Projekt budowy obiektu do składowania osadu i składowania małych łodzi

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Punkt przechowywania MS

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $1,100.00
Zniżka
Cena $1,100.00
Indeks: 29012100
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 344 MB
Format pliku: * .pdf
Skład projektu:

pobierz skład projektu

Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynieryjnych dla budowy obiektu do składowania osadów i małych łodzi.
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne:
Powierzchnia działki m2: 1414,04
Powierzchnia zabudowy, m2: 48,06
Powierzchnia twarda, m2: 1414
Powierzchnia płytek trawnikowych, m2: 1211,34
Powierzchnia ochrony brzegu, m2: 64,17
Powierzchnia ochrony brzegu poza granicami projektu, m2: 96,07
Powierzchnia twarda, m2: 98,88

Informacje ogólne.

Celem projektu jest umieszczenie miejsca składowania i składowania małych łodzi. Zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa małych łodzi wraz z zagospodarowaniem wydzielonego obszaru zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Aby móc zorganizować wjazd na parking w celu przechowywania małych łodzi, decyzja planistyczna przewiduje urządzenie dwukierunkowego przejścia o szerokości 10.0 m w granicach wydzielonej powierzchni oraz parkowanie wzdłuż brzeg rzeki, ograniczony konstrukcją zabezpieczającą brzegi ścianki szczelnej. Przykrycie w granicach całego terenu stanowi krata betonowa z komórkami wypełnionymi ziemią roślinną z nasionami traw gazonowych. Skrzyżowanie wjazdu do alei zaprojektowano o szerokości 8,0 m, z niedocenianą kamienicą boczną na wylocie o maksymalnej wysokości ekspozycji 4 cm. Wejście na planie zlokalizowane jest na linii prostej o długości 59.13330.2012m. Parking ma wymiary 70x40 m i jest umiejscowiony pod kątem prostym do wjazdu dłuższym bokiem wzdłuż brzegu rzeki. Budynek administracyjno-socjalny przeznaczony jest dla pracowników obsługujących parking. Budynek jest modułowy, dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, ma wymiary 20 m x 9,0 ​​m x 4,86 m (5,18 m) S całkowita = 6,0 m58,34 z otwartym tarasem S = 29,1 m2 z bryły kontenerowej Rosmodul. Dach budynku przykryty kontenerem drugiej kondygnacji, o wysokości kalenicy 1,0 m. Wewnątrz przewidziano dwubiegową klatkę schodową metalową. Nad wejściem do budynku daszki „Kryształowe” pokryte poliwęglanem. W ramach tego projektu planowana jest budowa zabezpieczeń brzegów, które zapobiegną dalszej erozji. Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z montażem przepompowni ścieków na granicy działki. Projekt przewiduje odprowadzanie ścieków bytowych z budynku przebieralni do studni kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do przepompowni ścieków. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni projektowanej działki odbywa się grawitacyjnie, dzięki spadkom jezdni, i prowadzone jest do studni deszczowej, a następnie do najbliższej studzienki rewizyjnej kanalizacji ogólnospławnej. Przewidziano podesty wejściowe, skosy układu pionowego zapewniają odprowadzenie wód powierzchniowych z budynku.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie