Typowy projekt kinowy (V.M. Fromzel, O.I. Guryev)

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt standardu kinowego (V.M. Fromzel, O.I. Guryev)

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $930.00
Zniżka
Cena $930.00
Indeks: 1.132.249
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 853 MB
Format pliku: edytowalne formaty
Opinia eksperta: pozytywny
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów oraz wyniki badań inżynierskich dotyczących przebudowy kina
Charakterystyka techniczna i ekonomiczna obiektu budowy kapitału
Powierzchnia działki w obrębie działki, ha: 0,4607
Powierzchnia zabudowy, m2: 1147,70
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 5457,00
Kubatura konstrukcyjna budynku, m3: 25775,00
Podłogi, podłoga: 5

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

Istniejący budynek kina Yunost powstał w latach 1957-1960 według standardowego projektu (architekci V.M. Fromzel, O.I. Guriew). W trakcie eksploatacji budynek został przebudowany poprzez montaż nowych konstrukcji nośnych: ścian, filarów, stropów, schodów. Budynek obecnie nie jest użytkowany. Budynek ma od dwóch do pięciu kondygnacji, na planie prostokąta z wystającymi klatkami schodowymi od strony północnej. Wymiary całkowite budynku w rzucie wynoszą ~44.5x24,5m. Foyer zlokalizowane jest na pierwszym piętrze, większą część górnej bryły zajmuje sala widokowa, część końcowa podzielona jest na pięć poziomów, w których mieszczą się pomieszczenia pomocnicze. Maksymalna wysokość budynku wynosi 19,2 m. Pod całym budynkiem znajdują się piwnice. Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przewiduje: rozbiórkę dwóch ganków od strony północnej i jednej od strony południowej; montaż dwóch wykopów od końców budynku: demontaż istniejącej powłoki (dachu) i montaż nowego na wyższej wysokości niż istniejąca; demontaż części istniejących ścian i przegród oraz montaż nowych zgodnie z decyzjami planistycznymi; na fasadzie głównej (od strony ulicy) – urządzenie portalu z kolumnadą na tle witraży; od końców budynku - urządzenie portali z pylonów, zakończone kolumnami; nadbudowa piątego piętra w formie pojedynczego belkowania; rozbudowa poddasza; demontaż attyki na obwodzie; zakładanie otworów okiennych i drzwiowych oraz wycinanie nowych. Układ planistyczny dzieli budynek na dwie części na wszystkich kondygnacjach, pierwsza część południowa od strony ulicy przeznaczona jest dla widzów kinowych, natomiast druga, północna część przeznaczona jest na pomieszczenia kawiarni. Załadunek towaru i wywóz śmieci odbywa się od strony północnej, wejścia dla zwiedzających znajdują się od strony południowej budynku. Przebudowywany budynek ma 5 kondygnacji i wymiary w skrajnych osiach 23,3 x 42,62 m. Maksymalna wysokość budynku od poziomu gruntu projektowego do szczytu attyki dachu wynosi 22,82 m. Za ocenę względną 0,000 przyjęto poziom podłogi strefy wejściowej pierwszego piętra, co odpowiada ocenie bezwzględnej 1. W piwnicy-piwnicy na wysokościach -4.42, -2,250, -2,050, -1,940 zaprojektowano: salę bilardową, pomieszczenia techniczno-gospodarcze, zaplecze sanitarne. Maksymalna wysokość głównych pomieszczeń piętra w czystości (od podłogi do sufitu) wynosi 2,7 m. Maksymalna wysokość kondygnacji w stanie czystości wynosi 3,28 m. Na II piętrze na wysokościach +2, +4,480 zaprojektowano: foyer kinowe z pomieszczeniami gospodarczymi oraz pomieszczeniami kawiarnianymi. Maksymalna wysokość lokalu w stanie czystości wynosi 3,28 m. Na III piętrze na wysokościach +3, +9,520 zaprojektowano: salę kinową na 8,680 miejsc, foyer z pomieszczeniami gospodarczymi oraz kawiarnię na 110 miejsc z pomieszczeniami towarzyszącymi. Maksymalna wysokość lokalu w stanie czystości 3,5 m. Na IV piętrze na wysokościach +4, +13,870 zaprojektowano: salę kinową na 13,030 miejsc, foyer z pomieszczeniami gospodarczymi, magazyny kawiarni. Maksymalna wysokość lokalu w czystości wynosi 3,5 m. Na V piętrze na poziomie +5 zaprojektowano: kawiarnię na 17,380 miejsca z pomieszczeniami towarzyszącymi, łazienki. Wysokość czysta lokalu wynosi 3,3 m. Na poddaszu przy elewacji +20,680 zaprojektowano komorę wentylacyjną. Wysokość w świetle wynosi 2,64 m. Przykrycie jest płaskie, z zorganizowanym drenażem wewnętrznym. Dach - eksploatowany z płyt chodnikowych. Ściany wewnętrzne i ścianki działowe - cegła o grubości 510, 380, 250, 120 mm, gazobeton o grubości 200 mm i płyta gipsowo-kartonowa o grubości 150 mm. Wystrój wnętrz odpowiada celowi funkcjonalnemu lokalu. Wykończenie zewnętrzne - gres porcelanowy. Wypełnienie otworów okiennych - bloki okienne z profili PCV z oknami z podwójnymi szybami. Przeszklenie latarni – triplex, podstawa nośna – ramki metalowe. Do komunikacji pomiędzy kondygnacjami przewidziano 4 schody typu L1 z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz windę osobową o nośności. 400 kg.

Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne

Zakończono przegląd techniczny istniejącego 2-kondygnacyjnego budynku z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym. Istniejący budynek wybudowano w latach 5-1957 według projektu standardowego. Schemat konstrukcyjny budynku na poziomie piwnicy i piętra stanowi układ ścian szkieletowych, nad piętrem układ ścian. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - ściany z cegły nośnej z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych w poziomie piwnicy i pierwszego piętra wynosi 77 cm, nad pierwszym piętrem i poddaszem - 64 cm. Grubość ścian wewnętrznych wynosi 38,51 cm, ściany zewnętrzne wyłożone są płytami ceramicznymi, część płyty jest wtopiona w ściany, a spoiny pionowe elewacji opatrzone są bandażami. Filary ścian zewnętrznych wzmocnione są siatką drucianą. W odcinkach otworów ścian odsłonięto zbrojenie każdego poziomego rzędu muru. Zgodnie z wynikami badań i obliczeń weryfikacyjnych kategoria stanu technicznego ścian i poziomej hydroizolacji ścian jest sprawna, obliczeniowa odporność muru na ściskanie wynosi 18 kg / cm 2; nośność ścian jest wystarczająca do przyjęcia obciążeń eksploatacyjnych. Kategoria stanu technicznego okładziny ściennej jest awaryjna. Nadproża - prefabrykowane żelbetowe i stalowe z profili walcowanych. Zgodnie z wynikami badania kategoria stanu technicznego skoczków jest sprawna. Konstrukcję nośną szkieletu piwnicy i piętra stanowią filary ceglane wykonane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Przekrój słupów wynosi 64 x 64 cm, część słupów wzmocniona jest stalowymi klipsami z profili walcowanych. W trakcie eksploatacji wysokość sześciu filarów zwiększono o 3,8 m. Mur filarów wmurowanych wykonany jest z cegły silikatowej i pustaków. Przekrój słupów wynosi 51x51 cm.Według wyników badań i obliczeń weryfikacyjnych kategoria stanu technicznego filarów jest zdatna do użytku, obliczeniowa nośność muru na ściskanie wynosi 18 kg/cm2, a konstrukcja na słupach wynosi 15 kg/cm2; nośność filarów jest wystarczająca do przyjęcia obciążenia eksploatacyjnego. Stropy nad piwnicą i pierwszym piętrem - prefabrykaty betonowe, płyty kanałowe i płaskie, kształtowniki monolityczne wsparte na ścianach, prefabrykowane belki betonowe i filary ceglane. Przekrój belek wynosi 22x55 (h) cm, 29x55 (h) cm, 66x65 (h) cm Zgodnie z wynikami badań i obliczeń weryfikacyjnych kategoria stanu technicznego stropów (płyt i belek) jest sprawny, klasa betonu belek B 20, dopuszczalne obciążenie obliczeniowe stropu 700 kg/m2. Stropy nad II, III, IV kondygnacją - prefabrykowane żelbetowe płyty kanałowe i płaskie małogabarytowe (BPR), oparte na ścianach i belkach stalowych z profili walcowanych. Zgodnie z wynikami badań kategoria stanu technicznego podłóg jest eksploatacyjna. Strop nad salą obserwacyjną stanowi prefabrykowana płyta żelbetowa żebrowana oparta na dolnym pasie więźb dachowych oraz na ścianach. Zgodnie z wynikami badania kategoria stanu technicznego płyt jest sprawna. Przekrycie - prefabrykowane płyty żelbetowe żebrowane wzdłuż górnego pasa więźb dachowych oraz monolityczna płyta płaska żelbetowa wzdłuż ścian. Konstrukcje nośne pokrycia stanowią stalowe kratownice dwuspadowe o rozpiętości 2 m, z kratownicą trójkątną, stojaki z profili walcowanych. Zgodnie z wynikami badania kategoria stanu technicznego powłoki jest eksploatacyjna. Schody - prefabrykowane stopnie żelbetowe, podesty monolityczne i prefabrykowane płyty żelbetowe. Zgodnie z wynikami ankiety kategoria stanu technicznego schodów jest użytkowa. Zadaszenia nad wejściami są monolityczne i prefabrykowane, żelbetowe. Zgodnie z wynikami badania kategoria stanu technicznego przyłbic jest sprawna. Ganek to monolityczna płyta żelbetowa na prefabrykowanych betonowych blokach fundamentowych. Zgodnie z wynikami ankiety, kategoria stanu technicznego ganku jest częściowo użytkowa. Fundamenty ścian stanowią fundamenty pasowe z prefabrykowanych bloczków betonowych oraz prefabrykowane żelbetowe płyty fundamentowe na fundamencie naturalnym. Fundamenty słupów ceglanych stanowią monolityczne, żelbetowe, wolnostojące fundamenty słupowe na fundamencie naturalnym. Zgodnie z wynikami wykonanych wykopów nr 3-nr 4 i oględzin fundamentów głębokość fundamentów od poziomu planowania gruntu wynosi od 23,5 m do 1 m, szerokość fundamentów pasowych wynosi 8 m , 2,3 m, 2,5 m. Z wyników sondowań dynamicznych gruntów fundamentowych wynika, że ​​u podstawy fundamentów znajdują się piaski pylaste średniej gęstości o charakterystykach e = 0,7, E = 150 kg/cm2. Na podstawie wyników obliczeń kontrolnych i weryfikacyjnych możliwa jest kategoria stanu technicznego fundamentów. Na podstawie wyników kontroli, obliczeń weryfikacyjnych i zgodnie z TSN 50-302-2004, dodatek „B”, kategoria stanu technicznego budynku jest druga (2). Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę istniejącego budynku wraz z montażem szkieletu stalowego i stropów wraz z demontażem: powłok, odcinków podłóg, przegród, części zabudowanej słupów ceglanych, odcinków schodów zewnętrznych i wewnętrznych. Dokumentacja projektowa przewiduje: wybicie nowych otworów w ścianach i częściowe wypełnienie istniejących otworów, montaż nadproży stalowych z profili walcowanych, wzmocnienie słupów ceglanych zaciskami stalowymi z profili walcowanych, wzmocnienie fundamentów; realizacja: nowe stropy, powłoki, nadproża, schody, hydroizolacja piwnic. Zrekonstruowany budynek o normalnym poziomie odpowiedzialności. Sztywność przestrzenną i stabilność budynku zapewnia wspólna praca pionowych elementów nośnych budynku z dyskami twardymi podłóg, pionowymi połączeniami słupów. Na podstawie wyników obliczeń weryfikacyjnych stwierdzono, że nośność istniejących ścian i stropów jest wystarczająca do przyjęcia obciążeń obliczeniowych, konstrukcje nie wymagają zbrojenia; nośność fundamentów ścian w osiach „I” i „G”, słupów ceglanych i fundamentów pod filary jest niewystarczająca do przejęcia obciążeń obliczeniowych i wymaga wzmocnienia. Projektowane są nowe konstrukcje: Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne (wyłożone otwory) - cegła o grubości 380, 510 mm z cegieł marki KORP 1NF /150/2,0/50/ GOST 530-2007 i KORPu 1NF / 150 / 1,4 / 50 / na zaprawie M 100. Istniejące ściany budynku ocieplono od zewnątrz płytami z wełny mineralnej o grubości 50 mm z mocowaniem do ścian systemu elewacji wentylacyjnej. Przegrody - płyta gipsowo-kartonowa mocowana do ramy stalowej, gazobeton o gr. 200 mm z bloczków z betonu komórkowego D 600, B 2,0, F25, cegła o gr. 120 mm, gr. 250 mm. Stropy i pokrycia dachowe - płyta żelbetowa monolityczna żebrowana o wysokości 150 mm, wykonana w szalunkach stałych z profilowanej blachy stalowej H 75-750-0,9 na belkach stalowych. Dokumentacja przewiduje kotwienie płyty do belek stalowych. Materiał płyty monolitycznej to beton klasy B 25, zbrojenie klasy A 400, Vr-I. Belki podłogowe i powłoki - stal z profili walcowanych, o przekroju dwuteowników nr 30Sh2, nr 40 Sh2, nr 45 Sh1. Mocowanie belek zapewnia monolityczne poduszki żelbetowe i pas. Kolumny - stalowe z profili walcowanych. Główny stopień kolumn ma wymiary 3,2 x 6,4 m, 6,4 x 6,4 m. Przekrój słupów dwuteowych nr 35 K 2. Schody - prefabrykowane stopnie żelbetowe wzdłuż stalowych podłużnic i monolityczne płyty podestów wzdłuż belek stalowych. Materiałem konstrukcji monolitycznych jest beton klasy B 25, zbrojenie klasy A III, Vr-1. Materiałem konstrukcji stalowych jest stal C 245, C 255 GOST 27772-88. Szyb windy - żelbet monolityczny o grubości 160 mm z betonu klasy B 25, klasy A 240, zbrojenia A 400. Fundament szybu windy stanowi monolityczna płyta żelbetowa o grubości 400 mm na podłożu naturalnym. Materiał płyty to beton klasy B 20, zbrojenie klasy A240, A 400. Na podstawie wyników obliczeń weryfikacyjnych istniejących fundamentów i uzasadnienia geotechnicznego dokumentacja projektowa przewiduje wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamenty filarów i ścian wzdłuż osi „I” i „G”. Obliczone właściwości gruntu zbrojonego (c = 0,81 kg/cm2, kąt tarcia wewnętrznego 37,2 stopnia, E = 329 kg/cm2) należy potwierdzić badaniami laboratoryjnymi.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie