგური და მოთავსებულია საწარმოს გალავნის ხაზზე. ასეთი პუნქტის ფარგლებში, ისინი შეიმუშავებენ: სასაკლაო განყოფილებას ღორების დასაკლავად, ცხოველების კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის გასახსნელად, ტყავის დამარილების და ცხოველების გვამებისა და ტყავის დროებით შენახვა, განკარგვის განყოფილება, აუტოფსიის განყოფილება გადამუშავების კამერით და სააბაზანო ოთახი. ამ კუპეების კედლების საფარი უნდა იყოს გლუვი, გამონაყარის გარეშე და უზრუნველყოს მათი ყოველდღიური რეცხვა და დეზინფექცია. სასაკლაო უნდა განთავსდეს მინიმუმ 50 მეტრის დაშორებით საკარანტინო შენობიდან და იმ ოთახებიდან, სადაც ცხოველები ინახება. გადამუშავების განყოფილებების პროექტები უნდა ითვალისწინებდეს ავტოკლავების ან ღუმელების დამონტაჟებას გვამების დასაწვავად. ავტოკლავების გამოყენებით ნედლეულის უტილიზაციისთვის უნდა დაპროექტდეს ორი ოთახი: ნედლეულის ოთახი და ჩამორთმეული საქონლის გასატანი ოთახი. ამ ოთახებს შორის კედელში დამონტაჟებულია ავტოკლავი, მისი შევსება ხდება ნედლეულის ოთახში, ხოლო განტვირთვა ოთახში განეიტრალებული კონფისკაციისთვის. თუ ვეტერინარული საწარმო მდებარეობს ხორცისა და ძვლის ფქვილის წარმოებისთვის სამრეწველო ობიექტების მოქმედების არეალში, სასაკლაო და სანიტარული სადგური შექმნილია განკარგვის განყოფილების გარეშე. ამ შემთხვევაში, ვეტერინარული დაწესებულების სასაკლაო-სანიტარული დაწესებულების ფარგლებში, აღჭურვილია საიზოლაციო კამერა (მაცივარი) გვამებისა და ჩამორთმეული ნივთების მოკლევადიანი (3 დღემდე) შესანახად. სასაკლაო მოიცავს ოთახებს ცხოველების დასაკლავად და სასაკლაო პროდუქტების შესანახ ოთახებს. სასაკლაო განლაგებულია წარმოების ზონაში (მინიმუმ 50 მ) ღორებიდან მოშორებით და გარშემორტყმულია მყარი ღობით. ცხოველთა საკარანტინო ოთახი, რომელიც გათვალისწინებულია ერთი ვეტერინარული კომპლექსის (ფერმა) მომსახურეობისთვის, განლაგებულია მეურნეობის, კომპლექსის საწარმოო შენობებისგან განცალკევებით, შემოღობილია მყარი ან ბადისებრი ღობით მინიმუმ 2 მეტრის სიმაღლეზე და აღჭურვილია დამოუკიდებელი შესასვლელით (გასასვლელით). საკარანტინო შენობის ზომები განსაზღვრავს ცხოველების ჩამოსვლისა და გადაადგილების ციკლოგრამას, ცხოველთა თითოეული ჯგუფის იზოლირებულ მონაკვეთებში საკარანტინო ხანგრძლივობის მიხედვით, საჭირო პერიოდის განმავლობაში - 30 დღე და გათავისუფლებული ოთახების სანიტარული და დეზინფექციის პერიოდი - მინიმუმ 4 დღე. ვარაუდობენ, რომ იქნება ოთახი ვეტერინარული წამლებისა და ხელსაწყოების შესანახად და გასატანად, საკვების შესანახად, ინვენტარი. ადმინისტრაციულ და ეკონომიკურ და სამრეწველო ზონებს შორის გამყოფ ხაზზე ვეტერინარული გამშვები პუნქტები შენდება. მომსახურე პერსონალისთვის სანიტარული და საყოფაცხოვრებო ოთახების შემადგენლობა და პარამეტრები შექმნილია დიზაინის სტანდარტების შესაბამისად. გარდა ამისა, ვეტერინარული გამშვები პუნქტები მოიცავს სპეციალური ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის დეზინფექციის, რეცხვისა და გაშრობის ობიექტებს. ვეტერინარების საგუშაგოზე დაწესებულია XNUMX-საათიანი დაკვირვება. ვეტერინარული გამშვები პუნქტების შესასვლელთან, როგორც გარე ტერიტორიიდან, ასევე ინდუსტრიული ზონიდან, დამონტაჟებულია სადეზინფექციო ბარიერები (კივეტები ხალიჩებით ან ნახერხით) სადეზინფექციო ხსნარით დასველებული. სადეზინფექციო ბარიერის ზომამ უნდა გამორიცხოს ვიზიტორის მიერ მისი გვერდის ავლით. ვეტერინარული გამშვები პუნქტები მოიცავს მთელ რიგ ოთახებს, რომლებიც აღჭურვილია საშხაპეებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ყველა მომუშავე პერსონალს აუცილებელ დამუშავებას. ასეთი საშხაპე კაბინები ისეა დამონტაჟებული, რომ ყველა მუშა ფერმაში შესვლისა და გასვლისას მათში გაიაროს. ვეტერინარები იყოფა "სუფთა" და "ბინძურ" ზონებად. სანიტარიული გამშვები პუნქტის „ბინძურ“ ზონაში თანამშრომლები იხსნიან პირად ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს, ტოვებენ გასახდელში თითოეულ თანამშრომლისთვის გამოყოფილ პერსონალურ ტანსაცმელში (კარადაში), იღებენ შხაპს და დებენ „სუფთა“ ზონაში. დეზინფექციურ სპეციალურ ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე გასახდელში. აკრძალულია ტანსაცმლის გადაადგილება „სუფთა“ და „ბინძურ“ ადგილებს შორის. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ იხამენ კომბინეზონს და სპეციალურ ფეხსაცმელს, იღებენ შხაპს და იცვამენ საკუთარ ტანსაცმელს. ვეტერინარული ობიექტები აღჭურვილი უნდა იყოს საკანალიზაციო სისტემით ჩამდინარე წყლების გასატანად. მსხვილი საწარმოს ხელოვნური განაყოფიერების პუნქტი განლაგებულია სანაშენე რეპროდუქციის ან სამრეწველო კომპლექსის ტერიტორიაზე.

ავტორიზაცია

კატეგორია პროექტები საიტზე