Privatumo politika

https://proekt.sx

Internetinė parduotuvė pakartotinio naudojimo projektams

Krepšelis tuščias

Ar neradote to, ko ieškojote? Paklauskite mūsų! Turime 140 TB archyvų. Turime visus modernius sovietinio standarto pastatų pakartotinio panaudojimo ir renovacijos projektus. Parašykite mums: info@proekt.sx


PRIVATUMO POLITIKA

„01“ 2022 m. gegužės mėn
Ši Asmens duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visai informacijai, kurią domeno varde esanti internetinė parduotuvė „www.proekt.sx“ www.proekt.sx gali gauti informaciją apie Vartotoją naudodamiesi internetinės parduotuvės svetaine, programomis ir internetinės parduotuvės produktais.
1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS
1.1. Šioje privatumo politikoje vartojamos šios sąlygos:
1.1.1. „Internetinės parduotuvės svetainės administravimas (toliau – Svetainės administravimas)“ – įgalioti svetainę tvarkyti www.proekt.sx vardu veikiantys darbuotojai, kurie organizuoja ir (ar) tvarko asmens duomenis, taip pat nustato asmens duomenų tvarkymo tikslai, tvarkomų asmens duomenų duomenų sudėtis, su asmens duomenimis atliekami veiksmai (operacijos).
1.1.2. „Asmens duomenys“ – bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta arba gali būti nustatyta (asmens duomenų subjektas).
1.1.3. „Asmens duomenų tvarkymas“ – bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) visuma, atliekama naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, išaiškinimą (atnaujinimą, keitimą). ), asmens duomenų išgavimas, naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas.
1.1.4. „Asmens duomenų konfidencialumas“ yra privalomas reikalavimas Operatoriui ar kitam asmeniui, turinčiam prieigą prie asmens duomenų, neleisti jų platinti be asmens duomenų subjekto sutikimo ar kito teisinio pagrindo.
1.1.5. „Internetinės parduotuvės svetainės vartotojas (toliau – Vartotojas)“ – asmuo, turintis prieigą prie Svetainės internetu ir besinaudojantis internetinės parduotuvės svetaine.
1.1.6. „Slapukai“ yra nedidelė duomenų dalis, kurią siunčia žiniatinklio serveris ir saugoma vartotojo kompiuteryje, kurią žiniatinklio klientas arba žiniatinklio naršyklė siunčia žiniatinklio serveriui kiekvieną kartą HTTP užklausoje, kai bandoma atidaryti puslapį atitinkama svetainė.
1.1.7. „IP adresas“ yra unikalus kompiuterių tinklo mazgo tinklo adresas, sukurtas naudojant IP protokolą.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Vartotojo naudojimasis internetinės parduotuvės svetaine reiškia sutikimą su šia Privatumo politika ir Vartotojo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.
2.2. Nesutikdamas su Privatumo politikos sąlygomis, Vartotojas privalo nustoti naudotis internetinės parduotuvės svetaine.
2.3. Ši privatumo politika taikoma tik internetinės parduotuvės svetainei www.proekt.sx. Internetinė parduotuvė nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių svetaines, kurias Vartotojas gali pasiekti per internetinės parduotuvės svetainėje esančias nuorodas.
2.4. Svetainės administracija netikrina internetinės parduotuvės svetainės naudotojo pateiktų asmens duomenų tikslumo.

3. PRIVATUMO POLITIKOS SUBJEKTAS

3.1. Ši privatumo politika nustato internetinės parduotuvės svetainės administracijos pareigas neatskleisti ir užtikrinti asmens duomenų, kuriuos Vartotojas Svetainės administracijos prašymu pateikia registruodamasis internetinės parduotuvės svetainėje, konfidencialumo apsaugos režimą. pateikdamas užsakymą Prekių pirkimui.
3.2. Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią Privatumo politiką, Vartotojas pateikia užpildęs registracijos formą internetinės parduotuvės www.proekt.sx skiltyje http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart ir įtraukite šią informaciją:
3.2.1. Vartotojo pavardė, vardas, patronimas;
3.2.2. Naudotojo kontaktinis telefono numeris;
3.2.3. pašto adresas (el. paštas);
3.3. Internetinė parduotuvė saugo Duomenis, kurie automatiškai perduodami žiūrint reklaminius blokus ir lankantis puslapiuose, kuriuose įdiegtas sistemos statistinis scenarijus („pikselis“):
• IP adresas;
• informacija iš slapukų;
• informacija apie naršyklę (ar kitą programą, suteikiančią prieigą prie rodomos reklamos);
• prieigos laikas;
• puslapio, kuriame yra reklamos padalinys, adresas;
• nuoroda (ankstesnio puslapio adresas).
3.3.1. Išjungus slapukus gali nepavykti pasiekti internetinės parduotuvės svetainės dalių, kurioms reikalingas leidimas.
3.3.2. Internetinė parduotuvė renka statistiką apie savo lankytojų IP adresus. Ši informacija naudojama techninėms problemoms nustatyti ir spręsti bei finansinių mokėjimų teisėtumui stebėti.
3.4. Bet kuri kita aukščiau nenurodyta asmeninė informacija (pirkimų istorija, naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos ir kt.) yra saugiai saugoma ir neplatinama, išskyrus punktuose numatytus atvejus. 5.2. ir 5.3. šios Privatumo politikos.
4. NAUDOTOJO ASMENINĖS INFORMACIJOS RINKIMO TIKSLAS
4.1. Internetinės parduotuvės svetainės administracija gali naudoti Vartotojo asmens duomenis šiais tikslais:
4.1.1. Vartotojo, užsiregistravusio internetinės parduotuvės svetainėje, norint pateikti užsakymą ir (ar) sudaryti prekių pardavimo sutartį nuotoliniu būdu iš www.proekt.sx, identifikavimas.
4.1.2. Suteikti Vartotojui prieigą prie individualizuotų internetinės parduotuvės Svetainės išteklių.
4.1.3. Atsiliepimų su Vartotoju sudarymas, įskaitant pranešimų, užklausų dėl naudojimosi Internetinės parduotuvės svetaine, paslaugų teikimo siuntimą, Vartotojo užklausų ir paraiškų tvarkymą.
4.1.4. Naudotojo buvimo vietos nustatymas, siekiant užtikrinti saugumą, užkirsti kelią sukčiavimui.
4.1.5. Patvirtinimai apie Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumą ir išsamumą.
4.1.6. Paskyros pirkiniams sukūrimas, jei Vartotojas sutiko sukurti paskyrą.
4.1.7. Pranešimai internetinės parduotuvės svetainės Vartotojui apie Užsakymo būseną.
4.1.8. Mokėjimų apdorojimas ir gavimas, mokesčių ar mokesčių lengvatų patvirtinimas, mokėjimo ginčijimas, Vartotojo teisės gauti kredito limitą nustatymas.
4.1.9. Suteikti Vartotojui veiksmingą klientų ir techninę pagalbą, jei kyla problemų, susijusių su internetinės parduotuvės Svetaine naudojimu.
4.1.10. Teikti Vartotojui jo sutikimą, prekių atnaujinimus, specialius pasiūlymus, informaciją apie kainas, naujienlaiškius ir kitą informaciją internetinės parduotuvės ar internetinės parduotuvės partnerių vardu.
4.1.11. Reklaminės veiklos vykdymas su Naudotojo sutikimu.
4.1.12. Suteikti Vartotojui prieigą prie internetinės parduotuvės partnerių svetainių ar paslaugų, kad būtų galima gauti produktus, atnaujinimus ir paslaugas.
5. ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO METODAI IR SĄLYGOS
5.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymas atliekamas neribotą laiką, jokiu teisiniu būdu, įskaitant asmens duomenų informacines sistemas, naudojant automatikos įrankius arba nenaudojant tokių priemonių.
5.2. Vartotojas sutinka, kad Svetainės administracija turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, ypač kurjerių tarnyboms, pašto organizacijoms, telekomunikacijų operatoriams, tik tam, kad būtų įvykdytas Vartotojo užsakymas, pateiktas internetinės parduotuvės „www. proekt.sx“, įskaitant Prekių pristatymą.
5.3. Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms Rusijos Federacijos valdžios institucijoms tik Rusijos Federacijos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
5.4. Asmens duomenų praradimo ar atskleidimo atveju Svetainės administracija informuoja Vartotoją apie asmens duomenų praradimą ar atskleidimą.
5.5. Svetainės administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, keitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų.
5.6. Svetainės administracija kartu su Vartotoju imasi visų būtinų priemonių, kad išvengtų nuostolių ar kitų neigiamų pasekmių, atsiradusių dėl Vartotojo asmens duomenų praradimo ar atskleidimo.
6. ŠALIŲ PAREIGOS
6.1. Vartotojas privalo:
6.1.1. Pateikite informaciją apie asmens duomenis, būtinus norint naudotis Internetinės parduotuvės svetaine.
6.1.2. Atnaujinti, papildyti pateiktą informaciją apie asmens duomenis, jei ši informacija pasikeičia.
6.2. Svetainės administracija privalo:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų laikoma paslaptyje, neatskleidžiama be išankstinio raštiško Vartotojo leidimo, taip pat neparduoti, nekeisti, neskelbti ar kitais įmanomais būdais neatskleisti perduotų Vartotojo asmens duomenų, išskyrus pastraipas. 5.2. ir 5.3. šios Privatumo politikos.
6.2.3. Imkitės atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte Vartotojo asmeninių duomenų konfidencialumą, laikydamiesi procedūros, kuri paprastai naudojama siekiant apsaugoti tokio tipo informaciją vykdant verslo operacijas.
6.2.4. Blokuokite asmens duomenis, susijusius su atitinkamu Vartotoju, nuo to momento, kai Vartotojas ar jo teisėtas atstovas ar įgaliota asmens duomenų subjektų teisių apsaugos įstaiga kreipiasi arba prašo patvirtinimo laikotarpio, jei atskleidžiami netikslūs asmens duomenys ar neteisėti veiksmai.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Svetainės administracija, neįvykdžiusi savo įsipareigojimų, yra atsakinga už Vartotojo patirtus nuostolius dėl neteisėto asmens duomenų naudojimo pagal Rusijos Federacijos įstatymus, išskyrus punktuose numatytus atvejus. 5.2., 5.3. ir 7.2. šios Privatumo politikos.
7.2. Praradus arba atskleidus konfidencialią informaciją, svetainės administracija nėra atsakinga, jei ši konfidenciali informacija:
7.2.1. Tapo viešąja nuosavybe prieš jos praradimą ar atskleidimą.
7.2.2. Gauta iš trečiosios šalies, kol jos negavo Svetainės administracija.
7.2.3. Tai buvo atskleista gavus Vartotojo sutikimą.
8. GINČŲ SPRENDIMAS
8.1. Prieš pareiškiant ieškinį teisme dėl ginčų, kylančių iš internetinės parduotuvės svetainės Vartotojo ir Svetainės administracijos santykių, privaloma pateikti pretenziją (rašytinį pasiūlymą dėl savanoriško ginčo sprendimo).
8.2.Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos raštu praneša ieškovui apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus.
8.3. Jei susitarimo nepavyks pasiekti, ginčas bus perduotas teisminei institucijai pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
8.4. Šiai privatumo politikai ir santykiams tarp vartotojo ir svetainės administracijos taikomi galiojantys Rusijos Federacijos teisės aktai.
9. PAPILDOMOS SĄLYGOS
9.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią Privatumo politiką be Vartotojo sutikimo.
9.2. Naujoji Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo internetinės parduotuvės Svetainėje momento, jei naujoje Privatumo politikos redakcijoje nenumatyta kitaip.
9.3. Turite pranešti apie bet kokius pasiūlymus ar klausimus, susijusius su šia privatumo politika https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Dabartinė privatumo politika yra puslapyje adresu https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Atnaujinta 01 m. gegužės 2022 d

Leidimas

Категории projektai svetainėje