Konfidencialitātes politika

https://proekt.sx

Tiešsaistes veikals atkārtotas izmantošanas projektiem

Grozs ir tukšs

Vai neatradāt to, ko meklējāt? Jautājiet mums! Mums ir 140 TB arhīvs. Mums ir visi modernie padomju tipa ēku atkārtotas izmantošanas un renovācijas projekti. Rakstiet mums: info@proekt.sx


PRIVĀTUMA POLITIKA

"01" 2022. gada maijs
Šī Personas datu privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, ko interneta veikals “www.proekt.sx” atrodas uz domēna vārda. www.proekt.sx var saņemt informāciju par Lietotāju, izmantojot interneta veikala vietni, interneta veikala programmas un produktus.
1. TERMINU DEFINĪCIJA
1.1. Šajā Privātuma politikā tiek izmantoti šādi termini:
1.1.1. “Tiešsaistes veikala vietnes administrēšana (turpmāk tekstā – Vietnes administrācija)” - vietnes pārvaldīšanai pilnvaroti darbinieki, kas rīkojas www.proekt.sx vārdā, kuri organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķi, apstrādājamo personas datu sastāvs, ar personas datiem veiktās darbības (operācijas).
1.1.2. “Personas dati” - jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netieši identificētu vai identificējamu personu (personas datu subjektu).
1.1.3. “Personas datu apstrāde” - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus līdzekļus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, mainīšanu). ), personas datu ieguve, izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.
1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” ir obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kurai ir piekļuve personas datiem, neatļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita tiesiska pamata klātbūtnes.
1.1.5. “Interneta veikala vietnes lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs)” ir persona, kurai ir piekļuve Vietnei ar interneta starpniecību un kura izmanto interneta veikala Vietni.
1.1.6. «Cepumi» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
2.1. Lietotāja interneta veikala vietnes izmantošana nozīmē piekrišanu šai Privātuma politikai un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumiem.
2.2. Nepiekrītot Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam ir jāpārtrauc interneta veikala vietnes izmantošana.
2.3. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz interneta veikala vietni www.proekt.sx. Interneta veikals nekontrolē un nav atbildīgs par trešo pušu vietnēm, kurām Lietotājs var piekļūt, izmantojot interneta veikala vietnē pieejamās saites.
2.4. Vietnes administrācija nepārbauda tiešsaistes veikala vietnes Lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. PRIVATUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

3.1. Šī Privātuma politika nosaka interneta veikala vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzības režīmu, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties interneta veikala vietnē vai veicot pasūtījumu Preču iegādei.
3.2. Personas datus, kas atļauti apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot reģistrācijas veidlapu interneta veikala www.proekt.sx mājaslapas sadaļā http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart un iekļaujiet šādu informāciju:
3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, uzvārds;
3.2.2. Lietotāja kontakttālruņa numurs;
3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts);
3.3. Interneta veikals aizsargā Datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, skatoties reklāmas blokus un apmeklējot lapas, kurās ir uzstādīts sistēmas statistiskais skripts (“pikselis”):
• IP adrese;
• informācija no sīkdatnēm;
• informācija par pārlūkprogrammu (vai citu programmu, kas nodrošina piekļuvi displeja reklāmai);
• piekļuves laiks;
• tās lapas adrese, kurā atrodas reklāmas vienība;
• novirzītājs (iepriekšējās lapas adrese).
3.3.1. Sīkfailu atspējošana var izraisīt nespēju piekļūt tiešsaistes veikala vietnes daļām, kurām nepieciešama autorizācija.
3.3.2. Interneta veikals apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota, lai identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas un uzraudzītu finanšu maksājumu likumību.
3.4. Jebkura cita personiskā informācija, kas nav norādīta iepriekš (pirkumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas utt.), ir pakļauta drošai uzglabāšanai un neizplatīšanai, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.
4. LIETOTĀJA PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS MĒRĶIS
4.1. Interneta veikala vietnes administrācija var izmantot Lietotāja personas datus šādiem mērķiem:
4.1.1. Lietotāja identifikācija, kas reģistrēta interneta veikala vietnē, lai veiktu pasūtījumu un (vai) noslēgtu Līgumu par preču pārdošanu un pirkšanu attālināti no www.proekt.sx.
4.1.2. Piekļuves nodrošināšana Lietotājam tiešsaistes veikala Vietnes personalizētajiem resursiem.
4.1.3. Atgriezeniskās saites veidošana ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšana par Interneta veikala vietnes lietošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādi.
4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.
4.1.5. Apstiprinājumi par Lietotāja sniegto personas datu pareizību un pilnīgumu.
4.1.6. Konta izveide pirkumu veikšanai, ja Lietotājs ir piekritis konta izveidei.
4.1.7. Paziņojumi interneta veikala vietnes Lietotājam par Pasūtījuma statusu.
4.1.8. Maksājumu apstrāde un saņemšana, nodokļu vai nodokļu atvieglojumu apstiprināšana, maksājuma apstrīdēšana, Lietotāja kredītlīnijas saņemšanas tiesību noteikšana.
4.1.9. Sniegt Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar interneta veikala Vietnes lietošanu.
4.1.10. Sniegt Lietotājam ar viņa piekrišanu preču atjauninājumus, īpašos piedāvājumus, informāciju par cenām, biļetenus un citu informāciju interneta veikala vai interneta veikala partneru vārdā.
4.1.11. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.
4.1.12. Nodrošinot Lietotājam piekļuvi tiešsaistes veikala partneru vietnēm vai pakalpojumiem, lai saņemtu produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.
5. PERSONAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES METODES UN NOTEIKUMI
5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez ierobežojumiem, jebkādā likumīgā veidā, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.
5.2. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, jo ​​īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai un vienīgi ar mērķi izpildīt Lietotāja pasūtījumu, kas veikts interneta veikala “www. proekt.sx”, ieskaitot Preču piegādi.
5.3. Lietotāja personas datus var pārsūtīt pilnvarotajām Krievijas Federācijas valsts varas institūcijām tikai uz Krievijas Federācijas likumdošanā noteiktajiem pamatiem un veidā.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователа латель
5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no neatļautas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.
5.6. Vietnes administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu zaudēšana vai izpaušana.
6. PUŠU PIENĀKUMI
6.1. Lietotājam ir pienākums:
6.1.1. Sniedziet informāciju par personas datiem, kas nepieciešami Interneta veikala vietnes lietošanai.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной и.
6.2. Vietnes administrācijai ir pienākums:
6.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai šīs privātuma politikas 4. punktā norādītajiem mērķiem.
6.2.2. Pārliecinieties, ka konfidenciālā informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdod, nemaina, nepublicē vai citādā veidā neizpauž nodotos Lietotāja personas datus, izņemot cl. 5.2. un 5.3. šo privātuma politiku.
6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, ko parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.
6.2.4. Bloķējiet ar attiecīgo lietotāju saistītos personas datus no brīža, kad Lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā iestāde personas datu subjektu tiesību aizsardzībai piesakās vai pieprasa verifikācijas periodu, ja tiek atklāti neprecīzi personas dati vai tiek veiktas nelikumīgas darbības.
7. PUŠU PIENĀKUMI
7.1. Vietnes administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu prettiesisku izmantošanu, saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kas paredzēti CL. 5.2., 5.3. un 7.2. šo privātuma politiku.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт тата
7.2.1. Kļuva publiski pieejams pirms tā pazaudēšanas vai izpaušanas.
7.2.2. Tika saņemts no trešās puses, pirms to saņēma Vietnes administrācija.
7.2.3. Tas tika atklāts ar lietotāja piekrišanu.
8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA
8.1. Pirms prasības iesniegšanas tiesā par strīdiem, kas izriet no interneta veikala vietnes Lietotāja un Vietnes administrācijas attiecībām, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).
8.2.Prasījuma saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam par prasības izskatīšanas rezultātiem.
8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots tiesu iestādei saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
8.4. Uz šo konfidencialitātes politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas pašreizējie Krievijas Federācijas tiesību akti.
9. PAPILDU NOTEIKUMI
9.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā bez lietotāja piekrišanas.
9.2. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota interneta veikala Vietnē, ja vien jaunajā Privātuma politikas izdevumā nav noteikts citādi.
9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem saistībā ar šo Privātuma politiku ir jāziņo https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Pašreizējā Privātuma politika ir pieejama vietnē https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Atjaunināts 01. gada 2022. maijā

Atļauja

Kategorija projekti vietnē