Kompleksowy projekt wystawowy

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Kompleksowy projekt wystawowy

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $2,450.00
Zniżka
Cena $2,450.00
Indeks: 98.100.235
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 1506 MB
Format pliku: edytowalne formaty
Opinia eksperta: pozytywny
Kompleks administracyjno-wystawienniczy składa się z dwóch brył: dwukondygnacyjnego budynku wystawienniczego z parkingiem na 46 samochodów oraz pięciopiętrowego budynku administracyjnego. Na terenie obiektu znajduje się parking dla samochodów osobowych z osobnymi wjazdami.

Charakterystyka techniczna i ekonomiczna obiektu budowy kapitału
Powierzchnia działki, ha: 0.8007
Powierzchnia zabudowy, m2: 2263,5
Całkowita powierzchnia zabudowy, m2: 5487,9
Kubatura konstrukcyjna budynku, m3: 34770,4
Liczba pięter, piętro: 2-5
Piętra, piętro: 2-5

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

 Budynek zespołu administracyjno-wystawienniczego z wbudowanym otwartym parkingiem jest wolnostojący, na planie prostokąta o całkowitych wymiarach osiowych 85,50 x 24,00 m, z fasadą główną zwróconą w stronę ulicy. Budynek niepodpiwniczony składa się z dwóch brył o różnej liczbie kondygnacji, oddzielonych szwami temperaturowo-sedymentacyjnymi: dwukondygnacyjnego budynku wystawienniczego w osiach 1-12 oraz pięciokondygnacyjnego budynku administracyjnego w osiach 13-19. Wysokość budynku od parteru do parapetu wynosi: część dwukondygnacyjna – 17,15 m, część pięciokondygnacyjna – 17,65 m. Poziom wykończonej kondygnacji pierwszego piętra budynku odpowiada absolutnemu poziom 0,000 przyjmuje się jako względny poziom 3.55. Na parterze bloku wystawienniczego o wysokości 6,60 m znajduje się zabudowany parking typu otwartego na 46 miejsc postojowych (powierzchnia otwartych otworów wynosi ponad 50%), powierzchnia załadunkowa dla pasażerów i towarów windy. Na parterze bloku administracyjnego o wysokości 3,300 m znajdują się wejścia do obiektów zespołu, pomieszczenia mieszkalnej aparatury inżynieryjnej, pomieszczenia usługowe i gospodarcze. Na drugim piętrze bloku wystawienniczego (wysokość +6,600 m) zaprojektowano salę wystawienniczą o wysokości 8,00 m do dołu metalowych kratownic pokryciowych. Od drugiego do piątego piętra bloku administracyjnego znajdują się pomieszczenia biurowo-administracyjne i usługowe. Wysokość kondygnacji wynosi 3,30 m. Na dachu zaprojektowano nadbudowę z pomieszczeniami do umieszczenia urządzeń wentylacyjnych i wyjść na dach oraz maszynownię windy. Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy piętrami i ewakuacji z budynku kompleksu przewidziano trzy klatki schodowe L1 z wyjściem na ulicę oraz trzy zewnętrzne metalowe schody typu 3. Kompleks posiada trzy windy osobowe w bloku administracyjnym oraz dwie windy towarowo-osobowe w bloku wystawienniczym. Pokrycie jest płaskie, połączone z wewnętrznym zorganizowanym odpływem. Wyjścia na dach są zapewnione z klatek schodowych poprzez nadbudówki. Wypełnienie otworów okiennych - bloczki okienne metalowo-plastikowe wypełnione oknami jednokomorowymi z podwójnymi szybami, witrażami, kratami metalowymi. Wykończenie elewacji: bryła wystawiennicza – trójwarstwowe metalowe panele ścienne z wewnętrzną warstwą ocieplenia; blok administracyjny - elewacyjne sztywne płyty z wełny mineralnej na bloczkach z betonu komórkowego, otynkowane i pomalowane farbami elewacyjnymi, przeszklenia witrażowe. Przegrody - w zależności od przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń: płyty gipsowo-kartonowe na ramie metalowej, cegła. Dekoracja wnętrz odbywa się zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym lokalu. Wjazd i wyjazd na parking odbywa się poprzez otwarte otwory z poziomu parteru. W dokumentacji projektowej przewidziano środki zapewniające utrzymanie osobom z ograniczoną możliwością poruszania się: wejścia do budynku z poziomu parteru, windy, łazienki dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

 Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne

Konstrukcja dwukondygnacyjnego bloku wystawienniczego opiera się na konstrukcji szkieletowej. Rama wykonana jest z żelbetu monolitycznego, w kierunku poprzecznym do wysokości względnej 6,600 m jest czteroprzęsłowa, powyżej dwuprzęsłowa. Beton B25, W6, F75, zbrojenie robocze A400C i A240. Budynek zaprojektowano z dwóch brył o różnych kondygnacjach, oddzielonych spoiną temperaturowo-osadową. Kolumny - o przekroju 500 x 500 mm, przy rozstawie 6,0 x 6,0 m, w osiach 3-12 kolumny osiągają jedynie granicę 6,600 m. Głowice słupów stalowych wykonane są z walcowanych dwuteowników, mocowanych na sztywno do słupów żelbetowych. Przepony sztywne, ściany klatek schodowych i szybów wind mają grubość 200 mm, ściany pompowni mają grubość 500 mm. Ściany zewnętrzne - płyty warstwowe firmy Petropanel LLC o grubości 150 mm, montowane poziomo. Podstawa wykonana jest z cegły pełnej 1NF 150/2,0/50. Strop stanowi płyta ciągła o grubości 200 mm z zastosowaniem systemu belek poprzecznych. Belki główne wzdłuż osi liter mają przekrój 400 x 700 (wys.) mm, belki główne i drugorzędne wzdłuż osi cyfrowych mają przekrój 400 x 600 (wys.) mm. Skok belek drugorzędnych wynosi 2,0 m. Płyta została zaprojektowana na tymczasowe obciążenie standardowe wynoszące 1,5 tf/m2. Zabudowane kondygnacje wind i klatek schodowych zaprojektowano w sposób analogiczny do kondygnacji głównej. Pokrycie stanowi podłoga profilowana N114-750-0,9 o rozpiętości 6,0 m, wsparta na kratownicach i belkach. Kratownice krokwiowe to konstrukcja kratowa wykonana z giętych, zamkniętych profili spawanych, o rozpiętości 12,0 m, osadzona przegubowo na poziomie pasów górnych na stalowych głowicach słupów żelbetowych. Belki przykrywające wykonane są z walcowanych dwuteowników 25B1 i 30B1 o rozpiętości 6,0 m, wspartych przegubowo na stalowych głowicach. Połączenia usztywniające i dystansowe wykonane są z giętych, zamkniętych profili spawanych. Przekładki projektuje się na poziomie pasów górnego i dolnego kratownic. Powłoka usztywniająca połączenia: pozioma – na poziomie pasów górnych kratownic; pionowy - pomiędzy kratownicami. Połączenia projektowane są w formie dwóch farm wiatrowych. Elementy schodów wewnętrznych stanowią prefabrykowane stopnie żelbetowe na podłużnicach stalowych. Schody zewnętrzne są stalowe. Główną podporę schodów zaprojektowano z dwóch stojaków składających się z walcowanych dwuteowników połączonych zastrzałami w płaską pionową kratownicę. System podłużnic i belek pomostowych wykonany jest z ceowników walcowanych, mocowanych do podpory na poziomie pomostów. Stabilność schodów od płaszczyzny podłużnic zapewnia mocowanie konstrukcji schodów do słupów budynku. Podesty i stopnie wykonane są z blachy cięto-ciągnionej za pomocą kątowników walcowanych. Sztywność przestrzenną i stabilność bryły wystawienniczej zapewnia sztywne połączenie wszystkich żelbetowych elementów szkieletu oraz wspólna praca słupów i rdzeni usztywniających zespołów schodowo-windowych z dyskiem twardym podłogi i pokrycia. Konstrukcja pięciopiętrowego biurowca to konstrukcja szkieletowa. Rama wykonana jest z monolitycznego żelbetu, o czterech przęsłach w kierunku poprzecznym. Słupy – przekrój 400 x 400 mm w rozstawie 6,0 x 3,0-6,0 m. Ściany klatek schodowych i szybów wind – grubość 200 mm. Nienośne ściany zewnętrzne budynku wsparte strop po piętrze na płytach stropowych wykonanych z bloczków gazobetonowych D500, B2 o gr. 400 mm, warstwa izolacji Rockwool o gr. 150 mm, wykończona blachą o gr. 30 mm warstwa tynku na siatce stalowej ocynkowanej z malowaniem. Mocowanie izolacji do betonu komórkowego za pomocą kołków talerzowych. Nadproża są prefabrykowane, żelbetowe. Przyjęty w dokumentacji projektowej system elewacji termoizolacyjnej musi zostać opracowany na etapie „dokumentacji szczegółowej” i posiadać odpowiedni ważny certyfikat techniczny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Federacji Rosyjskiej. Stropy stanowią płyty ciągłe o grubości 220 mm z zastosowaniem systemu belek poprzecznych. Belki główne wzdłuż osi liter mają przekrój 400 x 700 (h) mm, belki główne i drugorzędne wzdłuż osi cyfr mają przekrój 400 x 600 (h) mm. Skok belek drugorzędnych wynosi 2,0 m. Beton B25, W6, F75, zbrojenie robocze A400C i A240. Pokrycie stanowi płyta ciągła o grubości 220 mm na układzie belek poprzecznych o przekroju 400 x 720 (h) mm na obwodzie. Elementami klatki schodowej wewnętrznej są prefabrykowane stopnie żelbetowe na stalowych podłużnicach oraz podesty wykonane z żelbetu monolitycznego na stalowych podestach. Przestrzenną sztywność i stabilność bryły zapewnia sztywne połączenie wszystkich żelbetowych elementów szkieletu budynku oraz wspólna praca słupów i rdzeni usztywniających zespołów klatek schodowo-windowych z dyskiem twardym stropów monolitycznych. Obliczenia konstrukcji budowlanych przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania SCAD v.11.3 z wykorzystaniem analizy elementów skończonych. Poziom odpowiedzialności za budynki jest drugi (normalny). Zakłada się, że żywotność budynku wynosi 25 lat. Za poziom podłogi pierwszego piętra, odpowiadający poziomowi bezwzględnemu 0,000, przyjmuje się 3.55. Fundamenty opracowano na podstawie badań inżynieryjno-geologicznych przeprowadzonych na budowie. Fundamenty budynku są palowane. Pale – prefabrykowane żelbetowe, o przekroju 40 x 40 cm, długość w osiach „1-12” – 14,0 m; w osiach „13-19” -15,0 m, wykonane z betonu B30, W6, F100. Bezwzględna wysokość dna pali wynosi minus 10.50 i minus 12.00. Zanurzenie pali odbywa się poprzez wbijanie z dna wykopu. Na podstawie wyników sondowań statycznych przyjęto obciążenie obliczeniowe pali na poziomie 70 tf, co zostanie zweryfikowane w drodze badań. Połączenie pali z rusztem jest sztywne. Podstawę pali stanowi twarda glina piaszczysta (IGE9) o e = 0,361, E = 220 kgf/cm2, φн = 27°, IL = - 0,04. Ruszty: dla kolumn – słupowe o wysokości 1300 mm; pod ścianami - listwa o wysokości 1300 i 1850 mm; w rejonie windy - płyta o grubości 600 mm. Beton B25, W6, F100, zbrojenie A400C, A-I. Wysokość bezwzględna dna rusztów wynosi 2.20 i 1.65 m. Budynek nie jest podpiwniczony, a podłogi znajdują się na parterze. Płyta stropowa wykonana jest z betonu zbrojonego monolitycznego o grubości 200 mm ze szczelinami dylatacyjnymi wzdłuż i w poprzek budynku w odstępach co 24 m oraz w miejscu styku z rusztem.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie