Pastato griovimo projektas

https://proekt.sx

Internetinė parduotuvė pakartotinio naudojimo projektams

Krepšelis tuščias

Ar neradote to, ko ieškojote? Paklauskite mūsų! Turime 140 TB archyvų. Turime visus modernius sovietinio standarto pastatų pakartotinio panaudojimo ir renovacijos projektus. Parašykite mums: info@proekt.sx


6 aukštų pastato griovimo projektas

Bazinė kaina su PVM
Kaina su nuolaida
Kaina $135.00
Nuolaida
Kaina $135.00
Rodiklis: 45.118.240
Dokumentacija: Projekto dokumentacija, įskaitant sąmatas ir inžinerinių tyrimų rezultatus
Skyriai: visi skyriai
Duomenų apimtis: 409 МБ
Failo formatas: *.dwg, redaguojami formatai
Eksperto nuomonė: teigiamas
Techniniai ir ekonominiai rodikliai
Pastato tūris, m3: 19 084,00
Pastato plotas, m2: 2998,90
Aukštų skaičius, aukštas: 6
Bendra darbo trukmė, mėnesiai: 2,8

Pastato charakteristikos
Aukštų skaičius - 6 aukštai (įskaitant mansardinį aukštą)
Techniniai ir ekonominiai rodikliai:
Bendras patalpų plotas – 2998,9 m2
Statybos plotas – 1004 m2
Statybos tūris – 19084 m3
Dizaino aprašymas:
Pamatai – juostinė skalda
Sienos mūrytos iš molio plytų
Pertvaros – medinės,
Grindys – ant metalinių sijų
Stogas – metalinis ant medinių gegnių
Grindys – parketas, lentos, cementas
Langų angos – medinės, durų angos – medinės
Vidaus apdaila – tinkas, dažymas, tapetai

Priimto griovimo (demontavimo) būdo aprašymas ir pagrindimas.

Įprasta išmontavimo darbus atlikti pagal sutartį su vienos pamainos darbo režimu - darbo valandos nuo 900 iki 1800. Specialiems išmontavimo darbams atlikti pasitelkiamos specializuotos montavimo organizacijos. Pastato išmontavimas skirstomas į du laikotarpius:
1. Parengiamasis laikotarpis – darbų rinkinio atlikimas, įskaitant: pastato išmontavimo projekto parengimas; statybvietės tvoros įrengimas su pėsčiųjų galerijos įrengimu statybos plane nurodytose vietose; miesto greitkeliais važinėjančių transporto priemonių ratų plovimo įrengimas (Moidodyr-K); bendruomenės stovyklos organizavimas; statybinės technikos, įrangos ir mechanizmų pristatymas ir paruošimas darbui; esamų inžinerinių tinklų atjungimas (jei jie neprijungti darbų pradžios metu), artėjant prie pastato (atjungimą turi atlikti už inžinerinius tinklus atsakingos organizacijos). Atsijungimas turi būti įformintas aktu; apsauginių konstrukcijų (iš skaldos, gelžbetonio plokščių) įrengimas požeminių komunikacijų apsaugos zonose; išmontavimo statybinių atliekų saugyklų organizavimas; signalinės tvoros įrengimas išilgai pavojingos zonos ribos nuo pastatų išmontavimo; fasadinių pastolių montavimas rankinio išmontavimo vietoje; užtikrinti darbo zonų apšvietimą pagal apšvietimo standartus ir priešgaisrinės bei elektros saugos taisyklių laikymąsi; Laikinas energijos ir vandens tiekimas; statinio apžiūra, kurią atlieka techninė komisija, susidedanti iš Užsakovo ir rangovo atstovo, siekiant išsiaiškinti konstrukcinių elementų techninę būklę ir statinio pasirengimą demontuoti. Remdamasis patikrinimo rezultatais, surašyti patikrinimo aktą; priemonių ekstremalioms situacijoms kūrimas ir jų derinimas su Užsakovu; saugos ir priešgaisrinės saugos informacinės lentos, plakatų ir užrašų įrengimas; leidimo dirbti didelės rizikos darbus išdavimas atsakingam rangovui pagal SNiP 12.03.01 „Darbų sauga statybose“ I. K dalį Pagrindinio darbų laikotarpio pradžioje turi būti parengta pažyma su Užsakovo vyriausiojo inžinieriaus antspaudu, kad nuo ardomo pastato atjungta elektra ir nuimtos miesto oro ryšio linijos, televizijos antenos ir laidai. Parengiamųjų darbų atlikimas statybvietėje turi būti priimtas pagal Darbuotojų saugos priemonių įgyvendinimo aktą, surašytą pagal SNiP 12-01-2004* I priedą.
2. Pagrindinis laikotarpis – pastato griovimo (demontavimo) ir statybinių atliekų išvežimo darbai.
Atsižvelgiant į pastato konstrukcijų apžiūros rezultatus ir aukštus gretimo pastato aplinkos apsaugos ir išsaugojimo reikalavimus, pastato išmontavimo darbai turėtų būti atliekami rankiniu būdu išmontuojant ir naudojant kompleksinę mechanizaciją. Išmontavimo darbai turėtų būti atliekami tokia seka: 1) visos sanitarinės instaliacijos, dujotiekių, elektros instaliacijos, ryšių ir kitos įrangos išmontavimas ir išmontavimas (šiuos darbus užsakovas atlieka prieš perduodant statinius rangovui); 2) langų ir durų užpildų išmontavimas; 3) stogo ardymas ir medinių stogo konstrukcijų ardymas; 4) palėpės perdangos plokščių demontavimas teritorijoje prie namo Nr.5 pastato; 5) vertikalių baudų vykdymas pastato sienose ir lubose pagal okupacijos ribas; 6) pastato antžeminių konstrukcijų demontavimas (pagal profesiją); 7) pastato požeminių konstrukcijų išmontavimas ne arčiau kaip 3,0 nuo 5 pastato sienų; 8) namo Nr.5, greta namo Nr.110 pastato, galinės sienos apšiltinimas lit. "G"; 9) pažeisto teritorijos apželdinimo atkūrimas. Išmontavimo darbai turi būti atliekami naudojant rankenas (pagal statybos plane pateiktą pastato išmontavimo schemą): 1 griebtuvas – ašys “4-5” (rankinis ardymas); 2 griebtuvas – ašys “2-4” (mechanizuotas išmontavimas); 3 griebtuvas – ašys “1-2” (mechanizuotas išmontavimas). Atsiradus deformacijos požymiams, darbus reikia sustabdyti ir imtis skubių priemonių konstrukcijoms pritvirtinti (sustiprinti). Pavojingos būklės konstrukcijų tvirtinimo (sutvirtinimo) vietos darbų plane nurodomos detaliai apžiūrėjus statinį. Išmontuojant reikia vengti spontaniško elementų griūties, ypač į išorę. 

Vidinių inžinerinių komunikacijų demontavimas.

Prieš pradedant inžinerinių tinklų išmontavimo darbus, būtina atjungti inžinerinius tinklus nuo miesto tiekimo linijų. Tuo pačiu metu iš centrinio šildymo sistemos nuleidžiamas vanduo, išmontuojami vandens, dujų ir elektros skaitikliai. Taip pat atjungiami ir išmontuojami silpnos srovės įrenginiai: telefono tinklas ir radijo tinklas. Sanitarinių sistemų išmontavimas prasideda nuo nuplovimo bakų, kriauklių, praustuvų, tualetų išmontavimo. Tuo pačiu metu nuimkite vandens ir uždarymo vožtuvus. Prieš išimant centrinio šildymo radiatoriai atjungiami nuo vamzdynų, o po to išardomi į dalis, kurių svoris neviršija 80 kg, kad būtų patogu juos perkelti. Išmontavimo metu vamzdynai iš plieninių vamzdžių atjungiami ir nuo jų nuimami tvirtinimai ties srieginėmis jungtimis. Siekiant užtikrinti, kad movas, veržles ir jungiamąsias detales būtų galima lengvai atsukti, vamzdynas sriegiamas jungčių vietose, o sandarinimo medžiaga, jei reikia, sudeginama pūtikliu.
Vamzdynai iš ketaus vamzdžių išmontuojami iškalus lizdus ir jungiamąsias detales. Tik stipriai korozijos pažeisti plieniniai vamzdynai, netinkami tolesniam naudojimui, ir vamzdynai iš švininių vamzdžių išmontuojami didelėmis atkarpomis neatjungiant jungčių. Ketaus vamzdynai išardomi vietoje neužsandarinus lizdų, jei jie netinkami tolesniam naudojimui. Vidaus elektros tinklo išmontavimas pradedamas nuo lempų gaubtų, kištukinių lizdų, jungiklių, kištukinių lizdų, elektros skirstomųjų skydų išmontavimo. Tada laidai pašalinami. Kiekvienos patalpos elektros laidai atjungiami nuo bendros sistemos ir nuimami atskirai. Silpnos srovės kabeliai šalinami ne pjaunant, o traukiant juos per skylutes sienose. Taip nuimti laidai išlyginami ir suvyniojami į ritinius.

Statinių konstrukcijų išmontavimas rankiniu būdu.

Langų ir durų blokų išmontavimas. Išmontuodami langų angas pradėkite nuo rėmų, nuplėšdami juos nuo rėmų naudodami vinių traukiklius. Iš apkaustų nuimtas stiklas turi būti laikomas vertikaliai specialiose dėžėse. Palangės lentos nuimamos sumušus tinką. Naudodami laužtuvus nuimkite lango bloką, atlaisvintą nuo tvirtinimo elementų, nuleiskite jį į horizontalią padėtį patalpos viduje. Nuėmę gaminius (durų rankenas, spynas ir kt.), išmontuokite durų užpildus. Tada nuimkite durų varčią, prieš tai nuėmę apdailą nuo durų varčios šono. Medinę dėžę pritvirtinkite lentomis (dvi lentos 45° kampu perforuojamos viršutiniuose dėžutės kampuose, trečia – horizontaliai apatinėje dalyje). Atskirkite atlaisvintą dėžę nuo sienos naudodami laužtuvus. Stogo demontavimas. Stogo išmontavimas atliekamas rankiniu būdu, naudojant elektrifikuotą įrankį. Medinių gegnių demontavimas pradedamas per visą demontuojamo stogo perimetrą nutiesus laikiną inventorinę tvorelę, nutempus apsauginį trosą, pritvirtintą prie patikimų konstrukcijų, saugos diržams pritvirtinti. Stogo išmontavimas apima šias operacijas: nuimkite cinkuotą stogo dangą ir išardykite apvalkalą kryptimi nuo kraigo iki karnizo; laužtuvu ir pjovimo stakle atlaisvinkite viršutinę galiuką, statramsčius, stelažus ir gegnes nuo metalinių tvirtinimo detalių (kronšteinų, varžtų, kaiščių); nuimkite statramsčius; Atsargiai nuleiskite gegnių rąstus žemyn ir perkelkite juos į sandėliavimo vietą; išardykite viršutinę galiuką ir centrinius stulpus. Rankiniu būdu išmontuojant gegnes, prieš pradedant jas pjauti, po jomis būtina pastatyti inventorinius metalinius stelažus (vienoje gegnėje ne mažiau kaip 2 vnt.). Rankiniu būdu išmontuojant gegnes, kiekvieną gegnę reikia supjaustyti į 2,0-2,5 m ilgio gabalus ir išimti iš pastato. Gegnės supjaustomos į atskiras dalis nuo kraigo iki karnizo, kai pašalinamos nupjautos dalys. Jų erdvinį stabilumą užtikrina inventoriaus stovas ir likę apvalkalo tvirtinimo elementai (1 arba 2 vnt.). Nupjovus dalį gegnės kojos, nupjaunamos likusios gegnės šioje atkarpoje, o nupjautą gegnės kojos dalį, priklausomai nuo pjaunamos dalies ilgio ir svorio, palaiko vienas arba du darbininkai. Trečiasis darbuotojas turi išvalyti atsargų lentyną. Vėlesnės gegnės kojos dalių pjovimo ir valymo operacijos atliekamos panašiai kaip aukščiau. Visos statybinės atliekos, gautos demontuojant gegnes ir kitus stogo elementus, dedamos ant palėpės perdangos apkrovą paskirstant grindims pagal palėpės perdangos konstrukcijų būklės ir laikomosios galios techninę ataskaitą. Išmontuoti elementai rankiniu būdu dedami į konteinerį. Pertvarų išmontavimo darbai išmontuojami laužtuvais ir elektriniais plaktukais, prieš tai nuėmus gontus ir surišus diržus. Išmontuodami rėmo apvalkalų pertvaras, pirmiausia nuimkite dalį apvalkalo, nuimkite užpildą ir tada nuimkite likusias lentas. Visi pertvarų išmontavimo darbai atliekami iš inventorinių nuimamų pastolių. Išmontuojant rėmo apvalkalų pertvaras reikia laistyti vandeniu, kad sumažėtų dulkių. Lubų išmontavimo darbai turėtų būti atliekami tokia seka: išardyti pertvaras, patenkančias į išmontavimo darbo zoną; ant apatinių grindų įrengti pastolius su ištisine grindų danga bent 1,2 m žemiau ardomų grindų; Išmontavus grindis, nuėmus užpildą ir apkalus, išmontuoti esamas perdangos sijas. Prieš pradedant esamų konstrukcijų išmontavimo darbus, būtina nustatyti jų būklę. Grindys, kurių stiprumas abejotinas, prieš išmontuojant ir išmontuojant tvirtinamos stelažais arba tarpikliais. Gelžbetoninės grindys ardomos plaktukais ir plaktukais tol, kol jos visiškai subyra ant apatinių pastolių grindų. Atidengta armatūra išpjaunama žirklėmis-žnyplėmis, metaliniais pjūklais arba autogenine mašina. Ant pastolių užgriuvę grindų elementai susmulkinami į mažas transportuojamas dalis ir iš pastato iškeliami ant neštuvų arba per atliekoms išmesti skirtą lataką. Ardant sijų grindis draudžiama ardyti visas sijas ant rankenos. Būtina išsaugoti kas ketvirtą sienoje įkomponuotą siją, kad būtų užtikrintas pastato erdvinis standumas ir stabilumas visiškai išmontavus grindis. Metalinių sijų išmontavimas atliekamas naudojant dujinį pjaustytuvą iš pastolių, sumontuotų ant apatinių grindų. Medžiagos iš išmontavimo laikomos konteineriuose (maišeliuose) ant pastolių arba neišardytų grindų (ne daugiau 150 kg/m2), o po to išimamos iš pastato (vamzdžiu arba rankiniu būdu). Darbas prie laiptų išmontavimo. Darbo kryptis iš viršaus į apačią. Laiptų išmontavimo darbai atliekami iš laikinos grindų dangos, paremtos ant apatinių platformų ir laiptelių. Išmontuoti laiptai suskirstyti į dalis, kurių kiekvienoje yra viena aikštelė ir viena laiptų pakopa. Ant kiekvieno griebtuvo visas darbo ciklas atliekamas nuosekliai.

Leidimas

Категории projektai svetainėje