projekt centrum biurowego

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


centrum biurowe

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $2,030.00
Zniżka
Cena $2,030.00
Indeks: 3.120.269
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 975 MB
Format pliku: edytowalne formaty
Opinia eksperta: pozytywny
budynek centrum biurowego
Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników ekspertyz inżynierskich przebudowy budynku pod lokalizację centrum biurowego
Charakterystyka techniczna i ekonomiczna obiektu budowy kapitału
Powierzchnia działki, ha: 0,1047
Powierzchnia zabudowy, m2: 572,30
Całkowita powierzchnia budynku, w tym m2: 1673,0
wbudowany parking, m2: 137,25
Kubatura konstrukcyjna budynku, w tym m3: 7932,70
wbudowany parking, m3: 411,75
Piętra, piętro: 3-4

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

 Na terenie znajduje się istniejący, rozebrany budynek, wybudowany przed 1917 rokiem. Budynek w rzucie złożonym, 1-2 kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Wymiary budynku wynoszą 59,9 x 15,6 m. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne wykonane są z cegły pełnej. Dach jest dwuspadowy, dach wykonany jest z blachy ocynkowanej. Dokumentacja projektowa przewiduje rozbiórkę części istniejących fundamentów, demontaż istniejących ścian, ścianek działowych, stropów i dachu budynku, wzniesienie nowych konstrukcji z przywróceniem wyglądu głównej elewacji z widokiem na Wołkowski Prospekt. Projektowany budynek centrum biurowego składa się z dwóch brył o różnej wysokości: trzykondygnacyjnego budynku pomiędzy istniejącymi budynkami, z widokiem na Wołkowski Prospekt oraz czterokondygnacyjnej, wydłużonej części. Budynek zaprojektowano bez podpiwniczenia i poddasza, w części trzykondygnacyjnej przewidziano poddasze. Za ocenę względną 0,000 przyjęto poziom wykończonej podłogi pierwszego piętra odpowiadający ocenie bezwzględnej 6.80 m. Maksymalna wysokość budynku od znaku planistycznego gruntu do attyki po przebudowie wynosi 15,0 m. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony dziedzińca. Na parterze znajdują się: hol z pomieszczeniami ochrony i administratora, sala konferencyjna, sala spotkań, magazyn zużytych świetlówek, serwerownia, zaplecze sanitarne, pomieszczenie na sprzęt sprzątający oraz pomieszczenia techniczne: ITP, licznik wody, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Na poziomie pierwszego piętra zaprojektowano zabudowany, nieogrzewany, zamknięty parking na 6 samochodów. Na skrzyżowaniu z istniejącym budynkiem planuje się odtworzenie łuku o wysokości 2,7 m. Na drugiej, trzeciej kondygnacji oraz na poddaszu zaprojektowano powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, garderoby oraz zaplecze sanitarne. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano: gabinet dyrektora z pokojem wypoczynkowym i salą konferencyjną, część biurową, zaplecze sanitarne, pomieszczenie gospodarcze oraz komorę wentylacyjną. Wysokość pierwszego piętra wynosi 2,7 m, wysokość drugiego, trzeciego i czwartego 3,0 m, minimalna wysokość poddasza 1,78 m, maksymalna 3,0 m, wysokość parkingu 3,0 m. taras, na drugim, trzecim i czwartym piętrze - balkony z wyjściami z holów na piętrze. Wykusze zaprojektowano od strony wejścia głównego na poziomie 2-4 kondygnacji. Do komunikacji pionowej pomiędzy kondygnacjami zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz dwie windy bez maszynowni o nośności 630 i 1000 kg i wymiarach kabin odpowiednio 1100x1400 i 2100x1100. Z każdego piętra znajdują się po dwa rozproszone wyjścia ewakuacyjne. Ściany zewnętrzne - z monolitycznego żelbetu z izolacją z bloczków z betonu komórkowego z uchylnym systemem elewacyjnym „Kraspan”. Fasada wychodząca na Volkovsky Prospekt pokryta jest płytkami ceramicznymi. Ściany wewnętrzne i przegrody, w zależności od przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczeń, projektuje się: z cegły, żelbetu monolitycznego, bloczków z betonu komórkowego i płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym wypełnionym płytami z wełny mineralnej; w pomieszczeniach o wilgotnym reżimie - z odpornych na wilgoć płyt gipsowo-kartonowych z okładziną z płytek ceramicznych. Pokrycie części czterokondygnacyjnej jest płaskie, dach kryty żwirem, drenaż wewnętrzny. Pokrycie części trzykondygnacyjnej jest dwuspadowe, dach wykonany ze stali ocynkowanej, drenaż zewnętrzny, uporządkowany. Okna i drzwi balkonowe wykonane są z metalu i tworzywa sztucznego z podwójnymi szybami. Dekoracja wnętrz odbywa się zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym lokalu. Dokumentacja projektowa przewiduje dostępność budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne

 Według badań technicznych budynek wybudowano przed 1917 rokiem (dobudowany w latach 1920-1930) według schematu konstrukcji murowej. Ściany zewnętrzne - ceglane nośne o grubości 510770 mm. Stan techniczny ścian ceglanych jest awaryjny. Ściany wewnętrzne - cegła nośna o gr. 380510 mm, wykonana z cegły ceramicznej czerwonej. Stan techniczny ścian jest awaryjny. Zakładka - dwuteowniki metalowe nr 20 z wypełnieniem drewnianym i monolitycznym cementowo-piaskowym. Stan techniczny konstrukcji podłóg jest awaryjny. Powłoka - pokrycie metalowe na krokwiach drewnianych. Stan techniczny konstrukcji powłokowych jest awaryjny. Fundamenty - taśma gruzowa. Stan techniczny fundamentów jest operacyjny. Podstawę fundamentów stanowią gliny twarde plastyczne z przekładkami półstałymi. Dokumentacja projektowa przewiduje demontaż istniejących obiektów naziemnych. Dokumentacja projektowa przewiduje wzmocnienie istniejących fundamentów pod częścią ścian w rejonie przylegania budynków sąsiadujących oraz wykonanie nowych fundamentów pod nowo wznoszone obiekty. Odbudowany budynek zaprojektowano według mieszanego schematu konstrukcyjnego. Kolumny - monolityczne żelbetowe. Główny rozstaw kolumn wynosi 4,5 x 6 m, przekrój kolumn wynosi 400 x 400 mm. Beton B25. Stropy - bezbelkowe, płyty z żelbetonu monolitycznego o grubości 250 mm. Beton B25. Ściany zewnętrzne - nośne z betonu zbrojonego monolitycznego o grubości 250 mm i betonu komórkowego samonośnego o grubości 375 mm. Beton komórkowy w gatunku D600, B3,5, ściany betonowe B25, F150. Ściany wewnętrzne - z betonu zbrojonego monolitycznego o grubości 250 mm i przegród ceglanych o grubości 250 mm. Beton B25. Cegła marki KORPO 1NF/150/2.0/50. Ściany ocieplone systemem fasad wentylowanych „Kraspan Vst (VstN)”. Sztywność przestrzenną i stabilność budynku zapewnia wspólna praca ścian żelbetowych, sztywność węzłów nośnych słupów i sztywnych dysków stropów. Obliczenia konstrukcji nośnych przeprowadzono na komputerze z wykorzystaniem programu LIRA 9.6. Schody - z monolitycznego żelbetu. Beton B25. Fundamenty zaprojektowano jako taśmę (taśmę krzyżową) z monolitycznego żelbetu. Beton B25, W6, F150. Maksymalny nacisk na grunt fundamentowy wynosi p=1,8 kg/cm2. Obliczenia fundamentu przeprowadzono na komputerze przy użyciu programu LIRA 9.6 i ręcznie przy użyciu formuł SNiP. Rzędna względna 0,000 odpowiada wzniesieniu bezwzględnemu +6.80 m. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie fundamentów pod parking zmechanizowany (w projekcie nie uwzględniono konstrukcji naziemnych parkingu). Fundamenty projektuje się jako fundamenty pasowe z betonu zbrojonego monolitycznego. Beton B25, W6, F150. Zgodnie ze protokołem badań inżynieryjno-geologicznych podstawą fundamentów są gliny ogniotrwałe z przekładkami półstałymi o E=110kg/cm2, φ=210. Obliczeniowy opór gruntu podłoża R=5,98 kg/cm2. Maksymalny poziom wód gruntowych występuje na głębokości 0,8 m od powierzchni dziennej. Wody gruntowe nie są agresywne w stosunku do betonu o normalnej przepuszczalności.  

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie