Typowy projekt KOPE

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Typowy projekt KOPE

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $1,530.00
Zniżka
Cena $1,530.00
Indeks: 16102100
Dokumentacja: Projekt, dokumentacja robocza wraz z kosztorysami
Sekcje: AR, POS, SGP, szacunki
Ilość danych: 203 MB
Format pliku: pdf, xls
Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami budowy apartamentowca, projekt typowy KOPE „Żagiel” z przedłużeniem KP2
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
Budynek 2 - 7 sekcji, 25 pięter, konstrukcja według projektu ponownego wykorzystania
serial KOPE – „Żagiel”
Całkowita powierzchnia mieszkań wynosi 41188,15m2
Powierzchnia zabudowy niemieszkalnej 1278,55m2
KP2 (rozbudowa) - budynek 2-3 kondygnacyjny
Powierzchnia całkowita 1504,13m2
powierzchnia zabudowy niemieszkalnej (ITP) -106,4 m2

Rozwiązania konstrukcyjne (budynek mieszkalny).

Schemat konstrukcyjny budynku mieszkalnego projektuje się z prefabrykowanych żelbetowych płyt nośnych ścian podłużnych i poprzecznych oraz płyt podłogowych „na pomieszczenie” z zawiasami Trójwarstwowe panele ścian zewnętrznych. Budynek posiada dwie dylatacje na całą wysokość budynku, zaprojektowane w konstrukcji wkładu „narożnego”. Sztywność przestrzenną zapewnia wspólna praca poprzecznych i wzdłużnych ścian wewnętrznych, dysków podłogowych oraz niezawodność połączenia platform. Konstrukcje obudowy (ściany zewnętrzne) - prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu klasy B3 o grubości 15 mm ze zbrojeniem klas A-III, VR-I, z izolacją styropianem PSB-S gatunku 350A o grubości 15 mm. Ściany wewnętrzne - płyty żelbetowe jednowarstwowe o grubościach 150 i 260,220,180mm, o okucia klas A-I, A-III, VR-I. Przyjmuje się klasę betonu płyt ścian wewnętrznych od podziemi technicznych do IV piętra włącznie – B4, powyżej wskazanych pięter – klasa betonu B30. Membrany sztywne - prefabrykowane żelbetowe płyty ścienne o grubości 22,5mm. Stropy - prefabrykowane płyty betonowe o grubości „na pomieszczenie”. 140 mm; Pokrycie - prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu klasy B15 o grubości 260-340 mm ze spadkiem, ze zbrojeniem klas A-III, VR-I, z izolacją styropianem PSB-S gatunku 25A o grubości 100 mm, oklejone styropianem Folia PCV o grubości 150 mikronów. Podesty - prefabrykowane żelbetowe; Biegi schodów - prefabrykowane żelbetowe; Wykusze - urządzenie wykuszy powstaje poprzez zwiększenie długości nośnych wewnętrznych ścian poprzecznych piętro po piętrze. Balkony, loggie - prefabrykaty żelbetowe; Na poddaszu jest ciepło; Rynna - wewnętrzna; Szyby wind - prefabrykaty żelbetowe; Dach - 3-warstwowa wodoodporna wykładzina rolowana; Przegrody - prefabrykowane żelbetowe o grubości 80mm. Fundamenty budynku stanowią monolityczna płyta żelbetowa o grubości 800 mm wykonana z betonu klasy B22,5; W6, znormalizowany skład do przygotowania betonu o grubości 100mm. z betonu B7.5 na bazie naturalnej, zbrojonego metodą „Geokompozyt” według projektu. Ściany zewnętrzne - prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu klasy B22,5 o grubości 250 mm ze zbrojeniem klas A-I, A-III, VR-I. z ociepleniem styropianem PSB-S w gatunku 15A o grubości 100-150mm. Ściany wewnętrzne części podziemnej budynku stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe z betonu klasy B30 o grubości 220 mm ze zbrojeniem klas A-I, A-III, VR-I. Płyty posiadają otwory umożliwiające przejście personelu obsługi i do układania komunikacji. Wszystkie konstrukcje mające kontakt z podłożem są dwukrotnie pokrywane gorącym mastyksem bitumicznym. Do utrzymania podłoża technicznego w stanie suchym przewidziano urządzenie odwadniające kręgowe. Hydroizolacja konstrukcji podziemnych - z zaprawy cementowo-piaskowej 2: 1, malowanie.

Rozwiązania konstrukcyjne i techniczne części nadziemnej budynku (rozbudowa KP2). 

Konstrukcje domykające: (ściany zewnętrzne części nadziemnej budynku) - domykające trójwarstwowe: warstwę zewnętrzną stanowi system elewacyjny uchylny ze szczeliną powietrzną, mocowany do konstrukcji nośnych budynku wg IAF „RONSON” system z elementami mocującymi ze stali nierdzewnej. warstwa środkowa - płyty sztywne z wełny mineralnej VENTI BATTS Dtm z gęstą warstwą wierzchnią pełniącą funkcję folii wiatroszczelnej o grubości 150 mm - warstwa wewnętrzna - mur z cegły pełnej o grubości 250 mm (ściany zewnętrzne części nadziemnej budynku w obrębie hali sportowej hala) - obudowa: warstwa zewnętrzna - elewacja uchylna system ze szczeliną powietrzną, mocowana do konstrukcji nośnych budynku w systemie NVF „RONSON” za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. warstwę środkową stanowią uchylne płyty warstwowe na całej wysokości ścian, mocowane do nośnych konstrukcji metalowych. Płyty warstwowe ocieplone są płytami ze sztywnej wełny mineralnej KAVITI BATTM o grubości 150 mm - warstwa wewnętrzna to mur z cegły pełnej do wysokości ~3300 mm od szczytu stropu. Rama: słupy o przekroju 400x400mm, pylony o grubości 300mm - żelbet monolityczny z betonu B25, zbrojony zbrojeniem klasy A500C. W hali sportowej w ścianach zewnętrznych zastosowano słupy z dwuteowników metalowych, rozwiązanych na wysokości i na najwyższym poziomie za pomocą metalowych dwuteowników i dźwigarów. Ściany wewnętrzne są żelbetowe monolityczne o grubości 200 mm, wykonane z betonu B25, zbrojone zbrojeniem klasy A500C. Przepony usztywniające stanowią ściany żelbetowe monolityczne wszystkich klatek schodowych oraz ściągi metalowe w konstrukcji hali sportowej. Stropy stanowią żelbet monolityczny bezbelkowy o grubości 220 mm, wykonany z betonu B25 wzmocniony zbrojeniem klasy A500C. Pokrycie stanowi płyta żelbetowa monolityczna o grubości 220 mm. gruby, wykonany z betonu B25, zbrojony zbrojeniem klasy A500C. Nad halą sportową pokrycie stanowi podłoga profilowana na belkach metalowych, ocieplona płytami ze sztywnej wełny mineralnej RUFF BATTS oraz podstawa żelbetowa monolityczna z betonu B25; Zworki monolityczne żelbetowe; Podesty i marsze są żelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojone okuciami klasy A500C; Stopnie prefabrykowane i monolityczne żelbetowe wykonane z betonu B25, zbrojone okuciami klasy A500C; Drenaż zorganizowany wewnętrznie; Ściany szybów wind są żelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojone okuciami klasy A500C; Dach: - paroizolacja-pokrycie dachowe; glina ekspandowana rozbiórkowa; płyty izolacyjne sztywne z wełny mineralnej RUFF BATS o gr. 200mm; folia polietylenowa, jastrych - roztwór cementowo-piaskowy; powłoka -filizol - 3 warstwy. Przegrody z cegły i płyty gipsowo-kartonowej. Rozwiązania konstrukcyjne i techniczne części podziemnej budynku. Fundamenty budynku stanowią żelbet monolityczny wykonany z betonu klasy B25, W8 na podłożu naturalnym zbrojonym metodą Geokompozytu: dla ścian – taśma o szerokości 1200 mm i grubości 400 mm; -do kolumn - wolnostojące z bankietami o wymiarach 3000x3000mm i grubości 700mm; Wzmocnienie fundamentów zbrojeniem klasy A500C; Pod fundamentami ułożono preparację betonową o grubości 100 mm z betonu B10. Fundamenty listwowe pod konstrukcje wsporcze przyłączonych pomieszczeń są przesunięte o 1500 mm od płyty fundamentowej 25. piętra. budynek mieszkalny, aby wykluczyć wpływ wykonanych pod nim wzmocnionych gruntów; Ściany zewnętrzne części podziemnej budynku są żelbetowe monolityczne o grubości 300 mm wykonane z betonu klasy B25, W8; wzmocnione okuciami klasy A500C. Ściany ocieplone są ekstrudowanym Penoplexem 35 o grubości 100 mm i zabezpieczone ścianą dociskową z cegły pełnej. Zasyp zatoki piaskiem; Ściany wewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z betonu zbrojonego monolitycznego o grubości 200, 300 mm z betonu klasy B25, W8; wzmocnienie okuciami klasy A500C; Fundamenty stropów części podziemnej budynku stanowią żelbet monolityczny o grubości 200 mm, wykonany z betonu klasy B25, zbrojony zbrojeniem klasy A500C, wsparty na ścianach i słupach.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie