Sniega savākšanas punkta projekts sniega masu pieņemšanai un izvešanai

https://proekt.sx

Tiešsaistes veikals atkārtotas izmantošanas projektiem

Grozs ir tukšs

Vai neatradāt to, ko meklējāt? Jautājiet mums! Mums ir 140 TB arhīvs. Mums ir visi modernie padomju tipa ēku atkārtotas izmantošanas un renovācijas projekti. Rakstiet mums: info@proekt.sx


Sniega savākšanas punkta projekts

Bāzes cena ar PVN
Cena ar atlaidi
Cena $1,200.00
Atlaide
Cena $1,200.00
Indekss: 27.164.256
Dokumentācija: Projektēšanas dokumentācija bez tāmēm un inženieruzmērīšanas rezultātiem
Sadaļas: visas sadaļas
Datu apjoms: 703 МБ
Faila formāts: *.pdf
Tehniskie un ekonomiskie rādītāji
Tehniskie rādītāji saskaņā ar zemes gabala plānošanas organizācijas shēmu
Sniega savākšanas zona
Objekta platība projektēšanas robežās, m2: 166725,35
Apbūves platība, tai skaitā: m2: 41,02
Konstrukcijas GOS, m2: 5,37
Kontrolpunkta ēka, m2: 35,65
Stāvu skaits, stāvs: 1
Labiekārtošanas platība, m2: 16684,33
Pārklājuma platība, tai skaitā: m2: 15953,88
Brauktuves A/b segums, m2: 13497,65
A/b bruģa segums, m2: 57,27
Apdrukāts segums, m2: 600,65
Betona bruģis, m2: 803,50
Apzaļumošana, m2: 994,81
Nogāžu aizņemtā platība, m2: 706,14
Grāvja aizņemtā platība, m2: 24,31
Sānu akmens garums BR100.30.15, lm: 90,0
Sānu akmens garums BR100.30.18, lm: 17,0
Sānu akmens garums BR300.60.20 lm 447,0
Sānu akmens garums BR100.20.8, lm: 98,0
Paukošana, lm: 560,0
Lietus ūdens ieplūdes garums, lm: 424,0
Piebraucamais ceļš
Labiekārtošanas platība, m2: 2439,28
Pārklājuma platība, ieskaitot m2: 290,22
Brauktuves A/b segums, m2: 1366,02
A/b bruģa segums, m2: 213,42
Apzaļumošana, m2: 710,78
Nogāžu aizņemtā platība, lineārie metri: 149,06
Sānu akmens garums BR100.30.15, lm: 320
Sānu akmens garums BR100.20.8, lm: 140

Informācija par objekta funkcionālo mērķi

Sniega savākšanas punkta darbības pamatā ir sniega uzglabāšanas metode, kam seko tā dabiskā kausēšana un kušanas ūdens novadīšana kanalizācijas tīklos. No pilsētas ielām savāktais sniegs pa autoceļiem tiek nogādāts sniega savākšanas punktā, kur tas tiek izkrauts un uzglabāts. Vietnes pamatnei ir ūdensizturīgs pārklājums. Apkārt vietai tiek veidots uzbērums. Pašizgāzēji iebrauc objektā pa 8 m platiem vārtiem, pēc tam pa ieeju garām kontrolpunktam iebrauc objektā. Blakus vārtiem uzstādīts stends automatizētai transportlīdzekļu uzskaites sistēmai. Sniega savākšanas punkta darbības laikā ziemā vārti pie ieejas ir atvērti visu diennakti. Vasarā slēgts. Sniegs, kas nonāk sniega savākšanas vietā utilizācijai, ir būtiski piesārņots ar gružiem, un sniegā uzkrājas liels daudzums smilšu, kas nogulsnējas uz ceļiem. Pēc ziemas perioda beigām ir nepieciešams veikt pasākumus, lai attīrītu vietu no gruvešiem un izvestu atkritumus uz poligonu. Pēc gruvešu notīrīšanas vietai jābūt “naftas ķibelei”. Par iespēju izmantot vietu vasarā citiem mērķiem (piemēram, vieglo vai kravas automašīnu novietošanai) jālemj Pasūtītājam kopā ar ekspluatācijas organizācijām. Sniega uzglabāšanu veic, izmantojot buldozeru, veidojot sniega izgāztuvi prizmas formā 8 m augstumā. Darba zona ir sadalīta divās daļās - izkraušanas zonā un plānošanas zonā. Pašizgāzējiem pārvietojoties pa objektu, transportlīdzekļiem ir aizliegts iebraukt režģos, kas nosedz paliktņus. Izkraušanas zonā sniega masa tiek izkrauta no pašizgāzējiem, izlīdzināšanas zonā darbojas buldozers, kas virza izkrauto sniegu uz izgāztuves augšpusi, paceļot izgāztuves augstumu līdz 8 m. Pēc izkraušanas zonas piepildīšanas ar sniegu buldozers pārvietojas šajā zonā un sāk stumt sniegu uz augšu, un izkraušana tiek veikta brīvā vietā. Vietnes piepildīšana ar sniegu sākas no vietas, kas atrodas vistālāk no ieejas, pakāpeniski tuvojoties ieejai, jo tiek aizpildīta vietas ietilpība. Lāpstiņas augstums sasniedz 8 m, nogāžu stāvums 1:1.5.Buldozera darbības zonā, pārvietojot sniegu, slīpums ir 1:3.

Telpas plānošanas risinājumi

Projekta uzdevums bija esošā plānojuma un vertikālo atzīmju ietvaros projektēt objektu, kas paredzēts sniega masu uzņemšanai un noglabāšanai ziemas sezonā. Teritorijas robežas tiek pieņemtas saskaņā ar zemesgabala pilsētbūvniecības plānu. Zemes gabala plānošanas organizācijas plānojums izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu uz topogrāfiskās uzmērīšanas mērogā 1:500, ņemot vērā sarkanās līnijas. Apskatāmās teritorijas platība ir 1.7 hektāri. Teritorijā atrodas šādi objekti un būves: - vieta sniega uzglabāšanai; - kontrolpunkts; - barjera - vietējo attīrīšanas iekārtu vieta, tostarp: - smilšu separators - 2 gab.; - eļļas separators - 2 gab.; - plūsmas mērītājs; - aka ar drupinātāju; - uzglabāšanas tvertne. Ēku un būvju plānojums parādīts zīmējumā Zemes gabala M 1:500 koda 76/13-PZU1.2 plānošanas organizācijas shēma. Apgaismojuma stabi un žoga tips EO-2 2000*2650*1000 uzstādīti pa laukuma perimetru, ierīkojot vārtus objekta ieejas pusē un barjeru ar statīvu datu nolasīšanai. Kūstošā ūdens savākšanai ir uzstādīta Maxi DN110 tipa drenāžas tekne - betons ar restīti. Ūdens no paplātēm tiek novadīts lietus kanalizācijas akās, kas atrodas ap sniega savākšanas zonas perimetru. Ieeja objektā 8,0 m platumā projektēta no ielas. Astronomijas. Saskaņā ar SanPIN 2.2.1/2.1.1.1200-03 sadaļas 7.1.13 5. punktu Vietējo attīrīšanas iekārtu sanitārās aizsardzības zona ir 50 m. Pasākumi ceļa aizsardzībai no sniega sanesumiem un uz tiem krītošiem dzīvniekiem nav paredzēti, jo objekts atrodas apdzīvotā vietā. Mākslīgo būvju (tiltu un mezglu) izbūve darba robežās nav paredzēta. Saskaņā ar ģeoloģiskajiem pētījumiem, bīstami dabas un ģeoloģiskie procesi robežās

Konstruktīvi lēmumi

Kontrolpunkta ēka

Lai novērstu sasvēršanos, tika veikta aklās zonas siltumizolācija un grunts nomaiņa ar 0.5 m Saliekamais dzelzsbetons. plāksnes ir piemetinātas pie iegultajām daļām, 1. pozīcija. Katrs dzelzsbetons plāksnei jābūt piemetinātai vismaz 2 hipotēkām. Tas nodrošina struktūras stingrību. Šai konstrukcijai ir paredzētas saliekamās monolītās seklās pamatu plātnes saskaņā ar GOST 21924.0-84, nodrošinot konstrukcijas telpisko stingrību. Plātnes izgatavotas no betona B25, W4, F200, 170 mm biezas, klātas uz smilšu slāņa (vidēji rupjas smiltis) 500 mm biezumā. Ēka ir vienstāva, taisnstūrveida, ar kopējiem aksiālajiem izmēriem 2,5 x 10,63 m, augstums 3,215 m no līmeņa. zeme. Kontrolpunkta ēka paredzēta, lai nodrošinātu piekļuves kontroli Sniega kausēšanas vietas teritorijai un nodrošinātu apkalpojošā personāla dzīves apstākļus. Kontrolpunktam ir šādas telpas: ieejas vestibils – 3,8 m2; apsardzes telpa – 7.67 m2; saimniecības telpa – 6.35 m2; sanmezgls ar dušu – 4,22 m2;

Stikla šķiedras konteineru pamati

Šai pazemes konstrukcijai tika izstrādātas monolītās pamatu plātnes, lai nodrošinātu konstrukcijas telpisko stingrību. Plātnes izgatavotas no betona B25, W8, F50, 300 mm biezas, uzklātas uz betona preparāta (100 mm biezs no B7.5 betona). Projektā paredzēts 150 mm biezs smilšu spilvens (vidēji rupja smilts). Šīs konstrukcijas dizaina iezīme ir tās peldēšanas iespēja. Lai novērstu šo parādību, tiek izgatavota pamatu plāksne, kuras izmēri tiek noteikti, pamatojoties uz nepieciešamās slodzes nodrošināšanu. Šo aprēķinu skatiet 1. pielikumā Sausos periodos šis pamats novērš konstrukcijas nosēšanos. Trīs vertikālas un 5 horizontālas, stiklašķiedras tvertnes, kas balstās uz dzelzsbetona monolītām plāksnēm.

Palīdzības organizācijas plāns

Objekta horizontālā un vertikālā plānojuma projektēšana tika veikta saskaņā ar SNiP 2.07.01-89*, SNiP 2.05.02-85*, SNiP 3.06.06-85 un “Ieteikumi ielu un ceļu projektēšanai pilsētās un lauku apdzīvotās vietas” TsNIPI Krievijas Būvniecības ministrija 1994 , un ir uzrādīta projekta koda grafiskajā daļā 76/13-PZU.1 lapa 3. Vietne projektēta AutoCAD Civil 3D programmatūras pakotnē, ņemot vērā inženiertehnisko- apgabala ģeoloģiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi. Šķērsslīpums gar piebraucamo ceļu ir pieņemts 20 ‰, bet gar rūpnieciskās ēkas ietvi - 10 ‰. Pilnīgai drošībai no piesārņota kušanas ūdens iekļūšanas ārpus sniega savākšanas zonas projektā paredzēts uzstādīt no augsta blīvuma polietilēna 1,5 mm biezu ģeomembranu gar zemes siles dibenu un nogāzēm, kā arī laukuma uzbērums ar augstumu 0,85 m Uzbēruma slīpums no objekta puses ir izgatavots no monolītā betona markas B20W8F200. Pa objekta perimetru tika uzstādīti betona sānu akmeņi BR 300.60.20 ar augstumu 40 cm. Ūdens novadīšanai no seguma konstrukcijas tika ierīkota drenāža no gofrētajām caurulēm D = 110 mm, kas ietītas ģeotekstila materiālā Taypar SF-32 ar drenāžu, kas novadīta lietus ūdens akās. Drenāžas slīpums seko paplāšu slīpumam. Drenāžas caurules tiek liktas gar brauktuves paplāti 0,4 m attālumā no sāniem. Sniega savākšanas laukuma vertikālais izkārtojums zīmējumā 76/13-PZU1.3 “Palīdzības organizācijas plāns”.

Atļauja

Kategorija projekti vietnē